Connect with us

SDG's

Οδηγός για πληροφορίες ESG από το Χρηματιστήριο

Το ελληνικό χρηματιστήριο απέκτησε τον δικό του Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απευθύνεται στις εισηγμένες εταιρείες αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο και για μη εισηγμένες κάθε μεγέθους και από οποιονδήποτε κλάδο δραστηριοποίησης.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο αναφοράς με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά γι` αυτές θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλοντον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environmental, Social and Corporate Governance), ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στην παγκόσμια τάση που θέλει τους επενδυτές να ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Τα δεδομένα ESG, σε συνδυασμό με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κάθε εταιρείας, να κατανοήσουν την ανταγωνιστική της θέση και την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορεί να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες. Εξάλλου και σε εταιρικό επίπεδο, η ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ενώ ο τρόπος διαχείρισής τους έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες.

Ο “Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG”, που αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε το ελληνικό χρηματιστήριο το 2018 στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, είναι προϊόν συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον καθηγητή του Harvard Γιώργο Σεραφείμ και την ΚΚS Advisors. Ο τελευταίος, αν και λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων απουσίαζε από την ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το Χρηματιστήριο για την παρουσίαση του οδηγού, φέρεται να είναι ο εμπνευστής του έργου.

Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός

Ειδικότερα, ο Οδηγός καταρτίστηκε με βάση βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τα πρότυπα ανά κλάδο του SASB, οι κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας GRI, το CDP και ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, καθώς και οι ισχύουσες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει 25 δείκτες, εκ των οποίων 13 είναι βασικοί και 12 προηγμένοι, κι επιπλέον 21 κλαδικούς δείκτες.

Όπως εξηγεί η Τίνα Πασσαλάρη, Partner στην KKS Advisors, η οποία ηγήθηκε ομάδας εργασίας για την υλοποίηση του Οδηγού, οι εταιρείες, μετά τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων ESG πρέπει να επιλέξουν τους δείκτες που θα χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση και αποτελεσματική δημοσιοποίηση της επίδοσής τους, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Επίσης τονίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι αντικειμενικά και δεν περιλαμβάνουν μόνο δείκτες στους οποίους παρουσιάζουν καλή επίδοση ενώ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για θυγατρικές τους εταιρείες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να το κάνουν σαφές. Σύμφωνα με την κ. Πασσαλάρη, για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των θεμάτων ESG απαιτείται η συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης κάθε επιχείρησης. Οι ετήσιες δημοσιοποιήσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών προτείνεται να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική έκθεση να λαμβάνει εξωτερική διασφάλιση για ενίσχυση της αξιοπιστίας του περιεχομένου της, αν και επί του παρόντος, δεν είναι υποχρεωτικό.

Γιατί είναι σημαντική η δημοσιοποίηση στοιχείων ESG

Κατά την άποψη του Γιώργου Σεραφείμ, καθηγητή στο Harvard Business School, κατόχου της έδρας Charles M. Williams και συνιδρυτή και Senior Partner της KKS Advisors, “εταιρείες που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα ESG, τα οποία είναι ουσιαστικά για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, βελτιώνουν την πρόσβαση τους σε κεφάλαια, τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη… Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφορίων ESG που χρειάζονται οι επενδυτές”.

Aπό την άλλη μεριά “τα Χρηματιστήρια είναι σε κεντρική θέση ώστε να συμβάλλουν στην ανάδειξη της κρισιμότητας των βιώσιμων επενδύσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές”, σύμφωνα με τον Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που προσβλέπει, μέσω του Οδηγού, στην έναρξη ενός διαλόγου που θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αναστασία Στάμου χαιρέτησε την πρωτοβουλία σημειώνοντας μεταξύ άλλων: “η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποστηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη “μεγάλη εικόνα” που υπάρχει πέραν των μετρήσεων και δεικτών και δεν είναι άλλη από την κινητοποίηση για την επιλογή πολιτικών και πρακτικών που αποσκοπούν στην παραγωγή μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία”.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιώργο Χαντζηνικολάου, “εταιρείες που υιοθετούν αυτές τις πρακτικές, έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και ασφαλώς πιο ικανοποιημένους επενδυτές” ενώ η έκδοση του Οδηγού έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά δραστηριοτήτων που ήδη πραγματοποιεί το ΧΑ για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα μας.

Την αξία που επιστρέφει στις εταιρείες η λογοδοσία σε θέματα ESGs ανέδειξε συζήτηση που συντόνισε ο κ. Λαζαρίδης με τη συμμετοχή της Σοφίας Δασκαλάκη Μυτιληναίου, Προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS και του Γιάννη Πανιάρα, Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για την  Βιώσιμη Ανάπτυξη, και  Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η κ. Δασκαλάκη-Μυτιληναίου εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Οδηγός του Χρηματιστηρίου θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των υπεύθυνων επενδύσεων και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης, προσθέτοντας πως “η MYTILINEOS έχει ήδη, από το 2013, ενσωματώσει στη στρατηγική της τη βιωσιμότητα και τη λογική των δημοσιοποιήσεων ESG, αποτελώντας σήμερα ένα πραγματικό case study για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ εταιρειών, επενδυτών και άλλων ομάδων κοινωνικών εταίρων”.

Ο κ. Πανιάρας αναγνώρισε πως ο Οδηγός “στέλνει το ηχηρό μήνυμα μέσα από τον ίδιο τον χώρο του Χρηματιστηρίου, πως όλο και περισσότεροι μέτοχοι αναγνωρίζουν ότι, μακροπρόθεσμα, αξία δημιουργείται από επιχειρήσεις που ενστερνίζονται τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και αναπτύσσουν την στρατηγική τους με γνώμονα τους τρεις πυλώνες οικονομία-περιβάλλον-κοινωνία”.

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

SDG's

ESG η τάση στη στρατηγική των ασφαλιστικών εταιρειών: Yποδειγματικά πρωτοπόρος INTERAMERICAN

H δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 «περί γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών», στις 9 Δεκεμβρίου, άνοιξε ένα μεγάλο θέμα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. O Κανονισμός αυτός στοχεύει στη μεγαλύτερη, κατά το δυνατόν, διαφάνεια όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές -μεταξύ άλλων και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι (στο πλαίσιο των απ’ ευθείας πωλήσεών τους)- ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις τους ή συμβουλές τους.

Οι νέες υποχρεώσεις του Κανονισμού για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σχετικά με την πληροφόρηση είναι εξαιρετικά σύνθετες και τεχνικές και αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη από την Insurance Europe. Το περιεχόμενο των νέων υποχρεώσεων θα εξαρτηθεί, βέβαια, σε μεγάλο βαθμό και από το τελικό κείμενο της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη διαμόρφωση συστήματος ταξινόμησης των δραστηριοτήτων που θα χαρακτηρίζονται ως αειφόρες. Γι’ αυτό το θέμα έχει ενημερώσει τις εταιρείες μέλη της η ΕΑΕΕ με εγκύκλιο, ενώ θα ακολουθήσει σύντομα και ανάλυση του Κανονισμού από τον θεσμικό φορέα. Πάντως, στην Ελλάδα υπάρχει ήδη προχωρημένο «δείγμα γραφής» από την INTERAMERICAN, που τα τελευταία χρόνια αναφέρεται στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, την υιοθέτηση και ενσωμάτωσή τους στην εταιρική στρατηγική. Μάλιστα, η εταιρεία πρόσφατα παρουσίασε το Κοινωνικο-Οικονομικό Αποτυπώμά της, αναδεικνύοντας την παγκόσμια τάση για τη συμπερίληψη μη χρηματοοικονομικών παραμέτρων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, που πλέον αρχίζει να παίρνει μορφή υποχρέωσης μέσα από Οδηγίες. Σχετικά αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών υποθέσεων του ομίλου INTERAMERICAN:

«Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι προϊδεασμένες για τη διεύρυνση των απαιτήσεων -όσον αφορά στις δραστηριότητές τους- πέραν των χρηματοοικονομικών παραμέτρων. Έχουμε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο – αυτό είναι, σήμερα, το θέμα συζήτησης: η κανονιστική συμμόρφωση. Οι πιέσεις που ασκούνται από την κοινωνία των πολιτών στον επιχειρηματικό κόσμο για επιλογές διακυβερνητικής επάρκειας και ακεραιότητας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας, γίνονται όλο και πιο έντονες. Οδεύουμε σταδιακά προς μια υποχρεωτικότητα αναφοράς σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, καθώς δεν αρκεί μόνο η αποτύπωση της οικονομικής επίδρασης που αυτές ασκούν στους stakeholders.

Οι κατευθύνσεις ορίζονται, πλέον, από παγκόσμια κέντρα και για την ασφαλιστική κοινότητα, όπου καθοδηγητικά πρωτοστατεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, από τον «προθάλαμο» ακόμη των συγχρόνων εξελίξεων, από την προηγούμενη δεκαετία. Αξίζει να αναφερθώ σχετικά στην πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. για μια βάση Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης  (Principles for Sustainable Insurance – PSI, από το United Nations Environment Programme Finance Initiative). Καθώς ο προαιρετικός χαρακτήρας προσελκύει σε δέσμευση και συμμετοχή επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον, η INTERAMERICAN ήταν η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που συμμετείχε ιδρυτικά στη Διακήρυξη του PSI, το 2012 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ειδικότερα για τις ασφαλιστικές εταιρείες, επειδή θεωρούνται επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, είχαμε τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για Non-Financial Reporting, δηλαδή της αναφοράς μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών/στοιχείων επιδόσεων, μετά την ενσωμάτωση στη νομοθεσία μας (ν.4403/2016) της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2014, έστω με τη συνήθη ελληνική καθυστέρηση. Και σε αυτό το ζήτημα, η INTERAMERICAN έχει ανταποκριθεί με δύο, ήδη, ενοποιημένες Εκθέσεις για το 2017 και το 2018.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι ασφαλιστικές δραστηριότητες που εξ ορισμού αφορούν, πρωτίστως, στη διαχείριση κινδύνων, εισάγονται πλέον στην αναγκαιότητα ανάληψης ευρύτερων σχετικών ευθυνών, δεδομένων των πολλαπλών επιδράσεων της ασφαλιστικής λειτουργίας στους τρεις βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σε αρκετούς από τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του Ο.Η.Ε. είναι διακριτή η συνάφεια -άμεση ή έμμεση- των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με τη βιωσιμότητα, είτε οι εταιρείες ενεργούν ασφαλιστικά για την ευημερία και την υγεία, τους οικονομικούς πόρους και την προστασία από καταστροφικά γεγονότα (δηλαδή προληπτικά και αποζημιωτικά) είτε ενεργούν ως επενδυτές.

Συνεπώς, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, που θα επηρεάσει τις διαστάσεις των στρατηγικών τοποθετήσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ασφαλιστική βιομηχανία. Και βέβαια, στις νέες διαστάσεις παραμετροποιούνται οι  παράγοντες ενδιαφέροντος για την οικονομική και κοινωνική ευημερία που ανέφερα, ενώ αποτυπώνονται και απολογιστικά. Για την INTERAMERICAN στρατηγικά, αυτή νέα πραγματικότητα είναι εντεταγμένη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και εκφράζεται τόσο στις σχετικές εταιρικές πρωτοβουλίες όσο και στις Εκθέσεις για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση του οργανισμού. Θα έλεγα ότι, ουσιαστικά, αναπροσδιορίζεται αναπόφευκτα πλέον η ίδια η έννοια της ασφάλισης και ο χαρακτήρας της ασφαλιστικής εταιρείας, πέρα από τις ασφαλιστικές πρακτικές που γνωρίζαμε έως σήμερα».

Περισσότερα

3# Καλή Υγεία & Ευημερία

«Gate of Thrombs Live», πρωτοβουλία της LEO Pharma Hellas

Η LEO Pharma Hellas, μία εταιρεία με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Θρόμβωσης, παραχώρησε σήμερα Συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει μία πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης στο χώρο της Θρόμβωσης με φιλοδοξία να οικοδομήσει αξία για τον ασθενή. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα συμβουλευτικής ενημέρωσης αναφορικά στη Θρόμβωση, με τίτλο «Gate of Thrombs Live». 

Το «Gate of Thrombs Live» αποτελεί μία ‘’ειδική’’ τηλεφωνική γραμμή, η οποία με το εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που στελεχώνει το πρόγραμμα, θα παρέχει σε ασθενείς με θρόμβωση, στους ανθρώπους που τους φροντίζουν, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον που θα μπορούσε να έχει κάποια απορία σχετική με τη συγκεκριμένη νόσο, τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφόρηση και συμβουλές γύρω από την ασθένεια. Οι πληροφορίες/συμβουλές θα παρέχονται βάσει αλγορίθμου που έχει δημιουργηθεί από επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, είτε με τη συμβουλή ειδικών.

Με σεβασμό στην ασφάλεια και τη σωστή διαχείριση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους ασθενείς, θα εφαρμοστούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, μέσω της εταιρίας APC – εξειδικευμένη σε ‘’patient support programmes’’ – η οποία έχει επιλεγεί για αυτό το έργο και η οποία διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των επιστημόνων υγείας, θα ζητείται από τον καλούντα να παραμένει ανώνυμος, η κλήση θα ηχογραφείται, ενώ οι υπηρεσίες θα είναι καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν θα αντικαθιστούν την απόφαση του θεράποντος ιατρού για την πορεία του ασθενούς. Ο κάθε ασθενής θα παραπέμπεται στον εκάστοτε θεράποντα ιατρό του για την εξατομικευμένη προσέγγιση της θεραπείας. 

Η γραμμή θα λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας 10:00-20:00, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερα

3# Καλή Υγεία & Ευημερία

CSE: Συνεργασία με Gates Foundation στην Αφρική

Τις υπηρεσίες του στην Αμερικανική Elanco Animal Health Inc. παρείχε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) για τον προσδιορισμό του κοινωνικού αντίκτυπου της πρωτοβουλίας “East Africa Growth Accelerator (EAGA)” σε αγρότες της  Αφρικής για την παροχή βιώσιμων λύσεων  μέσω της μεθόδου Social Return on Investment (SROI). 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για αυτήν τη συνεργασία, βοηθώντας στην ποσοτικοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος της δράσης “EAGA” που στοχεύει στη βελτίωση της ζωικής παραγωγής και του εισοδήματος των αγροτών στην Αφρική». Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Bill and Melinda Gates Foundation, ενώ αποτελεί ένα από τα δεκάδες προγράμματα που έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει το τελευταίο διάστημα για λογαριασμό σημαντικών πελατών του το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σε ΗΠΑ και Καναδά.

Η πρωτοβουλία αυτή αφορά στην παροχή λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε θέματα βελτίωσης εισοδήματος και υγείας στην Τανζανία, στην Κένυα και στην Ουγκάντα. Τα αποτελέσματα της μεθόδου Social Return on Investment (SROI), τα οποία αξιολόγησαν τον πρώτο κύκλο της δράσης (Ιούνιος 2017-Δεκέμβριος 2018), αποκάλυψαν πως για κάθε 1 δολάριο που επενδύθηκε από την Elanco και τα ενδιαφερόμενα μέρη της για τη δράση EAGA, δημιουργήθηκε κοινωνική αξία ύψους 2,48 δολαρίων για τις τοπικές κοινότητες στην Ανατολική Αφρική. Αυτό αντιπροσωπεύει σχεδόν 250% βελτίωση για τους μικροκαλλιεργητές γαλακτοπαραγωγής και πουλερικών και τις οικογένειές τους, τα μαγαζιά, τους διανομείς και τους χονδρεμπόρους στην περιοχή.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μέτρησης του κοινωνικού αποτυπώματος μέσω των μεθοδολογιών Social Impact Assessment και Social Return on Investment (SROI), Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε προκειμένου να αποτυπώσει με αριθμούς την κοινωνική αξία που δημιουργούν συγκεκριμένες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας εταιρειών και  ιδρυμάτων. 

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ