Η τεχνολογία κλειδί για 6 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης – Ουραγός η Ελλάδα στην ΕΕ28 – Οι επιδόσεις ανά Στόχο

Date:

Share post:

Στην 24η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ κατατάσσει την Ελλάδα έκθεση για τις επιδόσεις των χωρών στον τομέα των τεχνολογιών σε συνδυασμό με 6 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Της Σοφίας Εμμανουήλ (semmanouil@csrindex.gr)

Έκθεση που εκπόνησε η Huawei σε συνεργασία με τη SustainAbility και την υποστήριξη του CSR Europe έδειξε ότι οι χώρες που διακρίνονται από προηγμένους τομείς τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (information and communications technology – ICT) και ανεπτυγμένο κλάδο εταιρειών πληροφορικής είναι πιθανό να αποδίδουν καλύτερα στην αειφόρο ανάπτυξη και αντίστροφα.

Η μελέτη, που διερευνά τις πολλαπλές ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία για την προώθηση λύσεων στο πλαίσιο των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals – SDGs), διαπιστώνει ότι ο βαθμός αξιοποίησης των τεχνολογιών διαφέρει για κάθε εξεταζόμενο Στόχο αλλά η δυναμική της σχέσης αυτής επιβεβαιώνεται σε όλες τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα στα θέματα που επικεντρώνονται στη βιομηχανία και στην καινοτομία, καθώς και στην ισότητα των φύλων.

Η συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των χωρών σε τομείς νέων τεχνολογιών και σε συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης διαμορφώνεται σε 55% στην Ευρώπη ενώ φθάνει στο 89% σε παγκόσμια κλίμακα. Διαπιστώνεται δε υψηλότερη συσχέτιση σε θέματα καινοτομίας και υποδομών.

Με βάση τη μεθοδολογία της παγκόσμιας έκθεσης της Huawei οι χώρες κατατάσσονται με βάση την ωριμότητα του τομέα ICT και τα επιτεύγματά τους στους εξής έξι SDGs: SDG 3: Καλή Υγεία και Ευεξία, SDG 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, SDG 5: Ισότητα των Φύλων, SDG 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, SDG 11: Αειφόρες πόλεις και κοινότητες και SDG 13: Δράση για το Κλίμα.

Η Σουηδία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία αναδείχθηκαν ηγέτες του γενικού δείκτη στην ευρωπαϊκή κατάταξη επιδεικνύοντας τις υψηλότερες επιδόσεις σε ICT και αειφόρο ανάπτυξη. Αντίθετα Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρος και Ρουμανία έλαβαν τα χαμηλότερα αποτελέσματα. Στην 5η θέση από το τέλος είναι η Ελλάδα. Είναι 24η στην κατάταξη της ΕΕ 28.

Επιμέρους Στόχοι

Μπορεί ωστόσο η χώρα μας να εμφανίζει συνολικά μια κακή επίδοση ωστόσο σε επιμέρους τομείς κάνει πρόοδο. Για παράδειγμα, στον Στόχο 3, που αναφέρεται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγειονομικής περίθαλψης η Ελλάδα και Αυστρία εμφανίζουν τα καλύτερα σκορ ενώ η Κύπρος, η Πολωνία και η Ρουμανία έχουν χαμηλότερα αποτελέσματα.

Στον Στόχο 5, για την ισότητα των φύλων, η χώρα μας υστερεί (είναι προτελευταία στην κατάταξη) μαζί με τη Μάλτα και την Κροατία ενώ ηγούνται Σουηδία, Φινλανδία και η Δανία. Στις χώρες με κακές επιδόσεις κατατάσσεται η Ελλάδα και σε ότι αφορά τους Στόχους 11 και 13 για τις αειφόρες πόλεις και τη δράση για το Κλίμα αντίστοιχα. Υστερεί επίσης στον Στόχο 9 που αφορά τη βιομηχανία και την καινοτομία (κατέχει την 22η θέση στην κατάταξη) ενώ στον Στόχο 4 για την ποιοτική εκπαίδευση η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση από το …τέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμια κλίμακα ηγούνται πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία ενώ υψηλές επιδόσεις σε ICT και αειφόρο ανάπτυξη εμφανίζουν και οι ΗΠΑ. Αντίθετα η Ινδονησία, η Κένυα, η Ινδία και το Πακιστάν εμφανίζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις.

Οι αναλυτές εφιστούν την προσοχή σε στοχοθετημένες πολιτικές και πόρους που απαιτούνται σημειώνοντας ότι θα χρειαστεί ισχυρότερη δέσμευση των επιχειρήσεων για να καλυφθεί το κενό.

Ψηφιακό χάσμα

Είναι ενδεικτικό ότι στην Ευρώπη τα μέσα επίπεδα συνδεσιμότητας είναι υψηλά για έναν πληθυσμό άνω των 250 εκατομμυρίων ανθρώπων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά. Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις, όπως η Δανία, η Σουηδία και τη Γερμανία εμφανίζουν σκορ μεταξύ 85% και 95%. Οι πιο συνδεδεμένες ευρωπαϊκές χώρες επίσης έχουν μεγάλο αριθμό ενεργών χρηστών κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης. Υπάρχουν επίσης και τομείς στους οποίους η ΕΕ υστερεί. Το ψηφιακό χάσμα αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις, με τις ψηφιακές τεχνολογίες να παίζουν μικρότερο ρόλο στις οικονομίες τους. Έτσι ενώ το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου για τα νοικοκυριά στην Ολλανδία και το Λουξεμβούργο αγγίζει το 97% υπάρχουν χώρες που υστερούν σημαντικά όπως μεταξύ άλλων η Βουλγαρία (64%), η Ελλάδα (69%) και η Ρουμανία (72%).

Εν κατακλείδι, οι ψηφιακές τεχνολογίες αναγνωρίζονται από τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ ως βασικοί παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την οικονομική ανάπτυξη.

Επίσης οι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals – SDGs) έθεσαν στην παγκόσμια κοινότητα ένα φιλόδοξο όραμα με ορίζοντα εφαρμογής το 2030. Η επίτευξη των στόχων θα στηρίζεται στη συμμετοχή, τη συνεργασία, την ανάπτυξη των απαραίτητων πόρων και την ταχεία προώθηση λύσεων. Ο τομέας της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έχει μια μοναδική ευκαιρία να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την επίτευξη πολλών φιλόδοξων στόχων αειφόρου ανάπτυξης.

Σοφία Εμμανουήλ
Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδείξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Να παρουσιάζει τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυβερνητικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά καιρούς προστίθενται. Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι υπόθεση όλων μας. Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Related articles

Η ΑΒ Βασιλόπουλος μαγειρεύει για καλό σκοπό

300 μερίδες φαγητού για τους άστεγους του Δήμου Αθηναίων από τους εθελοντές της ΑΒ Βασιλόπουλος.

EUROCERT: Στο 1ο workshop του Sοcial Accountability International για το SA8000

Το πρότυπο SA 8000 είναι ένα διεθνές πρότυπο που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Τετραπλή διάκριση στα Frozen Food Innovation Awards

Κάθε διάκριση αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Μπαρμπα Στάθης να ηγείται των εξελίξεων του αγροδιατροφικού κλάδου, με καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις.

1.750 δρομείς της METRO Running Team διένυσαν 7.200 χλμ για καλό σκοπό

Εργαζόμενοι της εταιρείας, μαζί με τις οικογένειές τους, συμμετέχουν σε αγώνες δρόμου σε όλη την Ελλάδα για καλό σκοπό.
Skip to content