Γιατί η Interamerican είναι Leader σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Date:

Share post:

Μια εταιρεία στο βεληνεκές της Interamerican έχει πολλά και διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

του Νίκου Μωράκη

Οι δράσεις της επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της, την πολιτεία, τους ασφαλισμένους, τους συνεργάτες της – Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, τους προμηθευτές της, τους εργαζόμενούς της και φυσικά τη μητρική εταιρεία και τους μετόχους της. Όλοι έχουν απαιτήσεις, όλοι επιζητούν κάτι διαφορετικό, ενώ παράλληλα όλοι έχουν συμφέρον από την ευημερία της εταιρείας. Πως όμως ένας τέτοιος οργανισμός κρατάει ισορροπίες; Με τι κριτήρια ιεραρχεί τις προτεραιότητες της; Πως ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών συντηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητά της;

Με απλά λόγια πως αναπτύσσεται βιώσιμα και είναι παράλληλα κοινωνικά υπεύθυνη;

Η απάντηση δεν είναι απλή. Προκειμένου μια εταιρεία να χαρακτηριστεί κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη δεν αρκεί να επενδύει κάθε χρόνο ένα σεβαστό ποσό από το marketing της σε δράσεις & πρακτικές. Πρέπει να δημιουργηθούν δομές. Ο κόσμος εντός και εκτός της εταιρείας πρέπει να εκπαιδευτεί, πρέπει να υπάρχει συνέπεια & εφαρμογή προτύπων σε βάθος χρόνου και το βασικότερο απ’όλα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος – αν όχι ομάδα ολόκληρη – εντός της εταιρείας που θα τον απασχολεί αυτός ο συγκεκριμένος σκοπός. Που θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Που θα κρατάει up to date τις εσωτερικές δομές βάσει των διεθνών προτύπων και που θα συντονίζει όλες τις διευθύνσεις της εταιρείας δημιουργώντας την κατάλληλη εταιρική κουλτούρα.

Γιατί η Interamerican είναι Leader σε θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.  

Έχοντας μια 15ετή εμπειρία σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όταν το 2003 έθεσε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το σχέδιο “Πράξεις Ζωής” για την Κοινωνία, το Περιβάλλον και τους Εργαζόμενους, η Interamerican έχει αποκτήσει ένα know how που της δίνει ένα σεβαστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν από το 2003 μέχρι σήμερα η Interamerican: 

 • συνδέθηκε με το UN Environment Program Finance Initiative UNEPFI (2006)
 • έγινε μέλος του CSR Hellas (2007)
 • αποτέλεσε ιδρυτικό μέλλον του Global Compact για την Ελλάδα & δεσμεύτηκε ως προς την εφαρμογή των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNGC) (2008)
 • αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος των “Principles for Sustainable Insurance” PSI του UNEPFI (2012)
 • δεσμεύτικε συνυπογράφοντας την “Δήλωση Παγκοσμίων Επενδυτών για την Κλιματική Αλλαγή” (2014)
 • συμμετείχε στην “Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020” ως πρεσβευτής Βιωσιμότητας – top Sustainable Company 2017 & υιοθέτησε την αναφορά στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας (2015)
 • τέλος υιοθέτησε τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals – SDGs) τους οποίους αναγνώρισε παράλληλα ως ουσιαστική & καθοδηγητική προσέγγιση των κομβικών προτεραιοτήτων παγκοσμίως.

Ποιο συγκεκριμένα ξεφυλλίζοντας την έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας (η 8η σε σειρά έκθεση από το 2008) κατευθυνθήκαμε στο κεφάλαιο “Δημιουργία Αξίας” και διαβάσαμε τα σημεία στα οποία η Interamerican φροντίζει να τηρεί σύμφωνα με τους 17 SDGs αλλά και τα GRI όπου ενδεικτικά εντοπίσαμε:

Άμεση και Έμμεση Συμβολή την κοινωνία – SDG 8

Η εταιρεία παρά τη μείωση κατά 12% σε μεικτά εγγεγραμένα ασφάλιστρα από το 2013 έως το 2017 – λόγω της οικονομικής κρίσης – διατήρησε τη βάση πελατών της πετυχαίνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης. Συγκεκριμένα οι 2 βασικές εταιρείες του ομίλου (Interamerican & anytime) διατήρησαν την υποβοηθούμενη αναγνωρισιμότητά τους στο 98% και 97% αντίστοιχα όπως και την ικανοποίηση πελατών 88% & 90% αντίστοιχα ενώ η διατηρισιμότητα και για τις 2 έμεινε σταθερή στο 78%. Το μερίδιο αγοράς του ομίλου διαμορθώθηκε στο 9%, ενώ τα κέρδη προ φόρων έκλεισαν στα 31 εκ ευρώ. Ο όμιλος διένειμε πίσω στην κοινωνία 173, 64 εκ ευρώ το έτος 2017 εκ των οποίων:

 • 36.93 εκ ευρώ σε μισθούς και παροχές σε εργαζομένους
 • 11.97 εκ ευρώ εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
 • 4.24 εκ ευρώ οφειλούμενους φόρους
 • 10.05 εκ ευρώ πληρημές σε Μετόχους
 • 7.96 εκ ευρώ σε συνολικές επενδύσεις
 • 102,11 εκ ευρώ πληρωμές σε συνεργάτες
 • 0,38 εκ ευρώ σε δαπάνες για πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας

Υπεύθυνη Διαχείριση Επενδύσεων – SDGs 8 & 16 

Η Ιnteramerican όσον αφορά τις επενδύσεις έχει εντάξει στον άξονά της και κοινωνικούς παράγοντες. Τηρεί κατά γράμμα το νεότερο θεσμικό πλαίσιο Solvency II αποτελεσμα εφαρμογής μερικού εσωτερικού μοντέλου το οποίο είχε εφαρμόσει από το 2015 & στο κλείσιμο του 2017 ο όμιλος είχε σύνολο επενδυμένων κεφαλάιων ύψους 898 εκ ευρώ με το 94% αυτών να είναι τοποθετημένα σε τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Διαβάστε επίσης: INTERAMERICAN: Το νέο τοπίο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Έκθεση-πρότυπο

Σύγχρονα & Υπεύθυνα Προϊόντα & Υπηρεσίες – SDGs 8 & 9  

Προκειμένου να εξυγχρονίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της η Interamerican επένδυσε στην ψηφιακή τεχνολογία με ψηφιακά συστήματα, εφαρμογές & πλατφόρμες όπως τα

  • genius,
  • OnE,
  • e-Οδική Βοήθεια,
  • Big Data & Analytics Center of Excellence (ACE)
  • i-Care
  • ask me
  • Capital

Tα οποία αύξησαν τις δυνατότητες των συνεργατών της, έδωσαν εναλλακτικές λύσεις στους ασφαλισμένους της και χαρτογράφησαν την εμπειρία του πελάτη προκειμένου οι υπηρεσίες της να παρέχουν μια ολιστική προσέγκιση.

Καταπολέμιση της Διαφθοράς – SDG 16  

Αναγνωρίζοντας ότι η διαφθορά είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που μπλοκάρουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Interamerican έχει αναπτύξει από το 2013 την πολιτική Anti Fraud η οποία σε συνδυασμό με το σύστημα διακυβέρνησης που έχουν εφαρμόσει – με σαφή διάκριση αρμοδιοτήτων, εφαρμογή του διπλού ελέγχου στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και ορθή λειτουργία των βασικών λειτουργιών του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου – φροντίζει στο να υπάρχει διαφάνεια σε όλες της τις λειτουργίες.

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εργασία – SDGs 5,8,10,16  

Ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία της Interamerican και πηγή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχει είναι ο εργαζόμενοί της. Για το λόγο αυτό έχει υπογράψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας – συνομιλεί ανοιχτά με το σύλλογο εργαζομένων της εταιρείας (Σ.ΥΠ.ΙΝ) και έχει δημιουργήσει και δεσμευτεί για ένα εργασιακό περιβάλλον όπου o  υπάλληλος:

 • να γνωρίζει τι ακριβώς αναμένει η εταιρεία απο εκείνον
 • να έχει εποικοδομητική και ειλικρινή σχέση με τον προϊστάμενό του
 • να μπορεί να εξελιχθεί ο ίδιος και να αναπτύξει τις δυνατότητές του
 • να μπορεί να αναγνωριστεί για το έργο του αξιοκρατικά
 • να μπορεί να εκφράσει την άποψή του και να ακούγεται η γνώμη του
 • να μην νιώθει ότι υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ συνεργατών
 • να γνωρίζει ότι μπορεί να στηριχθεί στην εταιρεία σε περίπτωση προσωπικών αναγκών

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις, τις συνθήκες και τον τρόπο λειτουργείας της Interamerican όπως επίσης και για τα πρότυπα τα οποία έχει υοθετήσει μπορείτε να επισκευτείτε την ιστσελίδα της εδώ και να διαβάσετε ολόκληρο τον απολογισμό της για τα έτη 2016 – 2017 όπως και προγενέστερες εκθέσεις.

Related articles

Η Eurolife FFH στο πλευρό του TEDxPanteionUniversity 2023 για δεύτερη συνεχή χρονιά

Για τη  Eurolife FFH αξία έχει να βρίσκεται δίπλα στους νέους και να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την...

ΕΤΒΑ: Μέτρα για την κακοκαιρία στο Επιχειρηματικό Πάρκο Λαμίας

Επιτόπου υπάρχουν συνεργάτες με μηχανήματα έργου προκειμένου να υπάρξει η όποια επέμβαση κριθεί άμεσα αναγκαία. 

H CNP Cyprus διοργάνωσε “Ημέρα Καθαρισμού για το Περιβάλλον”

Ο Όμιλος CNP Cyprus, διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την «Ημέρα Καθαρισμού για το Περιβάλλον». Στην προσπάθεια για έναν...

Μασούτης: Άμεσα δίπλα σε όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες

Από την πρώτη στιγμή η διοίκηση της εταιρείας και το σύνολο των εργαζομένων της κινητοποιήθηκαν με γρήγορα αντανακλαστικά και δρομολόγησαν μια σειρά ενεργειών.
Skip to content