Connect with us

4# Ποιοτική Εκπαίδευση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός «όχημα» για την ποιοτική εκπαίδευση

Children

Ο Στόχος 4 της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για την ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, για όλους, με την προώθηση των ισότιμων και ποιοτικών ευκαιριών διά βίου μάθησης, μπορεί να επιτευχθεί πιο γρήγορα με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από μεγάλους οργανισμούς μέχρι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Της Σοφίας Εμμανουήλ semmanouil@gmail.com

Με την ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα επιταχυνθεί. Και επομένως, όπως έχει επισημάνει και η ΕΕ, μέσω της εκπαίδευσης οι πολίτες θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορούν αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου, παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου κόσμου.

Η εκπαίδευση μπορεί να επωφεληθεί από το άνοιγμα των σχολικών τάξεων, από εμπειρίες και έργα που αντανακλούν την πραγματική ζωή, καθώς επίσης από νέα εργαλεία και υλικά μάθησης και από ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες δυνατότητες μέσω της ηλεκτρονικής συνεργασίας. Η πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και η χρήση τους μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του μαθησιακού χάσματος μεταξύ σπουδαστών από υψηλό και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Είναι ενδεικτικό ότι ενώ πάνω από το 80% των νέων στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για κοινωνικές δραστηριότητες η χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς δεν είναι τόσο ευρεία. Η καινοτομία στα εκπαιδευτικά συστήματα, που νοείται ως η υιοθέτηση νέων υπηρεσιών, τεχνολογιών και ικανοτήτων από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην ενίσχυση της ισότητας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Καλές πρακτικές

Για παράδειγμα η δράση «Ψηφιοποίηση Σχολικών Βιβλίων» που υλοποίησε η iSquare, εταιρεία του Ομίλου Quest, έχει καταστήσει προσβάσιμη – εντός και εκτός του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης – την εκπαιδευτική ύλη βασικών σχολικών μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, μέσω της ψηφιοποίησής της ειδικά για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple. Με ένα απλό «κατέβασμα» από τον ιστότοπο ebooks.edu.gr της υπηρεσίας ΙΤΥΕ Διόφαντος του Υπουργείου Παιδείας και από την πλατφόρμα www.edupad.gr σε συσκευή iPad, η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι εύκολη και το περιεχόμενο «ζωντανεύει» μέσα από συνδυασμό κειμένου, εικόνων, ήχων, βίντεο και εφαρμογών ενώ η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνεται πιο φιλική και διαδραστική και προσφέρεται σε όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.

Η «Ψηφιοποίηση Σχολικών Βιβλίων», μέσα από το ολοκληρωμένο Οικοσύστημα της Apple, είναι χρήσιμη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Για τους μαθητές, το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω των συσκευών της Apple εξελίσσει την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντάς τη βιωματική και περισσότερο ελκυστική, ενώ αυξάνεται η απορρόφηση της πληροφορίας και η μετατροπή της σε γνώση. Οι εκπαιδευτικοί διευκολύνονται στο έργο τους, ενισχύουν τη διαδραστικότητα στο μάθημα και μειώνουν το μέσο χρόνο εκτέλεσης του μαθήματος στο περιβάλλον της τάξης. Επίσης οι γονείς αξιοποιούν τις συσκευές της Apple και εκτός του σχολείου ως ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς μπορούν και ελέγχουν γρηγορότερα και πιο ευχάριστα τη μελέτη του μαθητή στο σπίτι.

Ο Όμιλος Quest έχει επενδύσει πολλαπλά στην εκπαίδευση, ενώ συνεχίζει να εστιάζει σε αυτή σημαντικό μέρος του κοινωνικού του έργου.

Πέρα από τις κοινωνικές δράσεις ωστόσο υπάρχουν και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους. Μια ενδεικτική πρωτοβουλία είναι η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα New School.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέσω του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του 4ου Στόχου της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, που αναφέρεται στην ποιοτική εκπαίδευση και προς αυτήν την κατεύθυνση συνεργάστηκε με την ψηφιακή πλατφόρμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης “New School”.

Γιώργος-Όμηρος Χριστάκος
Ο Γιώργος-Όμηρος Χριστάκος

Ο Γιώργος-Όμηρος Χριστάκος, CEO, New School, περιγράφει στο csrindex.gr αυτό το εργαλείο ως μια ανοικτού τύπου εκπαιδευτική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, όπου το κάθε μάθημα έχει τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση και λειτουργεί με συνδρομές.

Εξηγεί ότι στόχος της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας New School είναι η ποιοτική, καινοτόμα και σε βάθος εκπαίδευση των μαθητών αλλά και η καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών με την παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποιώντας σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και ανταποκρινόμενη στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. «Τα ψηφιακά μαθήματα είναι βασισμένα στις οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας και εμπλουτίζονται με τρόπο ώστε να αναβαθμίζουν αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από κείμενα, βίντεο, animations, τραγούδια, φωτογραφίες, έργα τέχνης, ταινίες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, διαδραστικές ασκήσεις, τεστ γνώσεων, έρευνες, σχεδιαγράμματα εκθέσεων, εξωτερικούς συνδέσμους, δραστηριότητες, timelines, ψηφοφορίες, παιχνίδια, κ.ά.», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστάκο, το New School ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών του. «Αποτελεί μια πλατφόρμα ανοιχτή στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον…», σημειώνει και μιλά για μετουσίωση του σχολείου σε εστία όχι μόνο εκπαίδευσης αλλά και δημιουργικής απασχόλησης και εποικοδομητικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του παιδιού, το οποίο μαθαίνει, ενημερώνεται για σύγχρονα θέματα, ασκείται στην παρατήρηση, την έρευνα, την ομαδοσυνεργατική, την συναισθηματική νοημοσύνη, το κριτικό πνεύμα κ.ά.

H πλατφόρμα απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς, που αξιοποιούν έτσι τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας σε αντιστοιχία με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας ενώ και οι γονείς μπορούν να μπουν στο πνεύμα της μαθησιακής διαδικασίας και να παρακολουθήσουν άμεσα την εξέλιξη του παιδιού τους μέσα από τις ψηφιακές διαδραστικές ασκήσεις του κάθε μαθήματος.

To New School, η ομάδα του οποίου αποτελείται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στελέχη από το χώρο του Marketing και της Πληροφορικής, αξιοποιεί τα social media, την πλατφόρμα Mailchimp για την αυτοματοποίηση των Direct Mail Campaigns και μεταξύ άλλων δράσεων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοοικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει σεμινάρια με θέμα την «Ψηφιακή Εκπαίδευση στο Σχολείο».

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4# Ποιοτική Εκπαίδευση

Συνεργασία Ιδρ. Deutsche Telekom και STEM Education

Το ίδρυμα της Deutsche Telekom διευρύνει τις διεθνείς του δραστηριότητες, φέρνοντας στην Ελλάδα το πρόγραμμα Junior Engineer Academy, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό STEM Education.

Eιδικότερα, το Junior Engineer Academy (JEA) είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ιδρύθηκε με επιτυχία από το Ίδρυμα της Deutsche Telekom στην Γερμανία το 2005 και στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 100 γερμανικά σχολεία. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα JEA θα έχει διάρκεια 2έτη και θα υλοποιηθεί από τον STEM Education σε σχολεία όλης της χώρας, απευθυνόμενο σε μαθητές δευτέρας και τρίτης Γυμνασίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα δημιουργηθούν συνολικά 16 σχολεία, ένα εκ των οποίων θα υποστηριχθεί από την COSMOTE, μέσω ξεχωριστής συμφωνίας με τον STEM Education.

Το πρόγραμμα, που έχει ως στόχο να εμπνεύσει το ενδιαφέρον των νέων για επαγγέλματα σχετικά με την τεχνολογία και την μηχανική, να διευκολύνει τη μετάβασή τους από το σχολείο στο πανεπιστήμιο και να ενισχύσει τις ψηφιακές τους δεξιότητες, περιλαμβάνει 28 διαφορετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με τη μορφή μαθημάτων επιλογής.

Και τα 16 σχολεία έχουν εφοδιαστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό (3D εκτυπωτές, εργαλεία, μπαταρίες, Arduino uno κλπ.), τον οποίο θα αξιοποιήσουν περισσότεροι από 1.500 μαθητές και 45 εκπαιδευτικοί, ειδικά εκπαιδευμένοι για τις ανάγκες του προγράμματος.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του προγράμματος, είναι η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, ενώ οι γνώσεις που θα αποκτηθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα αξιοποιηθούν για την εξέλιξη του.

Στην Γερμανία, το δίκτυο σχολείων του προγράμματος JEA έχει αναπτύξει μια δυναμική πλατφόρμα που βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Ο κ. Ekkehard Winter, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος της Deutsche Telekom δήλωσε: «Η προετοιμασία των νέων από μικρή ηλικία για την ψηφιακή κοινωνία και τον επαγγελματικό στίβο, είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Για να το πετύχουμε, είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουμε στους νέους τις δεξιότητες αλλά και τον ενθουσιασμό για την τεχνολογία,. Είμαστε ευχαριστημένοι που έχουμε βρει στον STEM Education έναν ικανό εταίρο για την έναρξη του επιτυχημένου προγράμματος Junior Engineer Academy στην Ελλάδα.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του STEM education, κ. Ιωάννης Σομαλακίδης, ανέφερε: «Περισσότεροι από 1.500 μαθητές Γυμνασίου στην Ελλάδα έχουν τώρα την ευκαιρία να ανακαλύψουν την τεχνολογία, τη μηχανική και την επιστήμη, αναπτύσσοντας δεξιότητες STEM. Ταυτόχρονα, μπορούν να καταλάβουν καλύτερα ποια είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και ποια επαγγέλματα σχετίζονται με τη μηχανική. Είναι χαρά μας που συνεργαζόμαστε στενά με το Ίδρυμα της Deutsche Telekom για έναν τόσο σημαντικό -για το μέλλον των παιδιών μας- κοινό στόχο».

Στόχος του STEM Education στην Ελλάδα, είναι η προώθηση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, σε σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο STEM Education έχει στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE, τα τελευταία έξι χρόνια.

«Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, συνεισφέρει στην υλοποίηση του οράματός μας, για έναν κόσμο καλύτερο για όλους μέσω της τεχνολογίας. Μέσα από τις πρωτοβουλίες μας για την εκπαιδευτική ρομποτική, πάνω από 19.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα έχουν αναπτύξει  δεξιότητες STEM», είπε η κα. Σταυρούλα Αγγελόπουλου, Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ομίλου ΟΤΕ.

Στο δίκτυο του Junior Engineer Academy στην Ελλάδα, συμμετέχουν τα εξής 16 σχολεία: 6ο Γυμνάσιο Ξάνθης (Ξάνθη), 4ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου (Αθήνα), 2ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης (Αθήνα), Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης – Ηρακλείου (Αθήνα), Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά (Αθήνα), 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας (Αθήνα), 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς (Αθήνα), Γυμνάσιο Πέτα (Άρτα), 2ο Γυμνάσιο Ευόσμου – Ιωάννης Κακριδής (Θεσσαλονίκη), 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη), 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων (Ιωάννινα), 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων (Ιωάννινα), Γυμνάσιο Λακκόπετρας Αχαΐας (Λακκόπετρα) και EN.E.E.GY-L. Πατρών και Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πάτρας (Πάτρα). Η Ακαδημία Junior Engineer στο Ραλλείο Γυμνάσιο Θηλέων (Πειραιά) υποστηρίζεται από την COSMOTE, σε συνεργασία με τον STEM Education.

Το ελληνικό δίκτυο είναι το δεύτερο δίκτυο Junior Engineer Academy εκτός Γερμανίας, μετά την επιτυχημένη συνεργασία του Ιδρύματος της Deutsche Telekom με το Κροατικό Ινστιτούτο Νεανικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Περισσότερα

11# Βιώσιμες πόλεις & Κοινότητες

ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία με το Αστεροσκοπείο για διαδραστική έκθεση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου τα εγκαίνια της Διαδραστικής Εκπαιδευτικής Έκθεσης «Του Καιρού τα Μυστικά…», που διοργανώνει ο ΤΙΤΑΝ στο εργοστάσιο Δρεπάνου Αχαΐας.

Πρόκειται για μία συναρπαστική περιήγηση στον κόσμο της Μετεωρολογίας, από την εξέλιξή της ανά τους αιώνες και τα όργανα που χρησιμοποιεί σήμερα, έως την ερμηνεία των καιρικών φαινομένων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο σχεδιασμός και η επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης ανήκουν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και συγκεκριμένα στην Επιστημονική Ομάδα Εκπαιδευτικής Μετεωρολογίας «Περί Ανέμων και Υδάτων», του meteo.gr. Η υλοποίηση της έκθεσης έτυχε θερμής υποδοχής από τον Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, ο οποίος και παρέστη στην εκδήλωση των εγκαινίων.

«Του Καιρού τα Μυστικά…» παρουσιάζονται σε τρεις θεματικές ενότητες ενώ ο συνδυασμός βίντεο, προσομοιώσεων, πειραμάτων και διαδραστικών εφαρμογών προσφέρει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες να εμπεδώσουν τη δημιουργία και την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έντονα καιρικά φαινόμενα και τον τρόπο προστασίας από αυτά. Πρόκειται για μια σημαντική εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων που διοργανώνει ο ΤΙΤΑΝ στις περιοχές δραστηριοποίησης του.

Τα εγκαίνια τίμησε με τη παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Στα εγκαίνια, επίσης, παραβρέθηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ο Περιφερειάρχης, κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτριος Καραβίδας, Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, ο κ. Χρήστος Παπασημακόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας και ο κ. Ζώης Σπηλιόπουλος, Προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.

Εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου παραβρέθηκαν ο κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ο κ. Νικόλαος Βερετάνος, Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, ο κ. Ιωάννης Τσακαρέστος και η κ. Ουρανία Ζήση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, ο κ. Νικόλαος Μπακουλόπουλος από τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων και ο κ. Σταύρος Βαρβατσούλης, Δασάρχης Πατρών.

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με τη παρουσία τους ο κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, Δήμαρχος Αιγιάλειας, ο κ. Ευάγγελος Κατσακούλης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ρίου του Δήμου Πατρέων, η κ. Αναστασία Τογιοπούλου, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μεσσάτιδας, Παραλίας & Βραχναίϊκων του Δήμου Πατρέων, ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων του Δήμου Ερυμάνθου, ο κ. Ηλίας Βέρρας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ερυμάνθου, καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αραχωβιτίκων, Δρεπάνου, Ψαθοπύργου κ.κ. Σοφία Μητρούλια, Παναγιώτης Κολοκυθάς, Βασίλειος Σακελλαράκης αντιστοίχως.

Επίσης, παραβρέθηκαν εκ μέρους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτ. Ελλάδος ο κ. Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ., ο κ. Κυριάκος Πέττας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ο κ. Νικόλαος Κοτσώνης, Γενικός Διευθυντής ενώ εκ μέρους του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ο Πρόεδρός του, κ. Βασίλειος Αϊβαλής.

Την επίσημη έναρξη της διαδραστικής έκθεσης παρακολούθησε και πλήθος εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Φορέων, Οργανισμών και Οικολογικών Οργανώσεων από την τοπική κοινωνία, καθώς και πελάτες και συνεργάτες των εταιριών ΤΙΤΑΝ και INTERBETON.

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθυντής του Εργοστασίου Δρεπάνου, Δημήτρης Παπαγεωργίου, σχολίασε, μεταξύ άλλων: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρουσιάζουμε στο Εργοστάσιο Δρεπάνου την Έκθεση «Του Καιρού τα Μυστικά…», μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας του Εργοστασίου. Άλλωστε, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναγνωρίζεται ως η πρώτη εταιρεία που εφάρμοσε στην πράξη την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα. Στόχος των δράσεων που υλοποιεί το Εργοστάσιο είναι να ενδυναμώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης και να καλλιεργεί τους δεσμούς μας με τους κατοίκους και τους φορείς με τους οποίους συμβιώνουμε καθημερινά. Κι αυτός ο στόχος χτίζεται μόνο σε γερά θεμέλια διαφάνειας, ακεραιότητας και συνεχούς βελτίωσης. Φιλοδοξούμε, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε στο μέλλον και άλλες ευκαιρίες που θα προσφέρουν στους μαθητές και τους κατοίκους της περιοχής μας δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και εξοικείωσης με τον σύγχρονο κόσμο και τις προκλήσεις του. Η κλιματική αλλαγή είναι μία από αυτές και μάλλον είμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικό για την αντιμετώπισή της, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο ζωής μας».

Η έκθεση διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ενώ θα υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης και ξενάγησης σχολείων και ομάδων: Δευτέρα- Παρασκευή 9:00- 13:00, εκτός Τρίτης, κατόπιν συνεννοήσεως στα τηλέφωνα: 2610 964215- 2610 964212.

Ώρες λειτουργίας για το ευρύ κοινό: Τετάρτη- Παρασκευή 16:00-18:00 και Σάββατο 11:00- 16:00, εκτός επίσημων αργιών.

Διεύθυνση: Εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, Δρέπανο Αχαΐας.

Σχεδιασμός- Επιστημονική Επιμέλεια: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ Επιστημονική Ομάδα Εκπαιδευτικής Μετεωρολογίας του meteo.gr.

Περισσότερα

4# Ποιοτική Εκπαίδευση

Τριπλή διάκριση για το Public στα HR Excellence Awards

Tριπλή διάκριση στα βραβεία HR Excellence Awards, τα οποία επιβραβεύουν την αριστεία στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού απέσπασε η αλυσίδα Public.

Ειδικότερα, τιμήθηκε με βραβείο GOLD στην κατηγορία Talent & Performance Management – Best Talent Management Strategy & Initiative για την πλατφόρμα Idea Management, μία online πλατφόρμα για τους εργαζομένους η οποία αναπτύχθηκε με στόχο να ακούει η εταιρεία τις ιδέες όλων των υπαλλήλων της ανεξαρτήτως ιεραρχίας, σε όποια πόλη και αν αυτοί βρίσκονται σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Public απέσπασε επίσης βραβείο BRONZE στην κατηγορία Technology, e-learning & Integrated HR MIS – Most Innovative use of Technology in HR για τη συνεργασία με το LinkedIn Learning. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πάνω από 13.000 εξειδικευμένα μαθήματα εξελίσσοντας τις γνώσεις τους και λαμβάνοντας πιστοποίηση γνώσεων.

Επίσης, η εταιρεία απέσπασε και βραβείο BRONZE στην κατηγορία Learning & Development – Best Team Building Program για το Public Cooking Challenge, το οποίο ξεκίνησε ως μια μονοήμερη εκδήλωση εκτός γραφείου με στόχο το team building και εξελίχθηκε σε ένα ομαδικό, διασκεδαστικό και συμμετοχικό παιχνίδι που ενδυνάμωσε τις ομάδες ξεκλειδώνοντας την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητά τους.

Τα βραβεία παρέλαβαν από το τμήμα HR, η Κατερίνα Μαντζώρου, HR Director και από το τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας, η Χριστίνα Γκλιάτη, Internal Communication Executive.

Σημειώνεται ότι τα HR Awards 2019 πραγματοποιήθηκαν για 5η συνεχή χρονιά αναδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές από τον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ