Connect with us

Ανά Κλάδο

Η INTERAMERICAN για τη μείωση του κινδύνου των καταστροφών

interamerican1

Ευθυγραμμισμένη με τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κόσμου για την αντιμετώπιση των καταστροφών είναι η INTERAMERICAN, επικαιροποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των Αρχών για την Αειφόρο Ασφάλιση. Η εταιρεία υποστηρίζει τη διακήρυξη “Ενωμένοι αντιμετωπίζουμε τις καταστροφές” που προέκυψε από την 3η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ, στο Σεντάι της Ιαπωνίας κατά τον περασμένο Μάρτιο. Οι εργασίες της συνδιάσκεψης οδήγησαν στο “Πλαίσιο του Σεντάι για την ελάττωση του κινδύνου από καταστροφές 2015-2030”, στο οποίο θα αναφέρονται οι σχετικές προσπάθειες κατά την επόμενη δεκαπενταετία. Πρόκειται για παγκόσμια πολιτική συμφωνία του ΟΗΕ, που συνδέεται με την ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη και υιοθετήθηκε από 187 χώρες.

Η INTERAMERICAN, ως μέλος της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UN Environment Programme Finance Initiative) δεσμεύεται να συμβάλει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η συνδιάσκεψη το προσδιόρισε ως “ουσιαστική ελάττωση του κινδύνου καταστροφών και των απωλειών σε ζωές, μέσα διαβίωσης και υγεία, καθώς και των οικονομικών, φυσικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων και των χωρών”.

Στόχος είναι η πρόληψη νέων και η ελάττωση των υπαρχόντων καταστροφικών κινδύνων με εφαρμογή ολοκληρωμένων και περιεκτικών οικονομικών, διαρθρωτικών, νομικών, κοινωνικών, υγειονομικών, πολιτισμικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, πολιτικών και θεσμικών μέτρων. Τα μέτρα αποβλέπουν στη μείωση της παγκόσμιας θνησιμότητας λόγω καταστροφών, στον περιορισμό των οικονομικών απωλειών, των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές και στη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των πληττόμενων χωρών σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, πληροφοριών και αξιολόγησης των πολλαπλών κινδύνων.

Στο πλαίσιο της διακήρυξης του Σεντάι αναγνωρίζεται, για πρώτη φορά, το περιβαλλοντικό ως ένα οριζόντιο ζήτημα στην ελάττωση του κινδύνου καταστροφών, που συμφωνεί:

  • αναγνώριση των περιβαλλοντικών παραγόντων του κινδύνου (υποβάθμιση οικοσυστημάτων, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντικές επιπτώσεις καταστροφών)
  • αξιολόγηση, διαχείριση του κινδύνου – επίτευξη δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για την αντιμετώπισή του
  • παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές που συνδέονται με το περιβάλλον τη διαχείριση φυσικών πόρων και τη βιοποικιλότητα.

Περιβαλλοντικές πρακτικές της INTERAMERICAN

Εδώ και δέκα χρόνια, η INTERAMERICAN έχει πάρει θέση για το περιβαλλοντικό ζήτημα με δύο προϊοντικές γραμμές ασφάλισης – τη “Green Line” για την αστική ευθύνη ρύπανσης και την “Energy Line” για την ασφάλιση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η στρατηγική της απόλυτα ψηφιακής λειτουργίας της εταιρείας έως το 2020, εξάλλου, σε συνδυασμό με σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, περιορίζει ή/και αντισταθμίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της INTERAMERICAN, που ενδεικτικά περιορίζει σε ετήσια βάση τους ρύπους σε 170 περίπου ισοδύναμους τόνους διοξειδίων και οξειδίων, εξοικονομεί ενέργεια 600 χιλιάδων κιλοβατώρων και αποτρέπει την παραγωγή 55 χιλιάδων περίπου τόνων αποβλήτων. Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική πράσινων προμηθειών. Ειδικότερα όσον αναφορά στην ασφάλιση φωτοβολταϊκών, η λειτουργία των ασφαλισμένων στην εταιρεία πάρκων αποτρέπει ετησίως την έκλυση περίπου 120 χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακος. Πρόσφατα, η INTERAMERICAN ασφάλισε τις φωτοβολταϊκές μονάδες όλων των μελών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

SDG's

11η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας WIND με 20 δεσμεύσεις

Με νέα στρατηγική που περιλαμβάνει “20 δεσμεύσεις για το 2020’’ η WIND υλοποιεί με συνέπεια την 16ετή στρατηγική της για την εταιρική υπευθυνόητα με κύριο μέλημα τη διαρκή βελτίωση της επίδρασής της στην Κοινωνία, τους Ανθρώπους, το Περιβάλλον, τους Πελάτες και την Οικονομία.

H εταιρεία δημοσίευσε την έκθεσή της με μία ξεχωριστή βιωματική εμπειρία εθελοντισμού σε συνεργασία με την Ethelon ετοιμάζοντας 1.000 πακέτα φαγητού για το Κέντρο Ημερήσιάς Υποδοχής Αστέγων της οργάνωσης Praksis στην Αθήνα. Η ενεργή συμμετοχή στη δωρεά είχε στόχο να εμπνεύσει τον εθελοντισμό, αξία που διαπνέει το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών δράσεων της WIND σε επίπεδο Εταιρικής Υπευθυνότητας και ενισχύει τη διάδοση του μηνύματος της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο… μία έμπρακτη εφαρμογή της συνδεσιμότητας.

Εξάλλου, σημείο αναφοράς της Έκθεσης, όπως αναφέρουν τα στελέχη της εταιρείας, είναι ο όρος “connectivity”. Σαν μια κλωστή, ένα λεπτό νήμα, καθένας από την ομάδα της WIND με τις πράξεις του συνδέει και συνδέεται με τους Ανθρώπους, το Περιβάλλον, την Κοινωνία, τους Πελάτες και την Οικονομία δημιουργώντας ένα μεγάλο δίκτυο που συνεχώς επεκτείνεται και εξελίσσεται για να προσφέρει το αγαθό της επικοινωνίας και της συνδεσιμότητας στον ψηφιακό κόσμο απ’ άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα.

Νέα στρατηγική, ‘’20 Δεσμεύσεις για το 2020’’  

Η νέα στρατηγική που χαράζει η WIND –η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υιοθετεί μία παγκόσμια προσέγγιση- αποτελείται από 20 δεσμεύσεις για το 2020 στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δέσμευσής της για διαρκή συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονιζόμενη πλήρως με την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών ως το 2030 (SDGs).

Mε την θέσπιση των 20 στόχων η WIND δεσμεύεται μέχρι το 2020 για:

τη διαρκή εκπαίδευση των ανθρώπων της, για την ισορροπημένη εργασιακή σχέση και για την ευκαιρία σε περισσότερες γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης.

τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μέσω της μείωσης των εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας, της μείωσης των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και της δημιουργίας του πρώτου κλιματικά ουδέτερου καταστήματός

τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος πλοήγησης για τα παιδιά, μέσω του προγράμματος kids@safety και τον ψηφιακό μετασχηματισμό απομακρυσμένων νησιών μέσω του προγράμματος «Ερχόμαστε Κοντά»

την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη συνεργασία της με εγχώριους προμηθευτές, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και τις πρώτες ύλες της χώρας και τις συνεχείς επενδύσεις στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο την προσφορά  μιας εξαιρετικής εμπειρίας επικοινωνίας στους συνδρομητές.

Όπως σημειώνει στον πρόλογο της 11ης ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής: “H στρατηγική μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα ξεδιπλώνεται με μια σειρά από δράσεις που αγγίζουν άμεσα και θετικά την ελληνική κοινωνία, όπως οφείλει να κάνει η WIND ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, με κρίσιμο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα’’.

Στη φωτογραφία: Κωσταπάνος Μηλιαρέσης – Co-Founder, CEO and BoD member Ethelon, Μαρί ΧάλακαΔιευθύντρια Ανεύρεσης Πόρων της PRAKSIS και ο Γιώργος Τσαπρούνης–  Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων WIND Ελλάς

Περισσότερα

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Visa: Στηρίζει “Το Χαμόγελο του Παιδιού” με Εθνική και Κωτσόβολο

Την στήριξη του πανελλαδικού έργου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ανακοίνωσε η Visa σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και τον Κωτσόβολο.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά σε σαράντα καταστήματα Κωτσόβολος πανελλαδικά, εγκαθίστανται τερματικά μηχανήματα POS, όπου με ένα απλό άγγιγμα της κάρτας όλοι θα μπορούν να στηρίξουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τα παιδιά, που πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Η δωρεά μέσω ανέπαφων συναλλαγών είναι πολύ απλή. Το ειδικό τερματικό POS θα βρίσκεται δίπλα από κάθε ταμείο των καταστημάτων, με μοναδική αποστολή την αποδοχή χρημάτων με αποκλειστικό αποδέκτη τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Τα συγκεκριμένα τερματικά θα λειτουργούν ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ήδη υπάρχοντα μηχανήματα για ηλεκτρονικές πληρωμές. Ακουμπώντας τις ανέπαφες Visa κάρτες στο νέο τερματικό θα πραγματοποιείται απευθείας δωρεά 2 ευρώ στον Οργανισμό, με την παράλληλη έκδοση ανάλογης απόδειξης

“Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Εθνική Τράπεζα και τον Κωτσόβολο για την υποστήριξη του πολύτιμου έργου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Με την χρήση της τεχνολογίας ελπίζουμε να συγκεντρώσουμε δωρεές πιο εύκολα”, δήλωσε ο Νίκος Καμπανόπουλος, γενικός διευθυντής της Visa για Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο ενώ η Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, γενική διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής, της Εθνικής επισήμανε ότι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Τράπεζας, σε όλη τη διάρκεια της πορείας της είναι η συνεισφορά της στην πρόοδο και ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. “Ο καθένας από εμάς θα μπορεί να προσφέρει 2 ευρώ με τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτα και να συμβάλει στην φροντίδα των παιδιών που μας έχουν ανάγκη”, πρόσθεσε ενώ από την πλευρά του ο Γιάννης Βασιλάκος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, επισήμανε ότι η ισχύς εν τη ενώσει μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας προς το καλύτερο. “Αποτελεί χρέος των μεγάλων εταιρειών να προσφέρουν συστηματικά προς την κοινωνία και να δημιουργούν αυτήν την κουλτούρα, τόσο στους εργαζομένους τους, όσο και στους πελάτες τους…”, τόνισε.

Περισσότερα

10# Λιγότερες Ανισότητες

IΣΑ: Αποστολή του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στη Σκύρο

Κοντά στους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας, βρέθηκαν οι εθελοντές του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, καθώς κλιμάκιο του Ιατρείου, μετέβη στις 23 Ιούνιου, σε αποστολή κοινωνικής αλληλεγγύης στη Σκύρο, με τη συμμετοχή γιατρών όλων των ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, το κλιμάκιο αποτελείτο από τους κ.κ. Νίκο Καλλιακμάνη παθολόγο, Θωμά Ριζόπουλο Καρδιολόγο, Ιωάννη Κονιδάρη χειρουργό αγγειολόγο, Ελένη Μελιάδου παιδίατρο, Ιζόλδη Χατζηγιάννη ορθοπεδικό, Κάτωνα Νομικό Δερματολόγο, Μαρία Παλιατσέα ακτινολόγο, Δημήτρη Δημητρίου ουρολόγο, Μαρία Παιδονόμου βιοπαθολόγο και Άννα Παπαπροκοπίου φαρμακοποιό.

Επίσης σημαντική ήταν η συμβολή του Μηλτιάδη Χατζηγιαννάκη ΩΡΛ και πρώην Δημάρχου Σκύρου. Στο Πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο Σκύρου προσήλθαν και εξετάστηκαν 320 ασθενείς, ενώ έγιναν 51 απεικονιστικές εξετάσεις.

Σχολιάζονται το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής είναι δίπλα στο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Παλεύουμε για να στηρίξουμε τις δομές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που καταρρέουν από την οικονομική κρίση και τις αποτυχημένες πολιτικές και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε φτάσει στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας. Οι εθελοντές του Ιατρείου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε αποστολές που προϋπόθεταν πολύ προσωπικό χρόνο και κόπο και και για τη σημαντική αυτή συμβολή τους, ο ΙΣΑ τους ευχαριστεί θερμά».

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ