ΧΑ: 2 Αυγούστου το ντεμπούτο του δείκτη ESG με 35 εταιρείες

35 εταιρείες στην αρχική του σύνθεση εγκαινιάζει την παρουσία του ο δείκτης ATHEX ESG, μια πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την προώθηση καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας στο οικοσύστημα των εισηγμένων εταιρειών.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Ο νέος δείκτης ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρακολουθεί την χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). 

Ο σχεδιασμός φιλοδοξεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιρειών και κατά συνέπεια της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς να σηματοδοτήσουν την τάση βελτίωσης των πρωτοβουλιών ESG καθώς το κανονιστικό περιβάλλον της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα εξελίσσεται. Της απόφασης αυτής προηγήθηκε κοινή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών να αναθέσουν στο Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τη διενέργεια σχετικής μελέτης για το βαθμό αναγνώρισης από πλευράς εισηγμένων εταιρειών της ESG τάσης στην βάση των δημοσιευμένων στοιχείων μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο συνέταξε και το Χρηματιστήριο Αθηνών διακίνησε τον Δεκέμβριο του 2020 προς τις εισηγμένες εταιρείες, σχετικό ερωτηματολόγιο για τις ESG δράσεις τους. Από την μελέτη προέκυψε η δυνατότητα εφαρμογής μίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας βαθμολόγησης (ESG scoring) των εισηγμένων εταιρειών με βάση τα στοιχεία που προσδιορίζονται στον Οδηγό Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2019. Σύμφωνα με στελέχη του ΧΑ, η πρωτόλεια εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας είχε ήδη δοκιμαστεί το 2019 κατά την σύνταξη του Οδηγού Δημοσιοποίησης μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία των KKS Advisors, με στοιχεία του 2018. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν αξιόλογη τάση βελτίωσης της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε θέματα ESG που παρέχουν οι εισηγμένες εταιρείες και λίαν ικανοποιητική αξιοποίηση των μετρικών που προσδιορίζονται στον Οδηγό. Τα δυο αυτά ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθιστούν εφικτή τη διαμόρφωση ενός αρχικού μηχανισμού ESG scoring.

Οι χρηματιστηριακές αρχές στοχεύουν να κινητοποιήσουν περαιτέρω τόσο την επενδυτική κοινότητα όσο και τις εισηγμένες εταιρείες στην ποιοτική διάχυση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Τα χαρακτηριστικά

H Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών που αποτελείται από έμπειρα στελέχη θεσμικών επενδυτών και χρηματιστηριακών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και έχοντας αναλύσει το πλαίσιο των δεδομένων αποφάσισε να εισηγηθεί την κατάρτιση κανόνων διαχείρισης του νέου δείκτη ESG με τα εξής χαρακτηριστικά: Ο νέος δείκτης με ονομασία “Δείκτης ATHEX ESG (ATHEX ESG Index)” σχεδιάστηκε ώστε να συμμετέχουν κατά μέγιστο αριθμό 60 εταιρείες της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.. Ο υπολογισμός του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Αυγούστου με τιμή εκκίνησης τις 1.000 μονάδες. Η πρώτη σύνθεση του δείκτη – εκτός των λοιπών κριτηρίων- προσδιορίζεται με βάση το ESG score που προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2019. Στην αρχική σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν 35 εταιρείες ενώ η σύνθεση του δείκτη θα αναθεωρείται κάθε χρόνο και η πρώτη αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2021 (ταυτόχρονα με τις αναθεωρήσεις των λοιπών δεικτών που υπολογίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών) με βάση τα στοιχεία που θα δημοσιεύσουν οι εισηγμένες εταιρείες στο πλαίσιο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την χρήση του 2020. Παρακάτω η αρχική σύνθεση του νέου δείκτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφή στο Newsletter

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!

τα πιο πρόσφατα νέα της ΕΚΕ

το Εβδομαδιαίο Newsletter του CSR

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!