Σε ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο για τους SDGs προσανατολίζονται οι CEOs

Date:

Share post:

Μια πρωτοβουλία επιχειρηματιών απ’ όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum -WEF) του Νταβός, καλλιεργεί προσδοκίες ότι οι εταιρείες, οι επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Global Development Goals – SDGs) αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

To WEF του Νταβός το 2017 είχε ως θέμα την υπεύθυνη ηγεσία, που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και αναγνωρίζει την ανάγκη να ανοίξει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συνεργαστεί μαζί τους για την επίτευξη των SDGs. Ήταν τότε που πάνω από 140 Διευθύνοντες Σύμβουλοι του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (International Business Council – IBC) συνυπέγραψαν το σύμφωνο “Compact for Responsive and Responsible Leadership”, που αναφέρει ότι η κοινωνία εξυπηρετείται καλύτερα από εταιρείες που έχουν ευθυγραμμίσει τους στόχους τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας. Αυτό το σύμφωνο, όπως υπενθυμίζει σχετικό δημοσίευμα στην πλατφόρμα του WEF, προσδιορίζει επίσης τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ ως τον οδικό χάρτη αυτής της ευθυγράμμισης.

Έκτοτε, το IBC έχει αντιμετωπίσει ορισμένες από τις προκλήσεις που συνεπάγεται η εξισορρόπηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών πιέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία των μετόχων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι η έλλειψη συνέπειας από την πλευρά των επιχειρήσεων στην μέτρηση και την αναφορά στους επενδυτές και τους άλλους ενδιαφερόμενους της αξίας που δημιουργούν. 

Στο WEF του καλοκαιριού του 2019 στη Γενεύη, το IBC ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την επόμενη συνάντηση στο Νταβός, τον χειμώνα του 2020, προαναγγέλλοντας πλαίσιο με βάση το οποίο τα μέλη του θα μπορούσαν να μετρούν και να δημοσιοποιούν σημαντικούς δείκτες της απόδοσής τους σε θέματα περιβάλλοντος, δίνοντας ταυτόχρονα στοιχεία για την πρόοδό τους ως προς τη συμβολή τους στην επίτευξη των SDGs σε συνεπή και συγκρίσιμη βάση.

Η έκθεση αυτή προτείνει ένα κοινό βασικό σύνολο μετρικών στοιχείων και συνιστώμενες γνωστοποιήσεις που τα μέλη του IBC θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να ευθυγραμμίσουν τις κύριες αναφορές τους και, κατά τον τρόπο αυτό, να μειώσουν τον κατακερματισμό και να ενθαρρύνουν την ταχύτερη πρόοδο προς μια συστημική λύση, ενδεχομένως να συμπεριλάβουν ένα γενικά αποδεκτό διεθνές λογιστικό πρότυπο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το πλαίσιο ενσωματώνει καθιερωμένες μετρήσεις και υφιστάμενα πρότυπα. Ο στόχος ουσιαστικά είναι να ενισχυθούν αυτά τα πρότυπα και να αξιοποιηθούν πληρέστερα οι συνέργιες μεταξύ τους και όχι τόσο η δημιουργία ενός νέου προτύπου.

Ο Brian Moynihan, πρόεδρος και CEO Bank of America εξηγεί ότι ως CEOs, οι υπογράφοντες θέλουν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους παρέχοντας σταθερές αποδόσεις και εφαρμόζοντας ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που να ανταποκρίνεται στους μακροπρόθεσμους στόχους της κοινωνίας, όπως προβλέπονται στον χάρτη πορείας για τους SDGs. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την αειφορία πολλαπλασιάζονται, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τον αντίκτυπό τους και να εφαρμόσουν υπεύθυνες στρατηγικές. Αυτό που επιδιώκεται είναι ένα γενικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις ώστε να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους – ένα πλαίσιο που ενσωματώνει τις χρηματοοικονομικές μετρήσεις μαζί με μη χρηματοοικονομικά κριτήρια όπως τα θέματα ESG, η ισότητα των φύλων, τα μισθολογικά θέματα, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και άλλες δραστηριότητες.

Η λογοδοσία δεν είναι μόδα

Όπως αναφέρει στο csrindex.gr η Κατερίνα Κατσούλη, ESG & Sustainability Director, Grant Thornton, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο Νταβός της Ελβετίας, διοργανώνεται στις αρχές κάθε έτους και συγκεντρώνει κορυφαίους ηγέτες από την παγκόσμια οικονομική και βιομηχανική σκηνή. Λαμβάνοντας υπόψη πως αποστολή του Φόρουμ αποτελεί η βελτίωση της κατάστασης του κόσμου, οι στόχοι που τίθενται για το κάθε συνέδριο, διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο.

Η φετινή 50ή ετήσια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε επικεντρώθηκε σε παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές πρωτοβουλίες που έχουν θετική επίδραση και αντίκτυπο σε πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Τέσσερα ήταν τα θέματα που τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη:

  1. Πώς να αντιμετωπίσουμε τις επείγουσες κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που βλάπτουν την οικολογία και την οικονομία μας.
  2. Πώς να μεταμορφώσουμε τις βιομηχανίες για να επιτύχουμε περισσότερο βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς οι νέες πολιτικές, οι οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες αλλάζουν τα πρότυπα εμπορίου και κατανάλωσης.
  3. Πώς να αναπτύξουμε περαιτέρω τις τεχνολογίες που οδηγούν στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, ώστε να ωφελούν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους για αυτούς. 
  4. Πώς να προσαρμοστούμε στις δημογραφικές, κοινωνικές και τεχνολογικές τάσεις αναδιαμορφώνοντας/επανασχεδιάζοντας την εκπαίδευση, την απασχόληση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, δημοσιεύθηκε και τέθηκε προς διαβούλευση μία νέα έκθεση σχετικά με το πως θα μπορούν οι οργανισμοί κι επιχειρήσεις να καταγράφουν και να μετρούν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα στην πορεία για μία Βιώσιμη για όλους Ανάπτυξη. 

Η Έκθεση αυτή έχει τίτλο «Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation» ο οποίος παραπέμπει στη δημιουργία αξίας (value creation) σε αυτό που από το 2013 έχει περιγραφεί στο πρότυπο Integrated Reporting Framework.

Η πρωτοβουλία αυτή καταδεικνύει πως η πρόσφατη υποχρέωση των επιχειρήσεων για εκθέσεις μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δεν είναι απλά μία μόδα που θα «περάσει». Αφορά στην ουσία της επιχειρηματικότητας και πλέον συνδέεται άμεσα με την οικονομική ευρωστία και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το μέλλον είναι πλέον εδώ και οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πανευρωπαϊκό –αν όχι παγκόσμιο- περιβάλλον και να αποδείξουν πως δεν είναι ευκαιριακοί παίκτες του επιχειρείν αλλά δημιουργήθηκαν για να αναπτυχθούν και να μείνουν!

Σοφία Εμμανουήλ
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

Alpha Bank: Πρωτοβουλίες για τη γυναικεία ενδυνάμωση

Συνάντηση του CEO και της CHRO του Ομίλου στο Ηράκλειο της Κρήτης με τη αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση “Women Do Business” με θέμα τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Upfield Hellas: Συμμαχία για τη μείωση σπατάλης τροφίμων

Με την ένταξή της στη Συμμαχία, η Upfield Hellas στοχεύει να συμβάλλει στην εξάλειψη της σπατάλης τροφίμων, ενός φαινομένου που είναι αρκετά έντονο στη χώρα μας.

ΕlvalHalcor: Συνεργασία με Regeneration και επένδυση στους νέους

Oλοκληρώθηκε η περίοδος συμμετοχής στο «ReGeneration Academy on Industry 4. Engineers powered by Viohalco Companies».

Pharmathen: Συνεργασία με την Πρεσβεία της Ουκρανίας

Πρόσφερε απευθείας στην Πρεσβεία της Ουκρανίας υγειονομικό υλικό, είδη ατομικής υγιεινής, καθώς και τρόφιμα.