Connect with us

Πρόσωπα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ανθρώπινο Δυναμικό

GIANNOYLAS-186x300

Του Γεώργιου Γιαννούλα, Commercial Director/ Developer, APSON Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το πνεύμα και η λειτουργία της Ε.Κ.Ε., όταν διατρέχουν την πολιτική του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, οδηγούν σε βελτίωση του συνεργασιακού κλίματος και δημιουργούν συνθήκες υψηλότερων επιδόσεων και θωράκισης κατά το δυνατόν, της ομαλής αναπτυξιακής της πορείας. Η ίδια η ασφάλιση φυσικών προσώπων, αποτελεί πράξη Ε.Κ.Ε.

Μέσα στο πλαίσιο της επιβεβλημένης επίδειξης πρωτοβουλιών και καινοτόμων ενεργειών, που επιβάλλεται να επιδεικνύουν τα δίκτυα των ασφαλιστικών εταιρειών, εντάσσονται και οι κρούσεις με κεντρικό σημείο αναφοράς τις επιχειρήσεις. Οι ίδιοι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, που ούτως ή άλλως έχουν πολυσχιδή δράση, μπορούν να ασκήσουν συμβουλευτική στις επιχειρήσεις του πελατολογίου τους, προτείνοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου ζωής, στοχευμένες όμως στην εταιρική δομή. Τα εταιρικά σχήματα του άμεσου ενδιαφέροντος, δεν είναι κατ’ανάγκην οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες με τον καθετοποιημένο συρμό παραγωγής, αλλά βεβαίως και ο κλάδος των μικρομεσαίων συνεταιριστικών μονάδων και των προσωπικών επιχειρήσεων .

To Bancassurance, σε οργανωμένη και εποπτευόμενη κλίμακα, μπορεί να δημιουργήσει το προγεφύρωμα εισόδου στην επιχείρηση, εφόσον είναι ορθώς επεξεργασμένο στην εφαρμογή του από τον ασφαλιστικό και τον τραπεζικό φορέα. Οι δύο φορείς εργάζονται επί μιας κοινής βάσης πελατών. Οι συνδυασμοί των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι προσχεδιασμένοι από τους ίδιους, σε συμφωνία με τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες που αποδίδουν στο ακολουθητέο Marketing, ως όμιλος και όχι ως μεμονωμένες επιχειρήσεις. Τα συγκεκριμένα προϊόντα-υπηρεσίες, αν και προέρχονται από δύο διαφορετικά Νομικά Πρόσωπα (Τράπεζα-Ασφαλιστική), πωλούνται ως ενιαίο σύνολο παροχών.

Μετά από αυτό το σημείο, παρέχεται το ευρύ περιθώριο της ανάπτυξης συμβουλευτικής και σε άλλα επίπεδα. Διευρύνοντας τις αρμοδιότητες του ασφαλιστικού συμβούλου, ο οποίος πλέον μπορεί να  λειτουργεί και ως ατομικός σύμβουλος επιχειρήσεων.

Κατόπιν επισταμένης έρευνας και παρατήρησης επί πραγματικών προβλημάτων, που από ετών ανέκυπταν προκαλώντας κραδασμούς στην πορεία πολλών εταιρειών, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η ασφαλιστική βιομηχανία χρησιμοποιώντας τα κλασικά συστατικά υλικά του παραγωγικού της πυρήνα –επενδυτικά και ασφαλιστικά κλάδου ζωής– είναι σε θέση να σχεδιάσει ειδικά προγράμματα, που όντως καλύπτουν σε tailor made βάση, τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Κατ’ αρχάς το ζήτημα των «αναντικατάστατων» στελεχών, που απαρτίζουν την εκτελεστική ομάδα μιας οικονομικής μονάδας . Άτομα με μονολιθική εξειδίκευση επί του επιχειρηματικού αντικειμένου, με πλήρη γνώση του δρομολογίου που ακολουθεί το προϊόν από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και την προώθησή του στον τελικό καταναλωτή, της τακτικής και της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία, του μελλοντικού σχεδίου δράσης, των κυψελών άντλησης κεφαλαίων κ.ο.κ. Λόγω του εξαιρετικού της επαγγελματικής τους παρουσίας και φυσιολογίας, πολλές φορές αποτελούν και μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης και ενδεχομένως να είναι και ευάλωτοι σε προτάσεις συνεργασίας, που δέχονται από τον ανταγωνισμό.

Είναι αμέσως αντιληπτό, ότι διαρροή τέτοιου δυναμικού επιφέρει μεταφορά τεχνογνωσίας και απόρρητων πληροφοριών, με επιστέγασμα βεβαίως το οικονομικώς αιματηρό κόστος αντικατάστασης . Ας μην απομονωθεί ο προβληματισμός στο επίπεδο των στελεχών διοικητικής υποστήριξης, αλλά και σε εξειδικευμένους τεχνίτες και εργάτες,απ’τους οποίους η επιχείρηση σχεδόν εξαρτάται, εφόσον αυτοί διαχειρίζονται τον παραγωγικό κύκλο εργασιών.

Δεδομένου του γεγονότος, ότι το Δίκαιό μας δεν επιτρέπει με θεσμικό εργαλείο συμβόλαιο, δέσμευση ενός εργαζομένου σε μία παραγωγική μονάδα με ρήτρες υψηλών αποζημιώσεων προς αυτή, στην περίπτωση αποχώρησης, προτείνεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου (χρηματασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό), στη λήξη του οποίου το στέλεχος απολαμβάνει ενός υψηλού εφάπαξ ή μίας ισόβιας μηνιαίας σύνταξης. Ο προνομιακός εγκλωβισμός των παραγωγικών ετών του εργαζομένου, μέσα στους εταιρικούς κόλπους, γίνεται επί τη βάσει ενός υψηλού κεφαλαιουχικού οράματος-κινήτρου, το αντικείμενο του οποίου θα ολοκληρωθεί στη λήξη του προγράμματος. Με τη λήξη της οριζόμενης περιόδου, το στέλεχος γνωρίζει ότι θα τύχει ενός ενισχυμένου επιπέδου ζωής κατά τη συνταξιοδότησης, αφού με την ολοκλήρωση του εργασιακού του κύκλου λαμβάνει ένα σημαντικό ποσόν.

Χορηγείται δε από τη συμβαλλόμενη-λήπτρια της ασφάλισης εταιρεία προς το ασφαλιζόμενο στέλεχος, ενδεχομένως και ως αντικατάσταση της ετήσιας δωρεάς παραγωγικότητας (bonus/prim), η οποία εκ των πραγμάτων δεν καταλήγει ποτέ ολόκληρη σ’αυτό, λόγω των φορολογικών περικοπών. Αποκτά δε ως μονάδα, εξαιρετική περιωπή λόγω αυτού του πακέτου παροχών, προσελκύοντας αξιόλογα στελέχη από εταιρείες ομοειδούς αντικειμένου.

Επίσης μέσα στα πλαίσια της πολιτικής των κινήτρων που ασκεί η επιχείρηση, μπορεί να προσφέρει σε άμεσο μελλοντικό επίπεδο και ως αντάλλαγμα επίτευξης του επιχειρηματικού σκοπού,πλήρες ασφαλιστικό πακέτο για τον ίδιο και την οικογένειά του καθώς και μεγάλα αποταμιευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Ιδιαιτέρως αυτό, είναι ίσως το ισχυρότερο υπομόχλιο δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και ευγνωμοσύνης προς την επιχείρηση. Προκαλείται έτσι μία θεμιτή φραγή στην πρόθεση αποχώρησης, εξαιτίας της επίγνωσης, ότι τα παιδιά θα σπουδάσουν ή θα τύχουν επαγγελματικής αποκαταστάσεως, από την παραλαβή αποταμιεύματος, που δημιούργησε και συντήρησε η επιχείρηση-εργοδότης.

Η έννοια, η δυναμική και ο έντονος κοινωνικός χαρακτήρας της Ασφάλισης, συνάδει με τις αξίες και της αρχές που ευαγγελίζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η Ασφάλιση και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως πρακτικές και λειτουργήματα, μπορούν να θεραπεύουν σημαντικές παθογένειες και να συμβάλλουν στη στήριξη και ολιστική φροντίδα του ανθρώπου, της κοινωνίας, της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Λιανεμπόριο

Το csrindex δίνει βήμα στη Βιομηχανία Πλαστικού

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.), Βασίλειος Γούναρης, μιλά για τη δαιμονοποίηση του πλαστικού, για τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η βιομηχανία με αιχμή την πολιτική της ΕΕ για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης και δίνει το στίγμα της στρατηγικής του για επενδύσεις σε R&D με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας και την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου – ο κύκλος εργασιών του οποίου αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, αριθμεί 1.000 εταιρείες όπου απασχολούνται 16.500 εργαζόμενοι.

Βασίλης Γούναρης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος

Συνέντευξη του Βασιλείου Γούναρη, Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, στη Σοφία Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com )

Πώς επηρεάζει τη Βιομηχανία Πλαστικών η πολιτική της ΕΕ για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης;

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ερώτηση διότι μας δίνει την ευκαιρία να ξεδιαλύνουμε ορισμένες παρανοήσεις, που βασίζονται σε παραπλανητικά δημοσιεύματα. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος θα ήθελε να ενημερώσει τους αναγνώστες σας ότι δεν καταργούνται όλα τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης. Ορισμένα εξ αυτών θα απαγορευτούν και άλλα θα περιοριστούν. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/904, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2019, αναφέρει σαφώς ότι εάν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες να συγκρίνονται σε κόστος με αυτές που καταργούνται, τότε θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις για να βρεθούν αντισταθμιστικοί τρόποι προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της Οδηγίας. Εκκρεμεί λοιπόν η θέσπιση Εθνικού Νόμου που θα κάνει πράξη την Οδηγία, ώστε τότε να γνωρίσουμε με ακρίβεια τα μέτρα, που θα υιοθετηθούν. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πλαστικών μιας χρήσης έχουν αρχίσει τη διαδικασία έρευνας και μελέτης με στόχο να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά προϊόντα που να μην υπάγονται στην Οδηγία (π.χ. καινούρια βιοπλαστικά) ενώ παράλληλα μειώνουν την παραγωγή τους, με άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό της απασχόλησης, σε μια οικονομική συγκυρία, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Τα υπόλοιπα πλαστικά μιας χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω, θα υπάγονται σε σχήματα «EPR» (διευρυμένη ευθύνη παραγωγού), όπου τα κράτη-μέλη θα εξειδικεύσουν, έπειτα από διαπραγματεύσεις με τους παραγωγούς. 

Λαμβάνετε κοινές δράσεις με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς;

Ο Σ.Β.Π.Ε. είναι μέλος της «EuPC» (European Plastics Converters- Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών) και συμμετέχει στην «PlasticsEurope» (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πλαστικών Πρώτων Υλών). Μια σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβαμε πρόσφατα ήταν η συμβολή στην οριστική διατύπωση της Οδηγίας 2019/904 για τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης. Ο Σ.Β.Π.Ε. κατόρθωσε να συνδιαμορφώσει την ατζέντα της βιομηχανίας για τα πλαστικά μιας χρήσης και πέτυχε μικρές βελτιώσεις, χάρη στην επιμονή και την τεκμηρίωση της ομάδας εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Παράλληλα, ο Σ.B.Π.E. εργάζεται μεθοδικά για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξάλειψη των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ο Σ.Β.Π.Ε. και τα μέλη του διαπνέονται από την πεποίθηση ότι τα πλαστικά δεν ανήκουν στο περιβάλλον και στις θάλασσες αλλά στον κάδο ανακύκλωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, συνεργάζεται με προγράμματα όπως το «Operation Clean Sweep» για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, τον οργανισμό «Waste Free Oceans», που συλλέγει πλαστικά από τις θάλασσες και τα μετατρέπει σε πολύτιμα προϊόντα και εφαρμογές, κάνοντας πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, είναι ενταγμένος στο δίκτυο του οργανισμού «Marine Litter Solutions» συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην εξάλειψη των θαλάσσιων απορριμμάτων. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μέλη του Σ.Β.Π.Ε. είναι εκ των ιδρυτών της εμβληματικής παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Alliance to End Plastic Waste». Η Συμμαχία αυτή έχει δεσμεύσει πάνω από $1 δισ., με το στόχο να επενδύσει $1,5 δισ. τα επόμενα πέντε χρόνια, για να βοηθήσει να εξαλειφθούν τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον.

Διαβάστε ακόμα: Πρότυπο για επιχειρηματικό “ethos”. Ο Π. Θεοφανόπουλος μιλά στο csrindex

Έχετε μετατοπίσει τη δραστηριότητά σας σε άλλους τομείς για να ισοσκελίσετε πιθανές επιπτώσεις και σε τι βαθμό η βιομηχανία επενδύει σε R&D προκειμένου να αναπτύξει μελλοντικά νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας;

Η βιομηχανία πλαστικών βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα της καινοτομίας. Χάρη στις μοναδικές ιδιότητες του υλικού απολαμβάνουμε όλοι μας υψηλότερη ποιότητα ζωής. Η δραστηριότητα των μελών έχει μετατοπιστεί προς την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών, που εξοικονομούν φυσικούς πόρους, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τεράστιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και προστατεύουν ουσιαστικά το περιβάλλον. Επιμένουμε να υπογραμμίζουμε σε όλους τους τόνους ότι πρέπει να υιοθετήσουμε επειγόντως ένα πιο βιώσιμο, αποδοτικότερο στην εξοικονόμηση πόρων οικονομικό μοντέλο. Αυτό είναι η κυκλική οικονομία και τα πλαστικά αποτελούν υλικό-καταλύτη για την αποτελεσματική υιοθέτησή της. Οι εταιρείες – μέλη μας ερευνούν και αναπτύσσουν καινοτόμες, έξυπνες λύσεις ενώ πλέον παράγουν προϊόντα, που περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό. Για να μπορέσουν να παραχθούν προϊόντα με πρώτη ύλη ανακυκλωμένα πλαστικά χρειάστηκαν άπειρες εργατοώρες έρευνας και ανάπτυξης από τα αντίστοιχα τμήματα των εταιρειών. Στην πρόσφατη έκθεση «Syskevasia/Plastica 2018» οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν μερικά από τα νέα, καινοτόμα προϊόντα ενώ παράλληλα μπόρεσαν να δουν εικόνες από το μέλλον στις ενδιαφέρουσες ομιλίες του Διεθνούς Συνεδρίου για την Κυκλική Οικονομία, που διοργάνωσε ο Σ.Β.Π.Ε.

Δεδομένου ότι η βιομηχανία πλαστικών παράγει υλικά για μια σειρά από κλάδους – από την αγορά τροφίμων μέχρι την υγεία – προφανώς έχει μια ευθύνη σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων που διαθέτει. Σε τι βαθμό προωθούνται συνεργασίες για ανακύκλωση και αξιοποίηση των απορριμάτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας;

Πρόσφατα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος αποδέχτηκε την πρόσκληση του προγράμματος για την ανακύκλωση θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων BlueCycle για την ένταξή του στο δίκτυο συνεργατών του. Το BlueCycle είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανακύκλωση θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων από την αλιευτική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη». Ο Σ.Β.Π.Ε. είναι έτοιμος να συνδράμει στην επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών με την τεχνογνωσία των μελών του, στοχεύοντας να ενδυναμώσει το όραμα της υιοθέτησης μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Ήταν η αρχή μιας σειράς πρωτοβουλιών, που θα λάβει ο Σ.Β.Π.Ε. για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα κυκλικής οικονομίας, εκεί όπου το πλαστικό αντιμετωπίζεται ως πολύτιμος πόρος και όχι ως απόρριμμα.

Πρόσφατα υπήρξε αντιπαράθεση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος με την Cosmote για το θέμα της χρήσης των πλαστικών. Έχετε διερευνήσει δυνατότητες συνεργασίας με τον συγκεκριμένο όμιλο προκειμένου να αξιοποιηθεί από τη μια μεριά η δική σας τεχνογνωσία και από την άλλη το ισχυρό αποτύπωμα του ομίλου Cosmote στην τοπική αγορά για να αναβαθμιστεί η ποιότητα της ενημέρωσης προς το καταναλωτικό κοινό, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των πλαστικών μετά τη χρήση τους;

Ουσιαστικά δεν υπήρξε αντιπαράθεση. Ήταν μια αμυντική κίνηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος για να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του, τα οποία επλήγησαν από μια ατυχή φράση, ότι δηλαδή «τα πλαστικά είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τον πλανήτη και τον άνθρωπο». Όπως αναφέραμε και στο δελτίο τύπου είναι επιδίωξη μας να αποδειχθούμε ένας πολύτιμος συνεργάτης της Cosmote με στόχο να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες του προβλήματος της ρύπανσης και όχι τα συμπτώματα. Επιθυμούμε τη δημιουργία λύσεων μέσω της σύνθεσης δυνάμεων, τις συνέργειες και όχι τη σύγκρουση. Από την πλευρά μας υπάρχει διάθεση για να εξετάσουμε τους τομείς, όπου θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με την Cosmote. Άλλωστε, η ρύπανση αποτελεί μια παγκόσμια πρόκληση. Στην Ελλάδα με την τεχνογνωσία των μελών μας και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε σε μια ουσιαστική ενημέρωση προς το κοινό για το πώς μπορεί να διαχειριστεί τα πλαστικά μετά τη χρήση τους. Άλλωστε, όπως προαναφέραμε, με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υιοθέτηση του κυκλικού μοντέλου οικονομίας το πλαστικό παύει να αντιμετωπίζεται ως απόρριμμα έπειτα από τη χρήση του και προσεγγίζεται ως ένας πολύτιμος πόρος. Αυτή η θεμελιώδης αλλαγή θα πρέπει να εμπεδωθεί από τους συμπολίτες μας και η «Cosmote» θα μπορούσε να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτό τον τομέα. 

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής σας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο μέλλον;

Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει μια αντιπροσωπευτική εικόνα για τα πλαστικά στην κοινωνία μας. Αυτή την εποχή, η εικόνα που προσφέρεται για το υλικό είναι μονομερής, με παραπλανητικά δημοσιεύματα, που εκμεταλλεύονται την τάση για δαιμονοποίηση του υλικού. Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι να δώσουμε στους συμπολίτες μας την μεγάλη εικόνα για τα πλαστικά και όχι ψηφίδες, εκτός συγκεκριμένου πλαισίου, όπως γίνεται σήμερα.

Ο δεύτερος άξονας είναι να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, προσφέροντας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την τεχνογνωσία των μελών μας και τις καλύτερες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Έτσι το πλαστικό θα μετατραπεί από απόρριμμα σε έναν πολύτιμο πόρο, που επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται και μεταποιείται σε ένα νέο χρήσιμο προϊόν. Ο Σ.Β.Π.Ε. είναι διαχρονικά πρωτοπόρος στα θέματα υιοθέτησης της κυκλικής οικονομίας, με τη ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, όπως και το πρόσφατο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε. Μεγάλη πρόκληση για τον Σύνδεσμο αποτελεί και η εναρμόνιση της Οδηγίας 2019/904 για τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης. Υπάρχει μια διορία δύο ετών για να εξειδικευτούν τα μέτρα που θα λάβει το κάθε κράτος και ο Σ.Β.Π.Ε. θα αποτελέσει πολύτιμο συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια καταθέτοντας δημιουργικές προτάσεις και υλοποιήσιμες λύσεις.

Επιπλέον, θέλουμε να καταδείξουμε προς όλες τις κατευθύνσεις την πολύτιμη συνεισφορά της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών στην ελληνική κοινωνία. Για να συμβεί αυτό, αναθέσαμε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών: Συμβολή στην ελληνική οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης». Σκοπός της μελέτης είναι η αναλυτική περιγραφή και εκτίμηση του οικονομικού αποτυπώματος του κλάδου και η ανάδειξη των ευκαιριών και των προκλήσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή του στην Ελλάδα. Φυσικά, κάθε κομμάτι της στρατηγικής μας καταλήγει στο ίδιο σημείο. Ο Σ.Β.Π.Ε.  και τα μέλη του δεσμεύονται αταλάντευτα στην καταπολέμησης της ρύπανσης και με όλες τους τις δυνάμεις θα επιχειρήσουν να συμβάλλουν στον τερματισμό διαρροής πλαστικών στο περιβάλλον, προωθώντας τις κατάλληλες πρακτικές στην Πολιτεία.

Ποια είναι η αξία της τοπικής αγοράς;

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1958 και από τότε αποτελεί ηγέτιδα δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα. Σήμερα διαθέτει περίπου 150 ενεργά μέλη. Η αξία παραγωγής πλαστικών προϊόντων προσέγγισε τα 1,9 δισ. ευρώ το 2017, με μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Πόσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη χώρα μας;

Η βιομηχανία των πλαστικών στην Ελλάδα είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς κλάδους. Στον κλάδο των πλαστικών και ελαστικών δραστηριοποιούνται περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις*. Στην ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών, δραστηριοποιούνται περίπου 60.000 εταιρείες και o κύκλος εργασιών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών αγγίζει τα 355 δις. ευρώ.       

Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στη συγκεκριμένη βιομηχανία;

Η απασχόληση στον κλάδο παραγωγής πλαστικών στην Ελλάδα ανήλθε στους 16.600 εργαζόμενους το 2018*. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντίστοιχος αριθμός είναι 1,5 εκατ. εργαζόμενοι, ενώ οι εταιρείες του κλάδου των πλαστικών συνεισφέρουν σε φόρους και σε εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων περίπου 30 δις. ευρώ ανά έτος στην Ε.Ε.

(*Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την ελληνική βιομηχανία πλαστικών προέρχονται από μελέτη που διενεργείται αυτή την εποχή από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Σ.Β.Π.Ε. και μπορούν να αναθεωρηθούν στην τελική μορφή της μελέτης. Τα στοιχεία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία των πλαστικών προέρχονται από την μελέτη «Plastics – The Facts 2018» της «PlasticsEurope»).

Περισσότερα

13# Δράση για το κλίμα

ΕΕ: Πρωτοβουλίες για την Κλιματική Αλλαγή

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση μελλοντικών ανθρώπινων απωλειών και καταστροφών, όπως αυτή στη Χαλκιδική, κατέθεσε την ακόλουθη κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Συγκλονισμένοι είναι οι πολίτες της χώρας μου και ειδικά οι κάτοικοι της Χαλκιδικής που έζησαν την απόλυτη καταστροφή με την χθεσινή κακοκαιρία, η οποία έχει προκαλέσει, μέχρι τώρα το θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι σφοδροί άνεμοι σάρωσαν την περιοχή, ενώ σχηματίσθηκαν ακόμα και ανεμοστρόβιλοι. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν ενδείξεις για την αλλαγή του κλίματος. Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1.Σκοπεύει να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες ειδικά στη νέα προγραμματική περίοδο, που να στοχεύουν στην αύξηση της ετοιμότητας των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

2.Σκοπεύει να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται για την κλιματική αλλαγή, να ενισχύσει τη χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω του προγράμματος LIFE για στη διαχείριση των πλημμυρών καθώς και μέσω και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ;»

Περισσότερα

CSR HELLAS

Πρότυπο για επιχειρηματικό “ethos”. Ο Π. Θεοφανόπουλος μιλά στο csrindex

Ένα νέο πρότυπο που πιστοποιεί την εφαρμογή αρχών ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης και φέρει το σήμα “ETHOS”, δημιουργήθηκε από τη στρατηγική συνεργασία του ελληνικού φορέα πιστοποίησης Eurocert με το ελληνικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas.

της Σοφίας Εμμανουήλ seemmanouil@gmail.com

Το νέο σήμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας Eurocert και CSR Hellas, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως το φθινόπωρο, βασίστηκε στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) και όπως εξηγεί στο “csrindex.gr” ο Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Eurocert, πιστοποιεί τις επιχειρήσεις σε τομείς όπως: Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων / διακρίσεις, Δικαιώματα εργαζομένων, Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη, Υγεία & ασφάλεια, Περιβάλλον, Καταπολέμηση διαφθοράς / δωροδοκίας και Τοπική κοινωνία.

“Η πιστοποίηση με βάση το σχήμα αυτό αναδεικνύει το κοινωνικό προφίλ μιας επιχείρησης και επισφραγίζει τη δέσμευση της διοίκησής της στην τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και για διακυβέρνηση με σεβασμό προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους εργαζόμενους, την κοινωνία, τον πελάτη και το περιβάλλον”, τονίζει ο κ. Θεοφανόπουλος. Στα κύρια οφέλη από την επιθεώρηση του Σήματος ETHOS προσθέτει επίσης τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά, ειδικά για τις εταιρείες με εξαγωγική δραστηριότητα, το γεγονός ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, στοχεύει στην κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή του προσωπικού, συμβάλει στη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και προσδίδει προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας που ήδη εφαρμόζει μια εταιρεία.

Η διαδικασία

Αναφορικά με τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμπληρώνουν μια αίτηση, ακολουθεί επιθεώρηση από εγκεκριμένο επιθεωρητή βάσει του ειδικού checklist της Eurocert, συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο από το οποίο υπολογίζεται το συνολικό σκορ και μετά την τεχνική ανασκόπηση από H/O και ειδική επιτροπή του CSR Hellas απονέμεται το σήμα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιτυχής αξιολόγηση οδηγεί στην απονομή του σήματος αξιολόγησης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Εthos 3 επιπέδων: Ethos (για υποψήφιες επιχειρήσεις με σκορ >60%), Ethos Gold (>75%) και Ethos Platinum (>90%).

Οι πρώτες πιστοποιήσεις

Κατά το χρονικό διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προτύπου η Eurocert, ελληνικός φορέας πιστοποίησης, ολοκλήρωσε την πιστοποίηση της αλυσίδας των ξενοδοχειακών μονάδων “Yes Hotels” σύμφωνα με το Σχήμα Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και απένειμε σε αυτές το σήμα “Ethos”. Τα ξενοδοχεία του Ομίλου που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αξιολόγηση είναι τα Semiramis Hotel, Periscope Hotel, TwentyOne Hotel, Kefalari Suites Hotel και New Hotel.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η EUROCERT αποτελεί από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης για την κατάταξη των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατέχοντας το μεγαλύτερο σχετικό μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Ωστόσο το ETHOS – Σχήμα Αξιολόγησης Συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν αφορά μόνο τον τουριστικό τομέα. Περιλαμβάνει μια σειρά από απαιτήσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου. “Η πρώτη εφαρμογή του γίνεται στον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη χώρα μας κλάδο του τουρισμού, αλλά ως Πρότυπο Συστήματος εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας”, τονίζει ο κ. Θεοφανόπουλος εξηγώντας ότι το “ethos” σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και κυρίως για να απαντήσει στις ανάγκη εκπαίδευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γύρω από την αξία των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων τους.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ