Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Πρωτοπορία στις πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης

Date:

Share post:

Περίοπτη θέση μέσα στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως κατατάχθηκαν σε έρευνα του «Forbes», με κριτήριο το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG – Environment, Social, Governance) κατέλαβε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Οι εταιρίες αξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες ESG (GRI, SASB, ATH-EX ESG Guide, ESRS, TCFD).

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί τη μόνη επιχείρηση του κλάδου υγείας, που έλαβε τη συγκεκριμένη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τις πρωτοποριακές πρακτικές και τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου στον χώρο. 

Έχοντας θεσμοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές, που προβλέπουν οι διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές του Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υλοποιεί, κάθε χρόνο, ένα πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

  • τη στήριξη της κοινωνίας με αποδέκτες τους ασθενείς, τις ευπαθείς ομάδες, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης,  
  • τη διαρκή αναβάθμιση ιατρικών υπηρεσιών, προτάσσοντας την εκπαιδευτική πρωτοπορία και την επιστημονική καινοτομία,
  • τη  διαμόρφωση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο, αξιοποιεί το ταλέντο και προάγει την παραγωγικότητα,
  • την υιοθέτηση των πλέον βιώσιμων πρακτικών, που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η στρατηγική αυτή εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου που θέλει τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά», προσφέροντας κορυφαίες, καινοτόμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Related articles

The Hellenic Initiative: Το Venture Fair ενδυναμώνει τις startups στην Ελλάδα 

Από την ίδρυσή του, το 2015, το Venture Fair έχει προσφέρει σε 72 συνολικά startups ευκαιρίες δικτύωσης με σημαντικούς φορείς του ελληνικού και διεθνούς οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Πρωτοβουλία του Nescafé στον Θερμαϊκό και νέο πρόγραμμα στην Εύβοια

H συνεργασία του καφέ Nescafé με τους οργανισμούς ΕΝΑΛΕΙΑ και Aegean Rebreath εστιάζει στις δράσεις συλλογής πλαστικών απορριμμάτων και ενημέρωσης.

Teleperformance Greece: Διάκριση στα Best Workplaces Hellas 2023

Η Teleperformance Greece συναντάται φέτος στην 8η θέση της λίστας Best Workplaces για εταιρείες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους.

ΕΕΣ: Μεγαλειώδης εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκε με την Ανώτερη Τιμητική Διάκριση του Χρυσού Σταυρού, μετά χρυσού κλάδου Δάφνης, η Μαριάννα Λάτση για το φιλανθρωπικό της έργο.
Skip to content