Connect with us

Πρόσωπα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ανθρώπινο Δυναμικό

GIANNOYLAS-186x300

Του Γεώργιου Γιαννούλα, Commercial Director/ Developer, APSON Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το πνεύμα και η λειτουργία της Ε.Κ.Ε., όταν διατρέχουν την πολιτική του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, οδηγούν σε βελτίωση του συνεργασιακού κλίματος και δημιουργούν συνθήκες υψηλότερων επιδόσεων και θωράκισης κατά το δυνατόν, της ομαλής αναπτυξιακής της πορείας. Η ίδια η ασφάλιση φυσικών προσώπων, αποτελεί πράξη Ε.Κ.Ε.

Μέσα στο πλαίσιο της επιβεβλημένης επίδειξης πρωτοβουλιών και καινοτόμων ενεργειών, που επιβάλλεται να επιδεικνύουν τα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιρειών, εντάσσονται και οι κρούσεις με κεντρικό σημείο αναφοράς τις επιχειρήσεις. Οι ίδιοι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, που ούτως ή άλλως έχουν πολυσχιδή δράση, μπορούν να ασκήσουν συμβουλευτική στις επιχειρήσεις του πελατολογίου τους, προτείνοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου ζωής, στοχευμένες όμως στην εταιρική δομή. Τα εταιρικά σχήματα του άμεσου ενδιαφέροντος, δεν είναι κατ’ανάγκην οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες με τον καθετοποιημένο συρμό παραγωγής, αλλά βεβαίως και ο κλάδος των μικρομεσαίων συνεταιριστικών μονάδων και των προσωπικών επιχειρήσεων .

To Bancassurance, σε οργανωμένη και εποπτευόμενη κλίμακα, μπορεί να δημιουργήσει το προγεφύρωμα εισόδου στην επιχείρηση, εφόσον είναι ορθώς επεξεργασμένο στην εφαρμογή του από τον ασφαλιστικό και τον τραπεζικό φορέα. Οι δύο φορείς εργάζονται επί μιας κοινής βάσης πελατών. Οι συνδυασμοί των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι προσχεδιασμένοι από τους ίδιους, σε συμφωνία με τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες που αποδίδουν στο ακολουθητέο Marketing, ως όμιλος και όχι ως μεμονωμένες επιχειρήσεις. Τα συγκεκριμένα προϊόντα-υπηρεσίες, αν και προέρχονται από δύο διαφορετικά Νομικά Πρόσωπα (Τράπεζα-Ασφαλιστική), πωλούνται ως ενιαίο σύνολο παροχών.

Μετά από αυτό το σημείο, παρέχεται το ευρύ περιθώριο της ανάπτυξης συμβουλευτικής και σε άλλα επίπεδα. Διευρύνοντας τις αρμοδιότητες του ασφαλιστικού συμβούλου, ο οποίος πλέον μπορεί να  λειτουργεί και ως ατομικός σύμβουλος επιχειρήσεων.

Κατόπιν επισταμένης έρευνας και παρατήρησης επί πραγματικών προβλημάτων, που από ετών ανέκυπταν προκαλώντας κραδασμούς στην πορεία πολλών εταιρειών, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η ασφαλιστική βιομηχανία χρησιμοποιώντας τα κλασικά συστατικά υλικά του παραγωγικού της πυρήνα –επενδυτικά και ασφαλιστικά κλάδου ζωής– είναι σε θέση να σχεδιάσει ειδικά προγράμματα, που όντως καλύπτουν σε tailor made βάση, τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Κατ’ αρχάς το ζήτημα των «αναντικατάστατων» στελεχών, που απαρτίζουν την εκτελεστική ομάδα μιας οικονομικής μονάδας . Άτομα με μονολιθική εξειδίκευση επί του επιχειρηματικού αντικειμένου, με πλήρη γνώση του δρομολογίου που ακολουθεί το προϊόν από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και την προώθησή του στον τελικό καταναλωτή, της τακτικής και της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία, του μελλοντικού σχεδίου δράσης, των κυψελών άντλησης κεφαλαίων κ.ο.κ. Λόγω του εξαιρετικού της επαγγελματικής τους παρουσίας και φυσιολογίας, πολλές φορές αποτελούν και μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης και ενδεχομένως να είναι και ευάλωτοι σε προτάσεις συνεργασίας, που δέχονται από τον ανταγωνισμό.

Είναι αμέσως αντιληπτό, ότι διαρροή τέτοιου δυναμικού επιφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας και απόρρητων πληροφοριών, με επιστέγασμα βεβαίως το οικονομικώς αιματηρό κόστος αντικατάστασης . Ας μην απομονωθεί ο προβληματισμός στο επίπεδο των στελεχών διοικητικής υποστήριξης, αλλά και σε εξειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες,απ’τους οποίους η επιχείρηση σχεδόν εξαρτάται, εφόσον αυτοί διαχειρίζονται τον παραγωγικό κύκλο εργασιών.

Δεδομένου του γεγονότος, ότι το Δίκαιό μας δεν επιτρέπει με θεσμικό εργαλείο συμβόλαιο, δέσμευση ενός εργαζομένου σε μία παραγωγική μονάδα με ρήτρες υψηλών αποζημιώσεων προς αυτή, στην περίπτωση αποχώρησης, προτείνεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου (χρηματασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό), στη λήξη του οποίου το στέλεχος απολαμβάνει ενός υψηλού εφάπαξ ή μίας ισόβιας μηνιαίας σύνταξης. Ο προνομιακός εγκλωβισμός των παραγωγικών ετών του εργαζομένου, μέσα στους εταιρικούς κόλπους, γίνεται επί τη βάσει ενός υψηλού κεφαλαιουχικού οράματος-κινήτρου, το αντικείμενο του οποίου θα ολοκληρωθεί στη λήξη του προγράμματος. Με τη λήξη της οριζόμενης περιόδου, το στέλεχος γνωρίζει ότι θα τύχει ενός ενισχυμένου επιπέδου ζωής κατά τη συνταξιοδότησης, αφού με την ολοκλήρωση του εργασιακού του κύκλου λαμβάνει ένα σημαντικό ποσόν.

Χορηγείται δε από τη συμβαλλόμενη-λήπτρια της ασφάλισης εταιρεία προς το ασφαλιζόμενο στέλεχος, ενδεχομένως και ως αντικατάσταση της ετήσιας δωρεάς παραγωγικότητας (bonus/prim), η οποία εκ των πραγμάτων δεν καταλήγει ποτέ ολόκληρη σ’αυτό, λόγω των φορολογικών περικοπών. Αποκτά δε ως μονάδα, εξαιρετική περιωπή λόγω αυτού του πακέτου παροχών, προσελκύοντας αξιόλογα στελέχη από εταιρείες ομοειδούς αντικειμένου.

Επίσης μέσα στα πλαίσια της πολιτικής των κινήτρων που ασκεί η επιχείρηση, μπορεί να προσφέρει σε άμεσο μελλοντικό επίπεδο και ως αντάλλαγμα επίτευξης του επιχειρηματικού σκοπού,πλήρες ασφαλιστικό πακέτο για τον ίδιο και την οικογένειά του καθώς και μεγάλα αποταμιευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Ιδιαιτέρως αυτό, είναι ίσως το ισχυρότερο υπομόχλιο δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και ευγνωμοσύνης προς την επιχείρηση. Προκαλείται έτσι μία θεμιτή φραγή στην πρόθεση αποχώρησης, εξαιτίας της επίγνωσης, ότι τα παιδιά θα σπουδάσουν ή θα τύχουν επαγγελματικής αποκαταστάσεως, από την παραλαβή αποταμιεύματος, που δημιούργησε και συντήρησε η επιχείρηση-εργοδότης.

Η έννοια, η δυναμική και ο έντονος κοινωνικός χαρακτήρας της Ασφάλισης, συνάδει με τις αξίες και της αρχές που ευαγγελίζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η Ασφάλιση και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως πρακτικές και λειτουργήματα, μπορούν να θεραπεύουν σημαντικές παθογένειες και να συμβάλλουν στη στήριξη και ολιστική φροντίδα του ανθρώπου, της κοινωνίας, της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

SDG's

L.Kingo στο csrindex: H επιχειρηματικότητα ευδοκιμεί όταν ευημερούν οι άνθρωποι

Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης ακόμη και σε χώρες όπου οι κυβερνήσεις δεν δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον, σύμφωνα με την Lise Kingo, υψηλόβαθμο στέλεχος των Ηνωμένων Εθνών, που μιλά στo csrindex.gr για τον κανόνα που λέει ότι η επιχειρηματικότητα ευδοκιμεί μόνο όταν ευημερούν οι άνθρωποι και ο πλανήτης.

Tης Σοφίας Εμμανουήλ (semm@csrindex.gr)

Η Ατζέντα του 2030 θα απαιτήσει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ανθρώπινη ιστορία, καθώς η επιτυχία και η οικονομική απόδοση δεν μπορούν πλέον να αποβαίνουν εις βάρος των ανθρώπων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

“Η ηθική, η ενότητα και η δικαιοσύνη θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μετράμε και υπολογίζουμε την πρόοδό μας. Στη νέα βιώσιμη οικονομία εκτιμούμε εξίσου την αξία των ανθρώπων, του πλανήτη και της ευημερίας. Στην εποχή των SDGs, κερδίζουμε μαζί ή χάνουμε μαζί. Οι επιχειρήσεις που θα ηγηθούν σ` αυτόν τον μετασχηματισμό θα βγουν νικητές. Όσοι αποτύχουν να μεταμορφώσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα θα βγουν εκτός”.

Αυτή είναι η θέση της Lise Kingo, Executive Director United Nations Global Compact, επικεφαλής της μεγαλύτερης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στον κόσμο για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, με πάνω από 13.500 μέλη από 170 χώρες που έχουν δεσμευτεί να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους με τις παγκόσμιες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη λήψη μέτρων που προάγουν την κοινωνία.

Συναντήσαμε την κ. Kingo με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή της στην Αθήνα, όπου ήταν καλεσμένη του CSR Hellas, στο πλαίσιο του Balkans & Black Sea Forum 2018 (BBSF 30/5 – 1/6), το οποίο υποστήριξε το csrindex.gr ως χορηγός επικοινωνίας.

Τη ρωτήσαμε για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν στο νέο περιβάλλον, για να μας παρουσιάσει ως παράδειγμα την ανανεώσιμη ενέργεια: “σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ανταγωνιστικές ως προς τις τιμές των ορυκτών καυσίμων και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη είναι απτά – μια οικονομία ουδέτερου άνθρακα είναι ανεξάρτητη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και συμβάλλει σε έναν υγιή πλανήτη και μια υγιή κοινωνία ανθρώπων. Σύμφωνα με την Επιχειρηματική Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Business Commission for Sustainable Development), η καθαρή ενέργεια θα προσφέρει την τέταρτη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία μέχρι το 2030 αξίας 1,2 δις. δολ. ΗΠΑ”.

Η ίδια θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή πρότυπα, διεθνώς αποδεκτά, τα οποία να υποστηρίζουν τις ανάγκες λογοδοσίας των επιχειρήσεων σε θέματα υπεύθυνης λειτουργίας και τονίζει ότιεάν όλες οι εταιρείες συμμορφώνονταν με τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, θα είχαμε ήδη διανύσει πολύ δρόμο στην πορεία για την υλοποίηση των SDGs. Η λογοδοσία είναι καθοριστικής σημασίας και γι ‘αυτό το λόγο το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών συνεργάζεται στενά με τον οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI)…”.

Σύμφωνα με την κ. Kingo, μέσω της στρατηγικής του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών – Global Goals Local Business – στόχος είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου κινήματος βιώσιμων επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων μερών, που ξεκινά με την ενσωμάτωση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στην επιχειρηματική στρατηγική, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην επικοινωνία σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε ετήσια βάση. “Με το Blueprint for Business Leadership για τους SDGs, το οποίο ξεκίνησε το 2017, στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε όλες τις επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα ή γεωγραφικής θέσης – να αναλάβουν πρωτοποριακή δράση για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης…”, προσθέτει.

Σε ερώτημα για το αν το Global Compact έχει προβλέψει την εφαρμογή προτύπων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κ. Kingo εξηγεί ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι πόροι, τα εργαλεία και οι πλατφόρμες δράσης που αναπτύσσονται είναι συναφή με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο ρόλος των συμμαχιών

Στο συνέδριο BBSF που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα, αναδείχθηκε το θέμα της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας. Ο απώτερος στόχος αυτής της προσέγγισης σύμφωνα με την κ. Kingo – που μας μίλησε για την παρουσία του Global Compact στην περιοχή μέσω 10 ενεργών τοπικών δικτύων σε Βουλγαρία, Κροατία, Γεωργία, Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία, Ουκρανία, καθώς και Αζερμπαϊτζάν και Σλοβενία – είναι η ενίσχυση των δεσμεύσεων των επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή απέναντι στο Παγκόσμιο Σύμφωνο, μέσω συνεργασιών σε τομείς όπως η αειφόρος οικονομία των ωκεανών, η καινοτόμος χρηματοδότηση των SDGs και η λήψη μέτρων για το κλίμα.

Απαντώντας σε ερώτημα του csrindex.gr για το κατά πόσον οι παραπάνω συμμαχίες είναι εφικτές σε μια περίοδο που το γεωπολιτικό ρίσκο δείχνει να έχει αναβαθμιστεί, η κ. Kingo σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν μια πραγματική ευκαιρία να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε μια εποχή γεωπολιτικων αμφισβητήσεων και αυξημένου κινδύνου. “Η περιοχή των Βαλκανίων και η Μαύρη Θάλασσα μοιράζονται τους ωκεανούς και τις ακτές που παρέχουν το οικονομικό υπόβαθρο για τη ναυτιλία, την αλιεία και τον τουρισμό. Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, της ρύπανσης και των απειλών για τη βιοποικιλότητα είναι κρίσιμες για την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή σας. Οι ακτές σας είναι επίσης ο προορισμός του μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων από τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο – άνθρωποι που ξεφεύγουν από την κλιματική αλλαγή, τη φτώχεια, τις ένοπλες συγκρούσεις και τον εκτοπισμό στο εσωτερικό των χωρών τους σε περιοχές όπως η Αφρική και η Μέση Ανατολή. Η επιχειρηματική κοινότητα στην περιοχή αυτή έχει ισχυρά κίνητρα για συνεργασίες προκειμένου να δώσει λύσεις και να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις…”, προσθέτει.

Περισσότερα

11# Βιώσιμες πόλεις & Κοινότητες

Η Έκθεση Βιωσιμότητας εργαλείο και για τους Δήμους

H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί εργαλείο όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους Δήμους, όπως δείχνει ο αυξανόμενος αριθμός ενδιαφερομένων σε όλη την Ευρώπη αλλά και η πρώτη έκθεση που καταρτίστηκε για το Δήμο Αγίου Δημητρίου στην Ελλάδα.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Η θέσπιση υποχρεώσεων λογοδοσίας τόσο για τις επιχειρήσεις του ιδιωτιού όσο και του δημόσιου τομέα έχει αφυπνίσει και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλο τον κόσμο. Τα διεθνή πλαίσια όπως οι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs) αλλά και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών απαιτούν αυξημένη αναφορά από όλους τους τύπους επιχειρήσεων και φορέων δημοσίου συμφέροντος. Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη νομοθετήσει εξειδικεύοντας αυτές τις υποχρεώσεις. Για παράδειγμα η Γαλλία ζήτηση πρόσφατα από όλους τους δήμους με περισσότερους από 50.000 κατοίκους να εκδίδουν περιοδικά εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης ενώ παρομοια νομοθεσία υπάρχει και σε άλλες χώρες.

Η υποβολή έκθεσης για την αειφορία από την τοπική αυτοδιοίκηση αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό εργαλείο λογοδοσίας, τόνωσης της διαφάνειας και ανάπτυξης περιβαλλοντικής κουλτούρας αν και η εμπειρία πόλεων όπως το Άμστερνταμ, το Δουβλίνο, η Νυρεμβέργη, η Ζυρίχη κ.α. δείχνει ότι η υποβολή έκθεσης για τη βιωσιμότητα μπορεί να ωφελήσει την οργανωτική αλλαγή, τη διαχείριση και την επικοινωνία αλλά αν δεν αξιοποιείται και δεν επαναλαμβάνεται με συνέπεια σε τακτική βάση μπορεί να φέρει “κόπωση”.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα, και από τις λίγες στην Ευρώπη, που έχουν προχωρήσει σε αυτή την πρωτοβουλία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στοχεύοντας έτσι στη διαφανή και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις του Δήμου σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει στο csrindex.gr ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος Global Sustain, που ανέλαβε να καθοδηγήσει την ομάδα του συγκεκριμένου Δήμου, η σύνταξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση διεθνή πρότυπα καθιστά το Δήμο Αγίου Δημητρίου πρωτοπόρο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. “Πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα το οποίο ευελπιστούμε να αποτελέσει παράδειγμα για τους υπόλοιπους δήμους, δεδομένου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αποτελεί πυρήνα βιωσιμότητας, υπευθυνότητας και διαφάνειας”, σημειώνει ο κ. Σπανός και τονίζει ότι “αναμφισβήτητα, η σύνταξη απολογισμού αποτελεί πρόκληση για έναν δήμο, καθώς πρέπει να πειστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι για τη χρησιμότητα της πρωτοβουλίας και κυρίως να συνεργαστούν στελέχη διαφορετικών διευθύνσεων προκειμένου το εγχείρημα να έχει επιτυχία”.

Mιλώντας για τα οφέλη που αποκομίζει ένας δήμος μέσα από μια τέτοια διαδικασία, εξηγεί ότι μια δομημένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και η σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης αποτελούν σημαντικά εργαλεία αυτοβελτίωσης, αλλαγής νοοτροπίας των Δήμων, ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων και στοχοθέτησης, με αποτέλεσμα τη χρηστή διακυβέρνηση και την εξασφάλιση ανώτερου επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.

Στην περίπτωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου, υιοθετήθηκαν διεθνή πρότυπα όπως οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, με τις οποίες ο Δήμος δεσμεύεται για θέματα όπως είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον κ.ά. Επίσης, ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI-G4, in accordance-core). Στον σχεδιασμό της στρατηγικής του συμπεριλήφθηκαν η ανάληψη δράσεων για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και η ενημέρωση των πολιτών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals -SDGs).

Σύμφωνα με τον κ. Σπανό η σύνταξη Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία η οποία φέρνει την τοπική αυτοδιοίκηση σε νέα εποχή, ως ισότιμο μέλος του απαιτητικού διεθνούς περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον Ηλία Σαββάκη, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μέσα από την πληροφόρηση και τη διαφάνεια ανοίγεται ένας ουσιαστικός διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναδεικνύοντας την ηγεσία και τη λογοδοσία. Έτσι, η διαθεσιμότητα των πληροφοριών βιωσιμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τις εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να οδηγήσουν σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους στην παροχή των υπηρεσιών της πόλης.

Τα θέματα, στα οποία εστίασε ο Απολογισμός επιλέχθηκαν μέσα από μια διαδικασία αναλυτικής μελέτης ουσιαστικότητας (Materiality analysis), στην οποία ενεπλάκησαν ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη του Δήμου, αφού πρώτα ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση αυτών.

Το 2016, υπήρξε το εναρκτήριο έτος για την θέσπιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για τον Δήμο Αγ. Δημητρίου και η ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων οδήγησε στην χάραξη των πέντε πυλώνων της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη:

1) η διακυβέρνηση και η οικονομική βιωσιμότητα,

2) το περιβάλλον,

3) η κοινωνία,

4) οι βιώσιμες υποδομές και

5) οι εργαζόμενοι

Αυτοί οι πυλώνες αποτέλεσαν το πλαίσιο δραστηριοποίησης, καταγραφής επιδόσεων και αναφοράς των πεπραγμένων σχετικά με τη στρατηγική του Δήμου Αγ. Δημητρίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι δράσεις για την ορθή διακυβέρνηση και την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου Αγ. Δημητρίου περιλαμβάνουν την ανεύρεση πρόσθετων πόρων, τη διασφάλιση των τοπικών εσόδων, την περικοπή αλόγιστων δαπανών, την εναρμόνιση στα σύγχρονα πρότυπα ελεγκτικών διαδικασιών και την υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η μέριμνα για το περιβάλλον συντελείται μέσω της παρακολούθησης και της διαχείρισης των καταναλώσεων ενέργειας στα δημοτικά κτήρια και οχήματα, του ολοκληρωμένου προγράμματος προώθησης της ανακύκλωσης, της αξιοποίησης των προγραμμάτων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, της συνεχούς συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων, της οργάνωσης και υλοποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και της συμμετοχής σε δράσεις ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας όλες τις ομάδες πολιτών.

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου υλοποιεί κοινωνική πολιτική με έμφαση την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις δημοτικές εγκαταστάσεις και τους κοινόχρηστους χώρους, τη συνεχή ανάπτυξη και επιμόρφωση των πολιτών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη προς τους ασθενέστερους.

Μια πόλη για να καταστεί βιώσιμη θα πρέπει να παρέχει και ανάλογες υποδομές. Πραγματοποιούνται λοιπόν δράσεις αναβάθμισης και εκτεταμένης συντήρησης του οδικού δικτύου, βελτιστοποίησης της σήμανσης, έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση στον ΚΟΚ ανακατασκευές παιδικών χαρών καθώς επίσης επισκευές σχολείων και νηπιαγωγείων.

Επίσης, υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται η εκπαίδευση και η συνεχής εξέλιξη των εργαζομένων μέσα από τη συμμετοχή τους όχι μόνο σε εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, αλλά και την παρακολούθηση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, την εκπόνηση διδακτορικών, με την παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων.

Περισσότερα

8# Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη

Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου με συνολικό έπαθλο 100.000 ευρώ

Με συνολικό έπαθλο 100.000 ευρώ, εκ των οποίων 30.000 θα λάβει ο πρώτος και από 10.000 άλλοι 7 νικητές, περνά στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για το Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου για το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της Χρονιάς 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνεχίζεται η υποβολή των συμμετοχών μέχρι 6 Ιουλίου για το φετινό Βραβείο που διοργανώνει ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyJet, του ομίλου easyGroup και του Stelios Philanthropic Foundation.

Από το 2008, ο σημαντικός για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα θεσμός, ενισχύει ουσιαστικά την εθνική οικονομία και δημιουργεί θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του θεσμού, έχουν μέχρι σήμερα βραβευθεί 24 νέες επιχειρήσεις, με το συνολικό ποσό των €700.000. Την περασμένη χρονιά, ανάμεσα σε 89 συμμετοχές, μεγάλος νικητής αναδείχτηκε η εταιρεία MELIRA Greek Honey η οποία έλαβε το ποσό των €30.000, ενώ οι εταιρείες  Agro Know, Athens Insiders, Chimera, Choureal, Elixir60, Relevance και Sea You Soon βραβεύθηκαν με το ποσό των €10.000 η κάθε μια. Τις προηγούμενες χρονιές νικήτριες ανακηρύχθηκαν οι εταιρείες: Sun of a Beach (2016), Sede (2015), Ancient Greek Sandals (2014), Nanobionic (2013), People for Business (2012), Fereikos Helix (2011), Fasmetrics (2010), Zoo.gr (2009) και Simply Burgers (2008).

Το 2018, ο ετήσιος θεσμός επιστρέφει, διαθέτοντας για μια ακόμη χρονιά το συνολικό ποσό των €100.000 και συγκεκριμένα, €30.000 στον πρώτο νικητή και €10.000 σε κάθε ένα από επτά ακόμα νικητές.

Το Βραβείο απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες και νέους Έλληνες επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών (γεννηθέντες το 1978 ή μετέπειτα) που έχουν ιδρύσει την Εταιρεία τους στην Ελλάδα και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τα τελευταία 5 χρόνια, συγκεντρώνοντας συνολικό τζίρο τουλάχιστον €10.000 το χρόνο. Η επιχείρησή τους πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον δύο άτομα και ο επιχειρηματίας πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 50% αυτής. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι δύο άτομα, θα πρέπει να κατέχουν, συνολικά και οι δύο, το 80% της επιχείρησής τους. Αιτήσεις με περισσότερους από δύο υποψήφιους από την ίδια Εταιρεία δεν θα γίνουν δεκτές. Νικητές και υποψήφιοι προηγούμενων ετών είναι ευπρόσδεκτοι στη διαδικασία και μπορούν να υποβάλουν εκ νέου συμμετοχή, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια. Οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν από τον κ. Χατζηιωάννου, στην 11η Τελετή Απονομής των Βραβείων που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018 στην Αθήνα.

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων που είναι σε εξέλιξη, γίνεται αποκλειστικά online, μέσω της σελίδας του Ιδρύματος στο Facebook. Οι υποψήφιοι «κάνουν like» στην επίσημη σελίδα Stelios Philanthropic Foundation και «join» στο ανοικτό γκρουπ “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece 2018” για να «κατεβάσουν» τη σχετική φόρμα (σε μορφή pdf) και να υποβάλουν την αίτησή τους στα φετινά βραβεία. Αφού συμπληρωθεί, η φόρμα αποστέλλεται στο Inbox της σελίδας στο Facebook. Η προθεσμία για την υποβολή των φετινών αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ