“Άγιος Νικόλαος”

Date:

Share post:

Ο “Άγιος Νικόλαος” ιδρύθηκε το 2001, ως φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο, με σκοπό να βοηθήσει και να στηρίξει τα άτομα με αυτισμό, δηλαδή εκείνα που εμφανίζουν το σύνδρομο του αυτισμού καθώς και άλλες συναφείς καταστάσεις, στις οποίες  τα αυτιστικά στοιχεία προέχουν και καθορίζουν τις ανάγκες της καθημερινής ζωής και την δια βίου προστασία τους.

Τον Οκτώβριο του 2005 ξεκίνησε η ανέγερση του κτιρίου και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2009.

Το Ιανουάριο του 2010 ξεκίνησε να λειτουργεί το Οικοτροφείο με την επωνυμία « Άγιος Νικόλαος ».

Στο Οικοτροφείο έχουν ενταχθεί άτομα με αυτισμό που προέρχονται από Οικογένειες Υψίστης Ανάγκης όπως:

α) Από οικογένειες στις οποίες ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι ανάπηροι

β) Από καρκινοπαθείς οικογένειες

γ) Από μονογονεϊκές οικογένειες (λόγω χηρείας, διαζυγίου ή εγκατάλειψης)

δ) Από πολύτεκνες οικογένειες

ε) Από οικογένειες με δίδυμα αυτιστικά παιδιά ή 2 παιδιά με αυτισμό

στ) Από οικογένειες με χαμηλή οικονομική κατάσταση

Για την επίτευξη του σκοπού επιδιώκει:

A) Την ίδρυση μονάδας ή μονάδων διάγνωσης, εκπαίδευσης, περίθαλψης και αποκατάστασης για όλη την ζωή των ατόμων με αυτισμό.

Β) Την ίδρυση και λειτουργία ειδικών οικοτροφείων, εκπαιδευτικών μονάδων, προστατευτικών εργαστηρίων και άλλων πρότυπων μονάδων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση, βοήθεια και στήριξη των ατόμων με αυτισμό.

Στις μονάδες αυτές τον έλεγχο και την γενική εποπτεία θα ασκεί ο Σύλλογος σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Γ) Τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων εκπαίδευσης γονέων, εκπαιδευτικών, εθελοντών και νοσηλευτών.

Δ) Την παροχή κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπευτικής αγωγής και ειδικής άσκησης στα άτομα με αυτισμό σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Ε) Την συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για έρευνα και θέματα που αφορούν τον αυτισμό.

Στ) Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τον φορέων της τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, της Εκκλησίας και της κοινωνίας γενικά.

Ζ) Προκειμένου  να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του θα επιδιώξει την συνεργασία και βοήθεια της Πολιτείας, Εκκλησίας, χορηγών καθώς και λοιπών νομικών και φυσικών προσώπων.

Σήμερα  ο πρωταρχικός σκοπός του Συλλόγου μας είναι  οικονομική στήριξη του  οικοτροφείου   «Άγιος Νικόλαος»  που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2010 στην Παιανία Ν. Αττικής.

Είναι σημαντική η συνέχεια της λειτουργίας του, ώστε να παρέχει την εκπαίδευση, θεραπεία και φροντίδα δια βίου στα αυτιστικά άτομα που διαμένουν σε αυτό, και την ανακούφιση στις οικογένειες τους.

Επικοινωνία

Ανθηρού & Ιτιάς
190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ

Τηλ.: 2106641846

Fax: 2106641845

Ε–mail: oikotrofeioagnikolaos@hotmail.com

https://autistika.gr/

Related articles

ΙΣΝ: Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση PET/CT στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.)

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων είναι μία απεικονιστική εξέταση για τον εντοπισμό πλήθους παθήσεων, όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις και οι εγκεφαλικές διαταραχές.

Η Πλαίσιο ενισχύει το έργο του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος

Με βασικό πυλώνα την προσφορά και την παροχή στήριξης σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και άτομα που το έχουν πραγματικά ανάγκη, η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος αυτής της δέσμευσης της εταιρείας.

Demo: Δράση #WomenAt για τον Μάρτιο 

Οι γυναίκες της εταιρείας έχουν βήμα όλο τον Μάρτιο, για να μοιραστούν τις επαγγελματικές τους εμπειρίες, τα εμπόδια αλλά και τις συμβουλές τους με τις νέες, σύγχρονες επαγγελματίες.

EEΣ: Τίμησε τις εθελόντριες όλων των Σωμάτων του για την προσφορά τους

Στα 146 χρόνια πορείας του ΕΕΣ οι εθελόντριες έχουν συνεισφέρει ώστε ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα να στέκεται δίπλα στην κοινωνία.