Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Date:

Share post:

greek_sustainability_logo-gr-696x348Η χάραξη στρατηγικής της πολιτείας, για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα μπορεί να αποδειχθεί το εφαλτήριο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, όπως εκτιμά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας που προχωρά στην εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας από όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι οι νέες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, έχουν ούτως ή άλλως αφυπνίσει τους καταναλωτές οι οποίοι εμφανίζονται να υιοθετούν πιο ευνοϊκή στάση απέναντι σε εμπορικά σήματα ή εταιρείες με συγκεκριμένες θετικές κοινωνικές δράσεις. Ήδη από σχετικές έρευνες που διεξάγονται, παρατηρείται το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την επιβράβευση των κοινωνικά επωφελών πρακτικών, ενώ παρατηρείται και μια σημαντική αύξηση των εταιριών που εκδίδουν εκθέσεις για την Εταιρική Υπευθυνότητα και αποτελεί και ένα εργαλείο αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό σημείο παρέμβασης για την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η ενσωμάτωσή τους στις κρατικές ενισχύσεις των επιχειρήσεων και στις Δημόσιες Συμβάσεις.

Σε μήνυμά του στην ηλεκτρονική σελίδα του QNF ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνης Παπαδεράκης, σημειώνει τα εξής:

«Η χάραξη στρατηγικής της πολιτείας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα μπορεί να αποδειχθεί το εφαλτήριο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Η πρωτοβουλία του QNF για τη δημιουργία του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας είναι σημαντική, αφού στη βάση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αναπτύσσει ένα πλέγμα παραμέτρων και κριτηρίων τα οποία χαράσσουν τον δρόμο της αειφορίας. Έτσι, οξύνουν τα κριτήρια των πολιτών και δημιουργούν νέο εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων».

Η Εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας,πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου, στο Μέγαρο Μελά της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως τονίστηκε, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας διαμορφώθηκε από τη συνεργασία του QualityNet Foundation με το Γερμανικό Συμβούλιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (RNE), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 και είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας γόνιμου διαλόγου και ανοικτής διαβούλευσης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 2 κορυφαίων θεσμικών οργανισμών, 33 επιχειρηματικών, 47 κοινωνικών φορέων και 120 επιχειρήσεων.

image

Αριστερά, ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ, δίπλα του ακολουθούν ο κ. Guenther Bachmann, Γενικός Γραμματέας του Γερμανικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RNE), η κ. Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος & Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (EET), ο κ. Αντώνης Παπαδεράκης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και η κ. Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation.

Όπως παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας στηρίζεται στην αρχή ένας κώδικας για όλους απευθυνόμενος όχι μόνον στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για δημοσίευση μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών αλλά και σε όσες επιχειρήσεις θέλουν να αναπτύξουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τις εξαγωγές τους, τη θετική αξιολόγησή τους από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δυνατότητα αύξησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας, καθώς και την ένταξή τους σε διεθνή δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών.

Αποτελείται από 4 πυλώνες με 20 κριτήρια απευθυνόμενος σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει διαχειριστικά συστήματα και θέλουν να εντάξουν στη λειτουργία τους τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας σε διάφορα επίπεδα εφαρμογής, αναλόγως της ωριμότητας των εσωτερικών τους διαδικασιών.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας προσφέρεται δωρεάν στους Θεσμικούς Φορείς της χώρας και στις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ένα πλαίσιο λειτουργίας βασιζόμενο στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας παρέχει τη δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτόν να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιωσιμότητας ενισχύοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωσης, η κ. Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος & Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (EET), τόνισε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας θέτει στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης και υπογράμμισε ότι η ενσωμάτωση του Κώδικα στον τραπεζικό κλάδο συντελεί στην εσωτερική αναβάθμιση και βελτίωση της οργάνωσης των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Όπως σημείωσε, «βελτιώνει το επίπεδο διαχείρισης κινδύνων, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά κριτήρια στην αλυσίδα αξίας των τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ, επιπλέον, μέσω των διαδικασιών διαφάνειας που προβλέπει, βελτιώνει την έκθεση των τραπεζών στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον». Καταλήγοντας, η κ. Λούκα Κατσέλη τόνισε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και συμβολής τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Από την πλευρά του ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ανέπτυξε πως ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας μπορεί να υποστηρίξει την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων, καθώς και με ποιο τρόπο η Εθνική Τράπεζα θα συμπεριλάβει τον Ελληνικό Κώδικα στην πιστοληπτική της διαδικασία.

Για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας, ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνιστικότητας μίλησε ο κ. Guenther Bachmann, Γενικός Γραμματέας του Γερμανικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RNE), ο οποίος εξέφρασε καταρχάς το θαυμασμό και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας είναι η πρώτη εθνική προσαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα με καινοτόμα στοιχεία που τον προσαρμόζουν αποτελεσματικά στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

Ο κ. Bachmann έκανε εκτενή αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας και στη σημασία που αποδίδεται ειδικά στη σημερινή μεταβατική περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί απάντηση-πρόταση όχι μόνο για το παρόν αλλά και κυρίως για το μέλλον, προετοιμάζοντας την αναγκαία προσαρμογή στο νέο ολιστικό μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ. Ο κ. Βιδάλης τόνισε ότι ο Κώδικας Βιωσιμότητας προωθεί το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας τες πιο ελκυστικές για επενδυτές και καταναλωτές στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατέληξε σημειώνοντας ότι «στον ΣΕΒ χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την ολοκλήρωσή του και υποστηρίζουμε την υιοθέτησή του σε εθελοντική βάση».

comply_explain.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related articles

CSR HELLAS: Η σύνδεση της εκπαίδευσης με τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Αναγγελία του βαρόμετρου ESG από την έδρα «Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» του ALBA Graduate Business School σε συνεργασία με το CSR HELLAS.

Enel Green Power: Πολυδρώμενο για παιδιά και νέους στην Κάρυστο

Η Enel Green Power σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Καρυστίας «Άνεμος» υπό την Αιγίδα του Δήμου Καρύστου, διοργάνωσε παιδικές αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

TÜV NORD: Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας 

Από το 2020 η βιωσιμότητα συγκαταλέγεται στις βασικές αξίες ανάπτυξης του ομίλου, ενώ με το πλάνο “Strategy2025", η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας στην Πρόεδρο της ΜΕΒΓΑΛ

H εκτός συνόρων παρουσία της ΜΕΒΓΑΛ, μίας από τις πρώτες εξαγωγικές εταιρείες τροφίμων της Ελλάδας, ξεκίνησε το 1985, με πρώτη χώρα την Ιταλία.