Connect with us

SDG's

Οδηγός για πληροφορίες ESG από το Χρηματιστήριο

Το ελληνικό χρηματιστήριο απέκτησε τον δικό του Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απευθύνεται στις εισηγμένες εταιρείες αλλά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο και για μη εισηγμένες κάθε μεγέθους και από οποιονδήποτε κλάδο δραστηριοποίησης.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο αναφοράς με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά γι` αυτές θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλοντον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environmental, Social and Corporate Governance), ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στην παγκόσμια τάση που θέλει τους επενδυτές να ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Τα δεδομένα ESG, σε συνδυασμό με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κάθε εταιρείας, να κατανοήσουν την ανταγωνιστική της θέση και την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορεί να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες. Εξάλλου και σε εταιρικό επίπεδο, η ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ενώ ο τρόπος διαχείρισής τους έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες.

Ο “Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG”, που αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε το ελληνικό χρηματιστήριο το 2018 στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, είναι προϊόν συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον καθηγητή του Harvard Γιώργο Σεραφείμ και την ΚΚS Advisors. Ο τελευταίος, αν και λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων απουσίαζε από την ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε χθες το Χρηματιστήριο για την παρουσίαση του οδηγού, φέρεται να είναι ο εμπνευστής του έργου.

Τι περιλαμβάνει ο Οδηγός

Ειδικότερα, ο Οδηγός καταρτίστηκε με βάση βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τα πρότυπα ανά κλάδο του SASB, οι κατευθυντήριες οδηγίες της πρωτοβουλίας GRI, το CDP και ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, καθώς και οι ισχύουσες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει 25 δείκτες, εκ των οποίων 13 είναι βασικοί και 12 προηγμένοι, κι επιπλέον 21 κλαδικούς δείκτες.

Όπως εξηγεί η Τίνα Πασσαλάρη, Partner στην KKS Advisors, η οποία ηγήθηκε ομάδας εργασίας για την υλοποίηση του Οδηγού, οι εταιρείες, μετά τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων ESG πρέπει να επιλέξουν τους δείκτες που θα χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση και αποτελεσματική δημοσιοποίηση της επίδοσής τους, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Επίσης τονίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι αντικειμενικά και δεν περιλαμβάνουν μόνο δείκτες στους οποίους παρουσιάζουν καλή επίδοση ενώ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για θυγατρικές τους εταιρείες και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να το κάνουν σαφές. Σύμφωνα με την κ. Πασσαλάρη, για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των θεμάτων ESG απαιτείται η συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης κάθε επιχείρησης. Οι ετήσιες δημοσιοποιήσεις μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών προτείνεται να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική έκθεση να λαμβάνει εξωτερική διασφάλιση για ενίσχυση της αξιοπιστίας του περιεχομένου της, αν και επί του παρόντος, δεν είναι υποχρεωτικό.

Γιατί είναι σημαντική η δημοσιοποίηση στοιχείων ESG

Κατά την άποψη του Γιώργου Σεραφείμ, καθηγητή στο Harvard Business School, κατόχου της έδρας Charles M. Williams και συνιδρυτή και Senior Partner της KKS Advisors, “εταιρείες που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα ESG, τα οποία είναι ουσιαστικά για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, βελτιώνουν την πρόσβαση τους σε κεφάλαια, τη δέσμευση των εργαζομένων τους, την ικανοποίηση των πελατών τους και τις σχέσεις τους με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη… Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρικής αξίας εντοπίζεται πλέον σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ανθρώπινο, το φυσικό και το κοινωνικό κεφάλαιο διαμορφώνουν το σύνολο των ουσιαστικών πληροφορίων ESG που χρειάζονται οι επενδυτές”.

Aπό την άλλη μεριά “τα Χρηματιστήρια είναι σε κεντρική θέση ώστε να συμβάλλουν στην ανάδειξη της κρισιμότητας των βιώσιμων επενδύσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές”, σύμφωνα με τον Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που προσβλέπει, μέσω του Οδηγού, στην έναρξη ενός διαλόγου που θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αναστασία Στάμου χαιρέτησε την πρωτοβουλία σημειώνοντας μεταξύ άλλων: “η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποστηρίζει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη “μεγάλη εικόνα” που υπάρχει πέραν των μετρήσεων και δεικτών και δεν είναι άλλη από την κινητοποίηση για την επιλογή πολιτικών και πρακτικών που αποσκοπούν στην παραγωγή μακροπρόθεσμης αξίας για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία”.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιώργο Χαντζηνικολάου, “εταιρείες που υιοθετούν αυτές τις πρακτικές, έχουν αποδεδειγμένα μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και ασφαλώς πιο ικανοποιημένους επενδυτές” ενώ η έκδοση του Οδηγού έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά δραστηριοτήτων που ήδη πραγματοποιεί το ΧΑ για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα μας.

Την αξία που επιστρέφει στις εταιρείες η λογοδοσία σε θέματα ESGs ανέδειξε συζήτηση που συντόνισε ο κ. Λαζαρίδης με τη συμμετοχή της Σοφίας Δασκαλάκη Μυτιληναίου, Προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS και του Γιάννη Πανιάρα, Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για την  Βιώσιμη Ανάπτυξη, και  Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η κ. Δασκαλάκη-Μυτιληναίου εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Οδηγός του Χρηματιστηρίου θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των υπεύθυνων επενδύσεων και γενικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης, προσθέτοντας πως “η MYTILINEOS έχει ήδη, από το 2013, ενσωματώσει στη στρατηγική της τη βιωσιμότητα και τη λογική των δημοσιοποιήσεων ESG, αποτελώντας σήμερα ένα πραγματικό case study για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ εταιρειών, επενδυτών και άλλων ομάδων κοινωνικών εταίρων”.

Ο κ. Πανιάρας αναγνώρισε πως ο Οδηγός “στέλνει το ηχηρό μήνυμα μέσα από τον ίδιο τον χώρο του Χρηματιστηρίου, πως όλο και περισσότεροι μέτοχοι αναγνωρίζουν ότι, μακροπρόθεσμα, αξία δημιουργείται από επιχειρήσεις που ενστερνίζονται τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και αναπτύσσουν την στρατηγική τους με γνώμονα τους τρεις πυλώνες οικονομία-περιβάλλον-κοινωνία”.

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

10# Λιγότερες Ανισότητες

ΙΑΣΩ Παίδων: Εμβόλιο γρίπης σε περισσότερα από 350 παιδιά και ενήλικες από ΜΚΟ

Με αφορμή  την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού και στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «δίπλα σας», διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό επισκέφτηκε τους οργανισμούς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «Κιβωτός του Κόσμου», «Παιδικό Χωριό SOS Βάρης», «Γιατροί του Κόσμου» και «Η Καρδιά του Παιδιού» και εμβολίασαν μικρούς και μεγάλους, εξασφαλίζοντας έναν υγιή χειμώνα. Για ακόμη μία φορά, θαυμάσαμε τη γενναιότητα και τον αυθορμητισμό των παιδιών, τα ζεστά τους χαμόγελα καθώς και τα πολλά φιλιά που μας μοίρασαν. Η αποστολή του ΙΑΣΩ Παίδων συνεχίζεται για ακόμα περισσότερα υγιή παιδιά και άπειρα χαμόγελα.
Από αριστερά: οι κ.κ. Ιωάννα Ρέντη, Assistant Product Manager ΙΑΣΩ, Γιάννης, Αγγουριδάκης, Παιδίατρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Νάνσυ Χριστοπούλου, Head of Marketing IASO Children’s Hospital and Communication of IASO Group
Στο ΙΑΣΩ Παίδων, τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα, είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί, με ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και θεραπεία. Το έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις είναι, 24 ώρες το 24ωρο, εδώ, για να προσφέρουν στο παιδί σας την τρυφερή φροντίδα που έχει ανάγκη.

Από αριστερά: οι κ.κ. Σοφία Πανούση, Συντονίστρια Επικοινωνίας & Εύρεσης Πόρων για το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, Νάνσυ Χριστοπούλου, Head of Marketing IASO Children’s Hospital and Communication of IASO Group, Ιωάννα Ρέντη, Assistant Product Manager ΙΑΣΩ, Έλσα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εύρεσης Πόρων για τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Περισσότερα

SDG's

Μελέτη για την κοινωνική και οικονομική επίδραση της INTERAMERICAN στην Ελλάδα

Τη σημαντική συμβολή της INTERAMERICAN στην εθνική οικονομία και την κοινωνία αποτυπώνει πρόσφατη μελέτη της EY Ελλάδος. Με ενσωματωμένη την προοπτική της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό της και σε φάση σχετικής ωριμότητας, πλέον, η INTERAMERICAN προχώρησε φέτος στη διερεύνηση και καταγραφή της κοινωνικής και οικονομικής επίδρασής της (SocioEconomic Impact) στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη μελέτη, που βασίστηκε στα στοιχεία για το 2018, ο οργανισμός της INTERAMERICAN -οι τρεις εταιρείες: ασφαλίσεων Ζωής, κατά Ζημιών και Βοήθειας-υποστηρίζει, συνολικά, 4.655 θέσεις εργασίας στη χώρα. Επισημαίνεται ότι κάθε μια άμεση θέση εργασίας στον οργανισμό υποστηρίζει, επιπλέον, τρεις θέσεις εργασίας στην ευρύτερη οικονομία, ενώ συνολικά οι πολίτες των οποίων το εισόδημα υποστηρίζεται έμμεσα από τις δραστηριότητες του οργανισμού ξεπερνούν τους 10.700. Η INTERAMERICAN συνεισφέρει στο ΑΕΠ της Ελλάδος 352 εκατ. ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί σε 0,19% του ΑΕΠ. Η άμεση προστιθέμενη αξία συνεισφοράς ανέρχεται σε 221 εκατ. και η έμμεση σε 94 εκατ., ενώ η επαγόμενη αξία φθάνει στα 37 εκατ. ευρώ. Για κάθε ένα ευρώ άμεσης συνεισφοράς δημιουργείται επιπλέον 0,59 του ευρώ προστιθέμενη αξία για την οικονομία του τόπου μας. Ειδικότερα σε φόρους, η συνολική συνεισφορά ανέρχεται σε 114 εκατ. ευρώ, ποσόν που αποτελεί το 0,15% των φορολογικών εσόδων του κράτους.
Κατά την εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της INTERAMERICAN, ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου του οργανισμού και στον τρόπο με τον οποίο αυτό δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υπογράμμισε ότι η άμεση και η έμμεση συμβολή στην εθνική οικονομία και κοινωνία αξιολογείται ως το πιο ουσιαστικό θέμα στον δρόμο της INTERAMERICAN προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και παρατήρησε πως η ανταπόκριση του οργανισμού στις προκλήσεις της ψηφιακής – τεχνολογικής κοσμογονίας, της αναθεώρησης των προτύπων οργάνωσης της διοίκησης καθώς και του τρόπου εργασίας, διευρύνουν τον ορίζοντα της INTERAMERICAN σε βάθος χρόνου.
Εκ μέρους της ΕΥ Ελλάδος ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, ανέλυσε τη μεθοδολογία της μελέτης, επισημαίνοντας τη σημασία της κατανόησης, της μέτρησης και της αποτίμησης της συνολικής αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις με τη δραστηριότητά τους. Όπως τόνισε, αυτή η αξία αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στις εκτιμήσεις και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ενδιαφερομένων μερών όπως είναι οι επενδυτές, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, κ.ά., οι οποίες αποφάσεις καθορίζουν το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων. Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της INTERAMERICAN, παρουσίασε τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της μελέτης, συνδέοντάς τα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Global Sustainable Development Goals) του Ο.Η.Ε.. Εστίασε στη συνεισφορά του οργανισμού  για την επίτευξη του 8ου Στόχου, που αναφέρεται στην «Αξιοπρεπή Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη» και αναφέρθηκε σε άλλες σημαντικές προτεραιότητες ως προς τους Στόχους σε συνάφεια με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως είναι η υγεία των πολιτών και η διαχείριση των καταστροφικών κινδύνων σε σχέση με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ο κ. Καντώρος δήλωσε: «Η μελέτη του Socio-Economic Impact έρχεται να επιβεβαιώσει τη σημαντική συνεισφορά της INTERAMERICAN στη χώρα και την αξία που δημιουργεί για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και στη βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας στοχεύοντας στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οργανισμού μας και στην μεγιστοποίηση των θετικών επιδράσεων για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, υπηρετώντας τη σταθερή αποστολή μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα». Με τη μελέτη, επισφραγίζεται η πρωτοπορία της INTERAMERICAN στον τομέα της οργανωμένης υπευθυνότητας στην ασφαλιστική αγορά, εδώ και 15 χρόνια. Ο οργανισμός έχει δημοσιοποιήσει οκτώ απολογιστικές Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά τη δεκαετία 2008-2018, καθώς και ενοποιημένες Εκθέσεις από το 2017, κατά τον νόμο 4403/2016, που περιλαμβάνουν  στοιχεία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Περισσότερα

9# Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

EY: Συμβολή στα ηθικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης

Η EY παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι θα συνεργασθεί με τον πολυμερή, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Partnership on AI, που δημιουργήθηκε για να βελτιώσει το επίπεδο κατανόησης της επίδρασης των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και να λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα για τη διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους και την κοινωνία.

Η απόφαση αυτή, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της EY να συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για να καθιερώσει τις απαραίτητες διοικητικές και ελεγκτικές μεθόδους που απαιτούνται για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν θετικό αντίκτυπο. 

Παράλληλα, η EY πρόσφατα δημιούργησε την πρώτη διεπιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να αναπτύξει αυστηρούς τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης των ηθικών προκλήσεων που περιβάλλουν τις νέες τεχνολογίες και να βοηθήσει στην εφαρμογή στρατηγικών για τη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Υπό την ηγεσία του Nigel Duffy, Global Artificial Intelligence Leader της ΕΥ, η Συμβουλευτική Επιτροπή της EY για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελείται από τέσσερις πανεπιστημιακούς με εμπειρία στην επιστήμη της Πληροφορικής, την Τεχνολογία και την Ηθική, οι οποίοι διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών γνώσεων γύρω από το αντικείμενο. Ο Duffy και άλλοι επικεφαλής της EY, θα συναντώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με την Επιτροπή. 

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ