ICAP CRIF: Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις

Date:

Share post:

Στα πλαίσια της έρευνας διερευνήθηκε η κατανοµή του συνολικού προϋπολογισµού των εταιρειών για δράσεις ESG, στους βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον Κοινωνία Εταιρική Διακυβέρνηση. Τα υψηλότερα κονδύλια για το 2022 κατευθύνθηκαν σε περιβαλλοντικές δράσεις (40%). Ακολουθούν µε µικρή διαφορά (36%) οι δράσεις που σχετίζονται µε την κοινωνία και οι ενέργειες που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση (24%)

Οι δαπάνες για περιβαλλοντικές δράσεις κερδίζουν µερίδιο από τις δαπάνες για την κοινωνία συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα της περσινής έρευνας. Οι τελευταίες εξελίξεις µε την ενεργειακή κρίση, τις φυσικές καταστροφές, τον πόλεµο στην Ουκρανία και την πανδηµία COVID-19, ανέδειξαν την ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι επείγουσες καταστάσεις µε άµεσες και αποτελεσµατικές λύσεις προς µια νέα, βιώσιµη οικονοµία. Παράλληλα, εντείνεται σε παγκόσµιο επίπεδο η ανησυχία και ο δηµόσιος διάλογος για την κλιµατική αλλαγή, ενώ ο ψηφιακός µετασχηµατισµός αναδεικνύει νέα µοντέλα εργασίας και απαιτεί
νέες δεξιότητες και γνώσεις.

ΔΗΛΩΣΗ Νικήτα Κωνσταντέλλου, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ICAP CRIF

«Η δεκαετία που διανύουμε έχει ανακηρυχθεί ως η δεκαετία δράσης του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Απομένουν λιγότερο απο επτά χρόνια για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας του 2030 του ΟΗΕ και είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι τελευταίες εξελίξεις με την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία κατέστησαν ακόμα πιο αναγκαία και επιτακτική για τις εταιρείες την αναπροσαρμογή των επιχειρηματικών τους μοντέλων και της στρατηγικής τους στη βάση των κριτηρίων ESG, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 95% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας χαρακτηρίζοντάς την ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική, με σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δαπάνησαν υψηλότερα ποσά για την υλοποίηση πρακτικών ESG το 2022 συγκριτικά με το 2021.

Ωστόσο, οι εταιρείες κρίνουν ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης των δράσεων ESG, αφού το 55% θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυσης/εφαρμογής των σχετικών πρακτικών κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων θεωρεί τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευρύτερη οικονομία (93%), καθώς και την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας (92%), ως τα κυριότερα οφέλη που αποκομίζουν από την υιοθέτηση δράσεων ESG.

Τα κονδύλια για το περιβάλλον των εταιρειών καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (40%) στο συνολικό προϋπολογισμό των εταιρειών για τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης – ESG, ακολουθούν οι δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνία (36%) και οι ενέργειες που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση (24%). Το κόστος εφαρμογής ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές επιχειρήσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης αποτελούν τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες υλοποίησης πρακτικών ESG.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσω των δράσεων ESG, πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της κοινωνικής προσφοράς τους, παράλληλα με τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού τους αποτυπώματος, παραμένοντας προσηλωμένες στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Η αξιολόγησή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση όχι μόνο τη χρηματοοικονομική τους επίδοση, αλλά και το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο παράλληλα με τη διακυβέρνησή τους.»

Related articles

The Hellenic Initiative: Το Venture Fair ενδυναμώνει τις startups στην Ελλάδα 

Από την ίδρυσή του, το 2015, το Venture Fair έχει προσφέρει σε 72 συνολικά startups ευκαιρίες δικτύωσης με σημαντικούς φορείς του ελληνικού και διεθνούς οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Πρωτοβουλία του Nescafé στον Θερμαϊκό και νέο πρόγραμμα στην Εύβοια

H συνεργασία του καφέ Nescafé με τους οργανισμούς ΕΝΑΛΕΙΑ και Aegean Rebreath εστιάζει στις δράσεις συλλογής πλαστικών απορριμμάτων και ενημέρωσης.

Teleperformance Greece: Διάκριση στα Best Workplaces Hellas 2023

Η Teleperformance Greece συναντάται φέτος στην 8η θέση της λίστας Best Workplaces για εταιρείες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους.

ΕΕΣ: Μεγαλειώδης εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκε με την Ανώτερη Τιμητική Διάκριση του Χρυσού Σταυρού, μετά χρυσού κλάδου Δάφνης, η Μαριάννα Λάτση για το φιλανθρωπικό της έργο.
Skip to content