Connect with us

17# Συνεργασία για τους Στόχους

PRI: Οι επενδύσεις εν μέσω πανδημίας και η ευκαιρία για την Ελλάδα

Η πανδημία Cοvid-19 αποτελεί σοβαρή απειλή όχι μόνο για την παγκόσμια υγεία, αλλά για τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις επενδύσεις, σύμφωνα με το δίκτυο διεθνών επενδυτών PRI (Principles for Responsible Investment), που συντονίζει τις δράσεις του επικαιροποιώντας τη δέσμευση που έχει αναλάβει για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων με γνώμονα κριτήρια ESG (environmental, social and governance – περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση) – προσέγγιση που υιοθετεί και μερίδα ελληνικών επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης. 

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Ως μακροπρόθεσμοι διαχειριστές κεφαλαίων, οι επενδυτές του PRI, που εκπροσωπούν περισσότερους από 2.000 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς από 60 χώρες, οι οποίοι διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 80 τρισ. δολ., κρίνουν ότι μπορούν και πρέπει να ενεργήσουν τώρα για να βοηθήσουν στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της πανδημίας, όπως: η άμεση επίδραση στη δημόσια υγεία, η σοβαρή οικονομική επιβράδυνση, η εμβάθυνση των ανισοτήτων στις κοινωνίες και οι επακόλουθες επιπτώσεις όλων αυτών στην ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με το PRI η κρίση Covid-19 επηρεάζει όλους τους επενδυτές ανεξάρτητα από τις συμμετοχές, τη στρατηγική ή τον ρόλο τους στην επενδυτική αλυσίδα. Οι εκροές των τελευταίων δύο μηνών έχουν δημιουργήσει ισχυρές πιέσεις στα χαρτοφυλάκια τους περιορίζοντας τη διαθέσιμη ρευστότητα. Παρ όλα αυτά, τα μέλη του PRI μένουν πιστά στις Αρχές που έχουν προσυπογράψει για υπεύθυνες επενδύσεις και δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους σε εταιρείες και κυβερνήσεις και μέσω των επενδυτικών τους αποφάσεων. 

Πρακτικά οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές λένε ότι θα υποστηρίξουν βιώσιμες εταιρείες και υπεύθυνες επενδύσεις μέσω αυτής της κρίσης – προς όφελος της δημόσιας υγείας και των μακροπρόθεσμων οικονομικών επιδόσεων – ακόμη και αν αυτό περιορίζει τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό οι επιλέξιμες εταιρείες θα πρέπει να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους εργαζομένους, τους εργολάβους και τους προμηθευτές τους. Πρέπει επίσης να ενεργούν υπεύθυνα για τον καθορισμό των τιμών και των επιπέδων προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να ανταποκριθεί στις υγειονομικές ή και τις οικονομικές πτυχές της κρίσης. Θα πρέπει να συνεργαστούν με προμηθευτές, συνδικάτα εργαζομένων, κυβερνήσεις και επενδυτές για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις που δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τις οικονομίες και την κοινωνία.

Προφανώς οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με έκτακτη οικονομική υποστήριξη σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να αξιολογηθούν όχι μόνο σύμφωνα με τον συνολικό μακροοικονομικό αντίκτυπό τους, αλλά και βάσει της ικανότητάς τους να υποστηρίζουν άλλες προτεραιότητες ζωτικής σημασίας για την ευημερία των ανθρώπων και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, όπως η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το PRI εκτιμά ότι η κρίση εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με το πώς είναι δομημένο το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται σε τέτοιες απειλές.

Άμεσες επενδυτικές ενέργειες

Στις άμεσες δράσεις που δεσμεύονται να προχωρήσουν οι επενδυτές είναι η στήριξη εταιρειών που δίνουν προτεραιότητα στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού προστατεύοντας θέσεις εργασίας και μισθούς και η συνεισφορά ώστε να αντιμετωπιστούν εταιρείες και κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν το κάλυμμα της κρίσης για να αποφύγουν διαδικασίες λογοδοσίας και ελέγχου. Επίσης συνίσταται οι επενδυτές να επικεντρωθούν στο θέμα του Covid-19 ενισχύοντας εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τη διαχείριση κρίσεων και πρέπει να ενθαρρύνουν κυβερνήσεις και εταιρείες προς την ίδια κατεύθυνση με το δημόσιο λόγο, καθώς και να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, όπως οι εικονικές συνελεύσεις για να ελέγχουν τις επενδύσεις, από την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέχρι την πρόοδο δράσεων για την Κλιματική Αλλαγή και το περιβάλλον που πιθανόν έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οι δεσμεύσεις των θεσμικών επενδυτών περιλαμβάνουν επίσης τη σύσταση να είναι δεκτικοί στα αιτήματα για οικονομική υποστήριξη καθώς και να ενθαρρύνουν τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων αλλά και της λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Τα εργαλεία στην ελληνική αγορά

Οι παραπάνω δεσμεύσεις θέτουν σημαντικές προκλήσεις για την Ελλάδα, διότι πέραν της προσπάθειας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων υπάρχει η κρίσιμη φάση της επανεκκίνησης της οικονομίας ενόψει του πακέτου στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων με κρατικούς και κοινοτικούς πόρους – άνω των 20 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό αναδύεται μια σημαντική ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνέχεια της αξιοπιστίας που έχει επιδείξει στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, να αποδείξουν την στόχευση τους στην μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και υπευθυνότητα. 

Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR Hellas

Η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR Hellas

Εργαλεία για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας τόσο από μεγάλες όσο και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αναπτύξει το CSR Hellas, το επιτελείο του οποίου, με επικεφαλής την Μαρία Αλεξίου, βρίσκεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και επιχειρηματικούς φορείς. Ένα από αυτά είναι το ΕTHOS, πρότυπο που πιστοποιεί την εφαρμογή αρχών ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον ελληνικό φορέα πιστοποίησης Eurocert και το οποίο πιστοποιεί τις επιχειρήσεις σε τομείς όπως: σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων / διακρίσεις, δικαιώματα εργαζομένων, ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη, υγεία & ασφάλεια, περιβάλλον, καταπολέμηση διαφθοράς / δωροδοκίας και τοπική κοινωνία. Ένα άλλο εργαλείο είναι το ΜΙΑ Tool, Σύστημα Διάγνωσης και Διαχείρισης της Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο αξιολογεί ουσιαστικά το επίπεδο ωριμότητας των επιχειρήσεων.

Οι συνέπειες και το “καθήκον”

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι ενέργειες που έχουν αναλάβει πολλές ελληνικές εταιρείες τους τελευταίους δύο μήνες, είτε πρόκειται για μεγάλους οργανισμούς είτε για μικρές επιχειρήσεις, υιοθετούν πολλά από τα παραπάνω μηνύματα. 

O Nίκος Αυλώνας, επικεφαλής του CSE

Οι εταιρείες αυτές, όπως αναφέρει στο csrindex ο επικεφαλής του Κέντρου Αειφορίας (CSE), Νίκος Αυλώνας, αντιλαμβάνονται τις συνέπειες της κρίσης αλλά και το «καθήκον» τους να συνεισφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν για να στηρίξουν μέσω δωρεών σημαντικών ποσών ή υλικού το δημόσιο σύστημα υγείας ή/και ευπαθείς ομάδες. Αυτή θεωρεί ότι είναι μία πρώτη υγιής αντίδραση των επιχειρήσεων και σε κάποιες περιπτώσεις έρχεται ως φυσική συνέπεια και συνέχεια της στρατηγικής τους για την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της δέσμευσής τους απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη τους, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αποτελεί μεμονωμένη αλλά ευπρόσδεκτη ανταπόκριση στις ανάγκες που δημιουργούνται. 

Στο σημείο αυτό θέτει τον προβληματισμό εάν στη δεύτερη περίπτωση η αντίδραση των επιχειρήσεων αυτών θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης σε θέμα Εταιρικής Ευθύνης ή θα παραμείνει μία θετική αναλαμπή χωρίς συνέχεια. Η ομάδα του CSE, που πρόσφατα διοργάνωσε webinar με θέμα «What consumers expect of Corporate Responsibility during the pandemic» με τη συμμετοχή 600 επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Καναδά, έχει την πεποίθηση ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις που στο πλάνο τους συμπεριλαμβάνουν δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας γνωρίζουν ήδη τον τρόπο προσφοράς και στήριξης του ευρύτερου συνόλου, εξασφαλίζοντας όμως και οι ίδιες τη δική τους επιβίωση. 

“Έχει έρθει η στιγμή που αυτή η προσπάθεια που έκαναν ως τώρα θα αποδώσει στη συνείδηση της κοινωνίας και στην  αγορά γενικότερα”, εξηγεί ο κ. Αυλώνας σημειώνοντας ότι “παράλληλα εμφανίστηκαν στην αγορά και φαινόμενα εταιρειών που, ενώ μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υπεύθυνες εταιρείες, έχουν σπεύσει να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις με εντελώς λανθασμένο, για τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τρόπο (όπως π.χ. κάποιες εταιρείες Ταχυμεταφορών) και εναπόκειται στα ενδιαφερόμενα μέρη τους να αξιολογήσουν τη στάση τους αυτή και να αποδεχτούν ή να «τιμωρήσουν» αυτές τις συμπεριφορές. Είναι ξεκάθαρο, πως αυτή η τρομερά δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδος που βιώνουμε όλοι μας θα επηρεάσει ταχύτατα και το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Την κρίσιμη όμως στιγμή είναι σημαντικό η κάθε εταιρεία και ο κάθε οργανισμός να επιλέξουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν, αν θα διαλέξουν δηλαδή να παραμείνουν πιστοί στο μονοπάτι της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αν θα «αδράξουν» της ευκαιρίας να χαράξουν ένα νέο δρόμο προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ή αν θα λοξοδρομήσουν με επιπόλαιες ενέργεις πρόσκαιρα εκμεταλλευόμενες τις συνθήκες που δημιουργούνται”.

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

17# Συνεργασία για τους Στόχους

EE: Στήριξη της Γαλλίας στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας

Η Ελλάδα, αντιμέτωπη με μαζικές αφίξεις μεταναστών στην επικράτειά της, απηύθυνε αίτημα στήριξης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων πληθυσμών στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και τον περιορισμό των υγειονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την επιδημία του Covid-19.

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα αυτό, η Γαλλία αποστέλλει δια θαλάσσης τέσσερις οικίσκους ιατρικής φροντίδας. Το υλικό αυτό, το ταξίδι του οποίου ξεκίνησε από το λιμένα της Χάβρης, θα καταστήσει δυνατή την εγκατάσταση στη Χίο ενός κινητού ιατρείου υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών. Η επιχείρηση αυτή, που διευκολύνθηκε από τις υπηρεσίες της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, αποτελεί έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας προς την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει συρροή μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

Ο εξοπλισμός αυτός, που αναμένεται να φτάσει στον Πειραιά στα τέλη Ιουνίου, μεταφέρεται χάρη στη συνδρομή του Ιδρύματος CMA-CGM, που έχει συνάψει σύμβαση εταιρικής σχέσης με το κέντρο στήριξης και αντιμετώπισης κρίσεων του Υπουργείου Ευρώπης και εξωτερικών υποθέσεων της Γαλλίας. Πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής. Το Ίδρυμα CMA-CGM δέχθηκε επίσης να μεταφέρει 700 κιλά φαρμακευτικού υλικού, προσφορά του Ιδρύματος Tulipe, προς χρήση από το υγειονομικό προσωπικό επικεφαλής της κινητής ιατρικής μονάδας.

Εξάλλου, το Υπουργείο Ευρώπης και εξωτερικών υποθέσεων συνεχίζει να υποστηρίζει τις ΜΚΟ που αναπτύσσουν ανθρωπιστικά προγράμματα προς όφελος των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στα ελληνικά νησιά

Περισσότερα

17# Συνεργασία για τους Στόχους

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην πλατφόρμα GMCNgine

Ο Oργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξασφάλισε μία παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα, θέτοντας πρώτος σε εφαρμογή την GMCNgine, την πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα που καθιστά εφικτό τον ταχύτατο εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών σε όλο τον κόσμο.

Χάρη στην εμπειρία, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που διαθέτουν, η Ελλάδα και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υιοθέτησαν πρώτοι διεθνώς το νέο αυτό καινοτόμο εργαλείο στην αναζήτηση και την εύρεση των παιδιών σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Amazon Web Services, εταιρεία υποστήριξης της GMCNgine, επέλεξε την Ελλάδα και το Επιχειρησιακό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη δημιουργία ενός video με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο ενημερώνοντάς τον για τη λειτουργία της συγκεκριμένης πλατφόρμας, προβάλλοντας παράλληλα τη χώρα μας ως πρότυπο διεθνώς, στην αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων.

Η δημιουργία της πλατφόρμας GMCNgine, αποτελεί πρωτοβουλία του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children – ICMEC), μέλος του Δ.Σ του οποίου είναι «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Από μόλις 9 χώρες γνωρίζουμε, ότι πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά εξαφανίζονται ετησίως. Φανταστείτε πώς θα είναι τα στοιχεία για τις 196 χώρες…Η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας. Για μένα αυτό πρέπει να αποτελεί δεδομένο όσον αφορά την έρευνα. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να μπορεί να καλύψει τόσο μεγάλο αριθμό περιπτώσεων» αναφέρει στο video η Caroline Humer, Aντιπρόεδρος Προγραμμάτων του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (ICMEC), καταδεικνύοντας το μέγεθος και το εύρος του φαινόμενου της εξαφάνισης των παιδιών που πλήττει τις κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο.«Πρέπει να πολεμήσουμε το σκοτεινό διαδικτυακό σύμπαν και τους εγκληματίες που ενεργούν εκεί ανενόχλητοι, κρυμμένοι πίσω από την ανώνυμη πλοήγηση. Και ο μόνος τρόπος για να το πολεμήσουμε είναι με τη χρήση τεχνολογίας, που να μπορεί να μπει στον κόσμο τους», αναφέρει στο video ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία και η συγκεκριμένη πλατφόρμα στην αντιμετώπιση επικίνδυνων φαινομένων που απειλούν τη ζωή των παιδιών. «Κάποτε χειριστήκαμε ένα περιστατικό παιδιού 2,5 ετών, που εξαφανίστηκε νύχτα. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, το βρήκαμε μέσα στην ίδια νύχτα» συμπληρώνει ο κ. Γιαννόπουλος.

Στην πλατφόρμα GMCNgine αναρτώνται όλες οι πληροφορίες και φωτογραφίες εξαφανισμένων παιδιών, στην οποία έχουν πρόσβαση οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι διωκτικές αρχές, και όπου, στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία Amazon Web Services, γίνεται αναζήτηση και αναγνώριση σε βάσεις δεδομένων και στο deep & dark web.

Περισσότερα

17# Συνεργασία για τους Στόχους

ESG Rating Tool: Τα μηνύματα από τη συνεργασία ΤΑΙΠΕΔ, EBRD και Global Sustain

company

Ένα ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης του χαρτοφυλακίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δίνει την ευκαιρία να αναβαθμιστεί ο διάλογος για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε μια περίοδο που η χώρα αναζητά πόρους για να ξεπεράσει την οικονομική κρίση που φέρνει η πανδημία.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Το ESG Rating Tool, είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Global Sustain, με σκοπό την αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ με χρήση δεικτών επίδοσης (KPIs). 

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG (Environmental – Περιβαλλοντικά, Social – Κοινωνικά και Governance – Εταιρικής Διακυβέρνησης) κατά την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (ADP) από το ΤΑΙΠΕΔ, μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να προσελκύσει υπεύθυνες επενδύσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις παγκοσμίως που ένα Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων ενσωματώνει την αειφορία στις διαδικασίες του και είναι η πρώτη φορά που ένας δημόσιος οργανισμός στην Ελλάδα αναπτύσσει το δικό του ψηφιακό ESG Rating Tool.

Εξετάζοντας αυτή την εξέλιξη υπό το πρίσμα της τεχνογνωσίας που απαιτεί η μετάβαση στο νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και του θετικού αντίκτυπου της ευρύτερα στον δημόσιο τομέα ρωτήσαμε σχετικά τον Μιχάλη Σπανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Sustain Group. Όπως σημειώνει στο csrindex, “η συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ και την EBRD αποτέλεσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διαπιστώσαμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ (όπως και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί στη χώρα μας) έχει επενδύσει σημαντικά σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι πρόθυμο να κάνει το κάτι παραπάνω για να βγει ένα όμορφο και λειτουργικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει Sustainability Manager (in-house) και δέσμευση της Διοίκησης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο για απρόσκοπτη διάθεση ανθρώπινων και τεχνικών πόρων για την υλοποίηση ενός τέτοιου εργαλείου. Η συνεισφορά της EBRD ήταν επίσης πολύτιμη τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης, τεχνογνωσίας όσο και διαδικασιών σε θέματα αξιολόγησης υποδομών (όπως το χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ)”.

Στο ερώτημα αν οι αρχές της αειφορίας μπορούν να προωθηθούν ευρύτερα στον δημόσιο τομέα ο κ. Σπανός εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η κουλτούρα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αλλάζει και δεν είναι τυχαίο ότι η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επίσημα σε 30 στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ παρουσία εκπροσώπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού, προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμοστικότητά του και σε άλλους δημόσιους φορείς. “Άρα ναι, οι αρχές της αειφορίας μπορούν να προωθηθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς η αειφορία είναι άμεσα συνυφασμένη με την ίδια την υπόσταση του κράτους, δηλαδή την παραγωγή αξίας στους πολίτες και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, στους πυλώνες του Περιβάλλοντος (Ε-Environment), της Κοινωνίας (S-Social) και της Διακυβέρνησης (G-Governance). Είναι σημαντικό να βλέπουμε το κράτος να επενδύει σε στελέχη τα οποία μπορούν να αντιληφθούν τη χρησιμότητα και αξία αυτών των εργαλείων, αλλά και να τα μπορούν να τα υποστηρίξουν στην υλοποίηση και εφαρμογή τους”, προσθέτει.

Συστηματική δουλειά

Όπως εξηγεί στο csrindex ο κ. Σπανός, η ιδέα ξεκίνησε από το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο προσέγγισε τόσο τη Global Sustain όσο και την EBRD για παροχή τεχνικής βοήθειας από το Σεπτέμβριο του 2019. Το έργο ολοκληρώθηκε περίπου 6 μήνες μετά, και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Απαιτήθηκε αρκετή έρευνα στην αρχή, καθώς δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία στον ιδιαίτερο κλάδο του Ταμείου ενώ σύμφωνα με τον κ. Σπανό είναι σημαντικό και το γεγονός ότι οι απαιτήσεις αλλά και προσδοκίες του έργου συνεχώς αυξάνονταν και διευρύνονταν. “Ως αποτέλεσμα, θέλαμε όλοι να βάλουμε περισσότερα μέσα στο παραδοτέο, έχοντας φυσικά ξεφύγει από το … budget. Χρειάστηκε επίσης χρόνο για την ευθυγράμμιση των προσδοκιών αλλά και την ψηφιοποίηση. Εδώ σημαντική ήταν η υποστήριξη του μέλους μας Think Plus για την κωδικοποίηση και προγραμματισμό του αλγόριθμου αξιολόγησης και την εμπειρία του χρήστη της εφαρμογής σε ένα ψηφιακό περιβάλλον το οποίο μάλιστα είναι και mobile friendly”, προσθέτει.

Το παράδειγμα

Ανάλογα εργαλεία χρησιμοποιούν σχετικά λίγα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στο εξωτερικό. Από έρευνα που έγινε, δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο ειδικά στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων (ιδιωτικοποιήσεων). Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Σπανό, μπορεί κανείς να βρει αντίστοιχα εργαλεία σε διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ESG επενδυτικές εταιρείες, τα οποία λήφθηκαν υπόψη (π.χ. S&P, MSCI, Sustainalytics, Bloomberg, κλπ). “Για τους δείκτες αξιολόγησης, βασιστήκαμε σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα μέτρησης βιώσιμης ανάπτυξης όπως GRI, CDP, TCFD, ISO και Global Compact, στις Απαιτήσεις Αποδοτικότητας (Performance Requirements) της EBRD αλλά και ειδικά πλαίσια/δείκτες σχετικά με τις κατηγορίες χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες και δρόμους. Εδώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίοι γράψανε μια μικρή … διατριβή πάνω σε αυτό”, προσθέτει χαρακτηριστικά.

Τα νέα project

Αναφορικά με την εφαρμογή και την ανάπτυξη παρόμοιων εργαλείων ενόψει της προώθησης της βιώσιμης χρηματοδότησης, ο κ. Σπανός σημειώνει ότι αυτή την περίοδο η ομάδα του εργάζεται πάνω σε τρία μεγάλα πεδία:

  • Το πρώτο είναι αυτό των θεσμικών επενδυτών όπου πρέπει να εναρμονίσουν τις επενδυτικές τους πολιτικές με κριτήρια ESG εν όψει της εφαρμογής του κανονισμού για το EU Sustainable Finance Framework. 
  • Το δεύτερο είναι αυτό των τραπεζών, οι οποίες εκσυγχρονίζουν τις πιστοδοτικές τους διαδικασίες και προϊόντα για να μετρούν αποδοτικότερα τους ESG κινδύνους, και 
  • Το τρίτο, αυτό των επιχειρήσεων, οι οποίες πλέον οφείλουν να ενσωματώσουν αρχές βιώσιμης ανάπτυξης εν όψει των σχετικών νομοθετικών υποχρεώσεων. 

Σχετικά με τη μέθοδο ανάπτυξης του ESG Rating Tool ο κ. Σπανός προσθέτει: “για την ανάπτυξη του εργαλείου λάβαμε υπόψη και τα KPIs της Οδηγίας για τη Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο, μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη ότι το πρώτο αίτημα για ανάπτυξη παρόμοιου εργαλείου δεν ήρθε από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ αλλά από τρίτη χώρα, η οποία έχει ήδη πληροφορηθεί την ανάπτυξη του ESG Rating Tool στο ΤΑΙΠΕΔ. Ελπίζω να είμαι σε θέση να μοιραστώ μαζί σας περισσότερα νέα σύντομα…”.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΑΠΟΨΕΙΣ