Βραβείο για το ‘climabiz’ της Τράπεζας Πειραιώς

Date:

Share post:

Το πρόγραμμα «climabiz» της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο θεωρείται ένα από τα 15 πιο επιτυχημένα LIFE προγράμματα των τελευταίων 25 ετών, τιμήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, λαμβάνοντας ένα από τα «Πράσινα βραβεία» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. AdTech Ad «Με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα LIFE της ΕΕ, η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει καινοτόμες λύσεις που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων, ανοίγοντας παράλληλα νέες αγορές, με πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις, την απασχόληση και την κοινωνία στο σύνολό της» δήλωσε ο Δημήτρης Δημόπουλος, διευθυντής της Μονάδας Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και σκοπός του είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ, με τη συγχρηματοδότηση πιλοτικών έργων ή έργων επίδειξης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Το LIFE, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 χωρίζεται σε LIFE Περιβάλλον και LIFE Δράση για το Κλίμα. Από το 1992 έως και το 2013 έχουν χρηματοδοτηθεί 4.176 έργα με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 3,1 δισ. ευρώ, ενώ κατά τη προγραμματική περίοδο 2014-2020 αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους 3,46 δισ. ευρώ.

Ως προς την Ελλάδα, από το 1992 έως το 2015 έχουν χρηματοδοτηθεί 233 έργα με ελληνικό φορέα ως συντονιστή, συνολικού προϋπολογισμού 314 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 167 εκατ. ευρώ συνεισέφερε η ΕΕ. Σημειώνεται πως η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει δύο ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE, το GREENbanking4Life και το climabiz. Με το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2009, η Τράπεζα κατάφερε να αναπτύξει μία κοινή κουλτούρα στο εσωτερικό της.

Όπως επισημαίνει η Τράπεζα σε σχετική ανακοίνωσή της, αυτό έγινε μέσα από συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, των πελατών, των θυγατρικών και του ευρύτερου κοινού της σε περιβαλλοντικά θέματα, με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά επιτεύγματα που πέτυχε το πρόγραμμα GREENbanking4Life είναι, όπως αναφέρεται, η ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα καταστήματα και κτίρια Διοίκησης και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και EMAS, η δημιουργία βάσης δεδομένων για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας, η διεξαγωγή οργανωμένων προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και, τέλος, η δημιουργία των πρώτων πράσινων τραπεζικών προϊόντων και του πρώτου πράσινου καταστήματος GREEN BANKING (2007). Με το δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα climabiz η Τράπεζα εξέτασε του τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τη σκοπιά της προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Αποτέλεσμα της υλοποίησης αυτού του προγράμματος ήταν ο προσδιορισμός των επιπτώσεων αλλά και των ευκαιριών που μπορούν να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκε εργαλείο για την αποτίμηση του κόστους των επιπτώσεων και της προσαρμογής των επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή, με την ονομασία «Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου». Με την ανάληψη του τρίτου προγράμματος LIFE-Stymfalia για την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας, η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, στοχεύοντας στη διασύνδεση της βιοποικιλότητας και της επιχειρηματικότητας. Στο LIFE-Stymfalia, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), τον Δήμο Σικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης της προστατευόμενης λίμνης Στυμφαλίας (Δίκτυο Natura 2000), μέσα από τεχνικά έργα ρύθμισης νερού και από κοπές μέρους του καλαμιώνα, καθώς και η διασφάλιση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου που θα παρέχει εσαεί χρηματοδότηση για τις απαραίτητες αυτές διαχειριστικές δραστηριότητες, για να αποκαταστήσει τον υγρότοπο της Στυμφαλίας και παράλληλα να αναδείξει την περιοχή.

Related articles

Προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία λόγω εξάρτησης από τους ημιαγωγούς

Η ζήτηση ημιαγωγών για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες τάσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

Το Trimaran IDEC SPORT στην Μαρίνα Φλοίσβου για το the Arch Project

Πρόκειται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην επιτάχυνση της «πράσινης» μετάβασης, μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων για την προβολή καινοτόμων λύσεων.

BCG: Έκθεση βιωσιμότητας για το 2022

Σύμφωνα με την έκθεση, η BCG πραγματοποίησε περισσότερα από 900 κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα για 780 φορείς το 2022, ενώ έχει επενδύσει συνολικά από το 2020 πάνω από 1 δισ. δολ..

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Συνεργασία με GEP σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ανήκει στις διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.
Skip to content