Connect with us

ΕΚΕ

Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των οργανισμών (Model G.S.R.)

cebaceb1cf84ceaccebbcebfceb3cebf

Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΟ) – Model G.S.R. (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes)

 Αρχές, πεδία ΚΕΟ και Εταιρική διακυβέρνηση

Η αναφορά των αποτελεσμάτων/επιδόσεων και η λογοδοσία των οργανισμών γίνεται στο πλαίσιο των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών ΚΕΟ και στα θέματα κοινωνικής ευθύνης που καθορίζονται στο Διεθνές πρότυπο ISO 26000 «Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών» αξιοποιώντας τη διεθνή πρακτική αναφοράς επιδόσεων (του Global Reportive Initiative-GRI).

Οι Διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές ΚΕΟ είναι:
1. Λογοδοσία
2. Διαφάνεια
3. Ηθική συμπεριφορά
4. Σεβασμός στα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών
5. Τήρηση νομοθεσίας
6. Τήρηση των Διεθνών κανόνων συμπεριφοράς
7. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα

Οι δραστηριότητες του οργανισμού και οι ενέργειες για την ΚΕΟ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα γενικά και τοπικά συμφέροντα της κοινωνίας, τοπικής και ευρύτερης και να ικανοποιούν τις νομικές, τις διεθνείς και τις ηθικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την αειφορία.

Οι γενικές αρχές της ΚΕΟ αφορούν τη δέσμευση για σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και των νόμων και των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών.

Ακόμη, αφορούν το σεβασμό στο περιβάλλον, στα ανθρώπινα/ατομικά και εργατικά δικαιώματα, στη χρηστή εταιρική διοίκηση, τις θεμιτές πρακτικές συναλλαγών, το σεβασμό των αναγκών της τοπικής κοινότητας και των καταναλωτών.

Οι λειτουργικές αρχές είναι για την ανάληψη και τον καθορισμό των ορίων ευθύνης και επιρροής, την υιοθέτηση από διοίκηση, την αναγνώριση των θεμάτων/συνιστωσών της ΚΕΟ, την αναγνώριση και διαβούλευση με συμμέτοχους/ ενδιαφερομένους/ κοινωνία, την διαφάνεια στην επικοινωνία και την ευθύνη σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων της επιχείρησης.

Η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών αναλύεται (στο ISO 26000) στα παρακάτω πεδία ή ενότητες θεμάτων:

1. Εταιρική διακυβέρνηση. Η λειτουργία καθορισμού της στρατηγικής και των στόχων του οργανισμού (διακυβέρνηση-διοίκηση) αποτελεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης για τις αποφάσεις και τις επιπτώσεις της λειτουργίας του Οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον, τη δέσμευσης και της ιεράρχησης της ΚΕΟ σε σχέση με τους άλλους στόχους του οργανισμού για την επιβίωση και τα (αμιγώς) οικονομικά αποτελέσματα.

2. Ανθρώπινα δικαιώματα/ ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά.

3. Εργασιακά και εργατικά δικαιώματα/ Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

4. Προστασία περιβάλλοντος, πρόληψη ρύπανσης και ορθολογική χρήση πόρων.

5. Ορθές λειτουργικές πρακτικές/ θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού, ηθική, διαφάνεια, επέκταση θεμιτών πρακτικών και για προμηθευτές, εφοδιαστική αλυσίδα, καταπολέμηση διαφθοράς, σεβασμό πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων.

6. Προστασία καταναλωτή, ευαισθητοποίηση για αειφόρο κατανάλωση.

7. Κοινωνική συμμετοχή, ανάπτυξη και κοινωνική επένδυση, τοπική και ευρύτερη,
ανάπτυξη και φιλανθρωπία.

Εταιρική διακυβέρνηση

Η λειτουργία καθορισμού της στρατηγικής και των στόχων του οργανισμού και οι αποφάσεις της Διοίκησης είναι θεμελιώδης λειτουργία για την ΚΕΟ γιατί προσδιορίζει τη δέσμευση και αποτελεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης για τις επιπτώσεις της λειτουργίας του Οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η δέσμευση της Διοίκησης για την ΚΕΟ αποδεικνύεται μέσω:

α) της καθιέρωσης στρατηγικής, πολιτικής και στόχων που ενσωματώνουν τις αρχές (π.χ. λογοδοσία) και τις απαιτήσεις της ΚΕΟ

β) της δημιουργίας και συντήρησης κλίματος τήρησης αρχών και εφαρμογής ορθών πρακτικών ΚΕΟ

γ) της καθιέρωσης οικονομικών και μη κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων ΚΕΟ

δ) της αποδοτικής χρήσης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων

ε) της προαγωγής πρακτικών ίσων ευκαιριών για κατηγορίες εργαζομένων που δεν συμμετέχουν επαρκώς σε διευθυντικές θέσεις (όπως γυναίκες, φυλετικές ή θρησκευτικές ή εθνικές μειονότητες)

στ) της ισορροπίας στην εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισμού και των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των μελλοντικών γενιών

ζ) της καθιέρωσης αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον εντοπισμό ασυμφωνιών και την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων με διαπραγμάτευση

η) της προαγωγής της ενεργούς συμμετοχής στις δραστηριότητες της ΚΕΟ σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Οργανισμού

θ) της μέριμνας για την κατάλληλη ανάθεση ευθύνης, εξουσιοδότηση και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού που λαμβάνει αποφάσεις για την ΚΕΟ

ι) της παρακολούθησης εφαρμογής των αποφάσεων για την ΚΕΟ και της λογοδοσίας με την αναφορά αποτελεσμάτων των επιπτώσεων των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, είτε θετικών είτε αρνητικών, στο περιβάλλον και την κοινωνία

ια) της περιοδικής ανασκόπησης και αξιολόγησης των λειτουργιών διοίκησης/διακυβέρνησης του Οργανισμού και

ιβ) της προσαρμογής των λειτουργιών διοίκησης αναλόγως των αποτελεσμάτων της
ανασκόπησης και την κοινοποίηση των αλλαγών εντός του Οργανισμού και

ιγ) της δέσμευσης και της ιεράρχησης της ΚΕΟ σε σχέση με τους άλλους στόχους του οργανισμού για την επιβίωση και τα (αμιγώς) οικονομικά αποτελέσματα

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

SDG's

OOΣΑ: Οι SDGs στον πυρήνα του επιχειρείν – Έκθεση εντοπίζει υστέρηση σε 4 στόχους

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και ο χάρτης πορείας της διεθνούς κοινότητας προς έναν καλύτερο κόσμο για όλους μέχρι το 2030 δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ισχυρή δέσμευση του ιδιωτικού τομέα, αναφέρει σε έκθεσή του ο ΟΟΣΑ (8.5.2018), όπου επισημαίνει υστέρηση ως προς την επίτευξη των στόχων για τις μειωμένες ανισότητες (SDG 10), την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (SDG 12), τη δράση για το κλίμα (SDG 13) και η ζωή στο νερό (SDG 14).

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Μια έκθεση με θέμα την βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων με ορίζοντα το 2030 και την εστίαση της στρατηγικής τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ παρουσιάζοντας παραδείγματα και καλές πρακτικές εταιρειών, μεταξύ των οποίων ορισμένα μέλη του CSR Europe όπως Huawei, Johnson & Johnsen και Microsoft.

Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις εργασίας, προωθούν την καινοτομία και συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη της παγκόσμιας ισορροπίας και της ευημερίας των ανθρώπων. Αναμένεται δε να επωφεληθούν, σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα “Better Business for 2030: Putting the SDGs at the Core” που δημοσιεύθηκε από την επιχειρηματική πλατφόρμα Emerging Markets Network (EMnet) του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ.

Το σημείωμα δημοσιεύθηκε με αφορμή ένα φόρουμ οικονομικής αριστείας για CFOs, που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Ινδικών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας (FICCI). Περιλαμβάνει παραδείγματα πολυεθνικών σε διάφορους τομείς, που έχουν ενσωματώσει τους SDGs στις στρατηγικές τους: Huawei, Pernod Ricard, Siemens, Johnson & Johnson, Manpower, Όμιλος Nestlé, Microsoft, Mahindra & Mahindra. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων αναγνωρίζει τη σημασία των SDGs στην επιχειρηματική απόδοση, με ενδεικτικό το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών, ειδικά η νεολαία, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι βιώσιμες επιχειρήσεις: έως 66% και 73% στην περίπτωση των millennials.

Ωστόσο, η τοποθέτηση των SDGs στο επίκεντρο των επιχειρηματικών στρατηγικών και η εξισορρόπηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης με την αποδοτικότητα παραμένουν έντονες προκλήσεις. Η ευαισθητοποίηση παραμένει σε γενικές γραμμές χαμηλή στον επιχειρηματικό τομέα. Εκτός αυτού, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι απαιτείται μια δραστική επανεξέταση της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία θετικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων.

Ευκαιρίες 12 τρις.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ πάντως η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης εκτιμά ότι οι SDGs θα δημιουργήσουν ευκαιρίες 12 τρις. δολ. στην αγορά έως το 2030 σε κλάδους όπως τα τρόφιμα, η γεωργία, οι βιώσιμες πόλεις, η ενέργεια, καθώς και η υγεία και ευεξία. Πράγματι, οι εταιρείες που υιοθετούν υγιείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές δομές καθώς και καλές πρακτικές διαχείρισης πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων είναι πιο ανταγωνιστικές μακροπρόθεσμα και δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, τα ευρήματα δείχνουν ότι η παραγωγικότητα, τα κέρδη που δημιουργούνται από τη βιώσιμη επιχειρηματική συμπεριφορά μπορούν να αντισταθμίσουν το πρόσθετο κόστος και αυτό με τη σειρά του να οδηγήσει σε μείωση του συνολικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Οι εργοδότες που παρέχουν εκπαίδευση στους υπαλλήλους τους, π.χ. πληρώνουν 14% υψηλότερους μισθούς, είναι επίσης 20% πιο παραγωγικοί.

Η φήμη μιας βιώσιμης εταιρείας μπορεί να τη βοηθήσει να προσελκύσει και να διατηρήσει πελάτες. Μια εταιρεία γίνεται ανταγωνιστικότερη όσο περισσότερο επενδύει και αξιοποιεί το προφίλ βιωσιμότητάς της, με βάση τα στοιχεία. Μια μελέτη που έγινε από τον Nielsen και την οποία επικαλείται ο ΟΟΣΑ, δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από βιώσιμες επιχειρήσεις: έως και 66% των πελατών και 73% στην περίπτωση των millennials (Nielsen, 2015). Η ανάλυση βασίζεται σε μια έρευνα σε 30.000 ερωτηθέντες από 60 χώρες και δείχνει ότι οι καταναλωτές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, τα επίπεδα εισοδήματος και τις κατηγορίες προτιμούν τις επιχειρήσεις που παραμένουν πιστές στις αξίες τους και είναι έτοιμες να τις στηρίξουν.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι καταναλωτές στις αναδυόμενες αγορές, όπως η Λατινική Αμερική, η Ασία, η Μέση Ανατολή και η Αφρική, είναι σχεδόν 30% πιο πρόθυμοι να πληρώσουν ένα πριμ για βιώσιμα προϊόντα από ό,τι οι καταναλωτές στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Ο λόγος, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι οι καταναλωτές στις αναπτυσσόμενες αγορές είναι πιο κοντά
στις τοπικές κοινότητες κι έχουν επίγνωση των καθημερινών προκλήσεων. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για ένα πιο πράσινο προϊόν με παρόμοια απόδοση: 70% είναι πρόθυμοι να καταβάλουν επιπλέον ποσό 5% σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ακίνητα, τα ηλεκτρονικά, τα έπιπλα και η συσκευασία.

Η υστέρηση

Η έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρει μεταξύ άλλων υστέρηση ως προς την επίτευξη των στόχων: για τη μείωση των ανισοτήτων (SDG 10), την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (SDG 12), τη δράση για το κλίμα (SDG 13) και η ζωή στο νερό (SDG 14). Μάλιστα κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις.

Για την μείωση των ανισοτήτων σημειώνει ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με την τεχνολογία blockchain, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση των τίτλων γης. Επιπλέον, οι αλυσίδες που χρησιμοποιούν το blockchain σε έξυπνες συμβάσεις μπορούν να αυξήσουν τη διαφάνεια βοηθώντας τους πελάτες τους να έχουν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και το ιστορικό ενός προϊόντος ή των συστατικών από τα οποία αποτελείται.

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η υπεύθυνη κατανάλωση μπορούν να μετριαστούν με την υιοθέτηση πρακτικών υπεύθυνου εφοδιασμού προωθώντας τρόφιμα από εναλλακτικές πηγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με νομοθεσία έχει προτείνει έντομα ως εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα. Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό εκπομπών άνθρακα (25-40%
σε παγκόσμια κλίμακα) και των στερεών αποβλήτων (μέχρι 40% στις ΗΠΑ). Καινοτόμες τεχνικές δόμησης και η 3D εκτύπωση αποτελούν ορισμένα παραδείγματα τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η ζωή στο νερό αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πυλώντα αντιπροσωπεύοντας ένα περιουσιακό στοιχείο αξίας 2,5 τρις. δολ. ετησίως (WWF, 2015). Οι πόροι των ωκεανών απειλούνται από τα απόβλητα, με ορισμένες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο ωκεανός θα γεμίσει με περισσότερο πλαστικό μέχρι το 2050 (Ίδρυμα MacArthur, 2016). Αισιοδοξία δημιουργεί το γεγονός ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών οδηγούν όλο και περισσότερο σε βιώσιμες λύσεις συσκευασίας. Για παράδειγμα, η Unilever δεσμεύθηκε το 2017 ότι το 100% των συσκευασιών της θα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά μέχρι το 2025. Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η ζήτηση για ψάρι, που συνάδει με την παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, ασκεί πιέσεις στην αλιεία. Η υδατοκαλλιέργεια και η ωκεάνια καλλιέργεια πρέπει να τροφοδοτούνν τον πληθυσμό που αναπτύσσεται χωρίς όμως να βλάπτεται η ζωή των άγριων ​​ψαριών και άλλοι πόροι. Η συνολική αγορά της υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 176 δις. δολ. και αναμένεται να ενισχυθεί κατά 4,6% (DNV GL, 2018). Είναι σημαντικό ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν ήδη πρακτικές προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του SDG 14

Περισσότερα

ΕΚΕ

Όσο σκληρή και αν είναι η μάχη που δίνεις, είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους

Περισσότερα

ΕΚΕ

PRAKSIS: 15η Πανελλήνια Γιορτή για τον Εθελοντισμό

Με το μήνυμα “Εθελοντισμός: το + που λείπει!”, 40 εθελοντικοί οργανισμοί με τους εκατοντάδες εθελοντές τους μας προσκαλούν μέσω της PRAKSIS για 15η συνεχή χρονιά σε μια ανοιχτή γιορτή για τον Εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά στην κοινωνία και τον άνθρωπο: το Σάββατο 12 Μαΐου, 2018 από τις 10.00 έως τις 19.00, στην Πλατεία Συντάγματος.

Η Γιορτή Εθελοντισμού είναι ανοιχτή προς όλους. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, μέσα από την ανοιχτή έκθεση, το έργο των εθελοντικών οργανισμών και να μιλήσουν με τους εθελοντές σε μια ιδανική ευκαιρία για να μάθουν για τον εθελοντισμό στην πράξη.

Επίσης, τη Γιορτή Εθελοντισμού στηρίζουν με συναυλία οι γνωστοί καλλιτέχνες NISIGMA, Κώστας Παρίσης, Ερωφίλη και Δημήτρης Υφαντής, ενώ παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια και παραστατικά δρώμενα θα γεμίσουν με ρυθμό και ενέργεια την πλατεία Συντάγματος.

Για τη διοργάνωση συμπράττουν: «Νέα Ακρόπολη», PRAKSIS, AIESEC, AEGEE Αθήνα, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ΕΔΡΑ, Ευρωπαϊκή Έκφραση, Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ALMA»

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ