Connect with us

9# Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

Τα green bonds και οι …αποχρώσεις του πράσινου

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, διαφάνεια, συγκρισιμότητα και αξιοπιστία είναι τα συστατικά που θα καταστήσουν την “αναδυόμενη” αγορά των green bonds (πράσινα ομόλογα) ελκυστική για τους επενδυτές – στοιχείο κρίσιμο τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα ειδικότερα ενόψει της μετάβασης στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και της ανάληψης συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

της Σοφίας Εμμανουήλ

Ο όγκος της χρηματοδότησης μέσω πράσινων ομολόγων αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, το φάσμα των εκδοτών έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει κυβερνήσεις, τοπικούς δήμους, διεθνείς και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες.

Παγκοσμίως η αγορά των πράσινων ομολόγων αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς ενώ στην Ελλάδα, αν και το επενδυτικό ενδιαφέρον χαρακτηρίζεται σχετικά ασθενές, ήδη το 2017 εκδόθηκε πράσινο ομόλογο από την Τέρνα Ενεργειακή ενώ ακολούθησαν κι άλλες εταιρείες, κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με το Bloomberg το 2018 είχαν εκδοθεί διεθνώς πράσινα ομόλογα ύψους 580 δισ. δολ. και για το α’ μισό του 2019 έχουν ξεπεράσει ήδη τα 100 δισ. δολ., ποσό που αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί καταδεικνύοντας τη δυναμική της αγοράς ενόψει μάλιστα των επενδύσεων (γύρω στα 180 δισ. ευρώ) που δρομολογεί η Ευρώπη ετησίως για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει για το 2030 στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Αυτές οι επενδύσεις πάντως προς το παρόν είναι μόνο ένα μικρό μέρος της παγκόσμιας αγοράς ομολόγων που υπολογίζεται πάνω από τα 100 τρισ. δολ.

Οι κίνδυνοι

Αν και η Ευρώπη δείχνει να πρωταγωνιστεί στην προώθηση τέτοιων εργαλείων συγκριτικά με τις ΗΠΑ και την Ασία έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα πολύ μεγάλων εταιρειών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ομόλογα μεγάλου ύψους με τα οποία σχεδιάζουν τη χρηματοδότηση “πράσινων επενδύσεων”, αλλά την ίδια στιγμή οι ίδιες εταιρείες διατηρούν δραστηριότητες οι οποίες ρυπαίνουν και βλάπτουν το περιβάλλον. Είναι λοιπόν εύλογο το ερώτημα εάν η ίδια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία όπως τα green bonds για να επενδύσει σε δραστηριότητες που θα της αποφέρουν κερδοφορία ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την καταστροφική για το περιβάλλον δράση της. Καθώς αυτή η πρακτική ενέχει τον κίνδυνο της …συγκάλυψης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στην πρόκληση με τη θέση ότι:

Γενικά τα πράσινα ομόλογα υποστηρίζονται ως μέσο για την άντληση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για επενδύσεις που συμβάλλουν θετικά στην κλιματική αλλαγή ή στο περιβάλλον στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. Υπό το πρίσμα των σημαντικών επενδυτικών αναγκών σε όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς, η χρηματοδότηση μέσω πράσινων ομολόγων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη οδό για την επιτάχυνση αυτών των επενδύσεων.

Οι κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι εκδότες πράσινων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών εταιρειών, τηρούν σαφείς και διαφανείς κανόνες, όπως αυτοί που προβλέπονται επί του παρόντος στις “αρχές των πράσινων ομολόγων”.

Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια επιχειρείται να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις σε επίπεδο ρυθμιστικό/κανονιστικό ώστε τα πράσινα ομόλογα να γίνουν αποτελεσματικά εργαλεία χρηματοδότησης της βιώσιμης οικονομίας.

Πολλοί εκδότες λένε ότι ακολουθούν τις αρχές των πράσινων ομολόγων αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αρχές είναι εθελοντικές και υπάρχει ένα σημαντικό κενό σε παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα και μεθοδολογίες επαλήθευσης. Επίσης διαπιστώνεται ότι η αντίληψη του “πράσινου” διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έτσι, οι πληροφορίες θέλουν τις κινεζικές αρχές στην Κίνα να αποβάλλουν τον λεγόμενο καθαρό άνθρακα από τους ορισμούς των πράσινων ομολόγων για να τους εναρμονίσουν με τα πρότυπα της ΕΕ και να προσελκύσουν επενδυτές ενώ μια ενδιαφέρουσα τάση είναι η υιοθέτηση των αποχρώσεων του πράσινου για τις σχετικές επενδύσεις: σκούρο πράσινο για έργα που θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 μακροπρόθεσμα, κανονικό πράσινο για έργα που κάνουν ένα βήμα μπροστά, όπως plug-in υβριδικά μεταφορικά μέσα, ανοιχτό πράσινο για φιλικά προς το περιβάλλον έργα χωρίς μακροπρόθεσμες προοπτικές, όπως οι πιο αποδοτικές υποδομές ορυκτών καυσίμων και τέλος καφέ για τα νέα έργα που είναι βασισμένα στον άνθρακα.

Το πρότυπο

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη θέσπιση ενός προτύπου της ΕΕ για τα πράσινα ομόλογα (EU-GBS) με βάση βέλτιστες πρακτικές, σε συνέχεια του σχεδίου δράσης για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης (που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2018). Η ειδική αυτή επιτροπή προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, να δημιουργηθεί ένα εθελοντικό πρότυπο για τα πράσινα ομόλογα στην ΕΕ και σχετικές αποφάσεις αναμένονται από την νεοεκλεγείσα Ευρωβουλή.

Πάντως το πρότυπο αν και εθελοντικό, προβλέπεται ότι θα είναι ευθυγραμμισμένο με την ταξινόμηση της ΕΕ ώστε τα έσοδα από τα πράσινα ομόλογα να χρηματοδοτούν ή να αναχρηματοδοτούν έργα / δραστηριότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά σε περιβαλλοντικές επιδιώξεις, θα επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική του εκδότη ευθυγραμμίζεται με τους περιβαλλοντικούς στόχους και θα παρέχει λεπτομέρειες για όλες τις βασικές πτυχές της προτεινόμενης χρήσης εσόδων, με σχετική επαλήθευση από εξωτερικό ελεγκτή.

Το βέβαιο είναι ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον από διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων για βιώσιμες επιλογές αυξάνεται. Και επειδή οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την πρόκληση να κρίνουν αν ένα έργο είναι πραγματικά “πράσινο”, οι ρυθμιστικές αρχές εργάζονται πάνω σε πρότυπα για να βοηθήσουν στην προστασία από το “πράσινο ξέπλυμα” (green wash).

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

3# Καλή Υγεία & Ευημερία

Bayer Ελλάς: Τι επενδύει στην έρευνα για Covid-19 και οι δράσεις στην Ελλάδα

Η Bayer, πιστή στο όραμά της «Health for All, Hunger for None» για τη βελτίωση και διατήρηση της παγκόσμιας υγείας και διατροφής, προχώρησε με σειρά ενεργειών, ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει τα δύο πολυτιμότερα αγαθά της ανθρωπότητας, κατά τη διάρκεια και στη συνέχεια της πρόσφατης κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 

Στο πλαίσιο αυτό ένωσε τις δυνάμεις της με την επιστημονική κοινότητα, με φορείς της υγειονομικής περίθαλψης, με κυβερνήσεις και με ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο παρέχοντας τους πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα πληροφοριών, ερευνών και ευρημάτων της, προκειμένου να βρεθούν και να αναπτυχθούν νέες αποτελεσματικές θεραπείες έναντι του Covid-19. Έτσι, η εταιρεία συμμετέχει στην Πρωτοβουλία Θεραπευτικού Επιταχυντή Covid-19 του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates και ταυτόχρονα συνεργάζεται στον Καναδά με το Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία του Πληθυσμού (PHRI) για την έναρξη κλινικών έρευνών για τον εντοπισμό θεραπειών κατά του Covid-19. Οι μελέτες θα αξιολογήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα διαφορετικών συνδυαστικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένης της χλωροκίνης και της ιντερφερόνης βήτα-1b της Bayer. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Bayer θα επενδύσει περίπου 1 εκατ. ευρώ για τις μελέτες και θα παράσχει τις απαιτούμενες δραστικές ουσίες για την εκπόνηση της έρευνας.

Επιπλέον, η Bayer σε συνεργασία με το Sidekick προχώρησε στην παραμετροποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η από απόσταση ιατρική παρακολούθηση των ασθενών με Covid-19. Υπενθυμίζεται πως το Sidekick είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα  διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων η οποία με χρήση συμπεριφορικών οικονομικών και μηχανισμών παιχνιδιού (gamification) βοηθά ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα αφενός να ενημερώνουν τους θεράποντες ιατρούς τους για την πορεία της υγείας τους και αφετέρου να ενημερώνονται και οι ίδιοι καλύτερα σχετικά με τη διαχείριση της νόσου τους. Με την υποστήριξη της Bayer η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ήδη σε ασθενείς με Cοvid-19 σε αρκετές χώρες. 

Στη χώρα μας, η Bayer Ελλάς υποστήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη χορηγία 15.000 εξειδικευμένων ιατρικών προστατευτικών μέσων (όπως μάσκες, στολές, υποδήματα κλπ) για τους εργαζόμενους στα κέντρα αναφοράς. Παράλληλα στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας, η Bayer Ελλάς είναιη μόνη εταιρεία βιοεπιστημών η οποίασε συνεργασία με το Πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου – EIT Health Hub for Greece, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ACEIn του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και το Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει ενεργά τις εταιρείες που αναδείχθηκαν στον διαγωνισμό #GreeceVsVirus μια σειρά πρωτοβουλιών ψηφιακής καινοτομίας ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη παραγωγή και επάρκεια των προϊόντων της, η Bayer εξασφάλισε την ομαλή τροφοδότηση των προϊόντων της στην αγορά όχι μόνο σε  φάρμακα και ΜΗΣΥΦΑ, αλλά και σε γεωργικά προϊόντα και όλα αυτά με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας και της ασφάλειας, τόσο των εργαζόμενών της όσο και των συνεργατών της. 

«Συνεργαζόμαστε εντατικά με διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, αρχές και επιστημονικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο για να διερευνήσουμε από κοινού εναλλακτικές λύσεις και να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ορισμένα σκευάσματα της εταιρείας μπορούν να συμβάλουν στη θεραπεία ασθενών που έχουν μολυνθεί με COVID-19» δήλωσε ο Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς και συμπλήρωσε «Όλοι οι εργαζόμενοι στην Bayer τόσο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, βρισκόμαστε αδιάλειπτα στο πλευρό σας! Με γνώμονα την αποστολή μας – Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή – κάνουμε ό,τι απαιτείται για να βοηθήσουμε στην κάλυψη των αναγκών της ανθρωπότητας στην υγεία και τη διατροφή, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι σε αυτή την πανδημία και δεν θα εφησυχάσουμε μέχρι αυτή η κρίση να αποτελέσει παρελθόν!».

Περισσότερα

9# Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

LYSIS: Η σύγχρονη «πράσινη» λύση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει το νέο, καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν LYSIS, μια τσιμεντοειδή σύνθεση τοιχοποιίας ειδικά σχεδιασμένη για χτίσιμο και σοβάτισμα, χωρίς τη χρήση ασβέστη.

Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία του, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ σχεδίασε και προσφέρει ένα προϊόν με βελτιωμένη απόδοση αειφορίας τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής όσο και κατά την εφαρμογή. Το LYSIS αποτελεί την πλέον πράσινη λύση, αφού χάρη στην καινοτόμο σύνθεσή του, έχει το χαμηλότερο ανθρακικό [CO2] αποτύπωμα στην ελληνική αγορά μεταξύ αντίστοιχων συνθέσεων. 

Η τεχνολογία του LYSIS που καθιστά μη απαραίτητη την ανάγκη προσθήκης ασβέστη στο μείγμα, διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια του τεχνίτη κατά τη διαδικασία ανάμειξης των υλικών. Επιπλέον προσφέρει ευκολία, απλούστευση των εργασιών και εξοικονόμηση χώρου στο εργοτάξιο. Παράλληλα, η σύνθεσή του εξασφαλίζει τη σταθερά υψηλή ποιότητα, την κορυφαία εργασιμότητα και το άρτιο αισθητικά τελικό αποτέλεσμα.

Μια πρόταση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ που ανοίγει το δρόμο σε αειφόρα προϊόντα και λύσεις που καλύπτουν ανάγκες για:

 • Σοβά (για όλες τις στρώσεις – εφαρμογές)
 • Λάσπη κτισίματος (για τούβλο, τσιμεντόλιθο κλπ.)
 • Γέμισμα δαπέδων, ρήσεις ταρατσών κλπ. (σε συνδυασμό με θραυστά, συλλεκτά ή ελαφροβαρή αδρανή)

Ο Δημήτρης Δήμου, Γενικός Διευθυντής Εμπορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά: «Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ είμαστε αποφασισμένοι να οδηγούμε τις εξελίξεις με νέα πρωτοπόρα προϊόντα και λύσεις που συμβάλλουν στη μετάβαση σε πιο βιώσιμες κατασκευές. Με πάθος για καινοτομία και δέσμευση για ποιότητα, διευρύνουμε το προϊόντικό μας χαρτοφυλάκιο με λύσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής τους. Το νέο προϊόν LYSIS φέρνει την καινοτομία στο χτίσιμο και το σοβάτισμα με ασφάλεια για τον τεχνίτη και σεβασμό στο περιβάλλον».

Το LYSIS είναι διαθέσιμο σε σάκους των 40 κιλών για επαγγελματίες και ιδιώτες μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ σε όλη την Ελλάδα.

Περισσότερα

9# Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές

Bayer: Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Βιωσιμότητας

Ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Βιωσιμότητας θα συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Bayer AG και άλλα τμήματα της εταιρείας σε όλα τα θέματα βιωσιμότητας.

Το Συμβούλιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για τη βιωσιμότητα που ανακοίνωσε η Bayer πέρυσι.

«Θα ήθελα να καλωσορίσω τους πρώτους εννέα διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες στο νέο μας Συμβούλιο Βιωσιμότητας και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί τους», δήλωσε ο Werner Baumann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνος Βιωσιμότητας της Bayer ΑG. «Με την τεχνογνωσία που διαθέτουν τα μέλη του Συμβουλίου, θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε συστηματικά τη βιωσιμότητα ως ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας και θα μας καθοδηγήσουν ώστε να σεβόμαστε τα όρια του πλανήτη μας, να προσεγγίζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη και να προωθούμε συνεργασίες και συμμαχίες», πρόσθεσε.

Το Συμβούλιο Βιωσιμότητας θα βοηθήσει την Bayer να αναπτύξει περαιτέρω στοιχεία βιωσιμότητας στην επιχειρηματική της στρατηγική και θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη συμβολή της Bayer μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη. Το συμβούλιο αυτό θα εξετάζει με αμεροληψία την πρόοδο που σημειώνει η Bayer στην υλοποίηση των στόχων της για την βιωσιμότητα και θα επιβλέπει την πρόοδο των πρωτοβουλιών κοινωνικής καινοτομίας από τα ιδρύματα της Bayer. Το Συμβούλιο θα προωθεί επίσης τη συνεργασία με δίκτυα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και της πολιτικής.

«Πέρυσι, θέσαμε φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους βιωσιμότητας που θα επιτευχθούν έως το 2030, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο περιβάλλον, στις γυναίκες, στους μικροκαλλιεργητές και στους κατοίκους αναπτυσσόμενων περιοχών. Είμαι πολύ υπερήφανος που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες τόσο αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων, με τεράστια γνώση και εμπειρία σε αυτούς ακριβώς τους στόχους για το Συμβούλιό μας», υπογράμμισε ο Matthias Berninger, Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων και Βιωσιμότητας.

Για τη διευκόλυνση του έργου τους, τα μέλη του Συμβουλίου Βιωσιμότητας θα έχουν πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα και εσωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το Συμβούλιο Βιωσιμότητας θα εξοικειωθεί με τα καθήκοντά του και την εταιρεία, τους προσεχείς μήνες και θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο. Στις συνεδριάσεις αυτές θα παραστούν τόσο ο κ. Werner Baumann όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, κάθε ένα από τα μέλη του Συμβουλίου θα υποστηρίζει ατομικά την Bayer σε συγκεκριμένα θέματα. Μακροπρόθεσμα το Συμβούλιο θα αποτελείται από 10 έως 12 μέλη και θα υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών του.

Το Συμβούλιο Βιωσιμότητας αποτελείται από τους:

 1. Braulio Ferreira de Souza Dias, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μπραζίλια
 2. Ashok Gulati, Καθηγητής Γεωργίας στο Ινδικό Συμβούλιο Έρευνας για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (ICRIER). 
 3. Suzanne Hunt, Πρόεδρος της HuntGreen LLC. 
 4. Liz Jarman, Διευθύνων Σύμβουλος της Living Goods. 
 5. Christian Klein, Καθηγητής Βιώσιμης Χρηματοδότησης στο Πανεπιστήμιο του Κάσελ. 
 6. Carolyn Miles, σύμβουλος για την ισότητα των φύλων και πρώην διευθύνων σύμβουλος του Save the Children USA. 
 7. Sabine Miltner, Διευθυντής Προγράμματος Πρωτοβουλιών Συντηρήσεων και Αγορών στο Ίδρυμα Gordon and Betty Moore. 
 8. Anushka Ratnayake, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της myAgro. 
 9. Jeff Seabright, συνιδρυτής και εταίρος της Imagine.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΑΠΟΨΕΙΣ