ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Δωρεά αναπνευστήρων και υγειονομικού εξοπλισμού για το ΕΣΥ

Date:

Share post:

Mε υγειονομικό υλικό για την προστασία των ανθρώπων του συστήματος υγείας, ειδικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους πελάτες της και με όλα τα άλλα μέσα που διαθέτει, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στην εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού (20 αναπνευστήρες), οι οποίοι επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας.

Από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος της κρίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, με δημόσια δήλωσή του προέτρεπε τους πελάτες της Τράπεζας να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα (winbank, mobile banking, phone banking), αποφεύγοντας μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και επισκέψεις στα καταστήματα και σε κλειστούς χώρους συγχρωτισμού. Μέσω της online υπηρεσίας “Pay&Save” οι πελάτες της Τράπεζας εξοικονόμησαν συνολικά 0,4 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα προσέφερε το αντίστοιχο ποσό για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας. Προκειμένου να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, ανακοίνωσε τη διάθεση 26 εξοπλισμένων και λειτουργικών κατοικιών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα για τη φιλοξενία καρκινοπαθών, καθώς και των συγγενών και συνοδών τους, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας.

Η Τράπεζα ενίσχυσε το cyber security για τη διασφάλιση των συναλλαγών των πελατών της ενώ στo blog της δημιουργήθηκε μία νέα ενότητα «Ανακοινώσεις για Covid-19», με πληροφορίες σχετικές με τις τραπεζικές συναλλαγές και συμβουλές.

Εφαρμόζοντας σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας σε όλες τις λειτουργίες της, η Τράπεζα διασφάλισε την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις εξελίξεις ώστε να είναι σε θέση να αναθεωρήσει τα σχέδιά της και να λάβει πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί για να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό εξάπλωσης του Covid-19.

Χάρη στην ενεργό συμμετοχή των 11 χιλ. εργαζομένων της, έχοντας διαμορφώσει εταιρικές αξίες και κουλτούρα, μίλησε με ειλικρίνεια στους 5,5 εκατ. πελάτες της και προσπάθησε να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες και λύσεις προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον που η βιωσιμότητα τέθηκε στο επίκεντρο.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνίστησε στην αποκατάσταση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας εκταμιεύοντας τα τελευταία χρόνια πάνω από 9 δισ. ευρώ νέων πιστώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η έλευση του 2020 ανέκοψε αυτή την πορεία ανάκαμψης λόγω της πανδημίας Covid-19, με αποτέλεσμα πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας να είναι πλέον η ασφάλεια του έμψυχου δυναμικού της, των πελατών της και όλων των ενδιαφερομένων μερών της. Σε αυτό το περιβάλλον η επιχειρηματική συνέχεια της Τράπεζας και η υποστήριξη των εργασιών των πελατών της σε σχέση με τις συνέπειες του Covid-19 είναι πρωταρχικής σημασίας απαιτώντας ενέργειες για την ανάπτυξη της ψηφιακής τραπεζικής και τη στήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας.

Η έλευση του 2020 ανέκοψε αυτή την πορεία ανάκαμψης λόγω της πανδημίας Covid-19, με αποτέλεσμα πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας να είναι πλέον η ασφάλεια του έμψυχου δυναμικού της, των πελατών της και όλων των ενδιαφερομένων μερών της. Σε αυτό το περιβάλλον η επιχειρηματική συνέχεια της Τράπεζας και η υποστήριξη των εργασιών των πελατών της σε σχέση με τις συνέπειες του Covid-19 είναι πρωταρχικής σημασίας απαιτώντας ενέργειες για την ανάπτυξη της ψηφιακής τραπεζικής και τη στήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, είναι προσηλωμένη στη θωράκιση και προστασία του ισολογισμού της από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας Covid-19.

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, αποτελούμενο από 527 καταστήματα στις 31/12/2019 ενώ οι άνθρωποι που απασχολούνται στον Όμιλο ανήλθαν σε 11.561, έναντι 12.564 εργαζομένων το 2018. Η Τράπεζα εμφάνισε καθαρά έσοδα 2,2 δισ. ευρώ το 2019 από 1,9 δισ. ευρώ το 2018. Εξαιρώντας το μη επαναλαμβανόμενο κέρδος κεφαλαίου των 351 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή με την Intrum (στο πλαίσιο μεταφοράς της εσωτερικής πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού), τα καθαρά έσοδα το 2019 μειώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ και τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου το 2019 ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ έναντι 1,2 δισ. ευρώ το 2018, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου (VES), το κόστος του οποίου ήταν σημαντικά υψηλότερο. Στο α’ εξάμηνο του 2020 τα αποτελέσματα προ φόρων της Τράπεζας ήταν ζημιογόνα κατά 215 εκατ. ευρώ έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων 126 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι μια σχετικά «ώριμη» τράπεζα στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την έννοια της συμμετοχής της στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών και στρατηγικών στο συγκεκριμένο πεδίο. Είναι εξάλλου η πρώτη ελληνική τράπεζα, η οποία μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συμμετείχε στη διαμόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, αγκαλιάζοντας από την αρχή την πρωτοβουλία του UNEPFI. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει εθελοντικά από το 2004 στις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGlobal Compact), όπως επαναλαμβάνεται και στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Δραστηριοτήτων της Τράπεζας Πειραιώς για το έτος 2019, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του Global Reporting Initiative, σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ISAE 3000).

Σημειώνεται τέλος ότι ταυτόχρονα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις στα θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης, την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στην αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, η Τράπεζα, με γνώμονα την εταιρική της υπευθυνότητα, δίνει έμφαση στη διαφύλαξη του πολιτισμού και τη διάσωση της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς στην περιφέρεια, μέσω του δικτύου θεματικών μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς. Επίσης υποστηρίζει έμπρακτα την πράσινη επιχειρηματικότητα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας της, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση του κινδύνου από την κλιματική αλλαγή.

Related articles

Βίκος: 1ο Cycladic Kids Festival 23 και 24 Σεπτεμβρίου

Το διήμερο σαββατοκύριακο για τα παιδιά, πραγματοποιείται με αφορμή τον 10ου Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

SEAJETS: Δίπλα στους πληγέντες και στην κακοκαιρία Daniel 

Τέσσερις νταλίκες με μπουκάλια νερό του 1,5 λίτρου παραδόθηκαν στο Δημαρχείο Βόλου, μία νταλίκα στην Αγριά Βόλου και οι υπόλοιπες ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες. 

Διάλογοι ΙΣΝ: Τηλεθεατές ή πολίτες;

Θα τεθεί το ερώτημα αν έχουμε μετατραπεί από ενεργοί πολίτες σε απλούς θεατές ή καταναλωτές ειδήσεων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εμπλοκή μας στην πολιτική και πολιτειακή ζωή.

Χαμόγελο του Παιδιού: Διεθνής Συνάντηση με τον Σουηδικό Φορέα BRIS

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις και συζητήσεις υπό τον συντονισμό της Πηγής Πρωτοψάλτη, Συντονίστριας των Διεθνών Συνεργασιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Skip to content