Connect with us

Πρόσωπα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ανθρώπινο Δυναμικό

GIANNOYLAS-186x300

Του Γεώργιου Γιαννούλα, Commercial Director/ Developer, APSON Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το πνεύμα και η λειτουργία της Ε.Κ.Ε., όταν διατρέχουν την πολιτική του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, οδηγούν σε βελτίωση του συνεργασιακού κλίματος και δημιουργούν συνθήκες υψηλότερων επιδόσεων και θωράκισης κατά το δυνατόν, της ομαλής αναπτυξιακής της πορείας. Η ίδια η ασφάλιση φυσικών προσώπων, αποτελεί πράξη Ε.Κ.Ε.

Μέσα στο πλαίσιο της επιβεβλημένης επίδειξης πρωτοβουλιών και καινοτόμων ενεργειών, που επιβάλλεται να επιδεικνύουν τα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιρειών, εντάσσονται και οι κρούσεις με κεντρικό σημείο αναφοράς τις επιχειρήσεις. Οι ίδιοι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, που ούτως ή άλλως έχουν πολυσχιδή δράση, μπορούν να ασκήσουν συμβουλευτική στις επιχειρήσεις του πελατολογίου τους, προτείνοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου ζωής, στοχευμένες όμως στην εταιρική δομή. Τα εταιρικά σχήματα του άμεσου ενδιαφέροντος, δεν είναι κατ’ανάγκην οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες με τον καθετοποιημένο συρμό παραγωγής, αλλά βεβαίως και ο κλάδος των μικρομεσαίων συνεταιριστικών μονάδων και των προσωπικών επιχειρήσεων .

To Bancassurance, σε οργανωμένη και εποπτευόμενη κλίμακα, μπορεί να δημιουργήσει το προγεφύρωμα εισόδου στην επιχείρηση, εφόσον είναι ορθώς επεξεργασμένο στην εφαρμογή του από τον ασφαλιστικό και τον τραπεζικό φορέα. Οι δύο φορείς εργάζονται επί μιας κοινής βάσης πελατών. Οι συνδυασμοί των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι προσχεδιασμένοι από τους ίδιους, σε συμφωνία με τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες που αποδίδουν στο ακολουθητέο Marketing, ως όμιλος και όχι ως μεμονωμένες επιχειρήσεις. Τα συγκεκριμένα προϊόντα-υπηρεσίες, αν και προέρχονται από δύο διαφορετικά Νομικά Πρόσωπα (Τράπεζα-Ασφαλιστική), πωλούνται ως ενιαίο σύνολο παροχών.

Μετά από αυτό το σημείο, παρέχεται το ευρύ περιθώριο της ανάπτυξης συμβουλευτικής και σε άλλα επίπεδα. Διευρύνοντας τις αρμοδιότητες του ασφαλιστικού συμβούλου, ο οποίος πλέον μπορεί να  λειτουργεί και ως ατομικός σύμβουλος επιχειρήσεων.

Κατόπιν επισταμένης έρευνας και παρατήρησης επί πραγματικών προβλημάτων, που από ετών ανέκυπταν προκαλώντας κραδασμούς στην πορεία πολλών εταιρειών, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η ασφαλιστική βιομηχανία χρησιμοποιώντας τα κλασικά συστατικά υλικά του παραγωγικού της πυρήνα –επενδυτικά και ασφαλιστικά κλάδου ζωής– είναι σε θέση να σχεδιάσει ειδικά προγράμματα, που όντως καλύπτουν σε tailor made βάση, τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Κατ’ αρχάς το ζήτημα των «αναντικατάστατων» στελεχών, που απαρτίζουν την εκτελεστική ομάδα μιας οικονομικής μονάδας . Άτομα με μονολιθική εξειδίκευση επί του επιχειρηματικού αντικειμένου, με πλήρη γνώση του δρομολογίου που ακολουθεί το προϊόν από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και την προώθησή του στον τελικό καταναλωτή, της τακτικής και της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία, του μελλοντικού σχεδίου δράσης, των κυψελών άντλησης κεφαλαίων κ.ο.κ. Λόγω του εξαιρετικού της επαγγελματικής τους παρουσίας και φυσιολογίας, πολλές φορές αποτελούν και μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης και ενδεχομένως να είναι και ευάλωτοι σε προτάσεις συνεργασίας, που δέχονται από τον ανταγωνισμό.

Είναι αμέσως αντιληπτό, ότι διαρροή τέτοιου δυναμικού επιφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας και απόρρητων πληροφοριών, με επιστέγασμα βεβαίως το οικονομικώς αιματηρό κόστος αντικατάστασης . Ας μην απομονωθεί ο προβληματισμός στο επίπεδο των στελεχών διοικητικής υποστήριξης, αλλά και σε εξειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες,απ’τους οποίους η επιχείρηση σχεδόν εξαρτάται, εφόσον αυτοί διαχειρίζονται τον παραγωγικό κύκλο εργασιών.

Δεδομένου του γεγονότος, ότι το Δίκαιό μας δεν επιτρέπει με θεσμικό εργαλείο συμβόλαιο, δέσμευση ενός εργαζομένου σε μία παραγωγική μονάδα με ρήτρες υψηλών αποζημιώσεων προς αυτή, στην περίπτωση αποχώρησης, προτείνεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου (χρηματασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό), στη λήξη του οποίου το στέλεχος απολαμβάνει ενός υψηλού εφάπαξ ή μίας ισόβιας μηνιαίας σύνταξης. Ο προνομιακός εγκλωβισμός των παραγωγικών ετών του εργαζομένου, μέσα στους εταιρικούς κόλπους, γίνεται επί τη βάσει ενός υψηλού κεφαλαιουχικού οράματος-κινήτρου, το αντικείμενο του οποίου θα ολοκληρωθεί στη λήξη του προγράμματος. Με τη λήξη της οριζόμενης περιόδου, το στέλεχος γνωρίζει ότι θα τύχει ενός ενισχυμένου επιπέδου ζωής κατά τη συνταξιοδότησης, αφού με την ολοκλήρωση του εργασιακού του κύκλου λαμβάνει ένα σημαντικό ποσόν.

Χορηγείται δε από τη συμβαλλόμενη-λήπτρια της ασφάλισης εταιρεία προς το ασφαλιζόμενο στέλεχος, ενδεχομένως και ως αντικατάσταση της ετήσιας δωρεάς παραγωγικότητας (bonus/prim), η οποία εκ των πραγμάτων δεν καταλήγει ποτέ ολόκληρη σ’αυτό, λόγω των φορολογικών περικοπών. Αποκτά δε ως μονάδα, εξαιρετική περιωπή λόγω αυτού του πακέτου παροχών, προσελκύοντας αξιόλογα στελέχη από εταιρείες ομοειδούς αντικειμένου.

Επίσης μέσα στα πλαίσια της πολιτικής των κινήτρων που ασκεί η επιχείρηση, μπορεί να προσφέρει σε άμεσο μελλοντικό επίπεδο και ως αντάλλαγμα επίτευξης του επιχειρηματικού σκοπού,πλήρες ασφαλιστικό πακέτο για τον ίδιο και την οικογένειά του καθώς και μεγάλα αποταμιευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Ιδιαιτέρως αυτό, είναι ίσως το ισχυρότερο υπομόχλιο δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και ευγνωμοσύνης προς την επιχείρηση. Προκαλείται έτσι μία θεμιτή φραγή στην πρόθεση αποχώρησης, εξαιτίας της επίγνωσης, ότι τα παιδιά θα σπουδάσουν ή θα τύχουν επαγγελματικής αποκαταστάσεως, από την παραλαβή αποταμιεύματος, που δημιούργησε και συντήρησε η επιχείρηση-εργοδότης.

Η έννοια, η δυναμική και ο έντονος κοινωνικός χαρακτήρας της Ασφάλισης, συνάδει με τις αξίες και της αρχές που ευαγγελίζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η Ασφάλιση και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως πρακτικές και λειτουργήματα, μπορούν να θεραπεύουν σημαντικές παθογένειες και να συμβάλλουν στη στήριξη και ολιστική φροντίδα του ανθρώπου, της κοινωνίας, της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ευρώπη

Τιμητική εκλογή του Γιώργου Νικολαΐδη στην Επιτροπή Lanzarote

Στην τιμητική θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης εκλέχτηκε ο Δρ. Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Κέντρο Ημέρας που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξατομικευμένη παροχή ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους θύματα κάθε μορφής βίας.

Η εκλογή αυτή αποτελεί αναγνώριση της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στις εργασίες της Επιτροπής και δίνει δυνατότητες περαιτέρω προώθησης των θέσεων της για την αποτελεσματικότερη προστασία των παιδιών από την βία, την εκμετάλλευση και την εν γένει θυματοποίηση.

Η Επιτροπή Lanzarote για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική βία και εκμετάλλευση αποτελεί το βασικό όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου, αλλά και ευρύτερο επιτελικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική βία και θυματοποίηση.

O κ. Νικολαΐδης διετέλεσε Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια στην Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος από τις συνολικά 42 χώρες που έχουν κυρώσει νομοθετικά την συγκεκριμένη Συνθήκη για την προστασία των παιδιών από τη σύγχρονη αυτή μάστιγα.

Περισσότερα

SDG's

KPMG (Δ. Αποστολίδης): SDGs και η πορεία των εταιρειών “από τη θεωρία στην πράξη”

Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ειδικότερα, αναζητούν βηματισμό στην πορεία προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 και αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση το να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, όπως τονίζει στο csrindex.gr ο Δημήτρης Αποστολίδης, Διευθυντής στον Τομέα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Ανάπτυξης της KPMG.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (csrindex.gr)

Ο κ. Αποστολίδης εξηγεί στο csrindex.gr ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται εν πολλοίς στη φάση της ενημέρωσης γύρω από τους ΣΒΑ (Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης – Sustainable Development Goals, SDGs) και της σύνδεσής τους με τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς τους ενώ έχουν ακόμη να διανύσουν αρκετό δρόμο για να φτάσουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα βάζοντας κατάλληλους στόχους.

Οι παγκόσμιες τάσεις

Έρευνα της KPMG δείχνει ότι μέσα σε δύο χρόνια από την εισαγωγή των ΣΒΑ οι 4 στις 10 (40%) μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου (“G250”) αναγνωρίζουν τους παγκόσμιους στόχους στους εταιρικούς τους απολογισμούς.

Από αυτές το 84% ξεχωρίζει συγκεκριμένους ΣΒΑ, ο οποίοι είναι συναφείς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες αλλά παρ’ όλα αυτά λιγότερο από το 10% των εταιρειών επιδεικνύει εμπεριστατωμένα την επιχειρηματική δραστηριοποίησή της (business case) για τους ΣΒΑ (8%) ή έχει θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους (SMART) στόχους επίδοσης, οι οποίοι σχετίζονται με τους ΣΒΑ (μόνο το 10%).

Τα τρία τέταρτα των εταιρειών που αναφέρουν τους ΣΒΑ στους Απολογισμούς τους συζητούν τις επιπτώσεις που έχουν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ως προς τους στόχους, αλλά η αναφορά αυτή γίνεται σε μεγάλο βαθμό μόνο για τις θετικές επιπτώσεις και όχι για τις αρνητικές.

Επίσης 4 στις 10 εταιρείες που αναφέρονται τους ΣΒΑ, περιλαμβάνουν σχετικές αναφορές στο μήνυμα που απευθύνει ο CEO/ Πρόεδρος.

Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι οι γερμανικές εταιρείες φαίνεται να έχουν προβάδισμα στη δημοσίευση στοιχείων με γνώμονα τους ΣΒΑ. Το ποσοστό τους φθάνει το 83% των κορυφαίων εταιρειών της τοπικής αγοράς. Ακολουθούν οι γαλλικές (63%), οι βρετανικές (60%), οι ιαπωνικές (46%) και οι αμερικάνικες (31%).

H τρέχουσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της διετούς έκθεσης της KPMG για την πρόοδο των επιχειρήσεων στην κατάρτιση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης και εστιάζει σε μια ομάδα 250 εταιρειών που αποτελούν τους leaders της παγκόσμιας αγοράς.

Στην Ελλάδα

Από δείγμα μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ο κ. Αποστολίδης διαπιστώνει ότι οι ΣΒΑ στους οποίους φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο είναι η δράση για το κλίμα (Στόχος #13), η αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη (#8) και η καλή υγεία και ευημερία (#3) ενώ αυτοί που συναντώνται λιγότερο στους Απολογισμούς, φαίνεται να είναι οι στόχοι για τη ζωή στη στεριά (#15), τη ζωή στο νερό (#14) καθώς και η μηδενική φτώχεια (#1) και η εξάλειψη της πείνας (#2).

Την ίδια στιγμή οι κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο κατά κανόνα δίνουν προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα (#13), στην αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη (#8) και στην καλή υγεία και ευεξία (#3). Οι ΣΒΑ που συναντώνται λιγότερο στους Απολογισμούς των κορυφαίων εταιρειών είναι η ζωή στη στεριά (#15), η μηδενική πείνα (#2) και η ζωή στο νερό (#14).

Μια άτυπη σύγκριση των τάσεων στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά – που δίνει αφορμή για προβληματισμό – φαίνεται να δείχνει μια «σύγκλιση» ως προς την υποβάθμιση του στόχου #2, για την εξάλειψη της πείνας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας έχει θεσπιστεί πλέον νομοθετικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων στις Εκθέσεις Διαχείρισης. Κι ενώ οι επιχειρήσεις, κυρίως οι εισηγμένες είναι εξοικειωμένες με τις υποχρεώσεις τους γύρω από τη δημοσίευση Οικονομικών Απολογισμών, πλέον καλούνται να αναβαθμίσουν το επίπεδο λογοδοσίας τους συμπεριλαμβάνοντας και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Μετά την ψήφιση του ν. 4403/2016, που θεσπίζει κανόνες και υποχρεώσεις ως προς τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις, απαιτείται επαγρύπνηση. Αν και κατά καιρούς έχει συζητηθεί η επιβολή πιθανών μέτρων, οι αρμόδιες αρχές σε αυτή την πρώιμη φάση, δείχνουν να εστιάζουν σε ενημερωτικές συστάσεις ως προς τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Έμφαση στο reporting

Με βάση την έρευνα, οι επιχειρήσεις καλούνται να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στο reporting, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους και την πρόοδό τους ως προς την ικανοποίηση συγκεκριμένων στόχων στους οποίους έχουν δεσμευθεί στο ευρύ κοινό.

Ο κ. Αποστολίδης σημειώνει ότι η μελέτη “How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters” της KPMG, αν και εστιάζει στις μεγάλες διεθνείς εταιρείες, έχει ενδιαφέρον για την Ελληνική πραγματικότητα καθώς πολύ συχνά οι πρωτοπόροι (leaders) προβλέπουν τάσεις οι οποίες στη συνέχεια υιοθετούνται ευρέως ως καλές πρακτικές από τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι χρήσιμα για τα στελέχη των εταιρειών, τα οποία έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης και των ΣΒΑ. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και οίκους αξιολόγησης με ενδιαφέρον σε περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης ώστε να καταλάβουν ποια στοιχεία πρέπει να ζητούν και να μελετούν στους απολογισμούς ΣΒΑ στις επιχειρήσεις στις οποίες θέλουν να επενδύσουν.

Εν κατακλείδι, ο κ. Αποστολίδης σημειώνει ότι “οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με μια πρόκληση και ευκαιρία ταυτόχρονα ώστε να συνδυάσουν τη νομοθετική απαίτηση με τις καλές πρακτικές και τις διεθνείς τάσεις οι οποίες προκύπτουν από τη μελέτη, προκειμένου να καινοτομήσουν αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η πορεία προς την ικανοποίηση των ΣΒΑ”.

Περισσότερα

Βραβεία

CSE: Βράβευση από τo Silicon Valley Community Foundation

Το Sustainability Academy του Κέντρου Αειφορίας (CSE) διακρίθηκε μαζί με τη Google, Inc. για το Corporate Responsibility Impact, από το Silicon Valley Community Foundation, το μεγαλύτερο Ίδρυμα στις Ην.Πολιτείες και παγκοσμίως, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο πριν από λίγες ημέρες, παρουσία δεκάδων στελεχών της Silicon Valley.

Η βράβευση αυτή αποδίδεται κάθε χρόνο σε ένα άτομο και μια εταιρεία που εκφράζει τις βέλτιστες πρακτικές στην Εταιρική Υπευθυνότητα, αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή και αφοσίωσή τους στις κοινότητες. Φέτος, το Sustainability Academy αντιπροσωπεύει αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Το Sustainability Academy είναι η μοναδική παγκοσμίως διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για την Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη, με όραμα την εκπαίδευση 100,000 επαγγελματιών, κοινωνικών επιχειρηματιών και αποφοίτων μέχρι το 2020.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), «Με τιμάει ιδιαίτερα η διάκριση αυτή από το Silicon Valley Community Foundation. Η δέσμευση του οργανισμού αυτού είναι η υποστήριξη ανθρώπων και οργανισμών σε όλο τον κόσμο ώστε να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο σε όλο τον πλανήτη – και αυτή είναι μία δέσμευση που συμμερίζομαι απόλυτα».

Σημειώνεται ότι το Sustainability Academy προσφέρει online Πιστοποιημένα προγράμματα και inhouse ομαδικά προγράμματα για επιχειρήσεις που θέλουν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους.

Πολλές από τις Fortune 500 επιχειρήσεις και σημαντικοί οργανισμοί έχουν εμπιστευτεί τα ομαδικά εξειδικευμένα προγράμματα για να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους και να βελτιώσουν τη σχέση τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως για παράδειγμα οι Workday, η Coca-Cola, τα Ηνωμένα Έθνη.

Η εδραίωση μιας κοινής γλώσσας σε όλα τα τμήματα για τα θέματα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων, η ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος, η βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης είναι μόνο μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την πραγματοποίηση των ομαδικών προγραμμάτων.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) συνεχίζει την εκπαίδευση των στελεχών Εταιρικής Υπευθυνότητας μέσα από τα Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται με επιτυχία σε πάνω από 35 χώρες τα τελευταία 8 χρόνια.

Το παγκόσμιο εξειδικευμένο πρόγραμμα Πιστοποίησης επαγγελματιών Εταιρικής Υπευθυνότητας Certified Sustainability (CSR) Practitioner Program, Advanced Edition 2018, έρχεται στην Αθήνα στις 26-27 Μαρτίου.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ