Connect with us

ΕΚΕ

Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των οργανισμών (Model G.S.R.)

cebaceb1cf84ceaccebbcebfceb3cebf

Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΟ) – Model G.S.R. (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes)

 Αρχές, πεδία ΚΕΟ και Εταιρική διακυβέρνηση

Η αναφορά των αποτελεσμάτων/επιδόσεων και η λογοδοσία των οργανισμών γίνεται στο πλαίσιο των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών ΚΕΟ και στα θέματα κοινωνικής ευθύνης που καθορίζονται στο Διεθνές πρότυπο ISO 26000 «Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών» αξιοποιώντας τη διεθνή πρακτική αναφοράς επιδόσεων (του Global Reportive Initiative-GRI).

Οι Διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές ΚΕΟ είναι:
1. Λογοδοσία
2. Διαφάνεια
3. Ηθική συμπεριφορά
4. Σεβασμός στα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών
5. Τήρηση νομοθεσίας
6. Τήρηση των Διεθνών κανόνων συμπεριφοράς
7. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα

Οι δραστηριότητες του οργανισμού και οι ενέργειες για την ΚΕΟ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα γενικά και τοπικά συμφέροντα της κοινωνίας, τοπικής και ευρύτερης και να ικανοποιούν τις νομικές, τις διεθνείς και τις ηθικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την αειφορία.

Οι γενικές αρχές της ΚΕΟ αφορούν τη δέσμευση για σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και των νόμων και των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών.

Ακόμη, αφορούν το σεβασμό στο περιβάλλον, στα ανθρώπινα/ατομικά και εργατικά δικαιώματα, στη χρηστή εταιρική διοίκηση, τις θεμιτές πρακτικές συναλλαγών, το σεβασμό των αναγκών της τοπικής κοινότητας και των καταναλωτών.

Οι λειτουργικές αρχές είναι για την ανάληψη και τον καθορισμό των ορίων ευθύνης και επιρροής, την υιοθέτηση από διοίκηση, την αναγνώριση των θεμάτων/συνιστωσών της ΚΕΟ, την αναγνώριση και διαβούλευση με συμμέτοχους/ ενδιαφερομένους/ κοινωνία, την διαφάνεια στην επικοινωνία και την ευθύνη σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων της επιχείρησης.

Η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών αναλύεται (στο ISO 26000) στα παρακάτω πεδία ή ενότητες θεμάτων:

1. Εταιρική διακυβέρνηση. Η λειτουργία καθορισμού της στρατηγικής και των στόχων του οργανισμού (διακυβέρνηση-διοίκηση) αποτελεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης για τις αποφάσεις και τις επιπτώσεις της λειτουργίας του Οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον, τη δέσμευσης και της ιεράρχησης της ΚΕΟ σε σχέση με τους άλλους στόχους του οργανισμού για την επιβίωση και τα (αμιγώς) οικονομικά αποτελέσματα.

2. Ανθρώπινα δικαιώματα/ ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά.

3. Εργασιακά και εργατικά δικαιώματα/ Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

4. Προστασία περιβάλλοντος, πρόληψη ρύπανσης και ορθολογική χρήση πόρων.

5. Ορθές λειτουργικές πρακτικές/ θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού, ηθική, διαφάνεια, επέκταση θεμιτών πρακτικών και για προμηθευτές, εφοδιαστική αλυσίδα, καταπολέμηση διαφθοράς, σεβασμό πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων.

6. Προστασία καταναλωτή, ευαισθητοποίηση για αειφόρο κατανάλωση.

7. Κοινωνική συμμετοχή, ανάπτυξη και κοινωνική επένδυση, τοπική και ευρύτερη,
ανάπτυξη και φιλανθρωπία.

Εταιρική διακυβέρνηση

Η λειτουργία καθορισμού της στρατηγικής και των στόχων του οργανισμού και οι αποφάσεις της Διοίκησης είναι θεμελιώδης λειτουργία για την ΚΕΟ γιατί προσδιορίζει τη δέσμευση και αποτελεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης για τις επιπτώσεις της λειτουργίας του Οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η δέσμευση της Διοίκησης για την ΚΕΟ αποδεικνύεται μέσω:

α) της καθιέρωσης στρατηγικής, πολιτικής και στόχων που ενσωματώνουν τις αρχές (π.χ. λογοδοσία) και τις απαιτήσεις της ΚΕΟ

β) της δημιουργίας και συντήρησης κλίματος τήρησης αρχών και εφαρμογής ορθών πρακτικών ΚΕΟ

γ) της καθιέρωσης οικονομικών και μη κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων ΚΕΟ

δ) της αποδοτικής χρήσης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων

ε) της προαγωγής πρακτικών ίσων ευκαιριών για κατηγορίες εργαζομένων που δεν συμμετέχουν επαρκώς σε διευθυντικές θέσεις (όπως γυναίκες, φυλετικές ή θρησκευτικές ή εθνικές μειονότητες)

στ) της ισορροπίας στην εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισμού και των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των μελλοντικών γενιών

ζ) της καθιέρωσης αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον εντοπισμό ασυμφωνιών και την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων με διαπραγμάτευση

η) της προαγωγής της ενεργούς συμμετοχής στις δραστηριότητες της ΚΕΟ σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Οργανισμού

θ) της μέριμνας για την κατάλληλη ανάθεση ευθύνης, εξουσιοδότηση και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού που λαμβάνει αποφάσεις για την ΚΕΟ

ι) της παρακολούθησης εφαρμογής των αποφάσεων για την ΚΕΟ και της λογοδοσίας με την αναφορά αποτελεσμάτων των επιπτώσεων των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, είτε θετικών είτε αρνητικών, στο περιβάλλον και την κοινωνία

ια) της περιοδικής ανασκόπησης και αξιολόγησης των λειτουργιών διοίκησης/διακυβέρνησης του Οργανισμού και

ιβ) της προσαρμογής των λειτουργιών διοίκησης αναλόγως των αποτελεσμάτων της
ανασκόπησης και την κοινοποίηση των αλλαγών εντός του Οργανισμού και

ιγ) της δέσμευσης και της ιεράρχησης της ΚΕΟ σε σχέση με τους άλλους στόχους του οργανισμού για την επιβίωση και τα (αμιγώς) οικονομικά αποτελέσματα

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

1# Μηδενική Φτώχεια

10 χρόνια υποστήριξης της ActionAid από την INTERAMERICAN με 928 αναδοχές παιδιών

Η INTERAMERICAN κατά την τελευταία δεκαετία υποστηρίζει σταθερά το πρόγραμμα «Αναδοχής Παιδιού» της ActionAid σε όλο τον κόσμο και έχει ανανεώσει τη σχέση για το 2019 με συνολικά 92 αναδοχές. Από το 2009 έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναλάβει 928 ετήσιες αναδοχές παιδιών, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 244.992 ευρώ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι διοικητικοί τομείς, καθώς και γραφεία του δικτύου πωλήσεων, ενισχύοντας την εταιρική κουλτούρα κοινωνικής υπευθυνότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η INTERAMERICAN ευαισθητοποιεί σχετικά τους εργαζομένους της οργανώνοντας, σε συνεργασία με τον οργανισμό, διαδραστικές εκδηλώσεις ιδιαίτερης εμπειρίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι στελέχη της εταιρείας έχουν συμμετάσχει σε αποστολές της ActionAid στην Αφρική, παρέχοντας εθελοντικό έργο. Οι αναδοχές, που έχει αναλάβει η INTERAMERICAN, έχουν αναπτυχθεί σε 37 κοινότητες 17 χωρών, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων και εκτεθειμένων σε ποικίλους κινδύνους πληθυσμών που πλήττονται από φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες και περιθωριοποίηση.

Η διατροφή, η υγεία, η εκπαίδευση, η στέγαση, αποτελούν προτεραιότητες του προγράμματος αναδοχής, ενώ στον κύκλο του ενδιαφέροντος των ενεργειών του οργανισμού εντάσσονται οι οικογένειες των παιδιών και ενήλικοι που χρειάζονται υπηρεσίες υποστήριξης. Παράλληλα με τις αναδοχές παιδιών, η εταιρεία έχει συνδεθεί με το «Επίκεντρο», σημείο αναφοράς της ActionAid Hellas στον Κολωνό, παρέχοντας ασφάλιση στις εγκαταστάσεις του. Πρόκειται για δομή που υποστηρίζει άτομα κάθε ηλικίας ψυχοκοινωνικά, εκπαιδευτικά και με προσανατολισμό απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Επιπλέον, έχει συμφωνηθεί και ξεκινά αυτή την περίοδο συνεργασία και στον εκπαιδευτικό τομέα, με παροχή από στελέχη της INTERAMERICAN βασικών γνώσεων για την ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων σε άτομα που προτείνει το «Επίκεντρο». Η εταιρεία θα υποστηρίξει, με χορηγία καρδιολογικών εξετάσεων των αθλουμένων από την ιδιόκτητη ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και τη νεοσύστατη ποδοσφαιρική ομάδα του «Επίκεντρου».

Η συνδρομή της INTERAMERICAN του σημαντικό έργο της ActionAid συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με 14 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals) και συγκεκριμένα με την αντιμετώπιση της φτώχειας, της πείνας, της φροντίδας της υγείας, την ποιοτική εκπαίδευση και μόρφωση, την ισότητα των φύλων, την εξασφάλιση καθαρού νερού, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και τις συνεργασίες. Οι στόχοι αυτοί είναι εντεταγμένοι και στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.

Περισσότερα

3# Καλή Υγεία & Ευημερία

ΜΕΒΓΑΛ-Kifisia Run® : Τρέχω – Συνεισφέρω – Ευαισθητοποιώ

Μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση με σημαντικό κοινωνικό υπόβαθρο στηρίζει η γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ αναλαμβάνοντας μέγας χορηγός της διοργάνωσης. Πρόκειται για το δεύτερο αγώνα δρόμου Kifisia Run®, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στην Κηφισιά. Ο αγώνας ΜΕΒΓΑΛ-Kifisia Run, διοργανώνεται από το Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς, προβάλλει το μήνυμα Τρέχω – Συνεισφέρω – Ευαισθητοποιώ και έχει διπλό στόχο:

1. την ενίσχυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών , καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τις ανάγκες του Συνδέσμου σε μία προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους

2. τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα με την ευαισθητοποίηση του κοινού στο συγκεκριμένο θέμα Οι διοργανωτές έχουν σχεδιάσει διάφορες επιλογές σε διαδρομές, 10.000 μέτρων, 5.000 μέτρων αλλά και δρόμο 1.000 μέτρων για παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ευρείας συμμετοχής και να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας.

Η ΜΕΒΓΑΛ συμμετέχει και ενισχύει τον ΜΕΒΓΑΛ-Kifisia Run θέλοντας να παρέχει ουσιαστική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες, στα πλαίσια των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζει. Παράλληλα -ως εταιρεία τροφίμων- προωθεί την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και έχει ως μέλημα να στηρίζει αθλητικές διοργανώσεις και δράσεις που αποσκοπούν στην ευεξία, κάνοντας πράξη το σύνθημα «ΜΕΒΓΑΛ Αγάπης Έργα για τον αθλητισμό». Συνέντευξη τύπου του αγώνα δρόμου ΜΕΒΓΑΛ-Kifisia Run θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/03/19, στις 12:00 μ.μ., στο κατάστημα αθλητικών ειδών CosmosSport, Αργυροπούλου 4-Κηφισιά. Τη ΜΕΒΓΑΛ θα εκπροσωπήσει η κα Ερασμία Παπαδοπούλου, National Key Account Manager της εταιρείας.

Περισσότερα

SDG's

COSMOTE: «Meet the Experts»

Συνεχίζοντας τις δράσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η COSMOTE ξεκινά νέο κύκλο δωρεάν ημερίδων για τους επαγγελματίες σε διαφορετικές πόλεις, με τίτλο #GrowYourBusiness – Meet the Experts. Η νέα δράση του #GrowYourBusiness, που αποτελεί τη μετεξέλιξη των επιτυχημένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων της περιόδου 2017- 2018, δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να γνωρίσουν ειδικούς από διάφορους κλάδους και να αντλήσουν έμπνευση και ιδέες για να κάνουν το επόμενο βήμα στην επιχείρησή τους.

«Ο πρώτος κύκλος δωρεάν σεμιναρίων του #GrowYourBusiness ταξίδεψε σε 10 ελληνικές πόλεις, εκπαιδεύοντας πάνω από 2.500 επαγγελματίες στη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Φέτος, κάνουμε το επόμενο βήμα, φέρνοντας τους επαγγελματίες σε επαφή με experts από διάφορους κλάδους, που θα μοιραστούν την εμπειρία τους, αλλά και πρακτικές & καινοτόμες ιδέες που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, θέλουμε να συμβάλουμε σε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους», δήλωσε σχετικά ο Διευθυντής Εnterprise & Business Marketing Ομίλου ΟΤΕ, Θάνος Φαλάγγας.

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ημερίδων, θα παρευρεθούν άνθρωποι με επιτυχημένη δράση στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και εξαιρετικοί γνώστες των ψηφιακών μέσων, της τεχνολογίας και της εμπειρίας του πελάτη. H πρώτη ημερίδα του #GrowYourBusiness – Meet the Experts θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο “The Μet”), την Τετάρτη 10 Απρίλιου και οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ημερίδες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Για να δηλώσουν συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το www.growyourbusiness.gr. Το ανανεωμένο microsite περιλαμβάνει άρθρα & βίντεο για τεχνολογικά νέα που αφορούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο εμπλουτίζεται συνεχώς με στόχο πάντα την εκπαίδευση και την καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ