Connect with us

Τεχνολογία

Siemens: Νέα δομή και όραμα με τη στρατηγική Vision 2020+

Η Siemens χαράζει την πορεία για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσω επιτάχυνσης της ανάπτυξης και ισχυρότερης κερδοφορίας, με μια απλοποιημένη και πιο λιτή εταιρική δομή.

Ο κύριος στόχος της στρατηγικής της εταιρείας Vision 2020+ είναι να δώσει στις μεμονωμένες δραστηριότητες της Siemens σημαντικά περισσότερη επιχειρηματική ελευθερία κάτω από το ισχυρό brand της Siemens, ώστε να εστιάσουν την προσοχή τους στις αντίστοιχες αγορές τους. Τα σχέδια προβλέπουν επίσης την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ανάπτυξης της εταιρείας μέσω επενδύσεων σε νέους τομείς ανάπτυξης, όπως οι υπηρεσίες ενσωμάτωσης του ΙοΤ, η διαχείριση κατανεμημένης ενέργειας και οι λύσεις υποδομών για την ηλεκτρική κινητικότητα. Η προσήλωση στην επέκταση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης, στην οποία η Siemens είναι ήδη ο παγκόσμιος ηγέτης, θα συμβάλει περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων όσο και το περιθώριο κέρδους των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά δύο τοις εκατό μεσοπρόθεσμα. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τα έσοδα μεσοπρόθεσμα.

Το πρόγραμμα στρατηγικής Vision 2020, το οποίο ξεκίνησε η Siemens το 2014, έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό – ταχύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι είχε προγραμματιστεί. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σήμερα, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις μας είναι σημαντικά πιο κερδοφόρες, η ικανοποίηση των πελατών είναι στα υψηλότερα επίπεδα και η Διεύθυνση Digital Factory είναι ο ηγέτης της αγοράς στη βιομηχανική ψηφιοποίηση», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

«Το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίζει την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας και είναι πεπεισμένο ότι το Vision 2020+ είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού και την ενίσχυση της Siemens για την επόμενη δεκαετία από μια ισχυρή θέση», δήλωσε ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens Jim Hagemann Snabe.

Σύμφωνα με τον κ. Kaeser, οι εταιρείες συχνά αποφεύγουν να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αλλαγές έως ότου αντιμετωπίσουν προφανείς δυσκολίες. «Θα ήταν ανεύθυνο να επαναπαυτούμε τώρα στις δάφνες μας», δήλωσε. «Η ταχύτητα και η δύναμη των παγκόσμιων αλλαγών αυξάνονται και είναι υποχρέωσή μας να τις προβλέψουμε. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας με βιώσιμο τρόπο». Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Siemens, η ψηφιοποίηση, που συχνά ονομάζεται «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση», είναι η μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία της βιομηχανίας.

«Δεν θα είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτές που θα επιβιώσουν, αλλά αυτές που προσαρμόζονται περισσότερο. Γι’ αυτό θα εμβαθύνουμε περαιτέρω στην κατανόηση του Ownership Culture (Νοοτροπία της Κυριότητας) μας και θα δώσουμε στις επιχειρήσεις μας σημαντικά περισσότερες επιχειρηματικές ευθύνες από ό, τι στο παρελθόν. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την άμεση ανάθεση των λειτουργιών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο κ. Kaeser. Επιπλέον, οι αγορές της εταιρείας αντιμετωπίζουν μείζονες μεταβολές που προκαλούνται από megatrends, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα και τα κατανεμημένα ενεργειακά συστήματα. Η Siemens προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να διαμορφώσει ενεργά αυτές τις αλλαγές.

Ο κ. Kaeser είναι πεπεισμένος ότι το Vision 2020+ θα ενώσει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών: «Θα γίνουμε ακόμα πιο γρήγοροι και πιο ειδικοί στην υποστήριξη και τη συμβουλευτική των πελατών μας για την επίτευξη των στόχων τους – και όχι μόνο όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Για τους εργαζομένους μας, η Siemens της επόμενης γενιάς σημαίνει μεγαλύτερη προσωπική και δημιουργική ελευθερία και περισσότερες ευκαιρίες ανάληψης ευθύνης. Οι επενδυτές μας θα επωφεληθούν επίσης, καθώς θα προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μας όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να είναι οι καλύτεροι στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα αγορών τους. Και μια ακόμη πιο ισχυρή Siemens θα είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ευθύνες της», πρόσθεσε.

Νέα δομή: Περισσότερη επιχειρηματική ελευθερία – λιγότερη κεντρική διαχείριση

Ο στόχος της νέας δομής της εταιρείας είναι να παρέχει στις μεμονωμένες δραστηριότητες της Siemens μεγαλύτερη επιχειρηματική ελευθερία. Ως αποτέλεσμα, το οργανωτικό επίπεδο των σημερινών Διευθύνσεων θα εξαλειφθεί, η περιφερειακή οργάνωση θα αναπροσαρμοστεί για να αυξήσει περαιτέρω τον προσανατολισμό της στον πελάτη, ενώ θα απλοποιηθεί και η κεντρική διοίκηση της εταιρείας. «Με την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής μας, χτίζουμε τη Siemens της επόμενης γενιάς. Η λιγότερη διαχείριση από τα κεντρικά και η περισσότερη ελευθερία για τις δραστηριότητές μας θα μας κάνουν πιο ισχυρούς και πιο ευέλικτους», δήλωσε ο κ. Kaeser.

Κάτω από το επίπεδο Ομίλου, θα υπάρχουν τρεις Επιχειρησιακές Εταιρείες και τρεις Στρατηγικές Εταιρείες. Η αναπροσαρμογή θα δώσει στη Siemens τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει την εστίαση στον πελάτη, και να προσανατολίσει τις δραστηριότητές της στις απαιτήσεις των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. «Οι ημέρες όπου οι εταιρείες έργων, οι εταιρείες προϊόντων, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών, με όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις τους θα μπορούσαν να έχουν κεντρική και αποτελεσματική διαχείριση, έχουν παρέλθει», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.

Η νέα δομή θα τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσης την 1η Οκτωβρίου 2018. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Κτηρίων (BT), η Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (EM), η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αερίου (PG), η Διεύθυνση Ψηφιακού Εργοστασίου (DF) και μεγάλα τμήματα της Διεύθυνσης Process Industries and Drives Division (PD) θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν τρεις νέες Επιχειρησιακές Εταιρείες. Οι Επιχειρηματικές Μονάδες της εταιρείας θα δημιουργηθούν επίσης εκ νέου, πιο επικεντρωμένα και θα ενσωματωθούν στις τρεις Επιχειρησιακές Εταιρείες.

 Στη φωτογραφία: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Joe Kaeser (τρίτος από αριστερά), ο Οικονομικός Διευθυντής της Siemens Ralf P. Thomas και στελέχη της διοίκησης

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του προγράμματος START Project

Με αφορμή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του START Project, του προγράμματος που τρέχει η μη κερδοσκοπική οργάνωση Social Innov σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την υποστήριξη της Microsoft Hellas στο ιστορικό κέντρο της Λέλας Καραγιάννη, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν ήδη από την πρώτη χρονιά. Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων, άνθρωποι όλων των ηλικιών και των εθνικοτήτων, ειδικά workshops είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά του Start Project που συνέθεσαν την επιτυχία του, ενώ τα πολύ σημαντικά βήματα που ανακοινώθηκαν για την επόμενη μέρα, αποδεικνύουν τη διάθεση για ενίσχυση και εξέλιξη της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μέσα στο 2018 περισσότερα από 2.500 άτομα ανέπτυξαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, δωρεάν, συμμετέχοντας σε 250 workshops και μαθήματα, ενώ μέχρι και σήμερα 4.000 άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Βάσει των στοιχείων, το 50% περίπου των συμμετεχόντων αφορούσε σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, γεγονός που αναδεικνύει και έναν από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος: την ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία, χωρίς διακρίσεις. Φέτος, το πρόγραμμα έχει ήδη εμπλουτιστεί με νέες θεματικές ενότητες και δράσεις, ενώ τα επόμενα βήματα θα συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση περισσότερων ψηφιακών εργαλείων προς μάθηση, με στόχο να συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας. Επιπλέον, στα σχέδια του 2019 περιλαμβάνονται η επέκταση λειτουργίας του προγράμματος και το βράδυ, το σχολείο Τεχνητής Νοημοσύνης και η Ημέρα Πρακτικής. Με αφορμή την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης δήλωσε σχετικά: «Όταν τον Ιανουάριο του 2018 ανακοινώσαμε τον Οδικό Χάρτη για την ψηφιακή Αθήνα, πρώτο μας μέλημα ήταν το πώς θα μπορέσουμε να εξοικειώσουμε τους κατοίκους της πόλης με τα νέα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο δικό μου μυαλό ως απόλυτη προτεραιότητα είχα κυρίως τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται απομονωμένοι κοινωνικά, και αυτό θα τους άνοιγε μία νέα πόρτα στο σύγχρονο κόσμο».


Από την πλευρά της η CEO της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κα. Πέγκυ Αντωνάκου, τόνισε: «Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα START με το Δήμο Αθηναίων έχοντας βαθιά πίστη ότι όλοι οι συμπολίτες μας έχουν δικαίωμα σε ψηφιακή γνώση. Είναι μεγάλη μας χαρά ένα χρόνο μετά να βλέπουμε πως η οικία της Λέλας Καραγιάννη έχει πραγματικά μεταμορφωθεί σε μία κυψέλη γνώσεων εκπαιδεύοντας καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας χωρίς διακρίσεις.» Και συμπλήρωσε: «Από ένα κτίριο μπορεί να αλλάξει μία γειτονιά. Από μία γειτονιά μια πόλη και από μια πόλη μία χώρα ολόκληρη.» Σε μια Αθήνα που μετασχηματίζεται σε έξυπνη πόλη, κανείς δεν μένει πίσω, και σε έναν κόσμο, όπου η τεχνολογία εξελίσσεται πιο γρήγορα από ποτέ, επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι η σύμπραξη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μπορεί να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Περισσότερα

11# Βιώσιμες πόλεις & Κοινότητες

Η Huawei ολοκληρώνει την προσφορά της για την στήριξη των πυρόπληκτων

Την έμπρακτη στήριξη της στην ελληνική κοινωνία και τους ανθρώπους που αποδεδειγμένα χρειάζονται κοινωνική αλληλεγγύη επιβεβαίωσε για μία ακόμα αφορά η Huawei, με την παράδοση ποσού ύψους €20.000 σε πυρόπληκτες οικογένειες της Αττικής.

Η Huawei, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της εταιρείας, ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ για στήριξη των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική το προηγούμενο καλοκαίρι.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τις εταιρείες – μέλη του ΣΕΒ προσέγγισε τα €400.000, με την προσφορά της Huawei να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος αυτού.

O κος Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ευχαρίστησε θερμά την Huawei και ανέφερε σχετικά: «Η Huawei, ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ, συμμετέχοντας σε όλες τις φάσεις αυτής της προσπάθειας που ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 με την προσφορά της ενίσχυσης σε 13 οικογένειες, που πληρούσαν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια».

Ο κος Jacky Chen, Managing Director της Huawei Τεχνολογίες Ελλάδος, δήλωσε: «Στην Huawei στηρίζουμε ένθερμα ενέργειες κοινωνικής προσφοράς και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι όπου μέσω του ετήσιου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της εταιρείας είμαστε παρόντες σε σημαντικά θέματα της ελληνικής κοινωνίας που απαιτούν στήριξη και κοινωνική αλληλεγγύη. Με την ίδια αποτελεσματικότητα που επιτελούμε το επιχειρηματικό μας έργο θέλουμε να συνεισφέρουμε και στην κοινωνία, γιατί θεωρούμε τους δύο αυτούς τομείς αναπόσπαστους στο έργο μίας υπεύθυνης εταιρείας».

Περισσότερα

8# Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικός Επιταχυντής INNOVATHENS – 7ος κύκλος

INNOVATHENS

Το INNOVATHENS powered by Samsung, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, μετά από δύο επιτυχημένους θεματικούς κύκλους, διοργανώνει για 3η φορά Επιχειρηματικό Επιταχυντή “Creative Industries Vol. 3” αφιερωμένο στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: βιβλίο, μουσική, (ανα)παραστατικές τέχνες (performing arts), τηλεόραση, κινηματογράφος, ραδιόφωνο, e-games και ψηφιακές εφαρμογές, εικαστικές τέχνες (visual arts), αρχιτεκτονική και διαφήμιση.

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής (Business Accelerator) του INNOVATHENS είναι ένα 3μηνο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρέχει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε startups και επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στο οικοσύστημα καινοτομίας της πόλης, την ελληνική και, κυρίως, τη διεθνή αγορά.

Ο 7ος κύκλος του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του INNOVATHENS διοργανώνεται με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ίδρυματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), της εταιρίας Planet S.A. – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας, των Athens Σynergies και του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

Συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 21 Οκτωβρίου.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ