Βιβλίο για την Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση

Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, ο ρόλος των επιδόσεων του τρίπτυχου ESG κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την παγκόσμια πανδημία.
library, books, bookcases-488690.jpg
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Βιβλίο στην ελληνική γλώσσα που αναφέρεται στις εισαγωγικές έννοιες της κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης (ΚΥΕ) και του τρίπτυχου ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) έγραψαν ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης και η Υποψήφια Δρ. Μαριάννα Εσκαντάρ. 

Σημειώνεται ότι η ΚΥΕ αφορά τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις με βάση όχι μόνο χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης. Οι υπεύθυνες επενδύσεις αποτελούν έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα, που όπως αποδείχθηκε από την εμφάνιση του Covid 19 είναι πολύ ανθεκτικός ακόμα και σε περιόδους κρίσης.

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις γενικές έννοιες της ΚΥΕ, δηλαδή τί σημαίνει ότι μια επιχείρηση έχει ευθύνες επίσης αναφέρεται στην εξέλιξη από την ΕΚΕ στα ESG και πόσο κοινωνική πρέπει να είναι μια ΚΥΕ.

Το δεύτερο κεφάλαιο συνδέει το τρίπτυχο ESG με την οικονομική κρίση και την οικολογική μόχλευση. Εξετάζεται ο ρόλος των επιδόσεων του τρίπτυχου ESG κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την παγκόσμια πανδημία. Η οικολογική μόχλευση ορίζεται ως η πίεση που εξασκείται στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιρειών (πολυεθνικές, τράπεζες) με στόχο τη βελτίωση της κλιματικής πολιτικής τους, η οποία στη συνέχεια θα επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο ασχολούνται με τις εταιρικές επιδόσεις και τη διαχείριση κινδύνων σε σχέση με το τρίπτυχο ESG.

Τίθενται ερωτήσεις και θέματα.

  • Οι ESG δραστηριότητες βελτιώνουν τις εταιρικές οικονομικές επιδόσεις;
  • Χρηματοοικονομικές επιδόσεις επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το τρίπτυχο ESG.
  • Το τρίπτυχο ESG και η νέα προσέγγιση εκτίμησης κινδύνων.
  • Διαστάσεις βιωσιμότητας που επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο.
  • Κίνδυνος του Greenwashing.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των ειδικοτήτων, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Σημειώνεται ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

O Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι: Ακαδημαϊκός, Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων, Επίτιμος Δρ. ΑΠΘ, Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France 

Η Υποψήφια Δρ. Μαριάννα Εσκαντάρ είναι: μέλος του Εργαστηρίου financial Engineering, Πολυτεχνείο Κρήτης 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφή στο Newsletter

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!

τα πιο πρόσφατα νέα της ΕΚΕ

το Εβδομαδιαίο Newsletter του CSR

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!