Connect with us

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

MSD: Απολογισμός δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η MSD Ελλάδος παρουσίασε τον νέο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας για τα έτη 2017-2018 ο οποίος συντάχθηκε βάσει του διεθνώς αναγνωρισμένου πρότυπου Global Reporting Initiative (GRI) και του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Αποτελεί το δεύτερο συνεχή απολογισμό της εταιρείας και αποτυπώνει τα σημαντικότερα έργα και πρωτοβουλίες της MSD που εστιάζουν σε πέντε ξεχωριστούς τομείς: πρόσβαση στην υγεία, εργαζόμενοι, ηθική & αξίες, δράσεις για την κοινωνία και περιβάλλον.

Η προσέγγισή της MSD στην Εταιρική Υπευθυνότητα σχετίζεται με τον αντίκτυπο στα θέματα υγείας, οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, στους ανθρώπους και στην κοινωνία, με αίσθημα υπευθυνότητας έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι μέτοχοι, οι απόψεις των οποίων συμβάλλουν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας που ακολουθεί η εταιρεία. Στόχος είναι οι ενέργειες να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρεία και να συνεισφέρουν σε μια βιώσιμη Ελλάδα.

Η Managing Director της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας Agata Jakoncic με αφορμή την έκδοση του 2ου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας δήλωσε: «Στην MSD Ελλάδος, η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί μέρος του οράματός μας και η υπεύθυνη λειτουργία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Το 2018 προχωρήσαμε με τη στρατηγική μας και τη συνδέσαμε με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Πρόθεσή μας είναι η βελτίωση της υγείας των Ελλήνων πολιτών, προσφέροντας στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο με καινοτόμες θεραπείες που σώζουν ζωές, αλλά επιπλέον υποστηρίζοντας το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη».

Η κ. Jakoncic κατά την παρουσίαση αναφέρθηκε στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που υλοποιεί η MSD σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι το πρόγραμμα MSD for Mothers, μια παγκόσμια πρωτοβουλία για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας σε όλο τον κόσμο, το πρόγραμμα δωρεάς θεραπείας της MSD με στόχο την εξάλειψη της τύφλωσης των ποταμών, το εταιρικό πρόγραμμα MSD Fellowship for Global Health, σχεδιασμένο να αξιοποιεί τις δεξιότητες και τα ταλέντα των εργαζομένων της εταιρείας παγκοσμίως, καθώς και το σημαντικό έργο και τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή και αδειοδότηση του εμβολίου V920  για την προστασία των ανθρώπων από τον ιό Έμπολα του Ζαΐρ.

Σε τοπικό επίπεδο, σημαντικό σταθμό αποτελεί το πρόγραμμα «Μητέρα και Παιδί» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας MSD for Mothers από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος, και παρείχε γυναικολογικές υπηρεσίες σε 42.339 γυναίκες και σε 3.742 εγκύους. Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά σε ένα πρόβλημα κοινωνικό αλλά και υγείας, στηρίζοντας με απόλυτη αίσθηση ευθύνης τις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι ανασφάλιστοι, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι μειονότητες.

Αναφερόμενος στη συνολική στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας σε επίπεδο εταιρικής υπευθυνότητας ο κ. Αντώνης Καρόκης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας δήλωσε: «Στην MSD Ελλάδος, προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες και μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων να συμβάλλουμε σε θέματα πρόληψης και διάγνωσης σημαντικών ασθενειών και νοσημάτων. Διαθέτουμε συνολικά 103 φαρμακευτικά προϊόντα στην Ελλάδα και τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε διεξάγει 25 κλινικές έρευνες στην Ελλάδα σε αρκετές θεραπευτικές κατηγορίες» και συμπλήρωσε ότι: «Η MSD διαθέτει 15 από τα 18 συνολικά εμβόλια που προστατεύουν από νοσήματα και περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού παιδιών, εφήβων και ενηλίκων της χώρας μας».

Η υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστό μέρος του οράματος και του τρόπου λειτουργίας της MSD Ελλάδος. Σύμφωνα με την Σέβη Σφακιανάκη, Communications & CSR Manager της MSD, το μανιφέστο «Life Matters» που έχουν συνθέσει όλοι οι εργαζόμενοι, αποτελεί το κεντρικό μήνυμα του νέου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας και αναδεικνύει κάτι πολύ απλό: κάθε ζωή αξίζει. Πρόθεση της εταιρίας είναι η βελτίωση της υγείας των Ελλήνων πολιτών, προσφέροντας στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο με καινοτόμες θεραπείες που σώζουν ζωές, αλλά επιπλέον υποστηρίζοντας το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη.

Η MSD είναι σε συνεχή διάλογο με τις Ενώσεις Ασθενών και τους σημαντικούς εταίρους του κλάδου υγείας προκειμένου οι ασθενείς να έχουν εύκολη πρόσβαση σε νέες  θεραπείες με αποδεδειγμένο όφελος στη βελτίωση της υγείας και το προσδόκιμο επιβίωσης. Επίσης, η εταιρεία υλοποιεί καμπάνιες ενημέρωσης κοινού σε συνεργασία με Ενώσεις Ασθενών και Επιστημονικές Εταιρίες με στόχο την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης ασθενειών και υποστήριξης του εμβολιασμού.

Στη θεραπευτική κατηγορία της ανοσο-ογκολογίας, η MSD διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κλινικής έρευνας με περισσότερες από 900 μελέτες σε εξέλιξη παγκοσμίως για περισσότερους από 30 τύπους καρκίνου. Παράλληλα, στην Ελλάδα στηρίζει πρόγραμμα ασθενών στην Ανοσο- Ογκολογία και στην διάρκεια των ετών 2017 – 2018 έχουν ωφεληθεί 4.277 ασθενείς με καρκίνο. Το πρόγραμμα αφορά στην κάλυψη κόστους εξετάσεων, οι οποίες δεν αποζημιώνονται μέχρι στιγμής.

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι βασική προτεραιότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρείας, η οποία υποστηρίζει έμπρακτα την διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση και καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, που προάγει την αποδοχή και αξιοποιεί τα ταλέντα των εργαζομένων. Σύμφωνα με την Αθηνά Σταύρου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, η MSD έχει αναλάβει σε παγκόσμιο επίπεδο μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, τη δημιουργία του προγράμματος ολιστικής φροντίδας LIVE IT, με στόχο την ενίσχυση της σωματικής, συναισθηματικής και οικονομικής ασφάλεια των ανθρώπων της.

Ο απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας περιλαμβάνει και τους μελλοντικούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την Εταιρική Υπευθυνότητα τους οποίους η εταιρεία παρακολουθεί και ελέγχει για το βαθμό υλοποίησής τους με συστηματικό τρόπο.

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

MYTILINEOS: 281 νέες θέσεις και διανομή οικονομικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ το 2019

Η MYTILINEOS συνεχίζει να αναπτύσσεται σε ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, με κύριο μέλημά της να παραμένει μια υγιής και βιώσιμη επιχείρηση που θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία προς όλους, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα.

Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται και στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019, τη 12η έκδοση έκθεση Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων, που επικεντρώνεται στην ανάλυση του τρόπου που διαχειρίζεται η MYTILINEOS, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, κάθε θέμα που είναι Ουσιαστικό τόσο για τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων όσο και για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με παράλληλη παρουσίαση των επιδόσεων της σε θέματα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης (ESG). 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επενδυτών για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την ενσωμάτωση Μη Χρηματοοικονομικών στοιχείων στη διαδικασία των επενδυτικών τους αποφάσεων, εισήγαγε καινοτομίες όπως η ενότητα «Σύνοψη Επίδοσης ESG», ο 1ος απολογισμός συνεισφοράς της MYTILINEOS (περίοδος 2015-2019) στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030) με συγκεκριμένα μετρήσιμα στοιχεία και τα αποτελέσματα της ευθυγράμμισης της εταιρείας, με τον νέο Οδηγό δημοσιοποιήσεων ESG – 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.

Στα πιο σημαντικά επιτεύγματα της MYTILINEOS για το 2019 περιλαμβάνονται:

 • H διανομή οικονομικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ (επενδύσεις, αμοιβές εργαζομένων, φόροι, δαπάνες προς εγχώριους προμηθευτές, πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίων, κοινωνικές & περιβαλλοντικές επενδύσεις) 
 • Η περαιτέρω αύξηση της συνολικής απασχόλησης (άμεσης & έμμεσης) κατά 8,3%, και δημιουργία 281 νέων θέσεων εργασίας σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης.
 • Η MYTILINEOS εντάχθηκε για πρώτη φορά στον επενδυτικό δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good (Emerging Index) μετά από σχετική ανεξάρτητη αξιολόγηση που έλαβε από τον Διεθνή Οργανισμό FTSE και σε αναγνώριση της διαχρονικής δέσμευσής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Η συμμετοχή του Τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS,  στην παγκόσμια Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου, Aluminium Stewardship Initiative (ASI) που ευθυγραμμίζει τις εταιρίες του κλάδου αλουμινίου στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης παραγωγής.
 • Η μείωση του αριθμού και του δείκτη συχνότητας ατυχημάτων με διακοπή εργασίας στην άμεση απασχόληση κατά 80% και 84% αντίστοιχα. 
 • Η ολοκλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας χωρίς ατύχημα στον Τομέα Μεταλλουργίας.
 • Η περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών R&D στον Τομέα Μεταλλουργίας με συνολικές επενδύσεις 1,5 εκατ. σε εξοπλισμό πιλοτικών μονάδων στο εργοστάσιο αλουμινίου, οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν εντός του 2020, με στόχο την ολιστική αξιοποίηση καταλοίπων βωξίτη.  
 • Η αύξηση κατά 36,2%, από το 2018, της παραγωγής καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ), επί του συνόλου παραγωγής  ενέργειας της Εταιρίας. 
 • Η μείωση κατά 25,3% της συνολικής άντλησης πόσιμου νερού από δημόσια επιχείρηση (σχεδόν 25.000 κυβικά λιγότερα από το 2018).   
 • Η μείωση κατά 7,5% της συνολικής ποσότητας των στερεών αποβλήτων. 
 • Η υλοποίηση και υποστήριξη 20 βασικών κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών επενδύοντας περισσότερα από 3,4 εκατ. ευρώ προς όφελος σχεδόν 30.000 χιλιάδων πολιτών.
 • Η οικειοθελής υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτοντας το 60% των σχετικών απαιτήσεων κατά τον πρώτο χρόνο ενσωμάτωσης. 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κατά την περίοδο σύνταξης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2019, η κρίση της πανδημίας COVID-19 άλλαξε την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής όλων, επηρεάζοντας την κοινωνία και την παγκόσμια οικονομία κατά τρόπο πρωτοφανή. Η MYTILINEOS έγκαιρα προνόησε για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και συνεργατών της, διατηρώντας ανεπηρέαστες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και το σύνολο των μονάδων της σε λειτουργία. Η εταιρεία, κατανοώντας ότι η τρέχουσα συγκυρία επηρεάζει το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κοινωνικών και επιχειρηματικών, συνεπώς και την οικονομία τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο, βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και σε αυτή την πρόκληση.

Περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

PwC: 3ος Απολογισμός Βιωσιμότητας για την περίοδο 2018/2019

Τον τρίτο της Απολογισμό Βιωσιμότητας για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI, δημοσίευσε η PwC Ελλάδας.

Η στρατηγική της εταιρείας για την Εταιρική Υπευθυνότητα εστιάζει σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα: Η PwC δεσμεύεται για την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την ηθική, τη διαφάνεια και ασφάλεια σε όλο το εύρος των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, η εταιρεία συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας μέσω της καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που για τα 2018 και 2019, ανήλθαν σε 87.727.686 ευρώ και 91.370.738 ευρώ αντίστοιχα. Σημαντική είναι η συμβολή της και στην αγορά εργασίας αφού στο εξεταζόμενο διάστημα αύξησε το προσωπικό της από 1.057 το 2018 σε 1.172 άτομα. Αντιστοίχως, προχώρησε σε 266 και 285 προσλήψεις για τη στελέχωση των γραφείων της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Ανθρώπινο δυναμικό και εργασιακό περιβάλλον: Η PwC επιδιώκει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών στους ανθρώπους της και επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και ανάπτυξή τους. Επιπλέον, εντείνει τις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης. Προς αυτή τη κατεύθυνση έχει πετύχει την ίση κατανομή φύλων με ποσοστό 52% γυναίκες και 48% άντρες. Ανάλογη είναι η κατανομή και στις προαγωγές με ποσοστά 50% – 50%. 

Υποστήριξη της κοινωνίας: Παγκόσμιος στόχος μέχρι το 2022, αποτελεί η επένδυση στην ανάπτυξη 15 εκατομμυρίων ανθρώπων που συνεργάζονται με μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, στην Ελλάδα και με όχημα τους εθελοντές εργαζομένους της, η PwC φέρνει κοντά επιχειρήσεις με εκπαιδευτικούς φορείς, στηρίζει νεοφυείς και κοινωνικές επιχειρήσεις, εκκολαπτήρια και ΜΚΟ. Μέσα σε τρία χρόνια οι εργαζόμενοι της αφιέρωσαν περισσότερες από 12.000 ώρες εθελοντισμού ενώ κατά τα έτη 2018-2019 η εταιρεία υποστήριξε 19 ΜΚΟ, 340 μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις και πάνω από 1,000 άτομα με εκπαιδεύσεις και επαγγελματικές συμβουλές.

Περιβαλλοντική διαχείριση: Κεντρικό άξονα στρατηγικής για την Εταιρική Υπευθυνότητα της PwC αποτελεί η αποτύπωση και η περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων της σε υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές. 

Η Αλεξάνδρα Κλήμη, Eπικεφαλής Human Capital & Corporate Responsibility της PwC Ελλάδας σχολίασε μεταξύ άλλων ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα της PwC έχει διάρκεια και θέτει στο επίκεντρο την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Από την πλευρά της η Βίβιαν Τσαμαδού, Senior Manager Corporate Responsibility, σχολίασε ότι η υφιστάμενη κρίση αναδεικνύει τη σημαντικότητα των αξόνων δράσης που έχουν επιλεγεί.

Περισσότερα

SDG's

CAEA: Εισάγει κριτήρια αξιολόγησης Απολογισμών Βιωσιμότητας

Με στόχο την ανάδειξη των Απολογισμών Βιωσιμότητας ως εργαλείο διαφάνειας για τις επιχειρήσεις ο θεσμός των Corporate Affairs Excellence Awards 2020 (CAEA), που επιβραβεύει καλές πρακτικές στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου έχει εντάξει στο καταστατικό του από φέτος και κριτήρια αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Ο Πάκης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, εξηγεί στο csrindex ότι τα CAEA μετά από μια σχεδόν δεκαετή παράδοση στην επιβράβευση της αριστείας εξελίσσονται διευρύνοντας τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που έχει θεσπίσει ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).  

Η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που από την αρχή της διοργάνωσης συμμετέχει ενεργά στις προηγούμενες επιτροπές αξιολόγησης, αξιοποιεί αυτή τη χρονιά τον θεσμικό της ρόλο και υπογράφει τα στοιχεία εκείνα που ξεχωρίζουν τα απτά αποτελέσματα των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

“Λαμβάνοντας υπόψη τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, πλαίσια αναφοράς όπως τα GRI και καλές πρακτικές, η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου έχει προτείνει ειδικά κριτήρια για την αξιολόγηση των Απολογισμών Βιωσιμότητας με στόχο την ανάδειξη των μετρήσιμων αποτελεσμάτων των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης”, αναφέρει ο κ. Παπαδημητρίου εξηγώντας ότι το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πρόσφερε τεχνογνωσία ενισχύοντας τον θεσμό των CAEΑ στις κατηγορίες που αφορούν στην Κοινωνική Υπευθυνότητα και συνολικά, προσδίδοντας πολλαπλασιαστική αξία στη διοργάνωση.

Ο κ. Παπαδημητρίου, προσθέτει εν κατακλείδι ότι “η αυξανόμενη σημασία του Απολογισμού Βιωσιμότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις σημερινές επιχειρήσεις. Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας, θεσπίσαμε αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Εκτός από το περιεχόμενο, στόχος είναι η αξιολόγηση της δομής αλλά και του τρόπου παρουσίασης της πληροφορίας, όχι με ζητούμενο τον εντυπωσιασμό, αλλά με έμφαση στην αποτελεσματική καταγραφή και ενημέρωση για την εταιρική στρατηγική και δράσεις…”.

Φορείς, επιχειρήσεις, εταιρείες και σύμβουλοι επικοινωνίας έχουν την δυνατότητα μέχρι και τις 9 Μαρτίου 2020 να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην κατηγορία της επιλογής τους στο πλαίσιο των CAEA, που φέτος, πραγματοποιούνται τον Απρίλιο, για 7η φορά και στόχο έχουν μέσα από 13 κατηγορίες διακρίσεων να επιβραβεύσουν και να αναδείξουν πρωτοβουλίες και προγράμματα επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, πλήρως ή σε πιλοτικό επίπεδο, μέσα στο 2019, ενώ ξεχώρισαν για τη στρατηγική, το σχεδιασμό, τα αποτελέσματα και την αξία που δημιουργούν για τις επιχειρήσεις, τον κλάδο, την αγορά και τους καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Απολογισμών Βιωσιμότητας, θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Ουσιαστικότητα (βαρύτητα 30%)

Ο Απολογισμός περιέχει ανάλυση / διάγραμμα ουσιαστικότητας όπου περιγράφονται οι προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας σε σχέση με την επίδραση της εταιρείας (Impact) και σε σχέση με την επιρροή στους Συμμετόχους (Influence). Προϋποθέτει και αναγνώριση / καταγραφή των ομάδων Συμμετόχων (Stakeholders) που επηρεάζονται από την εταιρεία.

Β. Πρότυπα (βαρύτητα 20%)

Αναφορά σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα / οδηγίες για την κατάρτιση του Απολογισμού όπως το Global Reporting Initiative (GRI) ή το United Nations Global Compact Communication on Progress (UNGC CoP). Προϋποθέτει πίνακα αναφοράς (index) όπου ο αναγνώστης / χρήστης του Απολογισμού μπορεί να βρει την αντιστοίχιση των περιεχομένων με τις προβλέψεις των προτύπων / οδηγιών.

Γ. Οικουμενικοί Στόχοι (βαρύτητα 20%)

Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Δέσμευση της διοίκησης προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα για τα SDGs (εισαγωγικό σημείωμα) και σύνδεση των προτεραιοτήτων της εταιρείας (Material Issues) με συγκεκριμένα SDGs.

Δ. Εξωτερική Διασφάλιση (15%)

Εξωτερική και ανεξάρτητη διασφάλιση από ελεγκτικό φορέα (ελεγκτική εταιρεία ή οίκος πιστοποίησης ή άλλος φορέας κατά την κρίση της εταιρίας) και δήλωση διασφάλισης για την ακρίβεια / πληρότητα των στοιχείων και εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές.

Ε. Εργαλεία Επικοινωνίας (15%)

Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά στη χρήση infographics ή άλλων σύγχρονων μέσων επικοινωνίας / μέσων (όπως micro-site) με σκοπό τη βέλτιστη χρηστικότητα των στοιχείων και την φιλικότητα προς τον αναγνώστη / χρήστη του Απολογισμού. Με το ίδιο κριτήριο αξιολογείται και η καινοτομία στον σχεδιασμό του εντύπου, πάντα με σκοπό την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση του αναγνώστη και όχι τον εντυπωσιασμό.

Για κάθε πρόταση, η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι ο μέσος όρος των 17 βαθμολογιών των μελών της επιτροπής. Σε περιπτώσεις μόνο όπου η βαθμολόγηση παρουσιάζει ακραίες διαφοροποιήσεις (δηλαδή η υψηλότερη από τη χαμηλότερη βαθμολογία απέχουν περισσότερο από 5 βαθμούς μεταξύ τους), τότε απορρίπτονται οι δύο ακραίες βαθμολογίες και ο μέσος όρος υπολογίζεται από τις υπόλοιπες 5. Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία (δηλαδή το σταθμισμένο άθροισμα των βαθμολογιών των 5 κριτηρίων) είναι και οι νικητές ανά κατηγορία.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΑΠΟΨΕΙΣ