Connect with us

Πρόσωπα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ανθρώπινο Δυναμικό

GIANNOYLAS-186x300

Του Γεώργιου Γιαννούλα, Commercial Director/ Developer, APSON Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το πνεύμα και η λειτουργία της Ε.Κ.Ε., όταν διατρέχουν την πολιτική του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, οδηγούν σε βελτίωση του συνεργασιακού κλίματος και δημιουργούν συνθήκες υψηλότερων επιδόσεων και θωράκισης κατά το δυνατόν, της ομαλής αναπτυξιακής της πορείας. Η ίδια η ασφάλιση φυσικών προσώπων, αποτελεί πράξη Ε.Κ.Ε.

Μέσα στο πλαίσιο της επιβεβλημένης επίδειξης πρωτοβουλιών και καινοτόμων ενεργειών, που επιβάλλεται να επιδεικνύουν τα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιρειών, εντάσσονται και οι κρούσεις με κεντρικό σημείο αναφοράς τις επιχειρήσεις. Οι ίδιοι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, που ούτως ή άλλως έχουν πολυσχιδή δράση, μπορούν να ασκήσουν συμβουλευτική στις επιχειρήσεις του πελατολογίου τους, προτείνοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου ζωής, στοχευμένες όμως στην εταιρική δομή. Τα εταιρικά σχήματα του άμεσου ενδιαφέροντος, δεν είναι κατ’ανάγκην οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες με τον καθετοποιημένο συρμό παραγωγής, αλλά βεβαίως και ο κλάδος των μικρομεσαίων συνεταιριστικών μονάδων και των προσωπικών επιχειρήσεων .

To Bancassurance, σε οργανωμένη και εποπτευόμενη κλίμακα, μπορεί να δημιουργήσει το προγεφύρωμα εισόδου στην επιχείρηση, εφόσον είναι ορθώς επεξεργασμένο στην εφαρμογή του από τον ασφαλιστικό και τον τραπεζικό φορέα. Οι δύο φορείς εργάζονται επί μιας κοινής βάσης πελατών. Οι συνδυασμοί των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι προσχεδιασμένοι από τους ίδιους, σε συμφωνία με τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες που αποδίδουν στο ακολουθητέο Marketing, ως όμιλος και όχι ως μεμονωμένες επιχειρήσεις. Τα συγκεκριμένα προϊόντα-υπηρεσίες, αν και προέρχονται από δύο διαφορετικά Νομικά Πρόσωπα (Τράπεζα-Ασφαλιστική), πωλούνται ως ενιαίο σύνολο παροχών.

Μετά από αυτό το σημείο, παρέχεται το ευρύ περιθώριο της ανάπτυξης συμβουλευτικής και σε άλλα επίπεδα. Διευρύνοντας τις αρμοδιότητες του ασφαλιστικού συμβούλου, ο οποίος πλέον μπορεί να  λειτουργεί και ως ατομικός σύμβουλος επιχειρήσεων.

Κατόπιν επισταμένης έρευνας και παρατήρησης επί πραγματικών προβλημάτων, που από ετών ανέκυπταν προκαλώντας κραδασμούς στην πορεία πολλών εταιρειών, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η ασφαλιστική βιομηχανία χρησιμοποιώντας τα κλασικά συστατικά υλικά του παραγωγικού της πυρήνα –επενδυτικά και ασφαλιστικά κλάδου ζωής– είναι σε θέση να σχεδιάσει ειδικά προγράμματα, που όντως καλύπτουν σε tailor made βάση, τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Κατ’ αρχάς το ζήτημα των «αναντικατάστατων» στελεχών, που απαρτίζουν την εκτελεστική ομάδα μιας οικονομικής μονάδας . Άτομα με μονολιθική εξειδίκευση επί του επιχειρηματικού αντικειμένου, με πλήρη γνώση του δρομολογίου που ακολουθεί το προϊόν από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και την προώθησή του στον τελικό καταναλωτή, της τακτικής και της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία, του μελλοντικού σχεδίου δράσης, των κυψελών άντλησης κεφαλαίων κ.ο.κ. Λόγω του εξαιρετικού της επαγγελματικής τους παρουσίας και φυσιολογίας, πολλές φορές αποτελούν και μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης και ενδεχομένως να είναι και ευάλωτοι σε προτάσεις συνεργασίας, που δέχονται από τον ανταγωνισμό.

Είναι αμέσως αντιληπτό, ότι διαρροή τέτοιου δυναμικού επιφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας και απόρρητων πληροφοριών, με επιστέγασμα βεβαίως το οικονομικώς αιματηρό κόστος αντικατάστασης . Ας μην απομονωθεί ο προβληματισμός στο επίπεδο των στελεχών διοικητικής υποστήριξης, αλλά και σε εξειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες,απ’τους οποίους η επιχείρηση σχεδόν εξαρτάται, εφόσον αυτοί διαχειρίζονται τον παραγωγικό κύκλο εργασιών.

Δεδομένου του γεγονότος, ότι το Δίκαιό μας δεν επιτρέπει με θεσμικό εργαλείο συμβόλαιο, δέσμευση ενός εργαζομένου σε μία παραγωγική μονάδα με ρήτρες υψηλών αποζημιώσεων προς αυτή, στην περίπτωση αποχώρησης, προτείνεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου (χρηματασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό), στη λήξη του οποίου το στέλεχος απολαμβάνει ενός υψηλού εφάπαξ ή μίας ισόβιας μηνιαίας σύνταξης. Ο προνομιακός εγκλωβισμός των παραγωγικών ετών του εργαζομένου, μέσα στους εταιρικούς κόλπους, γίνεται επί τη βάσει ενός υψηλού κεφαλαιουχικού οράματος-κινήτρου, το αντικείμενο του οποίου θα ολοκληρωθεί στη λήξη του προγράμματος. Με τη λήξη της οριζόμενης περιόδου, το στέλεχος γνωρίζει ότι θα τύχει ενός ενισχυμένου επιπέδου ζωής κατά τη συνταξιοδότησης, αφού με την ολοκλήρωση του εργασιακού του κύκλου λαμβάνει ένα σημαντικό ποσόν.

Χορηγείται δε από τη συμβαλλόμενη-λήπτρια της ασφάλισης εταιρεία προς το ασφαλιζόμενο στέλεχος, ενδεχομένως και ως αντικατάσταση της ετήσιας δωρεάς παραγωγικότητας (bonus/prim), η οποία εκ των πραγμάτων δεν καταλήγει ποτέ ολόκληρη σ’αυτό, λόγω των φορολογικών περικοπών. Αποκτά δε ως μονάδα, εξαιρετική περιωπή λόγω αυτού του πακέτου παροχών, προσελκύοντας αξιόλογα στελέχη από εταιρείες ομοειδούς αντικειμένου.

Επίσης μέσα στα πλαίσια της πολιτικής των κινήτρων που ασκεί η επιχείρηση, μπορεί να προσφέρει σε άμεσο μελλοντικό επίπεδο και ως αντάλλαγμα επίτευξης του επιχειρηματικού σκοπού,πλήρες ασφαλιστικό πακέτο για τον ίδιο και την οικογένειά του καθώς και μεγάλα αποταμιευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Ιδιαιτέρως αυτό, είναι ίσως το ισχυρότερο υπομόχλιο δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και ευγνωμοσύνης προς την επιχείρηση. Προκαλείται έτσι μία θεμιτή φραγή στην πρόθεση αποχώρησης, εξαιτίας της επίγνωσης, ότι τα παιδιά θα σπουδάσουν ή θα τύχουν επαγγελματικής αποκαταστάσεως, από την παραλαβή αποταμιεύματος, που δημιούργησε και συντήρησε η επιχείρηση-εργοδότης.

Η έννοια, η δυναμική και ο έντονος κοινωνικός χαρακτήρας της Ασφάλισης, συνάδει με τις αξίες και της αρχές που ευαγγελίζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η Ασφάλιση και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως πρακτικές και λειτουργήματα, μπορούν να θεραπεύουν σημαντικές παθογένειες και να συμβάλλουν στη στήριξη και ολιστική φροντίδα του ανθρώπου, της κοινωνίας, της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

CSR HELLAS

Μ.Αλεξίου (CSR Hellas): SDGs και επιχειρηματικές σχέσεις σε Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα

Στην τελική ευθεία για την διοργάνωση του Balkans & Black Sea Cooperation Forum 2018 (BBSF) η Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος του CSR Hellas, μιλά στο csrindex.gr για τη σημασία που αποδίδει το ελληνικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην ενδυνάμωση των επιχειρηματικών σχέσεων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Οι επιχειρηματικές συνεργασίες τίθενται στο επίκεντρο όταν το ζητούμενο είναι ένα σχέδιο διασύνδεσης της Κεντρικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κίνας στο πλαίσιο των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) της Ατζέντας του ΟΗΕ.

Στο BBSF που διεξάγεται στην Αθήνα, από 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2018, με την υποστήριξη του csrindex.gr, ως χορηγού επικοινωνίας, αναμένεται να διερευνηθούν τέτοιες συνεργασίες.

Εξάλλου, όπως επισημαίνει η Μαρία Αλεξίου, επικεφαλής του CSR Hellas, ενός εκ των εταίρων του forum που συνεισφέρουν με τεχνογνωσία στην διεξαγωγή του, “η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε σχετικής προσπάθειας”.

Ειδικότερα τα Βαλκάνια και η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ανήκουν στις ζώνες υψηλής προτεραιότητας για την παγκόσμια οικονομία και πολιτική. Και παρά τις διαφορές που καταγράφονται και συχνά εκφράζονται με πολιτικές διενέξεις, η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές, ενεργειακές και κοινωνικές δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν διότι θα ενισχύσουν τη σταθερότητα αλλά και την ευημερία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θετικό αντίκτυπο και στον υπόλοιπο κόσμο.

Έχουν επιδιωχθεί πολιτικές αμοιβαίας συνεργασίας, με ενδεικτική την στρατηγική για τη Μπλε Ανάπτυξη (Blue Growth) που έδωσε μεγαλύτερες προοπτικές συνεργασίας τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο στην εν λόγω περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της στρατηγικής της για τη μπλε ή γαλάζια ανάπτυξη την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης και των ευκαιριών απασχόλησης στην ευρωπαϊκή θαλάσσια και ναυτιλιακή οικονομία.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αν και διαπιστώνονται ανομοιομορφίες ως προς τα θέματα της διάθεσης πόρων, της οικονομικής δομής και του επιπέδου ανάπτυξης των χωρών της περιοχής, αυτή η περιφέρεια αντιπροσωπεύει μια γεωγραφική συνέχεια υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς διαθέτει πόρους, τόσο οικονομικούς όπως στον τομέα της ενέργειας και της ναυτιλίας όσο και κοινωνικούς και ανθρώπινους, καθώς δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι στην περιοχή αναπτύσεται άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ως εκ τούτου οι προοπτικές για την περιοχή διαγράφονται θετικές, εκτίμηση που ενδυναμώνει η επέκταση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά.

Τα θέματα των οικονομικών δυνατοτήτων και οι προκλήσεις της διασυνοριακής συνεργασίας στην αναπτυσσόμενη περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των γειτονικών χωρών σε επίπεδο κυβερνήσεων ενώ αξιοσημείωτες είναι και οι πρωτοβουλίες επιχειρηματικών φορέων.

Η κ. Αλεξίου σημειώνει σχετικά στο csrindex.gr:

“Το CSR Hellas έχει αναδείξει ήδη από το 2012 τη σύμπραξη μεταξύ όλων των Δικτύων ΕΚΕ και Global Compact στην ευρύτερη περιφέρεια της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης ως βασική προτεραιότητα και για τον σκοπό αυτό διοργάνωσε και την πρώτη περιφερειακή διάσκεψη στην Θεσσαλονίκη την ίδια χρονιά.

Η προσπάθεια ωστόσο συνεχίζεται και ενδυναμώνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τους στόχους 2030 που θα αποτελέσουν και ένα σημαντικό μέρος των εργασιών του Balkans and Black Sea Forum που διοργανώνεται φέτος στην Αθήνα με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από δίκτυα και επιχειρήσεις από όλες τις χώρες της περιφέρειας.

Πεποίθησή μας είναι ότι η συνεργασία όχι μόνο αυξάνει τις δυνατότητες όλων για αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων που απασχολούν την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά επίσης καλλιεργεί την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κατανόηση και συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Έτσι κύρια προσδοκία μας είναι στα συμπεράσματα του Forum να καταγραφούν οι κοινές μας θέσεις και προτάσεις για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 2030”.

Περισσότερα

Μέρος Διεθνών Δικτύων

Orange Grove: Ανοικτή συζήτηση με την Προέδρο της Εσθονίας

Εκδήλωση προς τιμήν της Προέδρου της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Kersti Kaljulaid, πραγματοποίησε την Πέμπτη, 17 Μαΐου, στην έδρα του στην Αθήνα το Orange Grove, διεθνής θερμοκοιτίδα startups που τελεί υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν “Creating e-solutions to grow economies: The Estonian Experience” και όσοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την τιμώμενη, συμμετείχαν σε μια ανοιχτή συζήτηση για τα κύρια θέματα που έθιξε η ίδια πρώτα, με βασικό πυλώνα το ψηφιακό σύστημα που έχει αναπτύξει η Εσθονία. Συγκεκριμένα, κεντρικά σημεία της ομιλίας αποτέλεσαν η έμφαση στην καινοτομία, ο τρόπος με τον οποίο η Εσθονία κατάφερε να μειώσει δραματικά την χρήση χαρτιού στον δημόσιο τομέα και το πώς με την ψηφιοποίηση σχεδόν όλων των εσωτερικών διαδικασιών, οι υπηρεσίες του κράτους έχουν αυτοματοποιηθεί. Σύμφωνα μάλιστα με τη δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας, «Ένα παιδί από τη στιγμή που γεννιέται και ο γιατρός πιστοποιήσει τη γέννησή του, δρομολογείται αυτόματα τόσο η ηλεκτρονική ταυτότητά του με όλα τα στοιχεία του όσο και η ασφάλισή του».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσω ερωτήσεων έδειξαν οι παρευρισκόμενοι για την εφαρμογή του e-residence, βάσει της οποίας όλοι μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικοί κάτοικοι της Εσθονίας, μετά από επεξεργασία της ηλεκτρονικής τους αίτησης και να ανοίξουν επιχειρήσεις εκεί. Στο ενδιαφέρον τους, απάντησε η ίδια η Πρόεδρος αναφέροντας συγκεκριμένα πως «Το e-residence, δεν αποτελεί φορολογικό παράδεισο». Μάλιστα, στην αρχή της ομιλίας της είχε τονίσει πως η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας ξεκίνησε από τη φορολογία εξηγώντας ότι «Σε κανέναν δεν αρέσει να πληρώνει φόρους, αλλά σκεφθήκαμε ότι αν κάνουμε τη διαδικασία διαδικτυακή, θα αυξάνονταν θεαματικά τα έσοδα», όπως και έγινε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Πρόεδρος αναφέρθηκε σε ευρύτερα θέματα, όπως τη σημασία μίας απελευθερωμένης αγοράς εργασίας, τα κρυπτονομίσματα δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως, «δεν μπορείς να έχεις ένα νόμισμα που δεν συνδέεται με μία οικονομία» και το γεγονός πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται διαδικτυακά σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη ταυτόχρονα.

Τη συνέχεια στην εκδήλωση έδωσαν τρεις νέοι Έλληνες που δραστηριοποιούνται εντός του Orange Grove και παρουσίασαν τα δικά τους πετυχημένα startups. Ο Κίμων Τουσμάνωφ από το arpato.gr, η Ζωή Νόβακ από το FOOKAKAI και η Κατερίνα Εξακουστίδου από το vitabroad, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δραστηριοποίηση και την πορεία των start-ups τους στους παρευρισκόμενους.

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης μίλησε, επίσης, ο κος Priit Salumaa, Head of Business Development της Mooncascade, εταιρείας software and product development στην Εσθονία, η οποία ιδρύθηκε από τέσσερις software engineers, μεταξύ των οποίων δύο πρώην Skype engineers. Ο κ. Salumaa μίλησε και για τους νέους Έλληνες επιχειρηματίες τονίζοντας ότι «Το πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει να εστιάσει κάποιος είναι να δώσει λύσεις σε πραγματικές ανάγκες και το δεύτερο είναι να έχουν τόλμη, υπομονή και επιμονή, να μην παραιτούνται όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως θέλουν»

Περισσότερα

Μέρος Διεθνών Δικτύων

EBEN GR: Παραμένει επικεφαλής ο Α.Γκορτζής

Ο Αντώνης Γκορτζής παραμένει στο τιμόνι του EBEN GR (European Business Ethics Network-Greek Chapter), μετά τις αρχαιρεσίες στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του οργανισμού, την Τρίτη 27/3/18 στο Μαρούσι.

Υπενθυμίζεται ότι το EBEN GR αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής που δραστηριοποιείται ήδη σε 18 χώρες με την συμμετοχή χιλιάδων μελών (εταιρείες, κυβερνητικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, στελέχη οργανισμών και φοιτητές).

Κατά την διάρκεια της συνέλευσης επικυρώθηκαν ο Οικονομικός Απολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής ενώ εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός για το 2018 και διενεργήθηκαν εκλογές για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα, ομόφωνα, ως εξής: Αντώνης Γκορτζής – Πρόεδρος, Απόλλωνας Καρακαλάς – Αντιπρόεδρος, Τζελίνα Καρελλά – Γενική Γραμματέας, Νικόλαος Τσάκωνας – Ταμίας και μέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, Ιωάννης Φίλος, Γεώργιος Σαρρής και αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ οι κ.κ.: Δημήτρης Ζαμάνης, Νικόλαος Μέλιος και Νικόλαος Τσομάκος.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ανακοινώθηκε επίσης η διεξαγωγή του ετήσιου event Responsible Management Excellence Awards 2018 στις αρχές Ιουλίου με την συμμετοχή σημαντικών οργανισμών και επιχειρήσεων από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα που διακρίνονται για τις δράσεις τους σε θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Επιχειρηματικής Ηθικής.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ