8. Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη

Η παγκόσμια ανεργία αυξήθηκε από 170 εκατομμύρια το 2007 σε σχεδόν 202 εκατομμύρια το 2012,
εκ των οποίων περίπου 75 εκατομμύρια είναι γυναίκες και άνδρες νεαρής ηλικίας. Περίπου 2,2
δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στις ΗΠΑ. Ο όγδοος στόχος
περιλαμβάνει:
 Διατήρηση της κατά κεφαλήν οικονομικής ανάπτυξης με βάση τις εθνικές περιστάσεις, και
ιδίως όσον αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες διατήρηση τουλάχιστον του 7% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ετησίως.
 Επίτευξη υψηλότερων επιπέδων οικονομικής παραγωγικότητας, μέσω της διαφοροποίησης, της
τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας, στρέφοντας την προσοχή σε τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας και έντασης εργασίας.
 Προώθηση πολιτικών προσανατολισμένων στην ανάπτυξη, οι οποίες στηρίζουν τις
παραγωγικές δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και ενθαρρύνουν
την επισημοποίηση και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της
πρόσβασής τους σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
 Επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλες
τις γυναίκες και τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων και των ατόμων με
αναπηρίες, καθώς και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.
 Ουσιαστική μείωση του ποσοστού των νέων που δεν απασχολούνται, μορφώνονται ή
εκπαιδεύονται.
 Ανάληψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας,
τον τερματισμό της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, τη διασφάλιση της
απαγόρευσης και εξάλειψης των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης
της στρατολόγησης και της χρησιμοποίησης παιδιών-στρατιωτών.

Novartis
3. Καλή Υγεία & Ευημερία

Novartis: Συνεισφορά άνω των 149 εκατ. δολ. στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 2020

Η εταιρεία ανακοίνωσε το αποτύπωμά της στην Ελλάδα με βάση την τελευταία Έκθεση Αποτίμησης της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής & Οικονομικής Επίδρασής της (SEE), καθώς και την προσέγγιση και τους στόχους της σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG) για το 2025-2030.

Περισσότερα»
12. Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή

Nestlé: Σχέδιο για τη μετάβαση σε ένα αναγεννητικό σύστημα τροφίμων

Η Nestlé θα συνεργαστεί με τους εταίρους της στα συστήματα τροφίμων, καθώς και στο δίκτυο αγροδιατροφικής αλυσίδας που διαθέτει, το οποίο απαριθμεί περισσότερους από 500.000 αγρότες και 150.000 προμηθευτές.

Περισσότερα»
17. Συνεργασία για τους Στόχους

Visa: Ψηφιακή ενεργοποίηση 16 εκατ. ΜμΕ

Η Visa (NYSE: V) βοήθησε στην ψηφιακή ενεργοποίηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ποσοστό λίγο πάνω από το 30% του πολυετούς στόχου που έθεσε το 2020 για την ψηφιοποίηση 50 εκατομμυρίων ΜμΕ.

Περισσότερα»
4. Ποιοτική Εκπαίδευση

Η ABB υποστηρίζει τις ελληνικές start-ups

H ABB Ελλάδος συμμετείχε ενεργά ως χορηγός στην ειδική εκδήλωση του Elevate Greece, για τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα»
τα πιο πρόσφατα νέα της ΕΚΕ

το Εβδομαδιαίο Newsletter του CSR

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!