PRI: Οι επενδύσεις εν μέσω πανδημίας και η ευκαιρία για την Ελλάδα

Date:

Share post:

Η πανδημία Cοvid-19 αποτελεί σοβαρή απειλή όχι μόνο για την παγκόσμια υγεία, αλλά για τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις επενδύσεις, σύμφωνα με το δίκτυο διεθνών επενδυτών PRI (Principles for Responsible Investment), που συντονίζει τις δράσεις του επικαιροποιώντας τη δέσμευση που έχει αναλάβει για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων με γνώμονα κριτήρια ESG (environmental, social and governance – περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση) – προσέγγιση που υιοθετεί και μερίδα ελληνικών επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης. 

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Ως μακροπρόθεσμοι διαχειριστές κεφαλαίων, οι επενδυτές του PRI, που εκπροσωπούν περισσότερους από 2.000 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς από 60 χώρες, οι οποίοι διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 80 τρισ. δολ., κρίνουν ότι μπορούν και πρέπει να ενεργήσουν τώρα για να βοηθήσουν στη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της πανδημίας, όπως: η άμεση επίδραση στη δημόσια υγεία, η σοβαρή οικονομική επιβράδυνση, η εμβάθυνση των ανισοτήτων στις κοινωνίες και οι επακόλουθες επιπτώσεις όλων αυτών στην ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με το PRI η κρίση Covid-19 επηρεάζει όλους τους επενδυτές ανεξάρτητα από τις συμμετοχές, τη στρατηγική ή τον ρόλο τους στην επενδυτική αλυσίδα. Οι εκροές των τελευταίων δύο μηνών έχουν δημιουργήσει ισχυρές πιέσεις στα χαρτοφυλάκια τους περιορίζοντας τη διαθέσιμη ρευστότητα. Παρ όλα αυτά, τα μέλη του PRI μένουν πιστά στις Αρχές που έχουν προσυπογράψει για υπεύθυνες επενδύσεις και δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους σε εταιρείες και κυβερνήσεις και μέσω των επενδυτικών τους αποφάσεων. 

Πρακτικά οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές λένε ότι θα υποστηρίξουν βιώσιμες εταιρείες και υπεύθυνες επενδύσεις μέσω αυτής της κρίσης – προς όφελος της δημόσιας υγείας και των μακροπρόθεσμων οικονομικών επιδόσεων – ακόμη και αν αυτό περιορίζει τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό οι επιλέξιμες εταιρείες θα πρέπει να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους εργαζομένους, τους εργολάβους και τους προμηθευτές τους. Πρέπει επίσης να ενεργούν υπεύθυνα για τον καθορισμό των τιμών και των επιπέδων προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία να ανταποκριθεί στις υγειονομικές ή και τις οικονομικές πτυχές της κρίσης. Θα πρέπει να συνεργαστούν με προμηθευτές, συνδικάτα εργαζομένων, κυβερνήσεις και επενδυτές για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις που δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τις οικονομίες και την κοινωνία.

Προφανώς οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με έκτακτη οικονομική υποστήριξη σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να αξιολογηθούν όχι μόνο σύμφωνα με τον συνολικό μακροοικονομικό αντίκτυπό τους, αλλά και βάσει της ικανότητάς τους να υποστηρίζουν άλλες προτεραιότητες ζωτικής σημασίας για την ευημερία των ανθρώπων και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, όπως η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το PRI εκτιμά ότι η κρίση εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με το πώς είναι δομημένο το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται σε τέτοιες απειλές.

Άμεσες επενδυτικές ενέργειες

Στις άμεσες δράσεις που δεσμεύονται να προχωρήσουν οι επενδυτές είναι η στήριξη εταιρειών που δίνουν προτεραιότητα στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού προστατεύοντας θέσεις εργασίας και μισθούς και η συνεισφορά ώστε να αντιμετωπιστούν εταιρείες και κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν το κάλυμμα της κρίσης για να αποφύγουν διαδικασίες λογοδοσίας και ελέγχου. Επίσης συνίσταται οι επενδυτές να επικεντρωθούν στο θέμα του Covid-19 ενισχύοντας εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τη διαχείριση κρίσεων και πρέπει να ενθαρρύνουν κυβερνήσεις και εταιρείες προς την ίδια κατεύθυνση με το δημόσιο λόγο, καθώς και να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, όπως οι εικονικές συνελεύσεις για να ελέγχουν τις επενδύσεις, από την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέχρι την πρόοδο δράσεων για την Κλιματική Αλλαγή και το περιβάλλον που πιθανόν έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οι δεσμεύσεις των θεσμικών επενδυτών περιλαμβάνουν επίσης τη σύσταση να είναι δεκτικοί στα αιτήματα για οικονομική υποστήριξη καθώς και να ενθαρρύνουν τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων αλλά και της λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Τα εργαλεία στην ελληνική αγορά

Οι παραπάνω δεσμεύσεις θέτουν σημαντικές προκλήσεις για την Ελλάδα, διότι πέραν της προσπάθειας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων υπάρχει η κρίσιμη φάση της επανεκκίνησης της οικονομίας ενόψει του πακέτου στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων με κρατικούς και κοινοτικούς πόρους – άνω των 20 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό αναδύεται μια σημαντική ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σε συνέχεια της αξιοπιστίας που έχει επιδείξει στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, να αποδείξουν την στόχευση τους στην μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και υπευθυνότητα. 

Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR Hellas
Η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος CSR Hellas

Εργαλεία για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας τόσο από μεγάλες όσο και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αναπτύξει το CSR Hellas, το επιτελείο του οποίου, με επικεφαλής την Μαρία Αλεξίου, βρίσκεται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και επιχειρηματικούς φορείς. Ένα από αυτά είναι το ΕTHOS, πρότυπο που πιστοποιεί την εφαρμογή αρχών ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον ελληνικό φορέα πιστοποίησης Eurocert και το οποίο πιστοποιεί τις επιχειρήσεις σε τομείς όπως: σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων / διακρίσεις, δικαιώματα εργαζομένων, ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη, υγεία & ασφάλεια, περιβάλλον, καταπολέμηση διαφθοράς / δωροδοκίας και τοπική κοινωνία. Ένα άλλο εργαλείο είναι το ΜΙΑ Tool, Σύστημα Διάγνωσης και Διαχείρισης της Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο αξιολογεί ουσιαστικά το επίπεδο ωριμότητας των επιχειρήσεων.

Οι συνέπειες και το “καθήκον”

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι ενέργειες που έχουν αναλάβει πολλές ελληνικές εταιρείες τους τελευταίους δύο μήνες, είτε πρόκειται για μεγάλους οργανισμούς είτε για μικρές επιχειρήσεις, υιοθετούν πολλά από τα παραπάνω μηνύματα. 

O Nίκος Αυλώνας, επικεφαλής του CSE

Οι εταιρείες αυτές, όπως αναφέρει στο csrindex ο επικεφαλής του Κέντρου Αειφορίας (CSE), Νίκος Αυλώνας, αντιλαμβάνονται τις συνέπειες της κρίσης αλλά και το “καθήκον” τους να συνεισφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν για να στηρίξουν μέσω δωρεών σημαντικών ποσών ή υλικού το δημόσιο σύστημα υγείας ή/και ευπαθείς ομάδες. Αυτή θεωρεί ότι είναι μία πρώτη υγιής αντίδραση των επιχειρήσεων και σε κάποιες περιπτώσεις έρχεται ως φυσική συνέπεια και συνέχεια της στρατηγικής τους για την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της δέσμευσής τους απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη τους, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αποτελεί μεμονωμένη αλλά ευπρόσδεκτη ανταπόκριση στις ανάγκες που δημιουργούνται. 

Στο σημείο αυτό θέτει τον προβληματισμό εάν στη δεύτερη περίπτωση η αντίδραση των επιχειρήσεων αυτών θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης σε θέμα Εταιρικής Ευθύνης ή θα παραμείνει μία θετική αναλαμπή χωρίς συνέχεια. Η ομάδα του CSE, που πρόσφατα διοργάνωσε webinar με θέμα “What consumers expect of Corporate Responsibility during the pandemic” με τη συμμετοχή 600 επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Καναδά, έχει την πεποίθηση ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις που στο πλάνο τους συμπεριλαμβάνουν δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας γνωρίζουν ήδη τον τρόπο προσφοράς και στήριξης του ευρύτερου συνόλου, εξασφαλίζοντας όμως και οι ίδιες τη δική τους επιβίωση. 

“Έχει έρθει η στιγμή που αυτή η προσπάθεια που έκαναν ως τώρα θα αποδώσει στη συνείδηση της κοινωνίας και στην  αγορά γενικότερα”, εξηγεί ο κ. Αυλώνας σημειώνοντας ότι “παράλληλα εμφανίστηκαν στην αγορά και φαινόμενα εταιρειών που, ενώ μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υπεύθυνες εταιρείες, έχουν σπεύσει να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις με εντελώς λανθασμένο, για τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τρόπο (όπως π.χ. κάποιες εταιρείες Ταχυμεταφορών) και εναπόκειται στα ενδιαφερόμενα μέρη τους να αξιολογήσουν τη στάση τους αυτή και να αποδεχτούν ή να “τιμωρήσουν” αυτές τις συμπεριφορές. Είναι ξεκάθαρο, πως αυτή η τρομερά δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδος που βιώνουμε όλοι μας θα επηρεάσει ταχύτατα και το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Την κρίσιμη όμως στιγμή είναι σημαντικό η κάθε εταιρεία και ο κάθε οργανισμός να επιλέξουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν, αν θα διαλέξουν δηλαδή να παραμείνουν πιστοί στο μονοπάτι της Εταιρικής Υπευθυνότητας, αν θα “αδράξουν” της ευκαιρίας να χαράξουν ένα νέο δρόμο προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ή αν θα λοξοδρομήσουν με επιπόλαιες ενέργεις πρόσκαιρα εκμεταλλευόμενες τις συνθήκες που δημιουργούνται”.

Σοφία Εμμανουήλ
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

Alpha Bank: Πρωτοβουλίες για τη γυναικεία ενδυνάμωση

Συνάντηση του CEO και της CHRO του Ομίλου στο Ηράκλειο της Κρήτης με τη αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση “Women Do Business” με θέμα τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Upfield Hellas: Συμμαχία για τη μείωση σπατάλης τροφίμων

Με την ένταξή της στη Συμμαχία, η Upfield Hellas στοχεύει να συμβάλλει στην εξάλειψη της σπατάλης τροφίμων, ενός φαινομένου που είναι αρκετά έντονο στη χώρα μας.

ΕlvalHalcor: Συνεργασία με Regeneration και επένδυση στους νέους

Oλοκληρώθηκε η περίοδος συμμετοχής στο «ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies».

Pharmathen: Συνεργασία με την Πρεσβεία της Ουκρανίας

Πρόσφερε απευθείας στην Πρεσβεία της Ουκρανίας υγειονομικό υλικό, είδη ατομικής υγιεινής, καθώς και τρόφιμα.