«Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής»

Date:

Share post:

Η ΕΣΤΙΑ Ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση, εδρεύει στο Νέο Ψυχικό και λειτουργεί με την άδεια και εποπτεία των Υπουργείων: Υγείας, Παιδείας, Εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.

Είναι φορέας παροχής υπηρεσιών φροντίδας και δια βίου υποστήριξης σε άτομα με νοητική υστέρηση.

Έχει πιστοποιηθεί ως  Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση, από 18 ετών και άνω.

Το 1998 πιστοποιήθηκε ως Εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και από τότε υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα

Έχει αδειοδοτηθεί για ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Παράλληλα εξειδικεύεται και αναπτύσσει δράσεις: στην κοινότητα, υποστήριξη οικογενειών, δράσεις ερευνητικού και επιστημονικού περιεχομένου και δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης

Απευθύνεται σε νέα άτομα, από 18 ετών και άνω, με ελαφριά ή μέτρια νοητική υστέρηση.

H Εστία είναι πιστοποιημένη από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με

 1. τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008
 2. τις απαιτήσεις του σχεδίου του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008
 3. τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που τίθενται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (π.χ. εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 551

Το όραμα της Εστίας είναι να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με μέτρια και ελαφρά νοητική υστέρηση καθώς επίσης και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της διεκδίκησης, διαχείρισης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα να αποτελεί πρότυπο για το σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και διαχείριση αναπτυξιακών επιχειρηματικών σχεδίων για τον ευρύτερο χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται ο Φορέας.

Στόχοι τους είναι:

 • Η παροχή κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με ελαφρά νοητική υστέρηση
 • Η υποστήριξη, επαγγελματική κατάρτιση και αγωγή των ωφελουμένων με σκοπό την ομαλότερη κοινωνική ένταξή τουςΗ μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της χώρας μας
 • Η συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και η ενημέρωση των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών, ή φορέων ανάθεσης, επίβλεψης και ελέγχου.Η ικανοποίηση των στόχων των έργων των προγραμμάτων εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων υλοποίησης τους, με ποιοτική επάρκεια
 • Η άμεση εξυπηρέτηση των ωφελουμένων από την υλοποίηση των ποικίλων προγραμμάτωνΗ πλήρης γνώση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών οδηγιών που διέπουν τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
 • Η προσφορά ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς την τοπική κοινωνία με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και άλλων πόρων.

Προκειμένου να επιτύχουν τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι στην ΕΣΤΙΑ δηλώνουν τη ΔΕΣΜΕΥΣΗ μας στις παρακάτω αρχές:

 • εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας
 • άριστη επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Στελεχώνάριστη συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών μας και δημιουργία συγκροτημένων και αποτελεσματικών ομάδων
 • άριστη συνεργασία με τους φορείς και την τοπική κοινωνία συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας μας και διάχυσή της σε όλα τα στελέχη
 • επιλογή εξειδικευμένων στελεχών και συνεχής εκπαίδευσή τους διαρκής καινοτομία στον τρόπο σκέψης και δράσης μας και ανάληψη πρωτοβουλιών που απαιτούνται από την κοινωνία.

Διεύθυνση: Σόνιας Νικολακοπούλου 13 Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα, 15451

Πληροφορίες: Τηλεφωνικό Κέντρο : 210-6713149, Κοινωνική Υπηρεσία: 210-6772813

https://www.eseepa.gr/

Related articles

Σε τροχιά κλιματικής ουδετερότητας ο Δήμος Πεντέλης

Στηρίζουν την προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πολλαπλά τα οφέλη για τους πολίτες.

Πρώτη εταιρική Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Υπερταμείου

Το Υπερταμείο με έτος βάσης το 2021, μέτρησε το ανθρακικό του αποτυπώματος για Εκπομπές Πεδίων 1 και 2, έγινε µέλος του δικτύου One Planet SWF και υποστηρικτής των συστάσεων TCFD.

ΑNEK LINES: Εκδήλωση  Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων

Η ΑΝΕΚ Lines, κατάφερε για μία ακόμα φορά να αναδείξει την παράδοση και την κρητική κληρονομιά, ταξιδεύοντας φιλόξενα πολιτισμό και οράματα. 

Ασφάλεια και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Aναδείχθηκε ο ρόλος και η συμβολή των φορέων πιστοποίησης για την ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλεια καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.