CNP Assurances: Νέο πλαίσιο βιώσιμων ομολόγων για τη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων

Date:

Share post:

Ως Επιχειρηματικός Οργανισμός αφοσιωμένος στη δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η CNP Assurances ανακοινώνει το ανανεωμένο πλαίσιο πράσινων ομολόγων (Green Bonds), που δημιουργήθηκαν το 2019 για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων, που τώρα δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και κοινωνικών έργων.

Αυτή η αναβάθμιση είναι ευθυγραμμισμένη με την εταιρική αποστολή της CNP Assurances και αντανακλά τις ενέργειες που πραγματοποιεί μαζί με τους συνεργάτες της για μια κοινωνία βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από μελλοντικές εκδόσεις ομολόγων, εντός αυτού του νέου πλαισίου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, επιλέξιμων νέων ή/και υφιστάμενων βιώσιμων (πράσινων ή/και κοινωνικών) περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζονται στο νέο πλαίσιο βιώσιμων ομολόγων.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν:

Πράσινα Περιουσιακά Στοιχεία

Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (νέα κατασκευή και ανακαίνιση) – Δάση και γη με αειφόρο διαχείριση – Υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα – Απολύμανση και καθαρισμός χώρων – Βιώσιμη διαχείριση υδάτων και λυμάτων – Προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας – Κυκλική οικονομία

Κοινωνικά Περιουσιακά Στοιχεία

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (Υγεία – Εκπαίδευση) – Προσιτή στέγαση – Απασχόληση μέσω χρηματοδότησης ΜΜΕ – Ψηφιακή ένταξη

Στο νέο πλαίσιο βιώσιμων ομολόγων, η CNP Assurances έχει λάβει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις απαιτήσεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση. Σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα της αγοράς βιώσιμων ομολόγων (Κατευθυντήριες οδηγίες για ομόλογα βιωσιμότητας), η CNP Assurances θα δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τη χρήση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν και, ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα, για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Σχετικά με την CNP ASSURANCES:

Η CNP ASSURANCES είναι κορυφαίος πάροχος προσωπικής ασφάλισης στη Γαλλία και δραστηριοποιείται σε 19 χώρες στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Στην Κύπρο έχει δυναμική παρουσία ως ο αποκλειστικός μέτοχος του Ομίλου CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS. Στον Όμιλο CNP CYPRUS ανήκουν οι ασφαλιστικές εταιρείες CNP CYPRIALIFE (στον κλάδο Ζωής και Υγείας) και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (στο Γενικό κλάδο), καθώς επίσης η CNP ΖΩΗΣ και η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Υποκατάστημα) στην Ελλάδα.

Η CNP ASSURANCES, ως ασφαλιστής, συνασφαλιστής και αντασφαλιστής, σχεδιάζει καινοτόμες λύσεις προσωπικού κινδύνου / προστασίας και αποταμίευσης / συνταξιοδότησης. Ο Όμιλος έχει παγκόσμια 36 εκατομμύρια πελάτες, οι οποίοι είναι κάτοχοι συμβολαίων προσωπικής ασφάλισης και 11 εκατομμύρια πελάτες που διατηρούν σχέδια αποταμίευσης και συνταξιοδότησης.

Η CNP ASSURANCES είναι θυγατρική της La Banque Postale. Ο Όμιλος ανέφερε καθαρό κέρδος ύψους 1,55 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021.

Related articles

ΖΑΓΟΡΙ & Green Cola στηρίζουνστήριξαν ημερίδα του Α.Ο.Ωκεανός

Στο “International Swim Meet OKEANOS 2023’’ συμμετείχαν κολυμβητικά σωματεία, προπονητές και αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μέλη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Το «προΣfEEρουμε» στην Αλεξανδρούπολη με δωρεά καρδιογράφου και Rapid Tests

Το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε», που αποτελεί κοινό όραμα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ξεκίνησε στα τέλη του 2016.

Praktiker Hellas: Δράσεις προσφοράς σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η Praktiker έχει ήδη συστήσει στο ευρύ κοινό το πρόγραμμα προσβασιμότητας και συμπερίληψης «Σπίτι Ανοιχτό» με το οποίο αναβαθμίζει τις υπηρεσίες και τις δομές της, φυσικές και ψηφιακές.

ΕΥ Ελλάδος: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards 2021 και αποτυπώνει την επίδραση της λειτουργίας της εταιρείας στην Οικονομία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους.