Σε δράσεις για εργαζόμενους και κοινωνία το 70% των κονδυλίων ΕΚΕ

Date:

Share post:

Σε δράσεις για τους εργαζόμενους και την κοινωνία προσανατολίζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες εντάσσουν στην εταιρική τους φιλοσοφία ενέργειες που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, στον εθελοντισμό και τη βελτίωση του εργασιακού και φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με έρευνα της ICAP που έγινε στην Ελλάδα το 2016 σε 85 επιχειρήσεις, τα μεγαλύτερα κονδύλια για την ΕΚΕ δαπανώνται σε ενέργειες που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό. Συνολικά από τον προϋπολογισμό υπεύθυνων πρακτικών το 34% πάει σε εργαζόμενους, γεγονός που αποτυπώνει και την προσπάθεια των εταιρειών να διατηρήσουν ικανοποιημένο το ανθρώπινο δυναμικό τους. Μεγάλη βαρύτητα έχει και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο καθώς δράσεις που αφορούν την Κοινωνία καταλαμβάνουν μερίδιο 33%, ενώ ακολουθούν το Περιβάλλον με 22% και, τέλος, η αγορά με 11%.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού το 87% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας κ.λπ. σε βαθμό «πολύ» ή «πάρα πολύ», ποσοστό αυξημένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα.

Επίσης, το 81% των επιχειρήσεων προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού στον ίδιο βαθμό. Το ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης δράσης εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αντικατοπτρίζοντας τον έλεγχο του κόστους και τον περιορισμό των δαπανών των επιχειρήσεων. Ακολουθεί η παροχή πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο προσωπικό, 

όπου παραπάνω από τις μισές εταιρείες του δείγματος (55%) εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη δράση στο μέγιστο βαθμό («πάρα πολύ»).

Κοινωνία

Στον τομέα των δράσεων ΕΚΕ που αφορούν στην Κοινωνία, η πλειονότητα των εταιρειών και πιο συγκεκριμένα το 75% δήλωσε ότι πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες σε χρήμα ή/και είδος σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό βαθμό. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με πέρυσι (+17%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εστιάζουν περισσότερο τις δράσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα. Σε αρκετά σημαντικό βαθμό φαίνεται να υποστηρίζονται τόσο δράσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες (61%) όσο και καλλιτεχνικές, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις (56%).

Περιβάλλον

Οι εταιρείες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Οι δράσεις ΕΚΕ που αφορούν το Περιβάλλον υιοθετούνται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τους επικεφαλής των εταιρειών. Περισσότερες από τρεις στις τέσσερις εταιρείες του δείγματος (82%) εφαρμόζουν εσωτερικά προγράμματα ανακύκλωσης σε μεγάλο βαθμό («πολύ» ή «πάρα πολύ»). Ακολουθεί η ένταξη στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά/διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS κ.λπ.) με ποσοστό 77% και η εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων (68%).

Αγορά

Η εφαρμογή συστήματος διαχείρι- σης-διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων (π.χ. ISO 9000 κ.λπ.) ακολουθείται σε ιδιαίτερα μεγά- λο βαθμό («πάρα πολύ») από το 94% των εταιρειών που συμ- μετείχαν στην έρευνα. Προγράμματα ΕΚΕ που αναφέρονται στους καταναλωτές (π.χ. διαδικασίες μέτρησης και διαχείρισης παραπόνων κ.λπ.) εφαρμόζει σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό το 65% των εταιρειών. Αντίθετα, η χρήση κριτηρίων ΕΚΕ στην επιλογή προμηθευτών ή συνεργατών εξακολουθεί να εφαρμό- ζεται σε περιορισμένη σχετικά κλίμακα (το 49% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι εφαρμόζει τη συγκε- κριμένη δράση από «καθόλου» έως «μέτρια».

Οφέλη των εταιρειών από τις δράσεις ΕΚΕ

Οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ΕΚΕ για την κοινωνία και για τις ίδιες. Η πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος (91%) όπως και πέρυσι, αξιολόγησε με το μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας («πάρα πολύ» και «πολύ») τη «συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο» ως το κυριότερο όφελος που έχουν (ή προσδοκούν) από τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η «προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναμικού» αξιολογήθηκε ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό όφελος από το 84% των εταιρειών. Ακολούθησαν η «ενίσχυση και η προστασία της εταιρικής εικόνας» (φήμη, brands κ.λπ.), τα «υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και σταθερότητας των πελατών» και η «βελτίωση της απόδοσης / παραγωγικότητας των εργαζομένων» με ποσοστά 82%, 80% και 62% αντίστοιχα.

Πηγή: ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΕ 2017

Related articles

PepsiCo: Δεντροφύτευση στους Θρακομακεδόνες από τη Green Team Hellas

Με τις εθελοντικές της δράσεις η Green Team της PepsiCo Hellas κάνει πράξη την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την σφραγίδα της EUROCERT η πιστοποίηση της ΗΛΕΚΤΩΡ

Το Πρότυπο ISO 41001, προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Εγκαταστάσεων.

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και Pieris Architects δημιουργούν το «the SPOT» 

H συνεργασία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με το αρχιτεκτονικό γραφείο Pieris Architects για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του πρωτότυπου αυτού κτιρίου βασίζεται στο κοινό τους όραμα για καινοτόμες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές.

Chiquita: Στον 17ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Ο Μαραθώνιος αποτελεί πόλο έλξης για δρομείς από όλο τον κόσμο, κάθε ηλικίας και επιπέδου, καθώς και δρομείς με αναπηρίες, μεταδίδοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία. 
Skip to content