Η EUROCERT απένειμε Πιστοποιητικό ETHOS στο Κτήμα Γεροβασιλείου

Το ETHOS, είναι ένα Πρότυπο Αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων.
grapes, vines, grapevines-553462.jpg
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Η EUROCERT, o αμιγώς Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης, με πολυεθνικό χαρακτήρα, απένειμε Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ETHOS στην εταιρία Κτήμα Γεροβασιλείου. 

Ειδικότερα, το Κτήμα Γεροβασιλείου πιστοποιήθηκε από την EUROCERT για το Σύστημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο εφαρμόζει, καθώς και τις πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, την ηθική και υπεύθυνη διακυβέρνηση, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες συνιστούν τους κυριότερους πυλώνες απαιτήσεων του Προτύπου ETHOS.

Το ETHOS, είναι ένα Πρότυπο Αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού με το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και την EUROCERT, εστιάζοντας στις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, απονέμεται το Σήμα ETHOS (συμμόρφωση >60%), ETHOS GOLD (συμμόρφωση >75%) και ETHOS PLATINUM (συμμόρφωση >90%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφή στο Newsletter

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!

τα πιο πρόσφατα νέα της ΕΚΕ

το Εβδομαδιαίο Newsletter του CSR

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!