Connect with us

3# Καλή Υγεία & Ευημερία

A. Pοllner (Bayer): Στηρίζουμε τη συνολική προσέγγιση των SDGs

Δημοσιεύτηκε

on

Στην κρίσιμη συγκυρία της πανδημίας του Covid-19, που δοκιμάζει τις αντοχές της παγκόσμιας κοινότητας και της ελληνικής ειδικότερα, η Bayer Hellas έχοντας δεσμευθεί για επάρκεια προϊόντων της για τους ασθενείς στην Ελλάδα, είναι προσηλωμένη στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που ανακοίνωσε πρόσφατα ο όμιλος – με μετρήσιμους στόχους ως το 2030 – όπως περιγράφει στο csrindex.gr ο Andreas Pοllner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς*.

Με σκοπό την παροχή συμβουλών στη διοίκηση για την κατανομή του προϋπολογισμού και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως ορίζεται από τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών, η Bayer δημιουργεί ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όπως σημειώνει ο κ. Pollner εξειδικεύοντας τους στόχους που έχουν τεθεί και για την τοπική αγορά και απαντώντας στις προκλήσεις που αναδύονται από την τιμολογιακή πολιτική και την προσβασιμότητα ασθενών σε θεραπείες μέχρι την αειφόρο γεωργία, τις μέλισσες, τα προϊόντα φυτοπροστασίας και την λογοδοσία.

Συνέντευξη στη Σοφία Εμμανουήλ

(semmanouil@gmail.com)

Πρόσφατα εξαγγέλθηκε από τον Όμιλο η δημιουργία ενός ανεξάρτητου Συμβουλίου Βιωσιμότητας. Πότε ακριβώς θα δημιουργηθεί και ποιος θα είναι ο ρόλος του;

Αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής των μελών του ανεξαρτήτου συμβουλίου βιωσιμότητας. Στόχος μας είναι το συμβούλιο να ξεκινήσει τις εργασίες τους εντός του 2020. 

Το συμβούλιο αυτό θα στελεχωθεί με ευρέως αναγνωρισμένους, ανεξάρτητους, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες από τους τομείς της υγείας, της διατροφής, της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν πλήθος απόψεων από διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. H επιτροπή αυτή έχει ως κύριο ρόλο την παροχή συμβουλευτικής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Bayer AG, σε όλα τα θέματα αειφορίας. 

Θα μεταφέρει μια εξωτερική άποψη για τη στρατηγική, το χαρτοφυλάκιο και τις προγραμματισμένες ενέργειες και θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα, μεταφέροντας την ειδική τους γνώμη αλλά και θέτοντας δημιουργικά ερωτήματα. Επίσης, τα μέλη θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού για την καινοτομία και θα υποβάλουν προτάσεις για ενέργειες σύμφωνα με τους στόχους Βιωσιμότητας (SDG) των Ηνωμένων Εθνών. Εν γένει, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης θα έχει σημαντικό ρόλο στο στρατηγικό προγραμματισμό μας και στην ενίσχυση των προσπαθειών μας, ώστε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του πλανήτη. 

Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι στο πλαίσιο των SDGs που έχετε αποφασίσει να υιοθετήσετε στη στρατηγική σας αυτή;

Η υγεία και η διατροφή είναι θεμελιώδεις ανάγκες της ανθρωπότητας, τομείς στους οποίους η Bayer πρωτοστατεί, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να ευημερήσουν, να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων και να εξασφαλίσουν έναν καλύτερο κόσμο για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη – να επιτύχουν δηλαδή την ουσία των στόχων βιωσιμότητας (SDG) των Ηνωμένων Εθνών.

Οι πρωτοβουλίες μας έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Πιο αναλυτικά, η Bayer δεσμεύεται να συμβάλει ουσιαστικά στη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της πείνας (SDG 2) την προώθηση της υγείας και της ευημερίας (SDG 3), για το κλίμα (SDG 13), για την προστασία της ζωής στον πλανήτη (SDG 15) και τέλος για την επίτευξη της ισότητας των φύλων (SDG 5).

Στηρίζουμε ένθερμα τη συνολική προσέγγιση των SDGs. Αναγνωρίζουμε ότι απαιτείται άμεση δραστηριοποίηση και, ως ηγέτης στους τομείς της υγείας και της διατροφής, θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά και να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις, μέσα από τη συνεργασία με άλλους φορείς. Η οικονομική επιτυχία της Bayer συμβαδίζει με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία για μας σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι σε όλες τις περιοχές του κόσμου μπορούν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή σε αρμονία με το οικοσύστημα.

Εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν και να κάνουν την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων. Γι’ αυτό και η Bayer θέτει τους παρακάτω λεπτομερείς στόχους. Έτσι, μέχρι το 2030, στοχεύουμε:

  • Να παρέχουμε υποστήριξη σε 100 εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος παρέχοντας τους πρόσβαση σε περισσότερες καινοτομίες, γνώσεις και συνεργασίες.
  • Να εξασφαλίσουμε σε 100 εκατομμύρια γυναίκες από χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα τη δυνατότητα οικογενειακού προγραμματισμού
  • Να διευρύνουμε την προσβασιμότητα στην υγεία για 100 εκατομμύρια ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σε όλο τον κόσμο
  • Να συμβάλουμε στη μείωση τόσο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεγάλες αγορές της γεωργικής βιομηχανίας, όσο και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της φυτοπροστασίας κατά 30%
  • Να καταστήσουμε ουδέτερες σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όλες τις δραστηριότητές μας

Ως το 2030 η Bayer δεσμεύθηκε, όπως αναφέρετε, να υποστηρίξει 100 εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται σε αυτό το project;

Η Bayer θα επικεντρωθεί αρχικά σε μικροκαλλιεργητές στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι παράγουν τροφή για το 80% του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, ακόμη και οι ίδιοι λόγω της μικρής παραγωγής, υποφέρουν από την έλλειψη τροφής ή τον υποσιτισμό και δεν ακολουθούν πρακτικές γεωργίας ακριβείας.

Στην Ελλάδα, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την εκπαίδευση των παραγωγών σε ορθές γεωργικές πρακτικές και σύγχρονες τεχνικές και για την ενημέρωσή τους για την αειφόρο γεωργία. Επιπλέον, εξετάζουμε τις δυνατότητες επέκτασης του προγράμματος Food Chain Partnership. Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο έχει υποστηριχθεί έντονα σε τοπικό επίπεδο για 10 χρόνια και σχεδιάζουμε επίσης νέες πρωτοβουλίες καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη καθιερωμένων συνεργασιών μας. Με αυτό το μοντέλο, υποστηρίζουμε τους παραγωγούς στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, την παραγωγή φρέσκων προϊόντων υψηλής ποιότητας και την περαιτέρω προβολή τους.

Αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική και τη διαθεσιμότητα προϊόντων, πώς προσαρμόζεται στην τοπική αγορά ώστε να ικανοποιείται ο στόχος της προσβασιμότητας των ασθενών;

Η Bayer διαμορφώνει την τιμή διάθεσης των φαρμάκων της, βάσει της αξίας που προσφέρουν στους ασθενείς και της συμβολής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων της νόσου στην κοινωνία. Όσον αφορά στην αξία των φαρμάκων μας, αυτή υπολογίζεται σε σχέση τόσο με τις καθιερωμένες, όσο και με τις καινοτόμες θεραπείες στις συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά και σε συνάρτηση με τα κλινικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προσφέρουν τα φάρμακα μας.

Εφαρμόζουμε ποικίλα προγράμματα πρόσβασης ασθενών στις θεραπείες και συνεργαζόμαστε στενά με αρμόδιες αρχές όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), διεθνείς οργανισμούς παροχής υποστήριξης και βοήθειας και ΜΚΟ προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά μας για τη διάσωση και τη βελτίωση της ζωής. Στην Ελλάδα, τέτοιες συνεργασίες επικεντρώνονται στη διασφάλιση της πρόσβασης σε φάρμακα και υπηρεσίες υγείας για τα άτομα που ζουν στα απομονωμένα νησιά του Αιγαίου, για ανασφάλιστους και μακροχρόνια άνεργους και για τους οικείους τους στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς και για τους πρόσφυγες στις μονάδες φιλοξενίας της χώρας.

Όλες αυτές οι προσπάθειες εξυπηρετούν την αποστολή μας που δεν είναι άλλη από το να προσφέρουμε την επιστήμη για μια καλύτερη ζωή.

Στις νέες δεσμεύσεις γίνεται αναφορά σε μέτρα για την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Αν και η Εταιρεία διακρίνεται για τις επιδόσεις της από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. CDP) εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις για τις επιπτώσεις από τη χρήση των προϊόντων της. Ένα τέτοιο θέμα είναι η συζήτηση που αναπτύσσεται γύρω από το round up και τις μέλισσες. Ποια είναι η θέση της Εταιρείας;

Ως ηγέτης στον τομέα της γεωργίας, η Bayer αναγνωρίζει τη σημασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών στην αειφόρο γεωργία. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η αειφόρος γεωργία εξαρτάται τόσο από τους επικονιαστές όσο και από τα προϊόντα φυτοπροστασίας όπως το Roundup. 

Τα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη έχουν χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και επιτυχία για περισσότερα από 40 χρόνια. Πρόκειται για τα πιο διεξοδικά μελετημένα προϊόντα του είδους τους, γεγονός που αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο οι παραγωγοί σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε αυτά, όχι μόνο για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ζιζανίων αλλά και για να ελαχιστοποιήσουν την κατεργασία του εδάφους, να μειώσουν την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και να παράσχουν αρκετή τροφή για να καλύψουν τις ανάγκες ενός αυξανόμενου πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. 

Τα προϊόντα γλυφοσάτης έχουν μελετηθεί εκτεταμένα στο εργαστήριο και στο χωράφι, ώστε να αξιολογηθεί ο πιθανός κίνδυνος για τις μέλισσες. Αυτές οι εκτεταμένες δοκιμές έχουν δείξει ότι τα προϊόντα με βάση τη γλυφοσάτη δεν παρουσιάζουν πρόσκαιρες ή χρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες στις μέλισσες. Για παράδειγμα, μια περιεκτική μελέτη από τους Thompson et al (2014) δεν διαπίστωσε δυσμενείς επιπτώσεις στην επιβίωση των ενηλίκων μελισσών ή στην επιβίωση ή ανάπτυξη σε αποικίες μελισσών που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με γλυφοσάτη σε επίπεδα που υπερβαίνουν την έκθεση των μελισσών σε κανονικές συνθήκες.

Επιπλέον, οι κύριες ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (EPA), διεξάγουν εκτεταμένες αξιολογήσεις για να εξασφαλίσουν ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως τα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι ρυθμιστικές αρχές αξιολογούν την πιθανότητα επίδρασης σε μη στοχευόμενους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν μόνο προϊόντα που δεν δημιουργούν κινδύνους για το περιβάλλον όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη γεωργία, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα; Με ποιους φορείς συνεργάζεται η εταιρεία για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει;

Συνεργαζόμαστε με τους παραγωγούς για να μειώσουμε κατά 30% μέχρι το 2030 το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας στη γεωργία και συγκεκριμένα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου – ανά χιλιόγραμμο καλλιεργειών που παράγονται σε μεγάλες γεωργικές αγορές – και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της φυτοπροστασίας. Για το σκοπό αυτό, η Bayer θα βοηθήσει τους αγρότες να εφαρμόσουν πιο βιώσιμες πρακτικές, όπως για παράδειγμα μείωση της άροσης και ακριβέστερη χρήση της φυτοπροστασίας και των λιπασμάτων μέσω καινοτόμων προϊόντων και ψηφιακών εργαλείων.

Επί του παρόντος, διεξάγουμε τις βασικές μελέτες για να κατανοήσουμε ποιες καλλιέργειες και σε ποιες χώρες συμβάλλουν περισσότερο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία λύση για όλες τις καλλιέργειες και τις χώρες, θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την επιστημονική προσέγγιση για να παρέχουμε στους ειδικούς της Bayer σε κάθε χώρα τα εργαλεία και τις καλύτερες προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τους παραγωγούς για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να σημαίνει μετάβαση από ορισμένα φυτοπροστατευτικά σε άλλες μεθόδους φυτοπροστασίας με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη χρήση λιγότερων φυτοπροστατευτικών.

Σε επίπεδο λογοδοσίας τι επιπλέον περιλαμβάνει η στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας με ορίζοντα το 2030;

Για την Bayer είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι δραστηριότητες αυτές να υλοποιηθούν τόσο με τρόπο μετρήσιμο όσο και κατανοητό. Σήμερα εργαζόμαστε σκληρά για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θέλουμε να θέσουμε νέα πρότυπα διαφάνειας ώστε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη όλων. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει η Bayer και τι μπορούν να περιμένουν από εμάς. Αυτό ισχύει τόσο για τους οικονομικούς μας στόχους όσο και τους στόχους βιωσιμότητάς, καθώς και για την κοινωνική δέσμευσή μας και τη συνεργασία μας με τους εταίρους. Ανακοινώνουμε τις δεσμεύσεις μας και τις κάνουμε πράξη. Έτσι ενισχύουμε την εμπιστοσύνη.

Προς αυτή τη κατεύθυνση, δημοσιεύουμε κάθε χρόνο την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης μαζί με την ετήσια έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα. Με την έκθεση βιωσιμότητας, η Bayer στοχεύει να παρέχει διαφανείς και εμπεριστατωμένες γνώσεις σχετικά με τη στρατηγική της και τη βιωσιμότητά της. Η έκθεση βιωσιμότητας συμπληρώνει τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση σύμφωνα με τον νόμο περί εφαρμογής της οδηγίας για την ΕΚΕ (CSR-RUG) που δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων .

*Ο Αndreas Pollner ανέλαβε επικεφαλής τόσο της Bayer Ελλάς όσο και του Τομέα Φαρμάκων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία την 1η  Αυγούστου 2019. Διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στην Bayer AG καθώς ξεκίνησε την καριέρα του ως Head of Business Coordination και στη συνέχεια Business Analytics Manager στη Bayer Schering Pharma, μετά τη συνένωση της Bayer AG και της Schering AG, στην οποία ήταν επικεφαλής των μονάδων αξιολόγησης επενδύσεων. Η επιτυχημένη του πορεία συνεχίστηκε και στον Τομέα Υγείας της Bayer, στον οποίο ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης, όπως Project Lead Heart Health Company και Head of Growth Unit BU General Medicine and Business Development & Licensing στην Ρωσία, ενώ μετά τη δημιουργία του Τομέα Φαρμάκων της Bayer ανέλαβε τις θέσεις του Therapeutic Area Head for Cardiovascular, VP και Therapeutic Area Head for Thrombosis Management/ Pulmonary Hypetention. Ο κ. Pollner διαθέτει μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Witten / Herdecke της Γερμανίας και το Universidad de Concepcion της Χιλής.

Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

κουφωματα pvc

ΑΠΟΨΕΙΣ