Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας

Date:

Share post:

Ιστορική αναδρομή

Το 1914 ιδρύθηκε το ΠΙΚΠΑ, αρχικά για την φροντίδα θυμάτων πολέμου. Αργότερα εξελίχθηκε σε προνοιακό φορέα για την φροντίδα και προστασία του παιδιού.

Μετά το 1950, ιδρύθηκε το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων, δυναμικότητας 400 κλινών και με ξεχωριστή Μονάδα Σπαστικών, στο χώρο που στεγάζεται σήμερα το Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.ΠΑ.Β).

Το σημερινό Π.Α.Α.ΠΑ.Β, αποτελεί Παράρτημα του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» , του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Αποτελεί έναν από τους κύριους και σημαντικότερους Φορείς Παιδικής Προστασίας στη χώρα, που ως στόχο έχει την προστασία,αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα προστατεύει συνολικά 130 παιδιά:

  • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην ΠΙΚΠΑ στην περιοχή της Βούλας,
  • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην Θ.Χ.Π.Π. Αθήνας, στηνπεριοχή του Σκαραμαγκά, καθώς και
  • Στις δομές αποϊδρυματισμού στις περιοχές της Δραπετσώνας ,Πατησίων και Βύρωνα.

Το 1954 το ΠΙΚΠΑ εγκατέστησε στη Βούλα το Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών. Σήμερα  το Κέντρο εργάζονται 150 άτομα, φροντίζοντας 84 παιδιά ( βρέφη, παιδιά, εφήβους και νέους διαφόρων ηλικιών) και λειτουργεί σε 24ωρη βάση:

  • Εφαρμόζοντας προγράμματα αποκατάστασης των παιδιών (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία)
  • Παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης
  • Διοργανώνοντας αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με στόχο τη σωματική άσκηση, την κοινωνικοποίηση και τη γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών
  • βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικής συνδιαλλαγής.
  • Λειτουργώντας εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης (χειροτεχνία)
  • Συνεργαζόμαστε με εθελοντές σε μια προσπάθεια οργάνωσης της εθελοντικής προσφοράς
  • Εφαρμόζοντας -σε περιστασιακή βάση- προγράμματα αναδόχων οικογενειών
Βασική φιλοσοφία, του ΚΑΑΠ είναι η σταδιακή μετάβαση από το ασυλικού τύπου κλειστό ίδρυμα στις κατοικίες οικογενειακού τύπου οργάνωσης και λειτουργίας. Και με το πρόγραμμα «αποϊδρυματισμού» στοχεύουμε στη σταδιακή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνικο-οικονομική ζωή και στην προώθησή τους στην αυτόνομη διαβίωση.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντίνου Καραμανλή 2, 16673, Βούλα, τηλ.2108990376

Related articles

Προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία λόγω εξάρτησης από τους ημιαγωγούς

Η ζήτηση ημιαγωγών για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες τάσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Το Trimaran IDEC SPORT στην Μαρίνα Φλοίσβου για το the Arch Project

Πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων για την προβολή καινοτόμων λύσεων.

BCG: Έκθεση βιωσιμότητας για το 2022

Σύμφωνα με την έκθεση, η BCG πραγματοποίησε περισσότερα από 900 κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα για 780 φορείς το 2022, ενώ έχει επενδύσει συνολικά από το 2020 πάνω από 1 δισ. δολ..

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Συνεργασία με GEP σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ανήκει στις διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.
Skip to content