Connect with us

16# Ειρήνη, Δικαιοσύνη & Ισχυροί Θεσμοί

Στοιχίζει η “ανωριμότητα” των επιχειρήσεων στα κριτήρια ESG

Δημοσιεύτηκε

on

Από χαμηλή έως μέτρια διαπιστώνεται η συμμόρφωση των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια σειρά από κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης ενώ πολύ λίγες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι ενταγμένοι συνολικά σε κριτήρια ESG, ήτοι περιβαλλοντικά (Environmental), κοινωνικά (Social) και κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance).

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@gmail.com)

Αν και είναι αποδεδειγμένο από διεθνείς έρευνες ότι οι εταιρείες που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους μπορούν να προσελκύσουν υπεύθυνες επενδύσεις προς όφελος όχι μόνο των συμφερόντων τους αλλά συνολικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν στην σε βάθος ενασχόληση με πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Έρευνα της Grant Thornton έδειξε ότι οι χαμηλές επιδόσεις των επιχειρήσεων στη συμμόρφωση με μια σειρά από κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης, δεν τους επιτρέπουν να απολαύσουν οφέλη τα οποία καρπώνονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλές επιδόσεις σε αυτό τον τομέα, όπως η αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, η φερεγγυότητα, η αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών και του περιθωρίου κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EBIT). 

Η έρευνα της Grant Thornton σε συνέχεια αξιολόγησης της ωριμότητας των πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης των ελληνικών επιχειρήσεων διαπίστωσε ότι 8 στις 10 αναγνωρίζουν ότι ένα ισχυρό σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει θετική επίδραση, τόσο στη λειτουργία της επιχείρησης, όσο και στα κέρδη και στις ταμειακές ροές, εκτιμώντας ότι τελικά αυξάνει την αξία της εταιρείας και των μετοχών της. Όμως μόνο 5 στις 10 διοικήσεις εκτιμούν ότι έχουν ένα υψηλό βαθμό ωριμότητας σχετικά με τις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζουν ενώ διαπιστώνεται και έλλειψη πολυμορφίας εντός του Δ.Σ., κάτι που μπορεί να εκληφθεί και ως βασική τροχοπέδη. Είναι ενδεικτικό επίσης ότι σήμερα 4 στις 10 εταιρείες έχουν Δ.Σ., που απαρτίζονται στο σύνολο τους μόνο από άντρες ενώ σχετικά με την διαχείριση κινδύνου και τη διαφάνεια αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν μια κάποια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, ενώ την ίδια στιγμή η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 8 στις 10, εκτιμά ότι δημοσιοποιεί επαρκή οικονομικά στοιχεία. 

Επιπλέον, η Grant Thornton διαπίστωσε ότι οι 4 στις 10 εταιρείες εφαρμόζουν Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ανέπτυξαν οι ίδιες ενώ σχεδόν 2 στις 10 εξακολουθούν να δηλώνουν ότι εφαρμόζουν τον Κώδικα του ΣΕΒ, ο οποίος έχει αντικατασταθεί τον Οκτώβριο του 2013 από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

Πρότυπα και αξιοπιστία

Την ίδια στιγμή, βάσει έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE), κυρίαρχη τάση είναι ότι αν και η συντριπτική πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, κάτι που δείχνει τη στρατηγική ενασχόλησή τους με τα ζητήματα αυτά, δεν χρησιμοποιούν παγκόσμια και αξιόπιστα πρότυπα αξιολόγησης, όπως είναι τα TCFD και SASB, και δεν συμμετέχουν σε ESG Ratings, τα οποία θα τις βοηθήσουν να δημοσιοποιούν σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων από τους επενδυτές. 

Αυτά ήταν μερικά από τα κύρια συμπεράσματα της ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) που υλοποιείται από το Παρατηρητήριο Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2012 ετησίως με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI). Φέτος η Έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάλυση εισηγμένων εταιρειών με παρουσία σε διεθνή ESG Ratings, που στο σύνολό τους απασχολούν περισσότερους από 136 χιλιάδες εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τα 48 δις ευρώ. Οι εταιρείες αυτές ανήκουν σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων, όπως για παράδειγμα τρόφιμα και ποτά, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κατασκευές, ναυτιλία, ενέργεια και τεχνολογία. 

Η έρευνα έδειξε  ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών δεν αξιολογούνται από διεθνή ESG Ratings και οι επενδυτές δεν έχουν πρόσβαση σε σημαντική πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις τους. Από τις λίγες εταιρείες που αξιολογούνται, η έρευνα διαπίστωσε ότι το 77% έχει εκδώσει Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης με χρήση συγκεκριμένων προτύπων. Ωστόσο, οι επιδόσεις των εταιρειών αυτών στα ESG Ratings κινήθηκαν στο εύρος 20%- 98%, με το μέσο όρο να βρίσκεται γύρω στο 70%. Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερες εταιρείες (71%) συμμετέχουν στο Carbon Disclosure Project (CDP), ένα πολύ αξιόπιστο διεθνές εργαλείο αξιολόγησης σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, αν και με χαμηλές βαθμολογίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υψηλότερο σκορ παρουσίασε η Coca-Cola HBC. Επίσης, λίγες εταιρείες (30%) έχουν λάβει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Task Force για τη Δημοσιοποίηση Οικονομικών Στοιχείων σχετιζόμενων με το Κλίμα (TCFD), από τις οποίες όμως μόνο μια έχει συντάξει Έκθεση σχετικά με τις συστάσεις TCFD. Ένα ακόμη πιο μικρό ποσοστό (12%) των εταιρειών έχει εντάξει τα Πρότυπα του Sustainability Accounting Standards Board (SASB) στις εκθέσεις που εκπονεί.

Αξιωσημείωτο είναι επίσης ότι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, και στην Ελλάδα, η σύνδεση των καλύτερων οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων με τις υψηλές επιδόσεις στην Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως έχει συμβεί και με άλλες σχετικές έρευνες στο εξωτερικό.

Διαφημίσεις
Σχολιάστε

Σχολιάστε το άρθρο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

κουφωματα pvc

ΑΠΟΨΕΙΣ