Προσαρμογή σε νέα πρότυπα βιωσιμότητας

Date:

Share post:

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com) 

Προετοιμάζονται τα επιτελεία των μεγάλων ομίλων στην Ελλάδα ενόψει της εφαρμογής των νέων προτύπων κατάρτισης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESRS).

Η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) ενέκρινε την Τρίτη 15 Νοεμβρίου την τελική έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Απολογισμού Βιωσιμότητας (ESRS), τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλες τις εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας CSRD, η οποία ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι 6 Ιουλίου 2024. Η εφαρμογή θα είναι σταδιακή, από το 2024 μέχρι το 2028, για να καλύψει και τις μικρές επιχειρήσεις καθώς και την αλυσίδα αξίας, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κάθε επιχείρησης. Για τη χρήση του 2024 υπόχρεες είναι οι μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές, με πάνω από 500 εργαζόμενους, που υπόκεινται ήδη στην οδηγία για μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (NFRD). Για το 2025 είναι υπόχρεες όλες οι μεγάλες εταιρείες και οι μητρικές ομίλων, με κύκλο εργασιών πάνω από 40 εκατ. ευρώ και πάνω από 250 εργαζόμενους.

Η πρώτη δέσμη των πρωτύπων ESRS περιέχει τον κατ’ εξουσιοδότηση νόμο της ΕΚ, ο οποίος ορίζει δύο οριζόντια πρότυπα και δέκα άλλα πρότυπα βιωσιμότητας που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη δημοσίευση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πληροφοριών εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) των υπόχρεων επιχειρήσεων και οργανισμών. 

Ειδικότερα, τα 12 πρότυπα που έχουν εκδοθεί περιλαμβάνουν:

-Δύο πρότυπα που ισχύουν για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης: ESRS 1 – Γενικές Απαιτήσεις και ESRS 2 – Γενικές γνωστοποιήσεις.

-Πέντε Περιβαλλοντικά Πρότυπα: ESRS E1 – Κλιματική αλλαγή, ESRS E2 – Ρύπανση, ESRS E3 – Υδάτινοι και θαλάσσιοι πόροι, ESRS E4 – Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα και ESRS E5 – Χρήση πόρων και κυκλική οικονομία.

-Τέσσερα Κοινωνικά Πρότυπα: ESRS S1 – Ίδιο εργατικό δυναμικό, ESRS S2 – Λειτουργεί στην αλυσίδα αξίας, ESRS S3 – Επηρεαζόμενες κοινότητες και ESRS S4 – Καταναλωτές και τελικοί χρήστες, καθώς και

-Ένα Πρότυπο Εταιρικής Διακυβέρνησης: ESRS G1 – Επιχειρηματική συμπεριφορά. 

Η Grant Thornton σε εκδήλωση που διοργάνωση πριν από λίγο διάστημα, παρουσίασε τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα σύνταξης Απολογισμών ESG (EFRAG ESRS) και πώς επηρεάζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η Κατερίνα Κατσούλη, ESG & Sustainability Director, Grant Thornton, και Μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων EFRAG Technical Expert Group σημειώνει σχετικά ότι τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης EFRAG-ESRS έχουν δομηθεί προκειμένου να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της οδηγίας CSRD σχετικά με τη βιωσιμότητα. “Σχετικές γνωστοποιήσεις επεκτείνονται πλέον στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης που έχει τη σχετική υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών της, των επιχειρηματικών σχέσεων και της αλυσίδας εφοδιασμού της. Για το λόγο αυτό, η ανάπτυξη Απολογισμών Βιωσιμότητας εξελίσσεται σε ένα απαραίτητο και πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις εταιρίες. Η ανάπτυξή του είναι πολύ πιο απαιτητική και θα είναι επιτυχής μόνον κάτω από ένα νέο πλαίσιο συστηματικής δράσης (στρατηγική ESG), καταγραφής και παρακολούθησης όλων των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης”, προσθέτει.

Ουσιαστικότητα και διασφάλιση στοιχείων

Η Grant Thornton επισημαίνει προς τις εταιρείες ότι θα πρέπει να αναφέρουν στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον όσο και τα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης που δημιουργούν οικονομικούς κινδύνους και ευκαιρίες για την ίδια την εταιρεία. Η διπλή ουσιαστικότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (CSRD). Οι υπόχρεες εταιρείες θα πρέπει να προσδιορίσουν τόσο τον εξωτερικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον, όσο και τον αντίκτυπο στην αξία τους. Δημιουργείται δε η απαίτηση σε επίπεδο ΕΕ για περιορισμένη διασφάλιση, ήτοι εξωτερική επαλήθευση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα των πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα. Επιπλέον, επίκειται νομοθεσία για την πρόβλεψη προτύπων περιορισμένης διασφάλισης και εύλογης διασφάλισης. Η πιστοποίηση διασφάλισης πρέπει να προέρχεται από διαπιστευμένο ανεξάρτητο ελεγκτή ή φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες βιωσιμότητας συμμορφώνονται με τα πρότυπα πιστοποίησης που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ.

Σοφία Εμμανουήλ
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Related articles

Βίκος: 1ο Cycladic Kids Festival 23 και 24 Σεπτεμβρίου

Το διήμερο σαββατοκύριακο για τα παιδιά, πραγματοποιείται με αφορμή τον 10ου Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

SEAJETS: Δίπλα στους πληγέντες και στην κακοκαιρία Daniel 

Τέσσερις νταλίκες με μπουκάλια νερό του 1,5 λίτρου παραδόθηκαν στο Δημαρχείο Βόλου, μία νταλίκα στην Αγριά Βόλου και οι υπόλοιπες ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες. 

Διάλογοι ΙΣΝ: Τηλεθεατές ή πολίτες;

Θα τεθεί το ερώτημα αν έχουμε μετατραπεί από ενεργοί πολίτες σε απλούς θεατές ή καταναλωτές ειδήσεων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εμπλοκή μας στην πολιτική και πολιτειακή ζωή.

Χαμόγελο του Παιδιού: Διεθνής Συνάντηση με τον Σουηδικό Φορέα BRIS

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις και συζητήσεις υπό τον συντονισμό της Πηγής Πρωτοψάλτη, Συντονίστριας των Διεθνών Συνεργασιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Skip to content