«Κλίμακα»: Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου για την Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Date:

Share post:

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000, είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, με δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Προσφέρει υπηρεσίες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ομάδες ευπαθείς με πολλαπλά προβλήματα που χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Συμβάλλει στον περιορισμό των ανισοτήτων, στις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι:

  • Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
  • Κοινωνικός φορέας εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (αρ. 09110ΑΕΔ11096084Ν αποφ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
  • Εγγεγραμμένος φορέας στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (αρ. 09110ΑΕΔ11096084Ν αποφ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
  • Αναγνωρισμένος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Μ.Κ.Ο), εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο της Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Υ.Δ.Α.Σ) με α/α 103.

Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί μονάδες ψυχικής υγείας με τη μορφή οικοτροφείων, ξενώνων, προστατευμένων διαμερισμάτων, κινητών μονάδων και κέντρων ημέρας. Παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αποκατάστασης των ατόμων που πάσχουν. Με κύριο άξονα τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ, αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων και των επιπτώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, προγράμματα παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, διακρατικές συνεργασίες, αποστολές ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Αποστολή μας
Να καταστήσουμε εφικτή την ψυχική υγεία σε όλους.

Το όραμά μας
Μια κοινωνία που θεωρεί ότι η ψυχική υγεία είναι βασικός παράγοντας ευημερίας.

Οι Αξίες μας
Ο Αυτοπροσδιορισμός
Υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στη ζωή τους.

Η Ποικιλομορφία
Εκτιμούμε τις διαφορετικές απόψεις και τη βιωμένη εμπειρία όλων των ανθρώπων.

Η Κοινωνική δικαιοσύνη
Παλεύουμε για την κατάργηση των εμποδίων και των διακρίσεων που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και υποστηρίζουμε την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία.

Η Δημιουργικότητα
Ενθαρρύνουμε τις καινοτόμες ιδέες και τους νέους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων στις καθημερινά μεταβαλλόμενες ανάγκες της χώρας μας στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.

Η Κοινωνική ευθύνη
Δεσμευόμαστε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό καλό.

Η Ακεραιότητα
Εκτιμούμε την ειλικρίνεια και την ηθική συμπεριφορά.

διεύθυνση: Ευμολπιδών 30 – 32, 11854, ΓΚΑΖΙ,ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 3417160 – 3, Fax: 2103417164

e-mail: central@klimaka.org.gr central@klimaka.org.gr

site: www.klimaka.org.gr

Related articles

Enel Green Power Hellas: Χρονιά διαφορετικότητας και συμπερίληψης

Η Enel Green Power Hellas όρισε τη σεζόν 2022 -2023 ως Χρονιά Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης υλοποιώντας μια σειρά από πρωτοβουλίες.

Eurolife FFH: Πρόγραμμα «ΜΑΜΑ» του SolidarityNow

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες, εγκυμονούσες και νέους γονείς από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

7 βραβεύσεις για τα METRO Cash & Carry στα Loyalty Awards 2023

Τα βραβεία αναγνωρίζουν τη διαχρονική δέσμευση των METRO Cash & Carry για δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προγραμμάτων.

Oι νικητές του Βραβείου Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη 2023

Από το 2019 ο θεσμός του Βραβείου Τέχνης υποστηρίζει σύγχρονους δημιουργούς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν για τη συλλογή του Ιδρύματος.
Skip to content