Χωρίς δεξιότητες τα στελέχη μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print

Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μια εποχή προκλήσεων, πρωτοφανών αναταράξεων και μετασχηματισμών, ως άμεση επίπτωση της κλιματικής αλλαγής αλλά τα στελέχη τους δεν φαίνεται να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, όπως δείχνει μελέτη της Eversheds Sutherland και της KPMG International.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Η κλιματική αλλαγή έχει γίνει σημαντικό θέμα πλέον στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων, καθώς απαιτεί άμεση δράση ενώ υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση της σημαντικότητάς του μεταξύ των επιχειρήσεων, που εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε ουσιαστικό μετασχηματισμό αλλά και νέες ευκαιρίες. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό κενό τεχνογνωσίας σχετικά με το τι απαιτείται για την μετάβαση μιας επιχείρησης σε μηδενικό άνθρακα.

Οι περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν ότι ο κλιματικός κίνδυνος ισοδυναμεί με χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Επιπλέον, οι εταιρείες είναι τώρα πολύ πιο επικεντρωμένες στο να γίνουν ανθεκτικές στο κλίμα και να αναγνωρίσουν τη σημασία του κλιματικού κινδύνου για την επιτυχία των επιχειρηματικών τους στρατηγικών. Οι επενδυτές από την άλλη μεριά είναι σημαντικοί παράγοντες πίεσης καθώς εστιάζουν σε κλιματικά ζητήματα κατά την αξιολόγηση των αποφάσεών τους για επενδύσεις και αποεπενδύσεις. Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές και οι εργαζόμενοι έχουν γίνει ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, καθώς υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που θέτει την κλιματική αλλαγή στην κορυφή της επιχειρηματικής ατζέντας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα πρέπει να διεξάγουν ενεργό διάλογο σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την επιχείρησή τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, να αναζητήσουν τη διαθέσιμη βοήθεια και να δράσουν έγκαιρα για να περιορίσουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Έτσι θα μπορέσουν να δουν και τις ευκαιρίες που προκύπτουν, σύμφωνα με τον Dr. Mark Carney, Ειδικό Απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Δράση και την Οικονομία, Μέλος του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας. Εξηγεί ότι η εστίαση αυτή των ηγετών των επιχειρήσεων θα βοηθήσει να ανακοπεί η τραγωδία που διαφαίνεται στον ορίζοντα, δημιουργώντας τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που απαιτεί η κοινωνία και που αξίζουν οι μελλοντικές γενιές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το χρηματοοικονομικό κόστος του κινδύνου κλιματικής αλλαγής, που εκτιμάται ότι ξεπερνάει το 1 τρισ. δολ. αποτελεί σημαντική απειλή για τις επιχειρήσεις. Πάντως το κενό τεχνογνωσίας έρχονται να καλύψουν ορισμένα νέα εργαλεία. Για παράδειγμα η Taskforce για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) παρέχει ένα έτοιμο πλαίσιο συστάσεων σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που αναζητούν οι επενδυτές. Το TCFD παρέχει επίσης τεχνική καθοδήγηση. Πλέον μεγάλες συστημικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αναζητούν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα στο TCFD. Το Δίκτυο για το Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (NGFS), μια ομάδα κεντρικών τραπεζών και εποπτών, παρέχει επίσης πολύτιμη πληροφόρηση αξιολογώντας τη στρατηγική της ανθεκτικότητας σε διάφορα σενάρια για την κλιματική αλλαγή. Και πρωτοβουλίες όπως το Race to Zero, το Science Based Targets Initiative (SBTi) και το Transition Pathway Initiative (TPI) είναι ανοιχτά να υποστηρίξουν τις εταιρείες να αναπτύξουν αξιόπιστους στόχους και σχέδια που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα. Γι ‘αυτό άλλωστε ο Dr. Mark Carney παροτρύνει τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση γύρω από τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που θέτει η κλιματική αλλαγή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 500 διευθυντικά και ανώτερα στελέχη των κορυφαίων εταιρειών του κόσμου, από την Eversheds Sutherland και την KPMG International, αποκάλυψε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια και οι διοικήσεις των εταιρειών δεν διαθέτουν το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.  

Σε ποσοστό 74%, τα ανώτερα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις και συμμετείχαν στην έρευνα τον Αύγουστο του 2020, συμφώνησαν ότι η διοίκηση της εταιρείας τους πρέπει να βελτιώσει τις δεξιότητες που διαθέτει για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα με τις θέσεις εργασίας. Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι 78% των στελεχών θεωρούν τον κίνδυνο κλιματικής αλλαγής βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της δουλειάς τους τα επόμενα πέντε χρόνια. 

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν και άλλες σημαντικές πτυχές του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής εντός των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το ένα τέταρτο εργάζεται για εταιρείες που προσφέρουν μισθολογικά κίνητρα στους διευθυντές για την επίτευξη των στόχων μείωσης της χρήσης του άνθρακα ενώ το 40% αναγνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους εγκαταλείπουν τη θέση τους επειδή δεν είναι ευχαριστημένοι με τις δράσεις του εργοδότη τους αναφορικά με το κλίμα. Επίσης, το ένα τρίτο αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι έχουν εκφράσει ενεργά τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του εργοδότη τους στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και το 14% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είναι πιο δύσκολο να προσελκύσουν και να προσλάβουν νέους λόγω των απόψεών τους σχετικά με τις δράσεις της εταιρείας για το κλίμα.

Η έκθεση με τα λεπτομερή ευρήματα της έρευνας, “Climate change and corporate value: What companies really think” δημοσιεύθηκε στη συνάντηση «Green Horizon Summit» (11 Νοεμβρίου 2020), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά αντί του συνεδρίου “2020 United Nations Climate Change Conference – COP26” που πλέον έχει προγραμματιστεί για το 2021. 

Με αφορμή την έρευνα η Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα σχολίασε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ και επηρεάζει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων καθώς και τα μελλοντικά σχέδιά τους. Κατά την άποψή της η ορθή διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων επιβάλλει την ένταξη της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στις αναλύσεις κινδύνου (Enterprise Risk Assessments) που διενεργούν τακτικά οι ώριμες επιχειρήσεις. Όμως το γεγονός ότι η πρόσφατη αυτή έρευνα καταδεικνύει την ενδεχόμενη αδυναμία των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τον επερχόμενο κίνδυνο με τις υφιστάμενες δεξιότητες που συγκεντρώνουν τα στελέχη τους, πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ώστε να λάβουν σύντομα τα απαραίτητα μέτρα για την κατάλληλη ανάπτυξη του προσωπικού τους με στόχο να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που διαφαίνονται στον ορίζοντα.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Εγγραφή στο Newsletter

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!

τα πιο πρόσφατα νέα της ΕΚΕ

το Εβδομαδιαίο Newsletter του CSR

Γίνε και εσύ ένας από τους 3,000 κοινωνικά υπεύθυνους συνδρομητές μας!