«Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία»

Date:

Share post:

Η «Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία» ασχολείται με την προαγωγή της διαβητολογικά στην Ελλάδα και την ανάληψη κάθε νόμιμης δραστηριότητας που αποσκοπεί αφ’ ενός μεν στην πρόληψη του Σακχαρώδους ∆ιαβήτη (Σ∆), αφετέρου δε στην προαγωγή της υγείας, της κοινωνικής περιθάλψεως και της γενικής ευημερίας των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη.

Σκοπός της « Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας» (ΕΔΕ) είναι η προαγωγή της καθ’όλου διαβητολογίας εν Ελλάδι και η ανάληψης πάσης νομίμου δραστηριότητος αποσκοπούσης: αφ’ενός μεν εις την πρόληψιν του Σακχαρώδους Διαβήτου (ΣΔ), αφ’ετέρου δε εις την προαγωγήν της υγείας , της κοινωνικής περιθάλψεως και της γενικής ευημερίας των ατόμων πασχόντων εκ τούτου.

Προς επίτευξιν του σκοπού τούτου, η Εταιρεία επιδιώκει μεταξύ άλλων:

– Την προαγωγήν της ερεύνης επι θεμάτων αφορώντων τον ΣΔ ή συγγενών τούτου προβλημάτων.

– Την προώθησιν της μεταξύ ιατρών και άλλων ειδικών, ελευθέρας ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων εν σχέσει με τον ΣΔ και της καλυτέρας εν γένει θεραπείας των διαβητικών ασθενών.

– Την ανάπτυξιν επιμορφωτικών μέσων και μεθόδων δια την καλυτέραν κατανόησιν υπο των πασχόντων εκ σακχαρώδους διαβήτου της νόσου και της εν γένει καταστάσεώς των.

– Την ενημέρωσιν του κοινού δια τεκμηριωμένων και επιστημονικών πληροφοριών επι του ΣΔ, ειδικώτερον δε επι της σημασίας της προλήψεως, της πρωϊμου διαγνώσεως και της ορθής ιατρικής περιθάλψεως.

– Την συμμετοχήν εις την διαφώτησιν και καθοδήγησιν , δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών υγειηνής και κοινωνικής προνοίας ή και ατόμων ενασχολουμένων με την αντιμετώπισιν προβλημάτων απορρεόντων εκ της νόσου ΣΔ. και

– Η σύνδεσις και συνεργασία της Εταιρείας με άλλας παρεμφερείς οργανώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής .

 

Τηλέφωνο: +30 210 7210935

email: info@ede.gr

Διεύθυνση: Ηριδανού 12, Αθήνα 11528, Ελλάδα

Related articles

Η Αειφορία στην Ασφαλιστική Βιομηχανία και το παράδειγμα της Interamerican

Είναι εύλογο πως δεν υπάρχει τεκμηρίωση και ορισμός Εταιρικής Ευθύνης αναφορικά με τη βιωσιμότητα χωρίς απολύτως περιεκτικές και...

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Μοιράζει και αυτό το Πάσχα ακόμα περισσότερα γεύματα

Στηρίζει για 5η χρονιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και εξασφαλίζει για έναν μήνα το κόστος γευμάτων 900 παιδιών.

Lidl Official Fresh Food Partner: Στο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας UCI 2023

Τον Αύγουστο του 2023 θα διεξαχθούν 13 Παγκόσμια Πρωταθλήματα UCI και η Lidl στηρίζει το σημαντικό γεγονός της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας.

ΕΕΣ: Παρέλαβε 20 τόνους αλεύρι από την Loulis Food Ingredients 

H εταιρεία παρέδωσε στις Κεντρικές Αποθήκες του Ε.Ε.Σ. 20 τόνους αλεύρι αρτοποιίας τύπου 70% (σακιά 25kg), με προορισμό τις σεισμόπληκτες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.