Connect with us

Τεχνολογία

Siemens: Νέα δομή και όραμα με τη στρατηγική Vision 2020+

Η Siemens χαράζει την πορεία για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσω επιτάχυνσης της ανάπτυξης και ισχυρότερης κερδοφορίας, με μια απλοποιημένη και πιο λιτή εταιρική δομή.

Ο κύριος στόχος της στρατηγικής της εταιρείας Vision 2020+ είναι να δώσει στις μεμονωμένες δραστηριότητες της Siemens σημαντικά περισσότερη επιχειρηματική ελευθερία κάτω από το ισχυρό brand της Siemens, ώστε να εστιάσουν την προσοχή τους στις αντίστοιχες αγορές τους. Τα σχέδια προβλέπουν επίσης την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ανάπτυξης της εταιρείας μέσω επενδύσεων σε νέους τομείς ανάπτυξης, όπως οι υπηρεσίες ενσωμάτωσης του ΙοΤ, η διαχείριση κατανεμημένης ενέργειας και οι λύσεις υποδομών για την ηλεκτρική κινητικότητα. Η προσήλωση στην επέκταση της βιομηχανικής ψηφιοποίησης, στην οποία η Siemens είναι ήδη ο παγκόσμιος ηγέτης, θα συμβάλει περαιτέρω. Ως αποτέλεσμα, τόσο ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων όσο και το περιθώριο κέρδους των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά δύο τοις εκατό μεσοπρόθεσμα. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τα έσοδα μεσοπρόθεσμα.

Το πρόγραμμα στρατηγικής Vision 2020, το οποίο ξεκίνησε η Siemens το 2014, έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό – ταχύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι είχε προγραμματιστεί. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σήμερα, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις μας είναι σημαντικά πιο κερδοφόρες, η ικανοποίηση των πελατών είναι στα υψηλότερα επίπεδα και η Διεύθυνση Digital Factory είναι ο ηγέτης της αγοράς στη βιομηχανική ψηφιοποίηση», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

«Το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίζει την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας και είναι πεπεισμένο ότι το Vision 2020+ είναι ένα εξαιρετικό σχέδιο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού και την ενίσχυση της Siemens για την επόμενη δεκαετία από μια ισχυρή θέση», δήλωσε ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens Jim Hagemann Snabe.

Σύμφωνα με τον κ. Kaeser, οι εταιρείες συχνά αποφεύγουν να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αλλαγές έως ότου αντιμετωπίσουν προφανείς δυσκολίες. «Θα ήταν ανεύθυνο να επαναπαυτούμε τώρα στις δάφνες μας», δήλωσε. «Η ταχύτητα και η δύναμη των παγκόσμιων αλλαγών αυξάνονται και είναι υποχρέωσή μας να τις προβλέψουμε. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας με βιώσιμο τρόπο». Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Siemens, η ψηφιοποίηση, που συχνά ονομάζεται «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση», είναι η μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία της βιομηχανίας.

«Δεν θα είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτές που θα επιβιώσουν, αλλά αυτές που προσαρμόζονται περισσότερο. Γι’ αυτό θα εμβαθύνουμε περαιτέρω στην κατανόηση του Ownership Culture (Νοοτροπία της Κυριότητας) μας και θα δώσουμε στις επιχειρήσεις μας σημαντικά περισσότερες επιχειρηματικές ευθύνες από ό, τι στο παρελθόν. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την άμεση ανάθεση των λειτουργιών που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο κ. Kaeser. Επιπλέον, οι αγορές της εταιρείας αντιμετωπίζουν μείζονες μεταβολές που προκαλούνται από megatrends, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα και τα κατανεμημένα ενεργειακά συστήματα. Η Siemens προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να διαμορφώσει ενεργά αυτές τις αλλαγές.

Ο κ. Kaeser είναι πεπεισμένος ότι το Vision 2020+ θα ενώσει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών: «Θα γίνουμε ακόμα πιο γρήγοροι και πιο ειδικοί στην υποστήριξη και τη συμβουλευτική των πελατών μας για την επίτευξη των στόχων τους – και όχι μόνο όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Για τους εργαζομένους μας, η Siemens της επόμενης γενιάς σημαίνει μεγαλύτερη προσωπική και δημιουργική ελευθερία και περισσότερες ευκαιρίες ανάληψης ευθύνης. Οι επενδυτές μας θα επωφεληθούν επίσης, καθώς θα προσφέρουμε στις επιχειρήσεις μας όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να είναι οι καλύτεροι στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα αγορών τους. Και μια ακόμη πιο ισχυρή Siemens θα είναι σε καλύτερη θέση να ανταποκριθεί στις κοινωνικές ευθύνες της», πρόσθεσε.

Νέα δομή: Περισσότερη επιχειρηματική ελευθερία – λιγότερη κεντρική διαχείριση

Ο στόχος της νέας δομής της εταιρείας είναι να παρέχει στις μεμονωμένες δραστηριότητες της Siemens μεγαλύτερη επιχειρηματική ελευθερία. Ως αποτέλεσμα, το οργανωτικό επίπεδο των σημερινών Διευθύνσεων θα εξαλειφθεί, η περιφερειακή οργάνωση θα αναπροσαρμοστεί για να αυξήσει περαιτέρω τον προσανατολισμό της στον πελάτη, ενώ θα απλοποιηθεί και η κεντρική διοίκηση της εταιρείας. «Με την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής μας, χτίζουμε τη Siemens της επόμενης γενιάς. Η λιγότερη διαχείριση από τα κεντρικά και η περισσότερη ελευθερία για τις δραστηριότητές μας θα μας κάνουν πιο ισχυρούς και πιο ευέλικτους», δήλωσε ο κ. Kaeser.

Κάτω από το επίπεδο Ομίλου, θα υπάρχουν τρεις Επιχειρησιακές Εταιρείες και τρεις Στρατηγικές Εταιρείες. Η αναπροσαρμογή θα δώσει στη Siemens τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει την εστίαση στον πελάτη, και να προσανατολίσει τις δραστηριότητές της στις απαιτήσεις των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. «Οι ημέρες όπου οι εταιρείες έργων, οι εταιρείες προϊόντων, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών, με όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις τους θα μπορούσαν να έχουν κεντρική και αποτελεσματική διαχείριση, έχουν παρέλθει», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.

Η νέα δομή θα τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσης την 1η Οκτωβρίου 2018. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Κτηρίων (BT), η Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (EM), η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αερίου (PG), η Διεύθυνση Ψηφιακού Εργοστασίου (DF) και μεγάλα τμήματα της Διεύθυνσης Process Industries and Drives Division (PD) θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν τρεις νέες Επιχειρησιακές Εταιρείες. Οι Επιχειρηματικές Μονάδες της εταιρείας θα δημιουργηθούν επίσης εκ νέου, πιο επικεντρωμένα και θα ενσωματωθούν στις τρεις Επιχειρησιακές Εταιρείες.

 Στη φωτογραφία: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Joe Kaeser (τρίτος από αριστερά), ο Οικονομικός Διευθυντής της Siemens Ralf P. Thomas και στελέχη της διοίκησης

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Περισσότερα
Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

8# Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικός Επιταχυντής INNOVATHENS – 7ος κύκλος

INNOVATHENS

Το INNOVATHENS powered by Samsung, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, μετά από δύο επιτυχημένους θεματικούς κύκλους, διοργανώνει για 3η φορά Επιχειρηματικό Επιταχυντή “Creative Industries Vol. 3” αφιερωμένο στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: βιβλίο, μουσική, (ανα)παραστατικές τέχνες (performing arts), τηλεόραση, κινηματογράφος, ραδιόφωνο, e-games και ψηφιακές εφαρμογές, εικαστικές τέχνες (visual arts), αρχιτεκτονική και διαφήμιση.

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής (Business Accelerator) του INNOVATHENS είναι ένα 3μηνο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρέχει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε startups και επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στο οικοσύστημα καινοτομίας της πόλης, την ελληνική και, κυρίως, τη διεθνή αγορά.

Ο 7ος κύκλος του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του INNOVATHENS διοργανώνεται με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ίδρυματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), της εταιρίας Planet S.A. – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας, των Athens Σynergies και του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).

Συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 21 Οκτωβρίου.

Περισσότερα

Τεχνολογία

Data Communication: Διάκριση για την απασχόληση

Η εταιρεία πληροφορικής Data Communication έλαβε τιμητική διάκριση από την Alliance for Digital Employability (Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα – AFDEmp), για τη δυναμική συμβολή της στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής.

Το βραβείο παρέλαβαν ο κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και η κα Νάσια Σκούντζου, HR Manager της Data Communication, κατά την ειδική τελετή βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, στο PeopleCert Innovation & Excellence Centre.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Data Communication σταθερά επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, τόσο επιλέγοντας έμπειρα και άριστα καταρτισμένα στελέχη, όσο και νέους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξεκινήσουν την καριέρα τους, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά σε μια εταιρεία που επενδύει στην καινοτομία, την τεχνολογία, αλλά και στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων/δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Data Communication έχει αναδειχθεί επανειλημμένως ως ένας από τους κορυφαίους εργασιακούς χώρους, με 6 εθνικές και 2 ευρωπαϊκές διακρίσεις στο διαγωνισμό Best Workplaces.

Η Nάσια Σκούντζου, HR Manager της Data Communication, δήλωσε: «Στην Data Communication στόχος μας είναι να ενδυναμώνουμε την ομάδα μας, όχι μόνο με έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη, αλλά και νέους ανθρώπους με φρέσκιες ιδέες, ενάντια στο έντονο brain drain του κλάδου μας. Μάλιστα, το 2017 σημειώσαμε ρεκόρ προσλήψεων στην εταιρεία μας! Με αυτή τη φιλοσοφία, ακολουθώντας πιστά το όραμά μας, αγκαλιάσαμε έμπρακτα την πολύ σημαντική πρωτοβουλία Alliance for Digital Employability για τη μείωση της ανεργίας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την αναγνώριση της συμβολής μας».

Περισσότερα

Βραβεία

Merck: Βραβείο “Future Insight” ύψους έως 1 εκατ. ευρώ

Η Merck, δυναμική εταιρεία επιστημών και τεχνολογίας, ανακοίνωσε ένα νέο βραβείο έρευνας, το βραβείο «Future Insight» μέχρι 1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα απονέμεται κάθε χρόνο για τα επόμενα 35 χρόνια.

Το βραβείο θα παρουσιαστεί σε ερευνητές οι οποίοι θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη καινοτομιών σημαντικών για το μέλλον της ανθρωπότητας στις κατηγορίες της υγείας, της διατροφής και της ενέργειας.

«Καθώς συζητάμε για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας στο συνέδριο “Curious 2018 – Future Insight”, αυτό είναι το κατάλληλο σημείο για να ανακοινώσουμε το «Future Insight Prize”. Με αυτό το βραβείο επιδιώκουμε να παρακινήσουμε την πρωτοπόρο επιστήμη και την καινοτόμο ανάπτυξη σημαντικών προϊόντων ή τεχνολογιών, για να «ζωντανέψουμε» σημαντικά οράματα προς όφελος της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Stefan Oschmann, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO της Merck, όταν ανακοίνωσε το βραβείο στο συνέδριο. Η εκδήλωση αυτή στο Darmstadt, της οποίας η Merck είναι ο κύριος χορηγός, διεξήχθη για πρώτη φορά και συγκέντρωσε παγκοσμίως γνωστούς επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και πέντε βραβευθέντες με βραβείο Nobel.

Το νέο βραβείο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά στο συνέδριο «Curious 2019» του επόμενου έτους. Θα αφορά στην κατηγορία Υγεία και σε ένα προϊόν προστασίας από πανδημία (Pandemic Protector) – ένα προϊόν προσανατολισμένο στο μέλλον που θα επιτρέπει την ταχεία προστασία έναντι των νεοεμφανιζόμενων παθογόνων παραγόντων. Το προϊόν “Pandemic Protector” θα πρέπει να καθιστά εφικτή την ταχεία ανάλυση αναδυόμενων παθογόνων παραγόντων, να συντελεί στην αντιμετώπιση ή πρόληψη ασθενειών και στην προστασία της ανθρωπότητας από την εκδήλωση μιας νέας παγκόσμιας μάστιγας.

Μια ερευνητική ομάδα θα παρακολουθεί την επιστημονική δραστηριότητα παγκοσμίως με σκοπό την επιλογή των πιθανών υποψηφίων για το βραβείο. Οι εμπειρογνώμονες στα σχετικά πεδία είναι επίσης ελεύθεροι να προτείνουν τους υποψηφίους τους. Οι επιλεγμένοι επιστήμονες θα προσεγγιστούν και θα κληθούν να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους σε μία κριτική επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων και διευθυντικών στελεχών, που προέρχονται από τη Merck και εκτός αυτής. Ο νικητής του αντίστοιχου βραβείου θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το χρηματικό έπαθλο για περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το βραβείο “Future Insight” για τα επόμενα χρόνια θα απονεμηθεί για τα ακόλουθα τρία θέματα:

2020: Multi Drug Resistance Breaker – Επίλυση του προβλήματος της αντιβακτηριακής αντοχής σε πολλαπλά αντιβακτηριακά (κατηγορία υγεία)

2021: Food Generator – Τεχνολογία που συμβάλλει στη διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού στον κόσμο (κατηγορία διατροφή)

2022: CO2-to-Fuel Converter – Παραγωγή καυσίμου με φωτοκαταλυτική μετατροπή ατμοσφαιρικού CO2 (κατηγορία ενέργεια)

Όλα τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα που θα λάβουν αυτό το βραβείο θα πρέπει να συμβάλλουν στο να τεθεί η επιστημονική και τεχνολογική βάση για τη μεταγενέστερη υλοποίηση των αποκαλούμενων “dream products”, στο πρώτο έτος του “Pandemic Protector”. Τα προϊόντα που προβλέπονται είναι προϊόντα προσανατολισμένα στο μέλλον τα οποία θα γίνουν πραγματικότητα με το βραβείο. Η ίδια αρχή ισχύει και για τα προϊόντα Multi-Drug Resistance Breaker, Food Generator και CO2-to-Fuel Converter. Κανένα από τα βραβευθέντα προγράμματα δεν προορίζεται να συνδεθεί ή να συμβάλλει άμεσα σε οποιονδήποτε από τους τρεις επιχειρηματικούς τομείς της Merck.

Περισσότερα

Ετικέτες

Εγγραφή στο Newsletter

ΔΗΜΟΦΙΛΗ