Μετρό-Γραμμή-3_Σταθμός-Πειραιάς_1-Large

Μετρό-Γραμμή-3_Σταθμός-Πειραιάς_3-Large-1
Μετρό-Γραμμή-3_Σταθμός-Πειραιάς_5-Large-1