ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε

Date:

Share post:

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΡΕΙΑ  Α.Μ.Κ.Ε. είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπούς κοινωφελείς, που ιδρύθηκε την 1η Μαρτίου 2002 και έχει έδρα την Αθήνα.

Ο ευρύτερος σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή δράσεων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και γενικότερα του κοινωνικού αποκλεισμού, βοηθώντας το άτομο να παραμείνει ενεργός πολίτης, μέσα στο δικό του περιβάλλον, με αυτονομία, οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη. Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων, ιδρύθηκε και λειτουργεί δομή αποασυλοποίησης (Οικοτροφείο με την επωνυμία «ΠΟΡΕΙΑ»).

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ» δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς :

1.Λειτουργεί από το 2004 Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο), στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης που εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου φιλοξενούνται 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις. Το  Οικοτροφείο, του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2004, στεγάζεται στην οδό Ζαν Μωρεάς 20, στο Δήμο Χαλανδρίου και διαθέτει προσωπικό εξειδικευμένο, το οποίο έχει βασική μέριμνα την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ενοίκων καθώς και την επανένταξη τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το Οικοτροφείο μας διαθέτει γιατρούς, κοινωνικό λειτουργό, κλινικό ψυχολόγο, νοσηλευτές και φροντιστές. Μέσα από τη συνεχή προσπάθεια του προσωπικού, ο κάθε ασθενής-ένοικος κατακτά καθημερινά τον προσωπικό-«ιδιωτικό» του χώρο και σταδιακά επανεντάσσεται σε μία κοινότητα, σε ένα «σπίτι» και μία «οικογένεια». Ασθενείς-οικότροφοι, οι οποίοι έζησαν επί σειρά ετών σε ψυχιατρικά, ασυλικά πλαίσια, ξεχασμένοι από το κοινωνικό και ψυχιατρικά, ασυλικά πλαίσια, ξεχασμένοι από το κοινωνικό και συγγενικό τους περιβάλλον μπορούν σήμερα κι έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής.

Επιπλέον, επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ενοίκων μας, είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, η ανάγκη τους για νοσηλευτική και καθημερινή φροντίδα αυξάνει ολοένα και περισσότερο.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε αξιοπρεπή διαβίωση, εξατομικευμένη θεραπεία και φροντίδα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της επιστροφής τους στο άσυλο, γεγονός που θα ήταν για εκείνους μεν πολύ οδυνηρό και για τον σύγχρονο κοινωνικό μας πολιτισμό, άγος.

2.Λειτούργησε Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)

Στα πλαίσια του ΕΠ. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 2000-2006 για ‘Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των ΜΚΟ’ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η πρωτοβουλία της ΠΟΡΕΙΑΣ αφορούσε άτομα ευπαθών ομάδων που παρουσιάζουν δυσκολίες επαγγελματικής ένταξης ή επανένταξης και είχε ως στόχο την αναζήτηση και αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης που υπάρχουν γι’ αυτούς στην περιοχή.

Εφαρμόστηκαν τα κάτωθι προγράμματα:

  • Νέα Χαλκηδόνα Αττικής – ‘ΑΝΑΤΟΛΗ’ Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Υποστηρικτικής Σταδιοδρομίας μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής – ‘ΑΤΤΑΛΟΣ’ Δημιουργία και Λειτουργία Πρότυπου Σταθμού Υποδοχής και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αποασυλοποιουμένων και απεξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες.
  • Χαλανδρίου Αττικής – ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’ Δημιουργία και Λειτουργία Πρότυπου Σταθμού Υποδοχής και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Έβρου Ορεστιάδας – ‘ΟΡΕΣΤΗΣ’ Δημιουργία και Λειτουργία Πρότυπου Σταθμού Υποδοχής και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αποασυλοποιουμένων και αναπήρων.
  • Αγ. Ρέντη Αττικής – ‘ΦΑΛΗΡΕΥΣ’ Δημιουργία και Λειτουργία Πρότυπου Σταθμού Υποδοχής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ανέργων με σωματικά ή νοητικά προβλήματα. Το στελεχιακό δυναμικό της ΠΟΡΕΙΑΣ αντιμετώπισε με γνώση και ευαισθησία τον πληθυσμό-στόχο.

Το πρόβλημα της εργασιακής ένταξης αποτέλεσε αποδεδειγμένα το μεγαλύτερο ερωτηματικό σε συνθήκες κοινωνικής απόρριψης. Με στόχο τη ρεαλιστική παρέμβαση στο πρόβλημα απασχόλησης των ανέργων του πληθυσμού-στόχου των επιλεγμένων περιοχών σχεδιάστηκαν οι ενέργειες, οι οποίες επιγραμματικά είχαν ως εξής:

Συνάντηση και προσωπική αξιολόγηση δυνατοτήτων ωφελουμένων , προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη των επωφελουμένων, διερεύνηση δυνατοτήτων, συσχετισμός και σύνδεση των ωφελουμένων με την τοπική οικονομική δραστηριότητα, ευαισθητοποίηση πιθανών εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης και ενημέρωση του κοινού και διάχυση των καλών πρακτικών της πρωτοβουλίας αυτής.

3.Λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2012 στο Δήμο Χαλανδρίου, Προστατευόμενο Διαμέρισμα τεσσάρων (4) ενοίκων που πάσχουν από ψυχική νόσο. Μέσα από την εμπειρία του φορέα, διαπιστώθηκε μεγάλη ανάγκη των ψυχικά πασχόντων  να διαμένουν σε σπιτικό περιβάλλον εντός της ευρύτερης κοινότητας, αλλά και η ταυτόχρονη δυσκολία τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αυτόνομης διαβίωσης, όταν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Έχοντας λοιπόν, βελτιώσει τις λειτουργίες και τις ικανότητες που η ψυχική νόσος και το ιδρυματικό παρελθόν έχουν υποβαθμίσει, τα άτομα αυτά μετακομίζουν στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα. Το θεραπευτικό έργο στο διαμέρισμα γίνεται μέσα από οργανωμένες θεραπευτικές πράξεις και δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Η φροντίδα που παρέχεται έχει σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας, ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης και κατ’ επέκταση την ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο.Οι δράσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την συνέχιση της φροντίδας, της στήριξης και της ψυχοεκπαίδευσης του ατόμου, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης καθώς και την καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου. Κύριο μέλημά μας είναι να επιτευχθεί η παραμονή του στην κοινότητα, αποβλέποντας  έτσι στη μείωση του αριθμού, αλλά και της έντασης των υποτροπών και κατ’ επέκταση των νοσηλειών του.

4.Αναπτύσσει δράσεις διακρατικού χαρακτήρα σε τομείς κοινωνικούς σε επιλεγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, ως πιστοποιημένος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Μ.Κ.Ο) από το Υπουργείο Εξωτερικών (Α.Μ. 90196). Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται σε διακρατικά προγράμματα που αφορούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπως το διακρατικό πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού και παροχής ιατρικών υπηρεσιών με τίτλο «Ιατρείο και Οφθαλμιατρείο στο Σουδάν».

5.Λειτουργεί δράσεις στο Δήμο Χαλανδρίου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή Παροχής Συσσιτίων και Γραφείο Διαμεσολάβησης,) στα πλαίσια του προγράμματος «Δημιουργία  Κοινωνικών Δομών άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας με στόχο την υποστήριξη ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση και απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

6.Εκπαιδεύει σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας, ως πιστοποιημένο Κέντρο Πρακτικής Άσκησης από τα ΤΕΙ Αθήνας.

7.Δέχεται άτομα που είναι διατεθειμένα για εθελοντική προσφορά. Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά και ουσιαστικά τον ελεύθερο χρόνο τους, να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες και κυρίως επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας που θα μπορεί να πιστοποιηθεί με βεβαίωση.

Στα χρόνια της συνεχούς λειτουργίας μας, καταβάλλουμε άοκνες προσπάθειες να διατηρήσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο την παροχή υπηρεσιών μας, σε όλους τους εξυπηρετούμενους μας. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών, συνάψαμε άριστες συνεργασίες με φορείς κύρους και  κινητοποιηθήκαμε  σε πολλούς τομείς  δραστηριοτήτων εκτός κι εντός της τοπικής κοινότητας. Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση  της ποιότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, προβήκαμε στην εξασφάλιση Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429) και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  (ΕΝ ISO 9001: 2008). O επόμενος στόχος μας είναι η επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, μέσα στα πλαίσια και πάλι της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων τόσο με ψυχικά, όσο και με κοινωνικά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία των καιρών.

Τηλέφωνο: 210 689 9580
Φαξ: 210 689 9584
Ηλ. Διεύθυνση: info@poreia.org
Διεύθυνση: Ζαν Μωρέας 20, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα

https://www.poreia.org/

Related articles

PepsiCo: Δεντροφύτευση στους Θρακομακεδόνες από τη Green Team Hellas

Με τις εθελοντικές της δράσεις η Green Team της PepsiCo Hellas κάνει πράξη την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την σφραγίδα της EUROCERT η πιστοποίηση της ΗΛΕΚΤΩΡ

Το Πρότυπο ISO 41001, προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων.

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και Pieris Architects δημιουργούν το «the SPOT» 

H συνεργασία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με το αρχιτεκτονικό γραφείο Pieris Architects για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του πρωτότυπου αυτού κτιρίου βασίζεται στο κοινό τους όραμα για καινοτόμες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές.

Chiquita: Στον 17ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Ο Μαραθώνιος αποτελεί πόλο έλξης για δρομείς από όλο τον κόσμο, κάθε ηλικίας και επιπέδου, καθώς και δρομείς με αναπηρίες, μεταδίδοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία. 
Skip to content