Όμιλος ΑΒΑΞ: Παρέδωσε ένα εμβληματικό έργο ενέργειας στο Ιράκ

Date:

Share post:

Το BISMAYAH PHASE 3, ένα έργο αναφοράς στον ενεργειακό τομέα – αφενός λόγω του μεγέθους του και αφετέρου λόγω των προκλήσεων στη διαχείρισή του- ολοκλήρωσε και παρέδωσε ο όμιλος ΑΒΑΞ στο Ιράκ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που έχει εκτελέσει ποτέ ελληνική εταιρεία στο εξωτερικό, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή του ΑΒΑΞ στην υλοποίηση κορυφαίων εγχειρημάτων και μάλιστα σε μία διεθνή συγκυρία, που η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κρατών και κατ’ επέκταση η επάρκεια τους αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις οικονομίες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός , η εμπειρία – τεχνογνωσία του στελεχιακού και ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου, καθώς και ο προσανατολισμός σε καινοτόμα project συνιστούν, εφαλτήριο επίτευξης σημαντικών έργων, όπως ο εν λόγω Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας στην πόλη Bismayah.

Η συνολική ισχύς του σταθμού φτάνει στα 4.650 MW, από τα οποία τα 3.150 MW (Φάση 2: 1.500 MW και Φάση 3: 1.650 MW) εγκαταστάθηκαν από την ΑΒΑΞ. Το χρονοδιάγραμμα στο οποίο επιτεύχθηκε το έργο θεωρείται μικρό, καθώς για ένα κολοσσιαίο έργο σαν και αυτό χρειάστηκαν 30 μήνες από την ανάληψή του για να παραδοθεί στην Mass Group Holding, τον φορέα υλοποίησης. Ο όμιλος ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε στην ουσία την 3η φάση του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου, που αφορούσε τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή (EPC) και την παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 1.650 MW, ο οποίος αξιοποιεί τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου. Η ισχύς των 1.650MW ξεπερνάει κάθε σταθμό παραγωγής στην Ελλάδα, και σε συνδυασμό με την δίδυμη μονάδα BISMAYAH PHASE 2 που επίσης ολοκλήρωσε επιτυχώς η ΑΒΑΞ στον ίδιο σταθμό λίγα χρόνια πριν, συμβάλει δυναμικά στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Ιράκ.

Συγκερασμός εμπειρίας και τεχνογνωσίας

Το BISMAYAH PHASE ήταν πολυσύνθετο έργο για του οποίου την υλοποίηση χρειάστηκε να συνεργαστούν και να συνενώσουν τεχνογνωσία και εμπειρία, ειδικότερα σε σημεία αιχμής του, περισσότεροι από 1.300 εργαζόμενοι από τουλάχιστον 20 διαφορετικές εθνικότητες. Οι ομάδες εργασίας έπρεπε να ανταποκριθούν σε ένα πολυεθνικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον και ανταπεξήλθαν με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του. Μάλιστα όλοι οι εργαζόμενοι διέμεναν σε camp εντός του εργοταξίου που είχε αναπτύξει και διαχειριζόταν η ΑΒΑΞ.

Το έργο εκτελέστηκε υπό την Διεύθυνση του Τμήματος Ενεργειακών και Βιομηχανικών Έργων του Ομίλου ΑΒΑΞ. Ο λεπτομερής σχεδιασμός (process & control) καθώς και η πλειοψηφία των οικοδομικών και των εξειδικευμένων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του έργου, διεκπεραιώθηκαν με επιτυχία από τους Έλληνες μηχανικούς της εταιρείας (in house).

Η προμήθεια και η ασφαλής κι έγκαιρη μεταφορά στην Βαγδάτη όλου του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επίσης από την ΑΒΑΞ όπως και οι εργασίες ανέγερσης/κατασκευής, καθώς κι οι απαραίτητες δοκιμές και η θέση σε λειτουργία του Σταθμού.

Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στην πόλη Bismayah του Ιράκ

Υπερβαίνοντας τα εμπόδια

Ο στοχευμένος σχεδιασμός, η εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και η άμεση ανταπόκριση και επίλυση προβλημάτων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του έργου, με δεδομένο ότι στην περίοδο που συντελέστηκε οι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν πολυάριθμες. Από την εκτέλεση ενός τεχνολογικά εξελιγμένου έργου σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του Ιράκ, μέχρι την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εν μέσω ανατιμήσεων των υλικών εξαιτίας της γενικευμένης ενεργειακής κρίσης και την διαχείριση ενός πολυπολιτισμικού camp και δη εν μέσω πανδημίας, η εύρυθμη εκτέλεση του project απαίτησε αυστηρό προγραμματισμό και τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Ειδικότερα:

Στο ειδικά διαμορφωμένο camp, σε συνεργασία με διεθνείς καταρτισμένες και έμπειρες εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, δημιούργησε τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές, χώρους υγειονομικής πρόληψης, άθλησης και αναψυχής. Επιπρόσθετα με σεβασμό στην διαφορετικότητα κάθε μορφής, οι εγκαταστάσεις διαμονής των στελεχών και του εργατικού προσωπικού αποτέλεσαν ένα ιδανικό πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας στο Ιράκ.

Τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα υγείας και τους κανόνες ασφαλείας η ΑΒΑΞ κατάφερε να υπερκεράσει και το εμπόδιο της πανδημία του Covid-19, πετυχαίνοντας μάλιστα να παραδώσει το έργο σε χρόνο ρεκόρ, παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν διεθνώς λόγω της εξάπλωσης του ιού. Η εγκατάσταση στον χώρο διαμονής του εργατικού προσωπικού ειδικών μονάδων απολύμανσης, υγειονομικού ελέγχου COVID-19, ανάρρωσης ή/και απομόνωσης, η δυνατότητα εκτέλεσης εμβολιασμών εντός του εργοταξίου, η πρόσληψη επιπλέον υγειονομικού προσωπικού αποκλειστικά για τις ανάγκες του εργοταξίου, η εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων υγιεινής, διαμονής και σίτισης, η συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη στο ανθρώπινο προσωπικό, είναι μερικά από τα μέτρα που συνέβαλαν σημαντικά στην ομαλή διεκπεραίωση του έργου.

Κομβικά έργα ενέργειας

Μετά το πέρας της υλοποίησης και της παράδοσης του έργου, ο Όμιλος συνεχίζει να αναλαμβάνει κομβικά ενεργειακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αναπτύσσει τις γνώσεις και εμπειρίες των εργαζομένων του στους σχετικούς τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη βάση σε έναν κλάδο που ταλανίζεται και βάζοντας την δική του σφραγίδα στην παγκόσμια προσπάθεια της ενεργειακής ανάκαμψης. Παράλληλα, συνεχίζει να ακολουθεί τις παγκόσμιες κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες, και να πρωτοπορεί με την ανάληψη σύνθετων έργων που καταδεικνύουν το βαθμό τεχνογνωσίας και άρτιας κατάρτισης των εμπλεκόμενων μονάδων, επιβεβαιώνοντας με σαφήνεια πως δικαίως διεκδικεί σταθερά όλα τα μεγάλα έργα υποδομών, κατασκευών και ενέργειας.

Related articles

Όλγα Ίτσιου (Dimand): Το κτιριακό απόθεμα δεν είναι προσβάσιμο σε AμεΑ

Το κτιριακό απόθεμα της χώρας σε μεγάλο βαθμό παραμένει μη προσβάσιμο αν και από το 2012 έγινε από το νόμο απαραίτητη η μελέτη προσβασιμότητας.

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Διάκριση για το εργασιακό περιβάλλον

H διαδικασία αξιολόγησης ως Great Place to Work® βασίστηκε σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index©, με αξίες σημαντικές για κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Δύο υβριδικές φορτηγίδες ζωοτροφών στον στόλο της Philosofish

Οι φορτηγίδες έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία AKVA με στόχο να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ιχθυοκαλλιέργειας της Μεσογείου.

Διάκριση για τα TÜV AUSTRIA Food Allergens Labs

Τα  Food Experts’ Awards είναι διεθνή βραβεία, που διοργανώθηκαν φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το cibum.