Connect with us

ΕΚΕ

Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των οργανισμών (Model G.S.R.)

cebaceb1cf84ceaccebbcebfceb3cebf

Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΟ) – Model G.S.R. (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes)

 Αρχές, πεδία ΚΕΟ και Εταιρική διακυβέρνηση

Η αναφορά των αποτελεσμάτων/επιδόσεων και η λογοδοσία των οργανισμών γίνεται στο πλαίσιο των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών ΚΕΟ και στα θέματα κοινωνικής ευθύνης που καθορίζονται στο Διεθνές πρότυπο ISO 26000 «Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών» αξιοποιώντας τη διεθνή πρακτική αναφοράς επιδόσεων (του Global Reportive Initiative-GRI).

Οι Διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές ΚΕΟ είναι:
1. Λογοδοσία
2. Διαφάνεια
3. Ηθική συμπεριφορά
4. Σεβασμός στα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών
5. Τήρηση νομοθεσίας
6. Τήρηση των Διεθνών κανόνων συμπεριφοράς
7. Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα

Οι δραστηριότητες του οργανισμού και οι ενέργειες για την ΚΕΟ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα γενικά και τοπικά συμφέροντα της κοινωνίας, τοπικής και ευρύτερης και να ικανοποιούν τις νομικές, τις διεθνείς και τις ηθικές απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την αειφορία.

Οι γενικές αρχές της ΚΕΟ αφορούν τη δέσμευση για σεβασμό των διεθνών συμβάσεων και των νόμων και των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών.

Ακόμη, αφορούν το σεβασμό στο περιβάλλον, στα ανθρώπινα/ατομικά και εργατικά δικαιώματα, στη χρηστή εταιρική διοίκηση, τις θεμιτές πρακτικές συναλλαγών, το σεβασμό των αναγκών της τοπικής κοινότητας και των καταναλωτών.

Οι λειτουργικές αρχές είναι για την ανάληψη και τον καθορισμό των ορίων ευθύνης και επιρροής, την υιοθέτηση από διοίκηση, την αναγνώριση των θεμάτων/συνιστωσών της ΚΕΟ, την αναγνώριση και διαβούλευση με συμμέτοχους/ ενδιαφερομένους/ κοινωνία, την διαφάνεια στην επικοινωνία και την ευθύνη σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων της επιχείρησης.

Η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών αναλύεται (στο ISO 26000) στα παρακάτω πεδία ή ενότητες θεμάτων:

1. Εταιρική διακυβέρνηση. Η λειτουργία καθορισμού της στρατηγικής και των στόχων του οργανισμού (διακυβέρνηση-διοίκηση) αποτελεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης για τις αποφάσεις και τις επιπτώσεις της λειτουργίας του Οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον, τη δέσμευσης και της ιεράρχησης της ΚΕΟ σε σχέση με τους άλλους στόχους του οργανισμού για την επιβίωση και τα (αμιγώς) οικονομικά αποτελέσματα.

2. Ανθρώπινα δικαιώματα/ ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά.

3. Εργασιακά και εργατικά δικαιώματα/ Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

4. Προστασία περιβάλλοντος, πρόληψη ρύπανσης και ορθολογική χρήση πόρων.

5. Ορθές λειτουργικές πρακτικές/ θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού, ηθική, διαφάνεια, επέκταση θεμιτών πρακτικών και για προμηθευτές, εφοδιαστική αλυσίδα, καταπολέμηση διαφθοράς, σεβασμό πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων.

6. Προστασία καταναλωτή, ευαισθητοποίηση για αειφόρο κατανάλωση.

7. Κοινωνική συμμετοχή, ανάπτυξη και κοινωνική επένδυση, τοπική και ευρύτερη,
ανάπτυξη και φιλανθρωπία.

Εταιρική διακυβέρνηση

Η λειτουργία καθορισμού της στρατηγικής και των στόχων του οργανισμού και οι αποφάσεις της Διοίκησης είναι θεμελιώδης λειτουργία για την ΚΕΟ γιατί προσδιορίζει τη δέσμευση και αποτελεί το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης για τις επιπτώσεις της λειτουργίας του Οργανισμού στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η δέσμευση της Διοίκησης για την ΚΕΟ αποδεικνύεται μέσω:

α) της καθιέρωσης στρατηγικής, πολιτικής και στόχων που ενσωματώνουν τις αρχές (π.χ. λογοδοσία) και τις απαιτήσεις της ΚΕΟ

β) της δημιουργίας και συντήρησης κλίματος τήρησης αρχών και εφαρμογής ορθών πρακτικών ΚΕΟ

γ) της καθιέρωσης οικονομικών και μη κινήτρων για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων ΚΕΟ

δ) της αποδοτικής χρήσης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων

ε) της προαγωγής πρακτικών ίσων ευκαιριών για κατηγορίες εργαζομένων που δεν συμμετέχουν επαρκώς σε διευθυντικές θέσεις (όπως γυναίκες, φυλετικές ή θρησκευτικές ή εθνικές μειονότητες)

στ) της ισορροπίας στην εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισμού και των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένων των αναγκών των μελλοντικών γενιών

ζ) της καθιέρωσης αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον εντοπισμό ασυμφωνιών και την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων με διαπραγμάτευση

η) της προαγωγής της ενεργούς συμμετοχής στις δραστηριότητες της ΚΕΟ σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Οργανισμού

θ) της μέριμνας για την κατάλληλη ανάθεση ευθύνης, εξουσιοδότηση και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού που λαμβάνει αποφάσεις για την ΚΕΟ

ι) της παρακολούθησης εφαρμογής των αποφάσεων για την ΚΕΟ και της λογοδοσίας με την αναφορά αποτελεσμάτων των επιπτώσεων των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, είτε θετικών είτε αρνητικών, στο περιβάλλον και την κοινωνία

ια) της περιοδικής ανασκόπησης και αξιολόγησης των λειτουργιών διοίκησης/διακυβέρνησης του Οργανισμού και

ιβ) της προσαρμογής των λειτουργιών διοίκησης αναλόγως των αποτελεσμάτων της
ανασκόπησης και την κοινοποίηση των αλλαγών εντός του Οργανισμού και

ιγ) της δέσμευσης και της ιεράρχησης της ΚΕΟ σε σχέση με τους άλλους στόχους του οργανισμού για την επιβίωση και τα (αμιγώς) οικονομικά αποτελέσματα

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ευρώπη

Τιμητική εκλογή του Γιώργου Νικολαΐδη στην Επιτροπή Lanzarote

Στην τιμητική θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης εκλέχτηκε ο Δρ. Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Κέντρο Ημέρας που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξατομικευμένη παροχή ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους θύματα κάθε μορφής βίας.

Η εκλογή αυτή αποτελεί αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στις εργασίες της Επιτροπής και δίνει δυνατότητες περαιτέρω προώθησης των θέσεων της για την αποτελεσματικότερη προστασία των παιδιών από την βία, την εκμετάλλευση και την εν γένει θυματοποίηση.

Η Επιτροπή Lanzarote για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική βία και εκμετάλλευση αποτελεί το βασικό όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου, αλλά και ευρύτερο επιτελικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική βία και θυματοποίηση.

O κ. Νικολαΐδης διετέλεσε Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια στην Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από τις συνολικά 42 χώρες που έχουν κυρώσει νομοθετικά την συγκεκριμένη Συνθήκη για την προστασία των παιδιών από τη σύγχρονη αυτή μάστιγα.

Περισσότερα

Έρευνες / Μελέτες

EE: Υποχρεωτικό το alcohol interlock σε φορτηγά και λεωφορεία

Καθώς περισσότεροι από 5.000 θάνατοι στην Ευρώπη προκαλούνται από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε ετήσια βάση, τα κράτη-μέλη καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους στους δρόμους και να θεσπίσουν προγράμματα επανένταξης για οδηγούς-παραβάτες υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ΕΕ θα πρέπει να απαιτήσει την εγκατάσταση του συστήματος Interlock σε όλα τα καινούργια επαγγελματικά οχήματα καθώς και σε αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από οδηγούς που επανειλημμένα παραβαίνουν το νόμο και οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτές είναι δύο από τις βασικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), που με μία νέα έκθεση εξετάζει τους τρόπους μείωσης του αριθμού των θανάτων που συνεχίζουν να προκαλούνται από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο.

Με μία μεγάλη δέσμη μέτρων για την οδική ασφάλεια που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι όλοι οι οδηγοί-παραβάτες που επανειλημμένα οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, θα είναι υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν στο αυτοκίνητό τους ένα σύστημα Interlock, μια συσκευή ελέγχου της αναπνοής, που θα εμποδίζει την εκκίνηση του οχήματος εάν ο οδηγός έχει υπερβεί το όριο αλκοόλ. Όλα τα λεωφορεία στη Γαλλία είναι υποχρεωμένα να έχουν ήδη εγκατεστημένες τις συσκευές αυτές.

Το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η Αυστρία ξεκίνησε ένα εθνικό πρόγραμμα αποκατάστασης για τους οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ, το οποίο τους προσφέρει τη δυνατότητα να γυρίσουν ξανά πίσω στο τιμόνι πριν λήξει γι’ αυτούς η απαγόρευση οδήγησης, εφόσον εγκαταστήσουν ένα σύστημα Interlock στο αυτοκίνητό τους. Το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Σουηδία έχουν εισαγάγει παρόμοια προγράμματα όπως και η πλειονότητα των ΗΠΑ.

Το ETSC αναφέρει ότι τα προγράμματα αυτά αποδείχτηκαν στην πράξη ως μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, και θα πρέπει να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ανασκόπηση της νομοθεσίας για την ασφάλεια των οχημάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) που αναμένεται να παρουσιαστεί το Μάιο του 2018, το ETSC προτείνει να εγκατασταθεί σε όλα τα νέα αυτοκίνητα ένα βασικό ηλεκτρονικό σύστημα διεπαφής ώστε να εγκαθίσταται ευκολότερα η συσκευή Interlock όταν κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό από το νόμο.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης την πρόοδο που σημείωσαν οι χώρες της ΕΕ, όπως η Εσθονία, η Λετονία και η Δανία, όπου οι θάνατοι που οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μειώνονται ταχύτερα από άλλους θανάτους στο δρόμο.

Στην Εσθονία, οι θάνατοι από οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μειώθηκαν κατά 90% την τελευταία δεκαετία, εν μέρει λόγω των περισσότερων αλκοτέστ στους δρόμους της ΕΕ, καθώς και την εισήγηση της μηδενικής ανοχής (0,2 g / l) όριο περιεκτικότητας σε αλκοόλ αίματος (BAC) για όλους τους οδηγούς.

Ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC δήλωσε τα εξής: «Τα υψηλά επίπεδα επιβολής του νόμου είναι απαραίτητα για την επίλυση του προβλήματος της οδήγησης στην Ευρώπη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και για εκείνους τους οδηγούς που επανειλημμένα κάθονται πίσω από το τιμόνι αφού έχουν καταναλώσει αλκοόλ, παρά τους ελέγχους και τις ποινές, τα συστήματα Interlock αποτελούν ένα σημαντικό και αποτελεσματικό τρόπο να επαναφέρονται οι οδηγοί στη σωστή οδηγική συμπεριφορά».

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» έχει ήδη επισημάνει το θέμα και παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα Alcohol Interlock σε Ημερίδα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το 2016 παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, σε εκδήλωση όπου, σε συνεργασία με το ETSC, είχαν προσκληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Περισσότερα

10# Λιγότερες Ανισότητες

ΤΗΙ Αυστραλίας: Δωρεά 35.000 δολ. για τους άστεγους στην Ελλάδα

Τη συνεργασία της με την Emfasis Foundation, για την στήριξη και την ενδυνάμωση των ευάλωτων πληθυσμών στην Ελλάδα, που βρίσκονται ήδη ή απειλούνται από αστεγία ανακοίνωσε η Ελληνική Πρωτοβουλία Αυστραλίας (ΤΗΙ Αυστραλίας) προβαίνοντας σε δωρεά 35.000 δολ. Αυστραλίας.

Η δωρεά θα χρηματοδοτήσει τις Μονάδες Κινητής Υποστήριξης (ΜΚΥ) για 12 μήνες, δίνοντας στην Emfasis τη δυνατότητα να επεκτείνει τις κοινωνικές δραστηριότητες υποστήριξης των ανθρώπων που ζουν στο δρόμο, στα πρόθυρα αστεγίας, ή αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις επιβίωσης και κοινωνικό αποκλεισμό.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές υπηρεσίες υποστήριξης, που βοηθούν άτομα που απευθύνονται σε αυτές, η Emfasis στέλνει τις Μονάδες Κινητής Υποστήριξης στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, όπου βρίσκονται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Υπό τη καθοδήγηση έμπειρων street workers και εθελοντών, οι ΜΚΥ μοιράζουν φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης ενώ ταυτόχρονα καθοδηγούν και κινητοποιούν τους ίδιους με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους.

Η Emfasis διεξάγει λεπτομερείς δημογραφικές χαρτογραφήσεις των υποβαθμισμένων περιοχών και πληθυσμών, καταγράφοντας τις ακριβείς ανάγκες και το προφίλ του ευάλωτου πληθυσμού. Ανάμεσα στις ομάδες αυτές βρίσκονται άνεργες οικογένειες, άνθρωποι με θέματα ψυχικής υγείας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, νέοι με προβλήματα εξαρτήσεων, αλλά και παιδιά που εργάζονται ή ζουν στο δρόμο.

Η Emfasis συνεργάζεται με τη τοπική κοινότητα, τους κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και άλλους ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής όσων έχουν ανάγκη. Η ολιστική αυτή προσέγγιση στοχεύει στο να βοήθησει τους ανθρώπους να κινητοποιηθούν, έχοντας πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και ιατρική φροντίδα. Οι εθελοντές συμβάλλουν επίσης στην απόκτηση απαραίτητων εγγράφων τους, όπως ταυτότητες, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση τους σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα τους συνοδεύουν σε ιατρικές και άλλες υπηρεσίες παρακολούθησης και υποστήριξης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Αθήνα τον Ιανουάριο, ο Πρόεδρος της THI, Νίκολας Παππάς, συνάντησε τη Μονάδα Κινητής Υποστήριξης και την Μαρία Καρρά, ιδρυτικό μέλος της Emfasis.

«Η THI Αυστραλίας είναι περήφανη που υποστηρίζει τα πρωτοποριακά προγράμματα streetwork της Emfasis, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που επηρεάστηκαν σοβαρά από την βαθειά κοινωνικό-οικονομική κρίση στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Παππάς εξηγώντας ότι αυτή η δωρεά αντιπροσωπεύει μια σημαντική συνεργασία με την  αφοσιωμένη ομάδα της Emfasis , που θα συμβάλλει καταλυτικά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αστέγων.

Η συνεργασία με την Emfasis είναι η πρώτη νέα δωρεά που ανακοινώθηκε από τα έσοδα που προέκυψαν από την καμπάνια The Hellenic Initiative Australia’s One Greece 2017. Η THI Αυστραλίας έχει δεσμεύει πάνω από 500.000 δολ. στο πρόγραμμα Crisis Relief για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την κ. Καρρά «ηΗ υποστήριξη της THI Αυστραλίας ενισχύει σημαντικά τις κινητές μας μονάδες στην Αθήνα και στον Πειραιά και θα μας δώσει την δυνατότητνα προσεγγίσουμε περισσότερους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια, ελπίδα και ένα καλύτερο μέλλον… Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένει το βασικό συστατικό μιας υγιούς κοινωνίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η δωρεά θα προσφέρει στους street workers της οργάνωσης τα απαραίτητα μέσα για την στήριξη των άστεγων, αισιοδοξία και αλληλεγγύη… Με το 15% του πληθυσμού να ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ανεργίας, με χαμηλό ηθικό και δυσβάσταχτες οικονομικές επιβαρύνσεις, πολλά νοικοκυριά έχουν οδηγηθεί σε απόγνωση…».

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ