Χημική Βιομηχανία: Το ειδικό βάρος στην τήρηση της “πράσινης συμφωνίας”

Με περισσότερες από 900 επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα, κυρίως στους τομείς ειδικών και καταναλωτικών χημικών, ο ρόλος του κλάδου στην επίτευξη των εθνικών στόχων της “Πράσινης Συμφωνίας” έχει ειδικό βάρος.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Η υλοποίηση της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τα χημικά και την πράσινη συμφωνία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο άλλης μιας συζήτησης, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)

Η σπουδαιότητα του κλάδου είναι επιβεβαιωμένη από τα στατιστικά δεδομένα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 939 επιχειρήσεις (έτος βάσης 2017). Η πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων έχει αντικείμενο δραστηριότητας που σχετίζεται με την παραγωγή καταναλωτικών (45%) και ειδικών χημικών προϊόντων (35%). Αρκετά λιγότερες σε πλήθος είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή βασικών χημικών ουσιών – κυρίως βασικών ανόργανων ουσιών και πολυμερών. Η κατανομή του αριθμού επιχειρήσεων της χημικής βιομηχανίας είναι αρκετά πιο ισορροπημένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-28). Το 62% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 δραστηριοποιείται στην παραγωγή βασικών χημικών, έναντι 20% στην Ελλάδα.

Επίσης, οι περισσότερες επιχειρήσεις της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (απασχόληση έως 9 άτομα). Μόλις το 18% των επιχειρήσεων (170 επιχειρήσεις) απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα. Αυτό το ποσοστό αναλύεται περαιτέρω σε 12,1% μικρές και 5,1% μεσαίες και 0,9% μεγάλες. Η εικόνα αυτή διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη στην ΕΕ-28, όπου τα 2/3 των επιχειρήσεων της χημικής βιομηχανίας είναι πολύ μικρές, το 20,1% μικρές, το 9,8% μεσαίες και το 2,8% μεγάλες. Συγκριτικά με τη μεταποίηση, η χημική βιομηχανία στην Ελλάδα έχει αναλογικά λιγότερες πολύ μικρές επιχειρήσεις και περισσότερες μικρές, μεσαίες και μεγάλες, κάτι που ισχύει και στην ΕΕ-28. Το μικρότερο μέγεθος ενδέχεται να περιορίζει τις παραγωγικές τους δυνατότητες, την αποτελεσματικότητα, την εξωστρέφεια, την προσέλκυση ικανοτήτων και την καινοτομία.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΧΒ Βασίλης Γούναρης τόνισε σε πρόσφατη εκδήλωση με αφορμή την γενική συνέλευση του ΣΕΧΒ για την συνεισδορά του κλάδου στην “πράσινη συμφωνία” ότι η ελληνική χημική βιομηχανία υποστηρίζει τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, την εξειδικευμένη γνώση και πληροφορία για τις χημικές ουσίες ωστόσο πρέπει κατά τη μετάβαση οι επιχειρήσεις να καταστούν ανταγωνιστικές διεθνώς. Οι πόροι του Ταμείου για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα (RRF), του νέου ΕΣΠΑ 2021-27 και των  ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την έρευνα, με την κατάλληλη αξιοποίηση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την πράσινη μετάβαση και την ψηφιοποίηση. 

Η χημική βιομηχανία έχει ουσιώδη συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, στην ανάπτυξη των τεχνολογιών υδρογόνου, την αποθήκευση της ενέργειας και την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες. Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων απαιτείται πρωτίστως η  ανάπτυξη υποδομών για την παραγωγή και μεταφορά της πράσινης ενέργειας, δίκτυα για το πράσινο υδρογόνο και την πράσινη αμμωνία. Σύμφωνα με τον κ. Γούναρη, η μεταποίηση μέσα από μία συνεκτική βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης της οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη του Συνδέσμου εξέφρασαν την ανησυχία τους για το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα που είναι υψηλό και συνεχώς αυξανόμενο με αποτέλεσμα να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα που τέθηκε το οποίο επηρεάζει όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι η έλλειψη πρώτων υλών, η σημαντική αύξηση των τιμών τους και των ναύλων με αποτέλεσμα την αστάθεια στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σημειώνεται επίσης ότι στη γενική συνέλευση απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας, τονίζοντας τη συνεισφορά του κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως είπε, η στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητά τους στην ανθρώπινη ευημερία θέτοντας νέες προκλήσεις και στόχους. “Έτσι, διαμορφώσαμε μια εθνική στρατηγική που αποτελεί ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο, όπου όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή ο δημόσιος τομέας, το βιομηχανικό οικοσύστημα στο σύνολό του και οι φορείς έρευνας και καινοτομίας, καλούνται να συμπράξουν έτσι ώστε να επιτευχθεί ο ολιστικός ψηφιακός μετασχηματισμός της χημικής αλλά και της Ελληνικής βιομηχανίας γενικότερα, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή πράσινη επιχειρηματικότητα μέχρι το 2030”, πρόσθεσε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφή στο Newsletter

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!

τα πιο πρόσφατα νέα της ΕΚΕ

το Εβδομαδιαίο Newsletter του CSR

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!