Μέχρι τις 21 Ιουλίου η διαβούλευση για το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής ΕΚΕ

Date:

Share post:

Το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα έχει θέσει από τις 11/07/2017 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του ανωτέρω σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Σκοπός του παρόντος σχεδίου είναι η ρύθμιση του πεδίου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ως μέσο συμβολής των επιχειρήσεων και οργανισμών στη στήριξη των κοινωνικών δραστηριοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της αγοράς, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών του εσωτερικού πλαισίου οργάνωσης και δράσης τους.

Ειδικότερα, το παρόν σχέδιο στοχεύει: α. Στη διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Υπεύθυνης επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. β. Στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται ενεργά σε αυτή προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, της αγοράς και των ίδιων των εμπλεκόμενων φορέων με αυτές, όπως είναι οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές τους. 3. Με το παρόν σχέδιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο είδος των ενεργειών που εντάσσονται στο πλαίσιο της ΕΚΕ, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους, η διαφάνεια και η λογοδοσία για το σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων, η εποπτεία, ο έλεγχος, η προβολή και η διάχυση της πληροφορίας προς αμοιβαίο όφελος των επιχειρήσεων και οργανισμών και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Related articles

Όλγα Ίτσιου (Dimand): Το κτιριακό απόθεμα δεν είναι προσβάσιμο σε AμεΑ

Το κτιριακό απόθεμα της χώρας σε μεγάλο βαθμό παραμένει μη προσβάσιμο αν και από το 2012 έγινε από το νόμο απαραίτητη η μελέτη προσβασιμότητας.

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Διάκριση για το εργασιακό περιβάλλον

H διαδικασία αξιολόγησης ως Great Place to Work® βασίστηκε σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index©, με αξίες σημαντικές για κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Δύο υβριδικές φορτηγίδες ζωοτροφών στον στόλο της Philosofish

Οι φορτηγίδες έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία AKVA με στόχο να καλύψουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ιχθυοκαλλιέργειας της Μεσογείου.

Διάκριση για τα TÜV AUSTRIA Food Allergens Labs

Τα  Food Experts’ Awards είναι διεθνή βραβεία, που διοργανώθηκαν φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το cibum.