«Αθηνά»

Date:

Share post:

Το έργο του «Αθηνά» ξεκίνησε με την ίδρυση δύο Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές, το «Θάλπος Ι», στην Καλαμάτα και το «Θάλπος ΙΙ» στην Αθήνα, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας.

Το «Θάλπος Ι» φιλοξενεί στην πόλη της Καλαμάτας ενήλικες προερχόμενους από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τριπόλεως.

Το «Θάλπος ΙΙ» φιλοξενεί στην περιοχή της Κηφισιάς νεαρούς ενήλικες προερχόμενους από το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η «Αθηνά» επεξέτεινε τις δραστηριότητές της σε θέματα σχετικά με την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την παιδική μέριμνα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υλοποιώντας κοινωνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και Ινστιτούτο Νεολαίας.

Η πρωταρχική μας αποστολή είναι να μπορούμε να απαντάμε με έργο στις καθημερινές και αυξανόμενες ανάγκες στήριξης των Ελλήνων πολιτών. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς προτείνουμε ολοένα και περισσότερες δράσεις και στόχος μας είναι να είμαστε κοντά σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η «Αθηνά» στο Διοικητικό και Οικονομικό Τμήμα της εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης που έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (688/ 17-05-2011) και Σύστημα Διαχείρισης για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές που έχει εκδοθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής (3446/ 19-11-2013).

Διεύθυνση
Πατησίων & Αγαθουπόλεως 5
Αθήνα, 112 57

Τ: 210 86 68 365
F: 210 86 68 719

Main Home

Related articles

ΙΣΝ: Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση PET/CT στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.)

Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων είναι μία απεικονιστική εξέταση για τον εντοπισμό πλήθους παθήσεων, όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές παθήσεις και οι εγκεφαλικές διαταραχές.

Η Πλαίσιο ενισχύει το έργο του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος

Με βασικό πυλώνα την προσφορά και την παροχή στήριξης σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και άτομα που το έχουν πραγματικά ανάγκη, η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος αυτής της δέσμευσης της εταιρείας.

Demo: Δράση #WomenAt για τον Μάρτιο 

Οι γυναίκες της εταιρείας έχουν βήμα όλο τον Μάρτιο, για να μοιραστούν τις επαγγελματικές τους εμπειρίες, τα εμπόδια αλλά και τις συμβουλές τους με τις νέες, σύγχρονες επαγγελματίες.

EEΣ: Τίμησε τις εθελόντριες όλων των Σωμάτων του για την προσφορά τους

Στα 146 χρόνια πορείας του ΕΕΣ οι εθελόντριες έχουν συνεισφέρει ώστε ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα να στέκεται δίπλα στην κοινωνία.