Βιοποικιλότητα: Στα σκαριά εθνικά σχέδια αποκατάστασης της φύσης

Date:

Share post:

Tης Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Παρά τις προσπάθειες, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων συνεχίζονται με ανησυχητικό ρυθμό και αποβαίνουν σε βάρος του ανθρώπου, της οικονομίας και του κλίματος. 

Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται σε εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, στην έκθεση προόδου για τους στόχους του Aichi, αλλά και στην έκθεση «Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόταση ευρωπαϊκού νόμου για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων για τον άνθρωπο, το κλίμα και τον πλανήτη. Πρόκειται για σχέδιο Κανονισμού που θα καταστήσει νομικά δεσμευτικούς τους στόχους αποκατάστασης της φύσης που έχουν τεθεί στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την αποκατάσταση της φύσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα που θα πρέπει να καλύπτουν το 20% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της Ευρώπης μέχρι το 2030 και όλα τα οικοσυστήματα προς αποκατάσταση μέχρι το 2050.

Επιδιώκοντας να συμβάλουν στην υιοθέτηση του νέου νόμου μέλη του δικτύου Think Sustainable Europe, συμπεριλαμβανομένου του Green Tank, διαμόρφωσαν κείμενο πολιτικής. Σύμφωνα με την Ιόλη Χριστοπούλου, διευθύντρια πολιτικής του Green Tank και μέλους της ομάδας εμπειρογνωμόνων που διαμόρφωσαν το κείμενο πολιτικής, ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για την αποκατάσταση της φύσης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική για τη φύση και στη χώρα μας. Σημειώνει ότι παρά τις δυστοκίες στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία της φύσης, η κατάσταση της φύσης στην Ελλάδα είναι συγκριτικά καλύτερη από εκείνη συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, έχοντας ένα σχετικό προβάδισμα στην επίτευξη των νέων στόχων, στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις η ελληνική πλευρά θα πρέπει να υποστηρίξει έναν φιλόδοξο νέο νόμο και παράλληλα να διεκδικήσει επαρκείς πόρους και τεχνική υποστήριξη. Εξάλλου τα οφέλη από την αποκατάσταση της φύσης και για τη χώρα μας είναι πολλά, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το πόσο ευάλωτη είναι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι βασικές συστάσεις του Think Sustainable Europe προς τα κράτη μέλη και τους θεσμούς της ΕΕ περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Διαμόρφωση δομών διακυβέρνησης ώστε να διασφαλιστεί η λογοδοσία και ο έλεγχος τήρησης των στόχων σε επίπεδο κρατών μελών και να προωθηθούν διατομεακές συνέργειες.
  • Δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου παρακολούθησης της υλοποίησης με κοινή μεθοδολογία και ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοτόπων που δεν καλύπτονται από την Οδηγία για τους Οικοτόπους.
  • Παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα κράτη μέλη καθώς και κατευθυντήριων γραμμών για τα εθνικά σχέδια για την αποκατάσταση της φύσης.
  • Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, δυνατοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής υποστήριξης για τα κράτη μέλη και τους φορείς υλοποίησης έργων και επίσης ανάπτυξη/διευκόλυνση της χρήσης καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης για την αποκατάσταση της φύσης.
Σοφία Εμμανουήλ
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Related articles

ΖΑΓΟΡΙ & Green Cola στηρίζουνστήριξαν ημερίδα του Α.Ο.Ωκεανός

Στο “International Swim Meet OKEANOS 2023’’ συμμετείχαν κολυμβητικά σωματεία, προπονητές και αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μέλη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Το «προΣfEEρουμε» στην Αλεξανδρούπολη με δωρεά καρδιογράφου και Rapid Tests

Το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε», που αποτελεί κοινό όραμα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ξεκίνησε στα τέλη του 2016.

Praktiker Hellas: Δράσεις προσφοράς σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η Praktiker έχει ήδη συστήσει στο ευρύ κοινό το πρόγραμμα προσβασιμότητας και συμπερίληψης «Σπίτι Ανοιχτό» με το οποίο αναβαθμίζει τις υπηρεσίες και τις δομές της, φυσικές και ψηφιακές.

ΕΥ Ελλάδος: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards 2021 και αποτυπώνει την επίδραση της λειτουργίας της εταιρείας στην Οικονομία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους.