«Ινστιτούτο Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη»The Exelixis Institute : Better Leaders for better life

Date:

Share post:

ΟΡΑΜΑ

1. Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή και ενασχόληση των νέων ανθρώπων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το κλειδί στην εξέλιξη και την ανάπτυξη, έγκειται στα ταλέντα και την ενέργεια της νεότερης γενιάς.

2. Να οργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως είναι η κατάρτιση στην ηγεσία για νέους ακτιβιστές, ή η εκπαίδευση που στοχεύει στην εισαγωγή ανερχόμενων πολιτικών επαγγελματιών στις διεθνείς σχέσεις, εφόσον οι νέοι ηγέτες μπορούν να ενδυναμωθούν μέσω της μόρφωσης και των εκπαιδευτικών διαλέξεων, συζητήσεων, ομαδικών δραστηριοτήτων, αναπαραστάσεων, σύντομων μελετών της ανάλυσης των ΜΜΕ / ειδησεογραφίας, της ενασχόλησης με εργασίες στο σπίτι, των πολιτικών φόρουμ και των συνεδριάσεων σχεδιασμού έργων.

3. Να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συνεργατών μεταξύ των  μελλοντικών ηγετών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας και έχουν διαφορετκές απόψεις. Να καθιερώσουμε τη συνεργασία και στενούς δεσμούς μεταξύ πολιτικών από διαφορετικές χώρες και ηπείρους προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση, το σεβασμό, τη φιλία και να καλλιεργήσουμε βιώσιμες και μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ των ηγετών της επόμενης γενιάς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Ενδυνάμωση της Δημοκρατίας.

Να αυξήσουμε την ενασχόληση και συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, για να ανοίξουμε το δρόμο στην καλλιέργεια μεγαλύτερης αίσθησης κοινωνικής συνείδησης και στην άυξηση της εμπιστοσύνης στις δημοκρατικές διαδικασίες.

2. Ενίσχυση της Δημοκρατίας.

Να εμπλουτίσουμε τους θεσμούς και την κοινωνία με νέους εκπαιδευμένους και έμπειρους ηγέτες. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη κάθε κοινωνίας.

3. Προώθηση της Ειρήνης και της Συνεργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Να διευκολύνουμε το διάλογο μεταξύ των ηγετών της επόμενης γενιάς μέσω προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών που καθιστούν δυνατό για τους ανερχόμενους ηγέτες να αποκτούν προσωπική εμπειρία των πολιτικών και πολιτισμικών δυναμικών άλλων χωρών, και συνεπώς να ενδυαμώσουμε το διάλογο και την κατανόηση μεταξύ νέων ανθρώπων από διαφορετικές εθνικότητες, θρησκείες, εθνότητες και πολιτισμούς.
 • Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής. Παράλληλα η δραστηριοποίηση των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς θεμέλιο της εξέλιξης και της ανάπτυξης αποτελούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες της νεότερης γενιάς και των ενεργών πολιτών.
 • Η κατάρτιση, σε ηγετικές ικανότητες και δεξιοτεχνίες, νέων πολιτών, καθώς και η εκπαίδευση που στοχεύει στην ανάδειξη ανερχόμενων ηγετικών στελεχών στις διεθνείς σχέσεις, δεδομένου ότι οι νέοι ηγέτες μπορούν αδιαμφισβήτητα να ενδυναμωθούν μέσω της μόρφωσης και των εκπαιδευτικών διαλέξεων, συζητήσεων, ομαδικών δραστηριοτήτων, αναπαραστάσεων, σύντομων μελετών, της ειδησεογραφίας, της ενασχόλησης με προσωπικές ασκήσεις, πολιτικά φόρα και συνεδριάσεις σχεδιασμού έργων.
 • Η ενδυνάμωση της Δημοκρατίας, μέσω της αύξησης της πολιτικής ενασχόλησης και συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, προκειμένου να καλλιεργηθεί μεγαλύτερη αίσθηση κοινωνικής συνείδησης και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες.
 • Ιδιαίτερη σημασία, επίσης, δίνεται και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τόσο γηγενών, όσο και αλλοδαπών πολιτών, με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών με σκοπό την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη των ατόμων και των συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης δημοκρατικής διαπολιτισμικής κοινωνίας.
 • Μέσω των ειδικών κύκλων σεμιναρίων που διοργανώνονται δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης στους τομείς Ηγεσίας/Leadership, ικανοτήτων διαπραγμάτευσης, συναισθηματικής νοημοσύνης και γενικά για την προώθηση και επίτευξη των στόχων του ινστιτούτου.
 • Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Μεταναστών και των ξένων εν γένει που κατοικούν στην Ελλάδα.
 • Η μέριμνα για μελέτη, προώθηση, προβολή διατήρηση, ανάπτυξη και διάδοση μεταξύ των Μεταναστών, των πολιτιστικών και ιστορικών αξιών και παραδόσεων του κάθε λαού.
 • Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς φορείς και οργανώσεις, συνδέσμους, άλλους συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες και γενικά με κάθε μορφωτικό φορέα, ελληνικό ή ξένο.
 • Η εστίαση στην παροχή νομικής βοήθειας για την επίλυση γραφειοκρατικών υποθέσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.
 • Η δημιουργία τμήματος παροχής νομικής και κοινωνικής υποστήριξης που θα διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των Μεταναστών, Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και όσων έχουν γίνει δεκτοί από ανθρωπιστικού καθεστώτος.
 • Η ένταξη των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών και η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και κατανόησης.
Διεύθυνση: Μεσογείων 455 & Πατρόκλου 2, Αγ. Παρασκευή 153 43
Τηλέφωνο: +30 2110 12-0775
Φαξ: +30 2110 12-0776
Κινητό: +30 6908 60-0400
www.exelixi.org/

Related articles

Προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία λόγω εξάρτησης από τους ημιαγωγούς

Η ζήτηση ημιαγωγών για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες τάσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Το Trimaran IDEC SPORT στην Μαρίνα Φλοίσβου για το the Arch Project

Πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων για την προβολή καινοτόμων λύσεων.

BCG: Έκθεση βιωσιμότητας για το 2022

Σύμφωνα με την έκθεση, η BCG πραγματοποίησε περισσότερα από 900 κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα για 780 φορείς το 2022, ενώ έχει επενδύσει συνολικά από το 2020 πάνω από 1 δισ. δολ..

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Συνεργασία με GEP σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ανήκει στις διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.
Skip to content