Connect with us

SDG's

Οδηγός για πληροφορίες ESG από το Χρηματιστήριο

Το ελληνικό χρηματιστήριο απέκτησε τον δικό του Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απευθύνεται στις εισηγμένες εταιρείες αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο και για μη εισηγμένες κάθε μεγέθους και από οποιονδήποτε κλάδο δραστηριοποίησης.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο αναφοράς με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά γι` αυτές θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλοντον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environmental, Social and Corporate Governance), ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στην παγκόσμια τάση που θέλει τους επενδυτές να ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Τα δεδομένα ESG, σε συνδυασμό με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κάθε εταιρείας, να κατανοήσουν την ανταγωνιστική της θέση και την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορεί να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες. Εξάλλου και σε εταιρικό επίπεδο, η ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ενώ ο τρόπος διαχείρισής τους έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες.

Ο “Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG”, που αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε το ελληνικό χρηματιστήριο το 2018 στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, είναι προϊόν συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον καθηγητή του Harvard Γιώργο Σεραφείμ και την ΚΚS Advisors. Ο τελευταίος, αν και λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων απουσίαζε από την ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το Χρηματιστήριο για την παρουσίαση του οδηγού, φέρεται να είναι ο εμπνευστής του έργου.

Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός

Ειδικότερα, ο Οδηγός καταρτίστηκε με βάση βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τα πρότυπα ανά κλάδο του SASB, οι κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας GRI, το CDP και ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, καθώς και οι ισχύουσες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει 25 δείκτες, εκ των οποίων 13 είναι βασικοί και 12 προηγμένοι, κι επιπλέον 21 κλαδικούς δείκτες.

Όπως εξηγεί η Τίνα Πασσαλάρη, Partner στην KKS Advisors, η οποία ηγήθηκε ομάδας εργασίας για την υλοποίηση του Οδηγού, οι εταιρείες, μετά τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων ESG πρέπει να επιλέξουν τους δείκτες που θα χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση και αποτελεσματική δημοσιοποίηση της επίδοσής τους, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Επίσης τονίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι αντικειμενικά και δεν περιλαμβάνουν μόνο δείκτες στους οποίους παρουσιάζουν καλή επίδοση ενώ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για θυγατρικές τους εταιρείες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να το κάνουν σαφές. Σύμφωνα με την κ. Πασσαλάρη, για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των θεμάτων ESG απαιτείται η συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης κάθε επιχείρησης. Οι ετήσιες δημοσιοποιήσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών προτείνεται να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική έκθεση να λαμβάνει εξωτερική διασφάλιση για ενίσχυση της αξιοπιστίας του περιεχομένου της, αν και επί του παρόντος, δεν είναι υποχρεωτικό.

Γιατί είναι σημαντική η δημοσιοποίηση στοιχείων ESG

Κατά την άποψη του Γιώργου Σεραφείμ, καθηγητή στο Harvard Business School, κατόχου της έδρας Charles M. Williams και συνιδρυτή και Senior Partner της KKS Advisors, “εταιρείες που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα ESG, τα οποία είναι ουσιαστικά για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, βελτιώνουν την πρόσβαση τους σε κεφάλαια, τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη… Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφορίων ESG που χρειάζονται οι επενδυτές”.

Aπό την άλλη μεριά “τα Χρηματιστήρια είναι σε κεντρική θέση ώστε να συμβάλλουν στην ανάδειξη της κρισιμότητας των βιώσιμων επενδύσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές”, σύμφωνα με τον Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που προσβλέπει, μέσω του Οδηγού, στην έναρξη ενός διαλόγου που θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αναστασία Στάμου χαιρέτησε την πρωτοβουλία σημειώνοντας μεταξύ άλλων: “η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποστηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη “μεγάλη εικόνα” που υπάρχει πέραν των μετρήσεων και δεικτών και δεν είναι άλλη από την κινητοποίηση για την επιλογή πολιτικών και πρακτικών που αποσκοπούν στην παραγωγή μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία”.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιώργο Χαντζηνικολάου, “εταιρείες που υιοθετούν αυτές τις πρακτικές, έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και ασφαλώς πιο ικανοποιημένους επενδυτές” ενώ η έκδοση του Οδηγού έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά δραστηριοτήτων που ήδη πραγματοποιεί το ΧΑ για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα μας.

Την αξία που επιστρέφει στις εταιρείες η λογοδοσία σε θέματα ESGs ανέδειξε συζήτηση που συντόνισε ο κ. Λαζαρίδης με τη συμμετοχή της Σοφίας Δασκαλάκη Μυτιληναίου, Προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS και του Γιάννη Πανιάρα, Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για την  Βιώσιμη Ανάπτυξη, και  Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η κ. Δασκαλάκη-Μυτιληναίου εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Οδηγός του Χρηματιστηρίου θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των υπεύθυνων επενδύσεων και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης, προσθέτοντας πως “η MYTILINEOS έχει ήδη, από το 2013, ενσωματώσει στη στρατηγική της τη βιωσιμότητα και τη λογική των δημοσιοποιήσεων ESG, αποτελώντας σήμερα ένα πραγματικό case study για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ εταιρειών, επενδυτών και άλλων ομάδων κοινωνικών εταίρων”.

Ο κ. Πανιάρας αναγνώρισε πως ο Οδηγός “στέλνει το ηχηρό μήνυμα μέσα από τον ίδιο τον χώρο του Χρηματιστηρίου, πως όλο και περισσότεροι μέτοχοι αναγνωρίζουν ότι, μακροπρόθεσμα, αξία δημιουργείται από επιχειρήσεις που ενστερνίζονται τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και αναπτύσσουν την στρατηγική τους με γνώμονα τους τρεις πυλώνες οικονομία-περιβάλλον-κοινωνία”.

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

4# Ποιοτική Εκπαίδευση

Oι νικήτριες ομάδες του Φοιτητικού Διαγωνισμού CSR HELLAS

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος, για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», πρωτοβουλία του Δικτύου CSR HELLAS. Επίκεντρο του φετινού διαγωνισμού ήταν ο 5ος  Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Goals), που αφορά στην ισότητα των φύλων, και συγκεκριμένα: 

«Η εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που καταγράφεται ακόμα στον εργασιακό χώρο, παραμένει ζητούμενο για τη χώρα μας. 

  • Σε τι κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτή η ανισότητα;
  • Ποιος είναι ή θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του φαινομένου;
  • Ποια άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να συμβάλουν και πώς;
  • Πώς πετυχημένα μοντέλα του εξωτερικού θα μπορούσαν να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση;
  • Τι προτείνετε ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και πώς;»

Ευχαριστούμε θερμά όλες τις ομάδες φοιτητών/-τριών που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό καθώς και τους ακαδημαϊκούς και τα στελέχη των επιχειρήσεων-μελών μας που ήταν αξιολογητές των εργασιών. Από τις 11 ομάδες, 3 διακρίθηκαν για την σπουδαία τους προσπάθεια και την υποβολή  εργασιών υψηλής ποιότητας. 

Συγκεκριμένα οι 3 νικήτριες ομάδες είναι:

  1. Κουβαράς, Κορφιάτη, Νήμας, Λουκή, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Τσερρίκου, Στρατήγη, Μπουκουβάλα, Τομάση, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  3. Ζωγράφου από το DEREE, Λυχναρά, Πανταζή, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευχαριστούμε, επίσης, τους χορηγούς του φετινού διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εταιρίες-μέλη μας  Chipita S.A., Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, Aegean Airlines S.A. και INTERAMERICAN.

Αντί του καθιερωμένου ταξιδιού των νικητών στις Βρυξέλλες (προσφορά της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα και των εταιρειών-χορηγών), που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, προσφέρεται η δυνατότητα, στα μέλη των νικητριών ομάδων, να παρακολουθήσουν, χωρίς χρέωση, το CSR-School, την εκπαιδευτική πρωτοβουλία του CSR HELLAS, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το διαδικτυακό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 5 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και αποτελείται από 12 webinars με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες από την επιχειρηματική κοινότητα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ολιστική και σε βάθος γνώση σχετικά με τον  εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών σχετικών με τη βιωσιμότητα, θα κατανοήσουν τους τρόπους ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, θα μπορούν να διαχειριστούν τη βιωσιμότητα ως στρατηγική προσέγγιση δημιουργίας εταιρικής αξίας.

Περισσότερα

17# Συνεργασία για τους Στόχους

Uni-pharma & InterMed στηρίζουν το digital Greece Race for the Cure 2020

Δυναμικό «ψηφιακό» παρών θα δώσουν οι Uni-pharma και InterMed, φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, το τριήμερο 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020, στο φετεινό digital Greece Race for the Cure 2020, που οργανώνει το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ. 

Αυτή τη χρονιά, το Greece Race for the Cure®, προσαρμοζόμενο στις συνθήκες  που επιβάλλει η σοβαρή υγειονομική κρίση της πανδημίας του COVID 19,  γίνεται digital. 

Αλλάζει μορφή, αλλά όχι χαρακτήρα και ουσία. Μόνοι ή με την αγαπημένη μας συντροφιά, το τριήμερο Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 τρέχουμε(5 χλμ) ή περπατάμε (3 χλμ) τη διαδρομή της επιλογής μας, αφιερώνουμε τη δραστηριότητά μας στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, μοιραζόμαστε την εμπειρία μας διαδικτυακά και υποστηρίζουμε την υγεία της κάθε γυναίκας μέσα από το έργο του «Άλμα Ζωής» για μία ακόμη χρονιά.

Οι Uni-pharma και InterMed, φαρμακοβιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, μέσα από την Στρατηγική τους για Εταιρική Υπευθυνότητα, με αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύης και ευαισθησίας, στηρίζουν και αυτή τη δύσκολη χρονιά, τον Αγώνα των γενναίων γυναικών με καρκίνο του μαστού και τιμούν όσες έφυγαν από την ζωή. 

Ήδη μεγάλος αριθμός εργαζομένων μέσα από την running team του Ομίλου θα στηρίξει τον ψηφιακό αγώνα, θα τρέξει και θα περπατήσει, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, με σύνθημα «ΜΑΖΙ, είμαστε πάντα νικητές!».

Περισσότερα

10# Λιγότερες Ανισότητες

Δίρφυς: Βοήθεια στους πληγέντες της πλημμύρας στην Εύβοια

Με σεβασμό και αλληλεγγύη προς τους πληγέντες της πλημμύρας στην Εύβοια στις 9 Αυγούστου, η εταιρία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς προσέφερε ποσότητες νερού στους κατοίκους της περιοχής. 

Ειδικότερα, καταγράφηκαν αυξημένες ανάγκες των Δήμων Διρφύων Μεσσαπίων και Χαλκιδέων, σύμφωνα με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  τις οποίες έσπευσε να καλύψει η Δίρφυς προσφέροντας 160.000 φιάλες νερό 0.5lt και 100.000 φιάλες νερό 1.5lt σε όσους υπέστησαν ζημιές λόγω της πλημμύρας. Ορισμένες από τις ποσότητες νερού διατέθηκαν επίσης στη ΔΕΥΑΧ και σε αθλητικούς ομίλους, οι οποίοι δεν βγήκαν αλώβητοι από την άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή. Παράλληλα, η εταιρία έχει παραδώσει επιπλέον σχεδόν σε τιμή κόστους στους παραπάνω δήμους 350.000 φιάλες νερό 1.5lt για την κάλυψη των αναγκών πολλών οικογενειών από την καταστροφή του δικτύου ύδρευσης.

Για τη Δίρφυς αποτελεί οικειοθελή δέσμευση η στήριξη της τοπικής κοινωνίας της Εύβοιας, η οποία δοκιμάζεται έντονα λόγω της φονικής πλημμύρας. 

Περισσότερα
κουφώματα pvc τεχνοπαν

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΑΠΟΨΕΙΣ