Connect with us

7# Φτήνη & Καθαρή Ενέργεια

ΕΚ: Στόχος το 35% σε ενεργειακή απόδοση και μερίδιο ΑΠΕ ως το 2030

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την επίτευξη δεσμευτικών στόχων σε επίπεδο ΕΕ, ύψους 35% για την ενεργειακή απόδοση, τουλάχιστον 35% για το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 12% για το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών από ανανεώσιμες πηγές. Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι πανευρωπαϊκοί στόχοι, ζητείται από τα κράτη μέλη της ΕΕ να ορίσουν δικούς τους εθνικούς στόχους.

Ενεργειακή απόδοση

Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση το ΕΚ ψήφισε υπέρ της επίτευξης δεσμευτικού στόχου ύψους τουλάχιστον 35% σε επίπεδο ΕΕ και ενδεικτικών εθνικών στόχων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη κατανάλωση ενέργειας το 2030 σύμφωνα με το μοντέλο PRIMES (προσομοίωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συστήματος παροχής ενέργειας στην ΕΕ). Το σχέδιο οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση εγκρίθηκε με 485 ψήφους υπέρ, 132 κατά και 58 αποχές.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: δεσμευτικός στόχος 35%

Το σχέδιο οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εγκρίθηκε με 492 ψήφους υπέρ, 88 κατά και 107 αποχές. Το ΕΚ ψήφισε υπέρ της επίτευξης στόχου 35% για το 2030 σε ό,τι αφορά το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν εθνικοί στόχοι, από τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποκλίνουν κατά 10% κατ’ ανώτατο όριο και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Μεταφορές: προηγμένα βιοκαύσιμα και σταδιακή κατάργηση μέχρι το 2021 της χρήσης του φοινικέλαιου ως βιοκαύσιμο

Το 2030, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το 12% της ενέργειας που καταναλώνεται στις μεταφορές προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η συνεισφορά των αποκαλούμενων βιοκαυσίμων «πρώτης γενιάς» (αυτά τα οποία παράγονται από τρόφιμα και καλλιέργειες τροφίμων) πρέπει να περιοριστεί στα επίπεδα του 2017 και στο 7% κατ’ ανώτατο όριο στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης την απαγόρευση της χρήσης φοινικέλαιου ως βιοκαύσιμο από το 2021.

Το μερίδιο των προηγμένων βιοκαυσίμων (τα οποία έχουν μικρότερο αντίκτυπο στη χρήση γης από αυτά που βασίζονται σε καλλιέργειες τροφίμων), των αερίων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον το 1,5% το 2021 και το 10% το 2030.

Σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα

Το 90% των πρατηρίων καυσίμων κατά μήκος του κεντρικού δικτύου που έχει δημιουργηθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 (κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ) θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα ως το 2022 με προσβάσιμα από το κοινό σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Βιομάζα

Το ΕΚ ζητάει τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από βιομάζα να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην ενθαρρύνεται η ανάρμοστη χρήση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη βιώσιμη προσφορά βιομάζας, ενώ για την παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καύση των αποβλήτων και καταλοίπων.

Παράλληλα, τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να βασίζονται στην αγορά και να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί λαμβάνουν υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το πιθανό κόστος ενσωμάτωσης του συστήματος ή τους περιορισμούς των δικτύων.

Καταναλωτές-αυτοπαραγωγοί ενέργειας

Το ΕΚ ενέκρινε τις τροπολογίες για τους καταναλωτές-αυτοπαραγωγούς προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους (για αυτοκατανάλωση) χωρίς να υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση, τέλος ή φόρο.

Το ΕΚ ζητάει από τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν τους υφιστάμενους φραγμούς στην κατανάλωση ενέργειας που παράγεται στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών, να προωθήσουν την κατανάλωση αυτήν και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές, ιδίως τα νοικοκυριά, μπορούν να ενταχθούν στις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να υπόκεινται σε αδικαιολόγητους όρους ή διαδικασίες.

Εθνικοί στόχοι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και κάθε δέκα χρόνια εφεξής, ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Το πρώτο σχέδιο θα καλύπτει την περίοδο 2021-2030. Τα ακόλουθα σχέδια θα καλύπτουν την ακριβώς επόμενη δεκαετή περίοδο που έπεται της λήξης της περιόδου που καλύφθηκε από το προηγούμενο σχέδιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και θα μπορεί να διατυπώνει συστάσεις και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα εάν κρίνει ότι έχει σημειωθεί ανεπαρκής πρόοδος ή ότι έχουν ληφθεί ανεπαρκείς ενέργειες.

Το σχέδιο κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης εγκρίθηκε με 466 ψήφους υπέρ, 139 κατά και 38 αποχές.

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

7# Φτήνη & Καθαρή Ενέργεια

Schneider Electric: Συνεργασία με την Πρωτοβουλία “Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους”

Με την Πρωτοβουλία “Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους”’ (SEforALL) η Schneider Electric υιοθετεί τον 7ο στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Schneider Electric έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και να προσφέρει καθολική πρόσβαση σε φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, μέσω της σύναψης της συνεργασίας με την Πρωτοβουλία Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους’, μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Μέσα από τη συνεργασία, η εταιρεία στοχεύει να επιταχυνθεί η πρόοδος προς την επίτευξη του 7ου στόχου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την ενέργεια. Η τετραετής συνεργασία υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2018 κατά τη διάρκεια του World Economic Forum στο Ντάβος, μεταξύ της Rachel Kyte, CEO και ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ενέργεια και του Jean-Pascal Tricoire, Προέδρου και CEO της Schneider Electric.

Επιτυγχάνοντας τον 7ο στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θεσπίσει ένα σύνολο 17 στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για να υλοποιηθούν έως το 2030 καλύπτοντας θέματα όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η προστασία του πλανήτη, η εξασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας σε όλο τον κόσμο. Ο 7ος στόχος αποσκοπεί «στην εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους» που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπαίδευση των παιδιών, την ποιότητα ζωής, την οικονομική ανάπτυξη και τα αποτελεσματικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Ενώ 1 δισεκατομμύριο κάτοικοι εξακολουθούν να βασίζονται σε επικίνδυνες ή «βρώμικες» μορφές ενέργειας μέχρι το 2030, βάσει των σημερινών υπολογισμών, ο 7ος Στόχος για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύει στο κλείσιμο αυτού το κενού με την καθολική πρόσβαση στην ενέργεια. Ο 7ος Στόχος αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη διασφάλιση της ευρείας χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας  στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα.

Ο Jean-Pascal Tricoire δήλωσε: «Είναι ευθύνη όλων μας να κάνουμε την πρόσβαση στην ενέργεια ένα αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και να μειώσουμε το ενεργειακό χάσμα που εξακολουθεί να υπονομεύει την ποιότητα ζωής για ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού. Η Schneider Electric, ως υπεύθυνη εταιρεία, έχει καθήκον να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, που απαιτεί συλλογική προσπάθεια, δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της και των σύνθετων προκλήσεων που υπάρχουν».

Η Rachel Kyte, CEO της Πρωτοβουλίας «Bιώσιμη Ενέργεια για Όλους» συμπλήρωσε: «Η συμβολή της επιχειρηματικής ηγεσίας στην επίτευξη μιας ενεργειακής μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν πίσω είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η συνεργασία με τη Schneider Electric θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού, ισότιμου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος που θα μπορεί να παράγει καθαρή, προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για όλους. Έτσι, προσχωρώντας στο δίκτυο μας, η Schneider Electric συμβάλει σε ένα κίνημα που επικεντρώνεται συλλογικά στο ταχύτερο κλείσιμο του χάσματος που υπάρχει στην ενεργειακή πρόσβαση.

Μια αφοσιωμένη συνεργασία με ένα κοινό όραμα για την ενεργειακή απόδοση

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους» συνεργάζεται με ηγέτες κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας για την επίτευξη του 7ο Στόχου. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Schneider Electric ενώνει τις δυνάμεις της με εταιρίες όπως η Enel, η Iberdrola και η Philips Lighting άλλα και οργανώσεις όπως τα Ηνωμένα Έθνη και την ένωση Global Off-Grid Lighting Association (GOGLA). Ως συνεργάτης, η Schneider Electric δεσμεύεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή των παρακάτω τεσσάρων προγραμμάτων: “Building Efficiency Accelerator”, “Industrial Energy Efficiency Accelerator”, “People-Centered Accelerator” και το επερχόμενο “Electrification Accelerator”, διασφαλίζοντας ότι θα υπάρχουν διαθέσιμοι οι κατάλληλοι πόροι.

Η Schneider Electric έχει ήδη αναθέσει σε στελέχη της να κατευθύνουν κάθε ένα από τα τέσσερα προγράμματα και για να υποστηριχθεί αυτό το έργο, η εταιρεία θα έχει πρόσβαση στα εργαλεία της Πρωτοβουλίας ‘Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους’ όπως τους χάρτες θερμότητας – ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων για να επιτευχθεί το μέγιστο αντίκτυπο σε όλο το φάσμα της ενεργειακής πρόσβασης, της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι χάρτες αποτυπώνουν την πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην αειφόρο ενέργεια βάση δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 80 δεικτών (πχ. τύπος ενέργειας που χρησιμοποιείται, η ποιότητα ηλεκτρικών δικτύων, πάροχοι ενέργειας κλπ.).

Η συνεργασία με την Πρωτοβουλία ‘Βιώσιμη Ενέργεια για Όλους’, ενισχύει τη δέσμευσή της Schneider Electric να παρέχει καθολική πρόσβαση σε ασφαλή, αξιόπιστη, αποδοτική και βιώσιμη ενέργεια, σύμφωνα με τη στρατηγική της για την αειφορία. Από το 2005, ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του βαρομέτρου Planet & Society, το οποίο περιλαμβάνει έναν δείκτη για τον αριθμό των μειονεκτούντων ατόμων που εκπαιδεύτηκαν σε ενεργειακές θέσεις εργασίας (150.000 άτομα μεταξύ 2015 και 2017).

Περισσότερα

7# Φτήνη & Καθαρή Ενέργεια

COP23: Βραβεία για τις προτάσεις καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας

Η Ashoka και το Schneider Electric Foundation, σε συνεργασία με την Enel, ανακοίνωσαν τους 15 νικητές του προγράμματος «Κοινωνική Καινοτομία για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας» (“Social Innovation to Tackle Fuel Poverty”) για το 2017-2018 στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του COP23, διεθνούς forum για τη βιώσιμη ανάπτυξη που διοργανώθηκε πρόσφατα στη Βόννη της Γερμανίας.

Τον Ιούνιο, το Schneider Electric Foundation, υπό την αιγίδα του Fondation de France και η Ashoka, εγκαινίασαν μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, σε συνεργασία με την Enel, προκειμένου να επιλέξουν τους 15 πιο καινοτόμους οργανισμούς που προσφέρουν δημιουργικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προώθηση της ενεργειακής βιωσιμότητας στην Ευρώπη.

Μετά από μια επιτυχημένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 40 καινοτόμων κοινωνικών επιχειρηματιών, ανακοινώθηκαν οι 15 νικητές του προγράμματος 2017-2018 «Κοινωνική καινοτομία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας» κατά τη 23η Σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων μερών (COP23) και τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στις 13 Νοεμβρίου 2017 στη Βόννη της Γερμανίας.

Οι 15 νικητές αντιπροσωπεύουν μια ποικιλόμορφη ομάδα καινοτόμων κοινωνικών επιχειρηματιών από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, με την κοινή δέσμευση να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια και να προωθήσουν την ενεργειακή βιωσιμότητα τόσο στις χώρες τους όσο και στην Ευρώπη συνολικά.

Ελλάδα

Απόστολος Δημόπουλος, Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Εταιρίας Σίφνουπου επιχειρεί να εξασφαλίσει την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου από ΑΠΕ μέσω της κατασκευής ενός υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Αργυρώ Σταυρουλάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ – ένωσης καταναλωτών με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Γερμανία

Marlene Potthoff, Project Coordinator τουStromsparCheckby Deutsche Caritas – μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Ένωση Ενεργειακών και Κλιματικών Οργανισμών στη Γερμανία, με στόχο να προσφέρει έλεγχο εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχει δωρεάν στήριξη σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος στη Γερμανία.

Marco Borghesi, CEO του OEEX – μια πλατφόρμα που συνδέει τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης και παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Stephanie Kosbab, Project Leader τουNRW bekämpft Energieamountby Verbraucherzentrale NRW – μια πρωτοβουλία που προσφέρει υπηρεσίες προϋπολογισμού και παροχής νομικών συμβουλών δωρεάν σε συνδυασμό με διαβουλεύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας για τους καταναλωτές που απειλούνται από ενεργειακή φτώχεια.

Ιταλία

Marina Varvesi, Project Manager τουASSISTby AISFOR – μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πράσινο τομέα με επίκεντρο το περιβάλλον, τη γεωργία και την ενέργεια.

Alberto Gastaldo, CEO του Energia Positiva – ένας συνεταιρισμός που διευκολύνει τους καταναλωτές να μετατραπούν σε παραγωγούς ενέργειας (prosumers) μέσω της χρήσης φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και υδροηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας έτσι το κόστος που συνδέεται με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

Giulia Detomati, CEO του InVento Lab – μια κοινωνική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη ως B Corp που παρέχει εκπαίδευση και βιωματική εκπαίδευση για τους νέους στα γυμνάσια και λύκεια με θέμα την επιχειρηματικότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ενεργειακή κρίση, με σκοπό να τους υποστηρίξει να δημιουργήσουν πράσινες νεοσύστατες επιχειρήσεις και να γίνουν οι “Green Leaders” του μέλλοντος.

Fabio Gerosa, President του Fratello Sole – η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρία εξοικονόμησης ενέργειας που βοηθά ΜΚΟ (με επίκεντρο την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες) να μετατρέψουν τις εγκαταστάσεις τους σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια που έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, μέσω ανεξάρτητων ενεργειακών ελέγχων και οικονομικές επενδύσεις, μειώνοντας έτσι τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους επίπτωση.

Πορτογαλία

António Bello, CEO του Just a Change – ένας οργανισμός βασισμένος σε εθελοντές, που ανακαινίζει τα σπίτια φτωχών οικογενειών και ατόμων.

Nuno Brito Jorge, Board President του Coopérnico – ένας συνεταιρισμός πράσινης ενέργειας που συνδυάζει τη βιωσιμότητα, τις δεοντολογικές επενδύσεις και την κοινωνική στήριξη.

João Pedro Gouveia, Researcher του CENSE – το Centre for Environmental and Sustainability Research του FCT NOVA, το Engineering College του Universidade NOVA στη Λισσαβόνα, συγκεντρώνει ερευνητές για να παράσχουν στις πορτογαλικές κυβερνητικές αρχές, σε επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ενώσεις, γνώσεις και αναφορές σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τα μελλοντικά ορυκτά καύσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα της ενεργειακής απόδοσης.

Ισπανία

Cecilia Foronda, Climate Change and Energy Manager του ECODES – μια οργάνωση που διαχειρίζεται το έργο “No home without energy”, το οποίο προσφέρει μια τεχνολογική λύση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

José Luis López Fernandez, Director του Asociación de Ciencias Ambiental – μια οργάνωση που εργάζεται επάνω σε δίκτυα PICE για να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους στη χρήση της οικιακής ενέργειας και να μειώσει τον κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας.

Juan Sancristan Antoni, General Manager του AEIOLUZ – ένας συνεταιρισμός παροχής υπηρεσιών ενέργειας που στοχεύει να τερματίσει την ενεργειακή φτώχεια και να λειτουργήσει ως εργαλείο για την αλλαγή του σημερινού μοντέλου ενέργειας προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση.

Το Schneider Electric Foundation, η Ashoka και η Enel επέλεξαν 5 κοινωνικούς καινοτόμους (1 από κάθε χώρα) που θα λάβουν μια χορηγία ύψους 2000 ευρώ προς υποστήριξη του έργου τους. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι: Stephanie Kosbab (Verbraucherzentrale NRW), Αργυρώ Σταυρουλάκη (EKPIZO), Giulia Detomati (InVento Lab), António Bello (Just a Change) και Cecilia Foronda (ECODES).

Οι επιλεχθέντες 15 κοινωνικοί επιχειρηματίες θα συμμετάσχουν σε μια εντατική συμβουλευτική διαδικασία διάρκειας 12 εβδομάδων με στόχο την υποστήριξή τους στη δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, θα υποστηρίζονται από ειδικούς συμβούλους και μέντορες για συνολικά περίπου 300 ώρες εξειδικευμένης στρατηγικής εργασίας, ενώ μια τελική διήμερη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής στα τέλη Απριλίου 2018 θα τους δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη στρατηγική τους για ανάπτυξη λαμβάνοντας πολύτιμα σχόλια ειδικών του χώρου από όλη την Ευρώπη.

Περισσότερα

13# Δράση για το κλίμα

Στις 5 Οκτωβρίου το Sustainability Forum 2017

Στην τελική ευθεία έχουν περάσει οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση του 6ου κατά σειρά Sustainability Forum 2017, που διοργανώνει η Global Sustain στις 5 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη».

Στο Forum θα συμμετάσχουν, όπως κάθε χρονιά, διεθνούς φήμης ομιλητές και ειδικοί σε θέματα αειφορίας, από οργανισμούς και εταιρίες όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, International Integrated Reporting Council, Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αειφορίας, Flex, Schneider Electric, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Walgreens Boots Alliance, Trillium Asset Management, Atradius Credit Insurance, GRI και S&P Dow Jones Indices, οι οποίοι μέσα από εξειδικευμένα εργαστήρια και συνεδρίες θα μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους με τους συμμετέχοντες.

Το φετινό Forum θα επικεντρωθεί στα εξής θέματα:

Στόχοι για το κλίμα και τη βιωσιμότητα μέσω της δημόσιας πολιτικής

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κυκλική οικονομία και COP21

Ενοποιημένοι Απολογισμοί – η λύση στις παγκόσμιες επιχειρηματικές προκλήσεις

Δημιουργώντας μια βιώσιμη επιχείρηση

Πώς η τεχνολογία υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ενέργεια, καινοτομία και βιωσιμότητα

Η Αγορά των Πράσινων Ομολόγων – Πώς η Walgreens Boots Alliance έχει ενσωματώσει επιτυχώς τους στόχους SDGs στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες

Καινοτομία και Βιωσιμότητα – Από τη θεωρία στην πράξη

Στρατηγική βιωσιμότητας από το Α έως το Ω.

Η προσέγγιση της Trillium Asset Management για υπεύθυνες επεδύσεις

Πιστωτικός Κίνδυνος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Απολογισμού βιωσιμότητας μέσω των νέων GRI Standards.

Χρηματιστηριακοί Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εγγραφές και χορηγικές δυνατότητες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://sustainabilityforum.gr/.

Συνεχής ενημέρωση για το Forum είναι διαθέσιμη και στην επίσημη σελίδα στο Facebook Sustainability Forum.

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ