Connect with us

10# Λιγότερες Ανισότητες

Η πανδημία διευρύνει τις ανισότητες – Eκτός στόχων ΕΕ (και Ελλάδα)

Δημοσιεύτηκε

on

Μικρή πρόοδος σημειώθηκε στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών τα τελευταία 25 έτη, σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση των ευρωβουλευτών, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες ενώ ειδικά για την Ελλάδα ενδεικτικά είναι ευρήματα μελέτης της KPMG που δείχνουν ότι το 91% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις απέχουν πολύ από την επίτευξη πραγματικής ποικιλομορφίας στα Δ.Σ. και τις ομάδες διοίκησης των εταιρειών.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

H MSCI ESG Research στην ετήσια έρευνά της για την κατάσταση που επικρατεί στην εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια από το 2009, έδειξε αξιοσημείωτη επιβράδυνση το 2020, καθώς η πρόοδος διαμορφώθηκε μόλις σε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Μάλιστα, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, εάν συνεχιστεί η τάση των τελευταίων ετών θα πάμε ως το 2029 και οι γυναίκες να αποτελούν το 30% των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών ενώ έως το 2045 θα φτάνουν το 50%.

Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), την τελευταία πενταετία (2015-2019) ο δείκτης ισότητας βελτιώθηκε μόνο κατά 1,2. Η Ελλάδα, με βαθμολογία 51,2, κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ, με το μεγαλύτερο χάσμα να παρατηρείται στον τομέα της εξουσίας (24,3 μονάδες έναντι 51,9 της ΕΕ), που είναι και ο καταλύτης για την επίτευξη ισότητας των φύλων. Η εξουσία περιλαμβάνει τους υποτομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής εξουσίας, όπου η χώρα μας βαθμολογείται με 35,8, 14,9 και 27 μονάδες αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην οικονομική εξουσία, όπου, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών είναι μόλις 9% και στα διοικητικά συμβούλια οργανισμών χρηματοδότησης ερευνών μόλις 13%, ενώ στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%. 

Ο δρόμος για την επίτευξη ισότητας των φύλων είναι μακρύς ενώ η πανδημία Covid-19 επιδεινώνει τις υφιστάμενες ανισότητες και αυξάνει την ενδοοικογενειακή βία διευρύνοντας το χάσμα για την επίτευξη των στόχων αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών. 

Οι ευρωβουλευτές αξιολόγησαν τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε πρόσφατα. Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την έγκριση της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου (BPfA), οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι, αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους που ορίζονται στο κείμενο, όπως δείχνει η 5η επισκόπηση του BPFA που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων το 2020.

Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε με 505 ψήφους υπέρ, 109 κατά και 76 αποχές, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης βαθιά ανησυχία για την τρέχουσα πανδημία, η οποία επιδεινώνει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων, απειλεί να αναστρέψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και θα μπορούσε να ωθήσει 47 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες και κορίτσια κάτω από το όριο της φτώχειας παγκοσμίως.

Η εισήγηση των ευρωβουλευτών

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βία κατά των γυναικών, το Κοινοβούλιο επανέλαβε το αίτημά του για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ενώ κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει οδηγία της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας. Η αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, παρέχοντας υπηρεσίες προστασίας για τα θύματα, όπως γραμμές στήριξης, ασφαλή στέγαση και υπηρεσίες υγείας. Απαιτούνται επίσης ειδικά μέτρα για την εξάλειψη της βίας στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής παρενόχλησης, του κυβερνοεκφοβισμού και της ρητορικής μίσους, που πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Το Κοινοβούλιο επανέλαβε την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να ξεμπλοκάρουν την Οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και να ασκήσουν πιέσεις για στόχους, σχέδια δράσης, χρονοδιαγράμματα και προσωρινά ειδικά μέτρα της ΕΕ για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης σε όλες τις εκτελεστικές, νομοθετικές και διοικητικές θέσεις. Η θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ για την αύξηση της μισθολογικής διαφάνειας θα συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων αλλά η πρόταση της Επιτροπής για το θέμα αυτό δεν έχει ακόμη υποβληθεί όπως είχε προγραμματιστεί.

Διαπιστώνονται δε και ορισμένες οπισθοδρομικές τάσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η πρόσφατη de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία. Η πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό, στις υπηρεσίες μητρικής υγείας και στις υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν βασικά στοιχεία που εγγυώνται τα δικαιώματα των γυναικών και σώζουν ζωές, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι επιπλέον ζητούν τον καθολικό σεβασμό και την πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων, όπως συμφωνήθηκε στη Διακήρυξη του Πεκίνου.

Ποικιλομορφία στα ΔΣ και κλιματική αλλαγή

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με την έρευνα της KPMG “Global Female Leaders Outlook”, οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως βλέπουν κάποιες θετικές πλευρές στην κρίση της νόσου Covid-19 θεωρώντας ότι η πανδημία θα μπορούσε να λειτουργήσει ευνοϊκά για την εξάλειψη αποκλεισμών στην αγορά εργασίας. Αναφέρουν δε ως βασικό τους κίνητρο τον θετικό αντίκτυπο που θέλουν να έχουν στον κόσμο, ενώ υιοθετούν την ψηφιακή ατζέντα περισσότερο από ποτέ. Η παγκόσμια έρευνα της KPMG αποκαλύπτει ότι ενώ τέσσερις στις δέκα γυναίκες δεν θεωρούν πιθανή μια επιβράδυνση στα οφέλη που έχουν επιτευχθεί για την ποικιλομορφία και την ένταξη, σε ποσοστό 91% στην Ελλάδα αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις απέχουν κατά πολύ από την επίτευξη πραγματικής ποικιλομορφίας στα διοικητικά συμβούλια και στις ομάδες διοίκησης των επιχειρήσεων.

Το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην ποικιλομορφία και την ένταξη (diversity and inclusion) δεν θα επιβραδυνθεί μετά την πανδημία ανέρχεται σε  41% παγκοσμίως και 32% στην Ελλάδα. Σημειώνεται επίσης ότι η ανισότητα των φύλων και η κλιματική αλλαγή αποτέλεσαν τα δύο βασικά ζητήματα που προσδιόρισαν οι γυναίκες της έρευνας ως τομείς για τους οποίους αισθάνονται πίεση να δράσουν. Το 42% των γυναικών στις παγκοσμίως και το 41% των Ελληνίδων αναφέρουν ότι οι δράσεις βιωσιμότητας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής θα ληφθούν ακόμα περισσότερο υπόψη στις στρατηγικές αποφάσεις μετά την κρίση της πανδημίας ενώ πάνω από τις μισές (58% παγκοσμίως και 52% στην Ελλάδα) δηλώνουν ότι θέλουν να εδραιώσουν τα οφέλη για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, τα οποία καταγράφηκαν ως αποτέλεσμα της κρίσης. Πάντως 48% των γυναικών παγκοσμίως και 38% των Ελληνίδων αναφέρουν ότι η ανταπόκρισή τους στην πανδημία έχει μετατοπίσει την εστίαση τους προς κοινωνικό κομμάτι των ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση). Επίσης η έρευνα έδειξε μεταξύ άλλων ότι 42% των γυναικών παγκοσμίως και 38% στην Ελλάδα πιστεύουν ότι τα μέτρα που έχει πάρει η εταιρεία τους πρόσφατα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού ήταν αποτελεσματικά.

Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

κουφωματα pvc

ΑΠΟΨΕΙΣ