Connect with us

4# Ποιοτική Εκπαίδευση

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός «όχημα» για την ποιοτική εκπαίδευση

Children

Ο Στόχος 4 της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για την ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, για όλους, με την προώθηση των ισότιμων και ποιοτικών ευκαιριών διά βίου μάθησης, μπορεί να επιτευχθεί πιο γρήγορα με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από μεγάλους οργανισμούς μέχρι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Της Σοφίας Εμμανουήλ semmanouil@gmail.com

Με την ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα επιταχυνθεί. Και επομένως, όπως έχει επισημάνει και η ΕΕ, μέσω της εκπαίδευσης οι πολίτες θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορούν αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου, παγκοσμιοποιημένου και διασυνδεδεμένου κόσμου.

Η εκπαίδευση μπορεί να επωφεληθεί από το άνοιγμα των σχολικών τάξεων, από εμπειρίες και έργα που αντανακλούν την πραγματική ζωή, καθώς επίσης από νέα εργαλεία και υλικά μάθησης και από ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες δυνατότητες μέσω της ηλεκτρονικής συνεργασίας. Η πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και η χρήση τους μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του μαθησιακού χάσματος μεταξύ σπουδαστών από υψηλό και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Είναι ενδεικτικό ότι ενώ πάνω από το 80% των νέων στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για κοινωνικές δραστηριότητες η χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς δεν είναι τόσο ευρεία. Η καινοτομία στα εκπαιδευτικά συστήματα, που νοείται ως η υιοθέτηση νέων υπηρεσιών, τεχνολογιών και ικανοτήτων από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην ενίσχυση της ισότητας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Καλές πρακτικές

Για παράδειγμα η δράση «Ψηφιοποίηση Σχολικών Βιβλίων» που υλοποίησε η iSquare, εταιρεία του Ομίλου Quest, έχει καταστήσει προσβάσιμη – εντός και εκτός του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης – την εκπαιδευτική ύλη βασικών σχολικών μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, μέσω της ψηφιοποίησής της ειδικά για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple. Με ένα απλό «κατέβασμα» από τον ιστότοπο ebooks.edu.gr της υπηρεσίας ΙΤΥΕ Διόφαντος του Υπουργείου Παιδείας και από την πλατφόρμα www.edupad.gr σε συσκευή iPad, η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι εύκολη και το περιεχόμενο «ζωντανεύει» μέσα από συνδυασμό κειμένου, εικόνων, ήχων, βίντεο και εφαρμογών ενώ η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνεται πιο φιλική και διαδραστική και προσφέρεται σε όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.

Η «Ψηφιοποίηση Σχολικών Βιβλίων», μέσα από το ολοκληρωμένο Οικοσύστημα της Apple, είναι χρήσιμη σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Για τους μαθητές, το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω των συσκευών της Apple εξελίσσει την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντάς τη βιωματική και περισσότερο ελκυστική, ενώ αυξάνεται η απορρόφηση της πληροφορίας και η μετατροπή της σε γνώση. Οι εκπαιδευτικοί διευκολύνονται στο έργο τους, ενισχύουν τη διαδραστικότητα στο μάθημα και μειώνουν το μέσο χρόνο εκτέλεσης του μαθήματος στο περιβάλλον της τάξης. Επίσης οι γονείς αξιοποιούν τις συσκευές της Apple και εκτός του σχολείου ως ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς μπορούν και ελέγχουν γρηγορότερα και πιο ευχάριστα τη μελέτη του μαθητή στο σπίτι.

Ο Όμιλος Quest έχει επενδύσει πολλαπλά στην εκπαίδευση, ενώ συνεχίζει να εστιάζει σε αυτή σημαντικό μέρος του κοινωνικού του έργου.

Πέρα από τις κοινωνικές δράσεις ωστόσο υπάρχουν και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους. Μια ενδεικτική πρωτοβουλία είναι η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα New School.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέσω του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του 4ου Στόχου της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, που αναφέρεται στην ποιοτική εκπαίδευση και προς αυτήν την κατεύθυνση συνεργάστηκε με την ψηφιακή πλατφόρμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης “New School”.

Γιώργος-Όμηρος Χριστάκος
Ο Γιώργος-Όμηρος Χριστάκος

Ο Γιώργος-Όμηρος Χριστάκος, CEO, New School, περιγράφει στο csrindex.gr αυτό το εργαλείο ως μια ανοικτού τύπου εκπαιδευτική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, όπου το κάθε μάθημα έχει τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση και λειτουργεί με συνδρομές.

Εξηγεί ότι στόχος της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας New School είναι η ποιοτική, καινοτόμα και σε βάθος εκπαίδευση των μαθητών αλλά και η καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών με την παροχή πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού, αξιοποιώντας σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και ανταποκρινόμενη στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. «Τα ψηφιακά μαθήματα είναι βασισμένα στις οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας και εμπλουτίζονται με τρόπο ώστε να αναβαθμίζουν αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από κείμενα, βίντεο, animations, τραγούδια, φωτογραφίες, έργα τέχνης, ταινίες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, διαδραστικές ασκήσεις, τεστ γνώσεων, έρευνες, σχεδιαγράμματα εκθέσεων, εξωτερικούς συνδέσμους, δραστηριότητες, timelines, ψηφοφορίες, παιχνίδια, κ.ά.», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστάκο, το New School ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών του. «Αποτελεί μια πλατφόρμα ανοιχτή στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον…», σημειώνει και μιλά για μετουσίωση του σχολείου σε εστία όχι μόνο εκπαίδευσης αλλά και δημιουργικής απασχόλησης και εποικοδομητικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του παιδιού, το οποίο μαθαίνει, ενημερώνεται για σύγχρονα θέματα, ασκείται στην παρατήρηση, την έρευνα, την ομαδοσυνεργατική, την συναισθηματική νοημοσύνη, το κριτικό πνεύμα κ.ά.

H πλατφόρμα απευθύνεται τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς, που αξιοποιούν έτσι τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας σε αντιστοιχία με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας ενώ και οι γονείς μπορούν να μπουν στο πνεύμα της μαθησιακής διαδικασίας και να παρακολουθήσουν άμεσα την εξέλιξη του παιδιού τους μέσα από τις ψηφιακές διαδραστικές ασκήσεις του κάθε μαθήματος.

To New School, η ομάδα του οποίου αποτελείται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στελέχη από το χώρο του Marketing και της Πληροφορικής, αξιοποιεί τα social media, την πλατφόρμα Mailchimp για την αυτοματοποίηση των Direct Mail Campaigns και μεταξύ άλλων δράσεων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοοικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει σεμινάρια με θέμα την «Ψηφιακή Εκπαίδευση στο Σχολείο».

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4# Ποιοτική Εκπαίδευση

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ενισχύει τις σχολικές βιβλιοθήκες των Δημοτικών Σχολείων

Με επιπλέον βιβλία και καινούργιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ενίσχυσε τις βιβλιοθήκες των πρώτων τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων της πόλης που εντάσσονται στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας. Η δημοτική αρχή θα κάνει το ίδιο στο επόμενο διάστημα και με τα υπόλοιπα σχολεία του Ηρακλείου που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Δίκτυο, το οποίο ως στόχο έχει να φέρει τα παιδιά ακόμα πιο κοντά στο βιβλίο και τη μάθηση.

Μέσα από την δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αγοράστηκαν αντίτυπα μιας πληθώρας από τίτλους βιβλίων και ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.) τα οποία διατέθηκαν στις βιβλιοθήκες αρχικά των 12ου, 6ου, 3ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων. Θα ακολουθήσουν με τη νέα σχολική χρονιά οι αντίστοιχες ενέργειες για τα 1ο, 2ο, 9ο και 13ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου, που έχουν και αυτά υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών.

«Προωθούμε και ενισχύουμε κάθε πρόγραμμα το οποίο ως στόχο έχει την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της διαμόρφωση ενός ιδανικότερου περιβάλλοντος για τα παιδιά μας. Είτε με τις παρεμβάσεις βελτίωσης των σχολικών κτιρίων που, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αυτή την εποχή, πραγματοποιούμε σε όλα τα σχολεία του Δήμου, είτε με δράσεις όπως η συμμετοχή στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών, η προσπάθεια για ένα καλύτερο επίπεδο Παιδείας είναι διαρκής», σχολιάζει ο δήμαρχος, Νίκος Μπάμπαλος.

Περισσότερα

10# Λιγότερες Ανισότητες

Ο όμιλος ΟΤΕ φτιάχνει έναν καλύτερο κόσμο

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ και διέπει το σύνολο της λειτουργίας του, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναπτύσσει για τους πελάτες του, μέχρι τις επενδύσεις του σε δίκτυα νέας γενιάς και τεχνολογίες, αλλά και τα κοινωνικά του προγράμματα.

Λειτουργώντας υπεύθυνα και το 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ ενίσχυσε τη συνεισφορά του στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα των δράσεων του Ομίλου, καθώς και η συνολική του συνεισφορά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ 2018.

«Οι αλλαγές στις παγκόσμιες ισορροπίες -γεωπολιτικές, οικονομικές, τεχνολογικές- και τα disruptions που προκαλούν, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, το ψηφιακό χάσμα, η κλιματική αλλαγή, είναι ζητήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε ως παγκόσμια κοινότητα. Αν θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας έναν κόσμο καλύτερο για όλους, πρέπει να αναλάβουμε όλοι δράση. Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, διασφαλίζοντας το μέλλον των επόμενων γενιών. Αυτό είναι το νόημα της βιώσιμης ανάπτυξης», αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ.

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα – Σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης του Ομίλου

Η υπεύθυνη λειτουργία του Ομίλου ΟΤΕ αφορά όλη την αλυσίδα αξίας. Ο Όμιλος έχει αναπτύξει διαδικασίες, πολιτικές και μηχανισμούς για τη διαχείριση όλων των θεμάτων λειτουργίας του, όπως: ανθρώπινα δικαιώματα, εταιρικοί κίνδυνοι, κανονιστική συμμόρφωση, επιχειρησιακή συνέχεια, προμήθειες, ασφάλεια και απόρρητο, εφοδιαστική αλυσίδα κτλ.

Οι υψηλές επιδόσεις του Ομίλου ΟΤΕ σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, έχουν συμβάλλει στην υψηλή του κατάταξή σε έξι διεθνείς δείκτες κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, όπως οι FTSE4Good, Vigeo Eiris Best Emerging Markets Performers, ISS-oekom κ.ά.

Πελάτες – Ψηφιακές υπηρεσίες με αιχμή τα δίκτυα νέας γενιάς

Ως ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα, ο Όµιλος ΟΤΕ χτίζει τις λεωφόρους της νέας ψηφιακής κοινωνίας και αναβαθμίζει το τεχνολογικό προφίλ της χώρας, με αιχμή του δόρατος το Fiber to the Home και το 5G. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα των πελατών του πιο εύκολη και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, με βιώσιμο τρόπο.

Με επενδύσεις ύψους €2 δισ. έως το 2022, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει στόχο να φέρει το FTTH σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Το 2018, ο Όμιλος συμμετείχε σε 23 ερευνητικά έργα με οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Eργαζόµενοι – Έμφαση στην ευελιξία και την ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΤΕ είναι η δύναμη πίσω από τη στρατηγική του. Στόχος του Ομίλου, είναι να τους προσφέρει ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας για να εργαστούν και να αναπτυχθούν.

Το 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ σχεδίασε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και ανέπτυξε νέα μοντέλα εργασίας, που προάγουν την ευελιξία, τις ψηφιακές δεξιότητες και την καινοτομία. Οι συμμετοχές των ανθρώπων του σε εκπαιδεύσεις ξεπέρασαν τις 26.500 στη διάρκεια της χρονιάς. Η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, τη χρονιά που πέρασε έφτασε το 31%.

Κοινωνία: Έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ένα καλύτερο αύριο

Όραμα του Ομίλου ΟΤΕ είναι να συμβάλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. Το 2018, ο Όµιλος συνέχισε την κοινωνική συνεισφορά του για την ενίσχυση των ευαίσθητων ομάδων -ειδικότερα δε των παιδιών. Προτεραιότητά του, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ανθρώπων όλων των ηλικιών, μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στον τομέα του STEM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής, καθώς και για τη μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Επιπλέον, η εταιρεία υλοποιεί πλήθος δράσεων για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και του αθλητισμού – και με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων του.

Το 2018 η κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου ανήλθε σε περίπου 4 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα από τις δράσεις τα προγράμματά του υπολογίζεται ότι ωφελήθηκαν πάνω από 1.εκατ. άτομα. Οι συμμετοχές εργαζομένων σε δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς ξεπέρασαν τις 7.200.

Κλιµατική Αλλαγή και Περιβάλλον: Νέος στόχος η μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης

Το περιβάλλον έχει κεντρική θέση στη στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής στρατηγικής του Ομίλου ΟΤΕ, είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τεχνολογικές λύσεις όπως το Internet of Things (ΙοΤ), αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού.

Το 2018, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε τη μείωση (κατά 6%) των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑΦΘ), ενώ εξοικονόμησε 16,9 GWh ενέργειας, αξίας 2,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προώθησε προς ανακύκλωση 5.500 τόνους απορριμμάτων, ενώ μέσα από το εκτεταμένο εσωτερικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που υλοποιεί -με διαχωρισμό στην πηγή- την περασμένη χρονιά ανακυκλώθηκαν πάνω από 94 τόνοι απορριμμάτων.

Το 2019, ο Όμιλος ΟΤΕ έθεσε ως νέο στόχο τη μείωση της χρήσης των πλαστικών μίας χρήσης, όπως μπουκάλια, ποτήρια, σακούλες, σε κτήρια και καταστήματα. Με την πρωτοβουλία αυτή, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας αναμένεται να μειωθεί κατά 3,7 εκατομμύρια απορρίμματα τον χρόνο.

Περισσότερα

4# Ποιοτική Εκπαίδευση

Invent ICT: Πρόγραμμα ωρίμασνσης από τον Ihsan Elgin

Ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα ωρίμανσης των νεοφυών ομάδων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 11.7.2019, στην θερμοκοιτίδα Invent ICT από τον Ihsan Elgin, έναν από τους πιο καταξιωμένους εκπροσώπους του οικοσυστήματος των startups στην Τουρκία και Σύμβουλο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο πανεπιστήμιο Ozyegin.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με κύριο στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παρουσίασης αλλά και την κατάλληλη προετοιμασία-ωρίμανση των νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Ο I. Elgin, κατά την εισήγησή του σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου ανέφερε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της αγοράς στην οποία απευθύνεται κάθε εταιρία αλλά και της διακριτής τοποθέτησης που επιλέγει να έχει μέσα σε αυτή».

Επίσης, τόνισε ότι για την άντληση κεφαλαίων είναι ιδιαιτέρως σημαντική η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς πλέον ο ανταγωνισμός στις αγορές είναι πολύ υψηλός. Ο Mιχάλης Στάγκος τόνισε τη σημασία του διεθνούς δικτύου των Industry Disruptors – Game Changers (IDGC) και την περαιτέρω αξιοποίηση του προς όφελος των ομάδων του Invent-ICT ενώ αναφέρθηκε και στην μακρόχρονη συνεργασία με τον κ. Elgin καθώς και στην υπεραξία που έρχεται να φέρει με την διεθνή εμπειρία και μεθοδολογία του.

Η παρουσία του κ. I. Elgin πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επιπρόσθετων βοηθητικών δράσεων της θερμοκοιτίδας Invent ICT, εκτός του καθορισμένου προγράμματος επώασης. Η θερμοκοιτίδα Invent ICT από την πρώτη μέρα συγκρότησής της έχει θέσει ως προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη χώρα και τη διασύνδεση των startups με σημαντικούς παράγοντες της εγχώριας και διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής. Το πρόγραμμα προετοιμασίας των 23 ομάδων του Β κύκλου θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, με ένα μεγάλο exit event για τους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα Invent ICT υλοποιείται από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ) και τους Industry Disruptors Game Changers (ID-GC), με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ