Στον FTSE4GOOD Emerging Index η Eurobank

Date:

Share post:

Στον διεθνή δείκτη FTSE4GOOD Emerging Index, που αξιολογεί την απόδοση εισηγμένων εταιρειών ως προς τις περιβαλλοντικές, τις κοινωνικές και τις σχετικές με την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) επιδόσεις τους, εντάχθηκε η Eurobank.

Πρόκειται για μια ακόμη επιβεβαίωση της έμπρακτης δέσμευσης της τράπεζας σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνεχεια της επιβεβαίωσης από την FTSE Russell (εμπορική επωνυμία της FTSE International Limited και της Frank Russell Company) ότι η Eurobank ύστερα από ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good, πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθεί στη σειρά των δεικτών FTSE4Good.

Η σειρά δεικτών FTSE4Good, που δημιουργήθηκε από τον παγκόσμιο πάροχο δεικτών FTSE Russell, μετρά την απόδοση εταιρειών που επιδεικνύουν σημαντικές πρακτικές στο Περιβαλλοντικό, το Κοινωνικό πεδίο και στο πεδίο της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Οι δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από πλήθος φορέων της αγοράς για τη δημιουργία και την αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων, ενώ ο δείκτης FTSE4Good Emerging εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2016.

Από το 2003 η Eurobank επενδύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής και μέσα από πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης (Περιβάλλοντος ISO 14001 / EMAS & Ενέργειας ISO 50001) αναλαμβάνει, συστηματικά, πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού και ανθρακικού της αποτυπώματος. Το 2016 ήταν μια χρονιά σημαντικής επιτυχίας στον τομέα αυτό καθώς, με την εφαρμογή των συστημάτων της, η Eurobank, μείωσε σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας κατά 8,1% και τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 7,6% σε σχέση με το 2015.

Παράλληλα, συνεχίστηκε επιτυχώς η εξοικονόμηση λοιπών φυσικών πόρων καθώς και η ανακύκλωση και η αξιοποίηση αποβλήτων, όπως το χαρτί και ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Επιπλέον, η τράπεζα έδωσε βάρος στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων του δανειακού της χαρτοφυλακίου, αναφορικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από σημαντικούς δανειολήπτες, ενώ προσφέρει και σειρά «πράσινων προϊόντων» που παρέχουν κίνητρα και εργαλεία για φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες.

Επίσης, η Eurobank από το 2005, συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά διεθνών πρωτοβουλιών αειφόρου ανάπτυξης όπως η Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI) με ένα από τους βασικούς στόχους την ενίσχυση χρηματοδότησης έργων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων αξιολογώντας ταυτόχρονα τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό κίνδυνο.

Επόμενος στόχος της Eurobank είναι η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πάνω στην κλιματική αλλαγή και τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στον τραπεζικό χώρο από την χρηματοδότηση επιχειρήσεων για έργα που αφορούν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού περιβαλλοντικού ρίσκου και ελκυστικό σε διεθνείς επενδυτές.

Σοφία Εμμανουήλ
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Related articles

Προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία λόγω εξάρτησης από τους ημιαγωγούς

Η ζήτηση ημιαγωγών για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες τάσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Το Trimaran IDEC SPORT στην Μαρίνα Φλοίσβου για το the Arch Project

Πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων για την προβολή καινοτόμων λύσεων.

BCG: Έκθεση βιωσιμότητας για το 2022

Σύμφωνα με την έκθεση, η BCG πραγματοποίησε περισσότερα από 900 κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα για 780 φορείς το 2022, ενώ έχει επενδύσει συνολικά από το 2020 πάνω από 1 δισ. δολ..

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Συνεργασία με GEP σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ανήκει στις διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.
Skip to content