ESG: Πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη

Date:

Share post:

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Προκλήσεις όπως το greenwashing καθιστούν δύσκολη την προσέγγιση των ESG, τόσο ως προς τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε τομείς που αφορούν το αποτύπωμα των οργανισμών στην κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και τις πρωτοβουλίες τους σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όσο και ως προς τις επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. 

Η έλλειψη τυποποίησης, ρυθμιστικού πλαισίου και ενός κοινού σκοπού, απειλεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη στη βιώσιμη ανάπτυξη και απαιτούνται δράσεις προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη

Η Κιάρα Κόντη, Εταίρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει σχετικά ότι ενώ εντείνεται η απαίτηση για συμμόρφωση των επιχειρήσεων με πρακτικές ESG, δεν έχει οικοδομηθεί ακόμη η αναγκαία εμπιστοσύνη ως προς την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την πληρότητα των σχετικών αναφορών. Η έμφαση στη σύγκληση και τυποποίηση των προτύπων αναφοράς ESG που αναμένεται μέσω της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Εκθέσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD) θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, τόσο να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων τους μερών, όσο και να ενσωματώσουν καλύτερα στο επιχειρηματικό τους μοντέλο τη διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών από τις προκλήσεις βιώσιμης ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν.  

Σύμφωνα με το The Emerging Sustainability Information Ecosystem, μια νέα έκθεση που παρουσιάστηκε από την EY και την Oxford Analytica, οι εντεινόμενοι προβληματισμοί για τη διατύπωση ανακριβών ή υπερβολικών ισχυρισμών ως προς τα βιώσιμα χαρακτηριστικά προϊόντων ή επιχειρήσεων (το λεγόμενο greenwashing), αποτελούν σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αξιοπιστία και την επιτυχία του ESG. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι ευθύνη όλων των μερών που διαμορφώνουν το οικοσύστημα βιώσιμης ανάπτυξης, προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να αντιμετωπίσουν το ESG σε ισότιμη βάση με το πιο καταξιωμένο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών αναφορών.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι υπάρχει σήμερα διάσταση απόψεων ως προς το τι πρέπει να περιλαμβάνει το ESG, τον τρόπο εφαρμογής των δεικτών μέτρησης και τον καλύτερο τρόπο χρήσης της διαθέσιμης πληροφορίας. Για να οικοδομηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ESG, η έκθεση αναλύει πέντε βασικές περιοχές προς αντιμετώπιση. Η αυξημένη διαφάνεια στις αξιολογήσεις (ratings) ESG ανάγεται σε Νο1 ζητούμενο, όπως και η αυξημένη κατανόηση των διαφορετικών χρήσεων της πληροφορίας που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, η ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση, παράλληλα με τη βελτίωση των προτύπων αναφοράς και την επίδειξη αυστηρότητας, σε αντιστοιχία με την οικονομική πληροφόρηση, είναι κρίσιμης σημασίας. Περαιτέρω, η ανάπτυξη συμφωνημένων ταξινομήσεων για τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, ώστε να εξαλειφθεί η σύγχυση σχετικά με το τι θεωρείται βιώσιμο ή όχι και η μείωση των εμποδίων εισόδου για τις αναδυόμενες οικονομίες θα συνεισφέρουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης γύρω από τα ESG.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΕΥ υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη κατανόηση των αξιολογήσεων (ratings) ESG και της ουσιαστικότητας – συμπεριλαμβανομένων των ποικίλων χρήσεων των πληροφοριών βιώσιμης ανάπτυξης και των συνθηκών που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η διασφάλιση. Επίσης, η έκθεση μεταξύ άλλων σημειώνει τη σημασία που διαμορφώνουν για το οικοσύστημα ESG οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών και των εργαζόμενων και ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή των ομάδων αυτών για την ανάπτυξη προτύπων αναφοράς και γνωστοποίησης, ταξινόμησης για βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και αξιολογήσεων ESG, που εξυπηρετούν τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικεντρώνονται στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Σοφία Εμμανουήλ
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Related articles

ΖΑΓΟΡΙ & Green Cola στηρίζουνστήριξαν ημερίδα του Α.Ο.Ωκεανός

Στο “International Swim Meet OKEANOS 2023’’ συμμετείχαν κολυμβητικά σωματεία, προπονητές και αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μέλη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Το «προΣfEEρουμε» στην Αλεξανδρούπολη με δωρεά καρδιογράφου και Rapid Tests

Το ταξίδι του «προΣfΕΕρουμε», που αποτελεί κοινό όραμα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), ξεκίνησε στα τέλη του 2016.

Praktiker Hellas: Δράσεις προσφοράς σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Η Praktiker έχει ήδη συστήσει στο ευρύ κοινό το πρόγραμμα προσβασιμότητας και συμπερίληψης «Σπίτι Ανοιχτό» με το οποίο αναβαθμίζει τις υπηρεσίες και τις δομές της, φυσικές και ψηφιακές.

ΕΥ Ελλάδος: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards 2021 και αποτυπώνει την επίδραση της λειτουργίας της εταιρείας στην Οικονομία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους.